Böneämnen

Himmelrikets hemligheter

2009-03-16 15:02 #0 av: Aldebaran

Då, som nu, är satan den KRAFT i naturen som försöker hålla människans medvetande bundet vid lägre materiella former. Denna kraft har en viktig funktion, och vi prövas inte en utan många gånger. Kampen fortsätter i olika former från ett plan av medvetande till ett annat.

Det är svårt för människor som uppfostrats till att hata sina fiender att acceptera den lära som säger: Älska era ovänner och be för den som förföljer er. Det krävs mod för att överge en lägre ståndpunkt för en högre.

Jesus sade: När du vill be, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda belöna dig.

Var finner vi denna kammare han talar om? Först finner vi den i våran HJÄRNA och sedan i vårt HJÄRTA. Hjärtat är centrum för människans andliga medvetande och hjärnan är centrum för hennes intellektuella medvetande. At be i det fördolda är att vända uppmärksamheten från det intellektuella centret i hjärnan till det andliga i hjärtat, från det personliga till det opersonliga. Vi måste samla allt vårt medvetande, all vår kraft i hjärtat, för där finns den hemliga tröskeln till vårat sanna jag...

Fader vår som är i Himmelen. Vår fader är i verkligheten i det eviga.

Helga varde Ditt namn - Vi finner Guds namn endast i tystnaden. Därför är det ett heligt namn.

Tillkomme Ditt rike,  -- Riket som måste komma är inte av denna världen. Det är himmelriket, det ofattbara och osynliga riket, som var och en måste finna själv och detta på ett enda ställe- i hjärtat. 

Ske Din vilja, såsom i himmelen så och på jorden. Jorden är kroppen, Himmlen är det tidlösa tillståndet som kroppen existerar i.

Vårt dagliga bröd giv oss idag. Vad är bröd? - det dagliga uppvaknandet till verkligheten och sanningen, istället för illusion och falskhet. Så länge vi låter lura oss av de falska fenomenen är vi andligt svultna.

Inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. En människa som söker Gud får inte vara rädd för frestelser, för det är genom frestelser och prövningar som hon kämpar sig upp och slutligen finner den väg hon söker. Det är inget fel med frestelsen i sig själv, men hur vi bemöter den är mycket viktigt. det onda är inte själva frestelsen utan vår oförmåga att förstå de krafter som frestelsen representerar. Det finns ingen universiell frestelse. det som frestar människan under en viss period av hennes utveckling, innebär ingen frestelse under nästa.

Himmelriket kan varken bestå av materia eller tankar, men det finns något som ligger bakom tankarna och materien. Något som dessa båda kommit ifrån och därför måste återgå till, alltså något som de är rotade i. Du kan kalla det ANDEN eller Överjaget, Det Absoluta, Atman. Det är något som självt är formlöst, men som alla former har skapats av. Ljuste är det element som står närmast detta tillstånd. Ljuset har ingen form och det är ljuset mystikern ser, när han finner Gud.

Alla former tillhör illusionen. Den ursprungliga substansen och den ursprungliga energin som ligger bakom materien antar en mängd olika former, som består en timme eller 1000 år.

Om himmelriket är något värt, om det är vad Jesus menade, måste det vara något som inte förändras och inte kan upphöra. Vad är då fördelen med att uppnå ett sådant tillstånd? Först och främst så är det ju själva målet för vår inkarnation här. Vi måste finna Anden, vårt Överjag eller Himmelriket, som Jesus kallade det, här på jorden med fullt och vaket medvetande.

Det finns bara ett medvetande - inte tre - inte ett materiellt, ett själsligt och ett andligt medvetande, bara ett enda. Ett enda ljus strålar genom människan och det ljuset är Gudomligt. Det finns bara ett enda medvetande, vilket även våra forskare har upptäckt, det finns bara en enda substans som visar sig i form av materia, energi eller ljus. Alla dessa tillstånd är bara variationer av det ursprungliga medvetandet.

Himmelrikets hemlighet är en hemlighet bara därför att vi inte inser att vi lever i Himmelriket under varje ögonblick av vårt liv. Jesus uppenbarade Himmelrikets hemlighet, hemligheten för människans andlig natur för dem som var MOGNA för den.  Han gav dem insikten om deras eviga väsen. Varför var de mogna?

1. De hade tillit

2. De var ödmjuka

3. De hade törst efter sanningen

Paradoxen är att när du uppnått Himmelrikets lycka och frid så kan du fortsätta att leva ett världsligt liv och njuta av det som du vill. Om du vill finna andlighet måste du lära dig att leva i världen utan att tillhöra den. Låt inte binda dig av materiella eller mentala ting. Livet är våran skola.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-16 15:24 #1 av: [GunillaF]

Skrattande Åter igen.... mycket, mycket bra skrivet! Skrattande

Anmäl
2009-03-16 16:42 #2 av: Aldebaran

Tack igen Glad 

Detta är mina esoteriska/teosofiska tolkningar...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.