2009-04-05 10:06 #0 av: BattleBitch

Idag "startar" Jesu väg till att offra sitt liv för vår skull.

Vi brukar läsa om begrunda hans liv ännu mer så här dagarna innan. Tänkte dela med mig av Jesu händelser under dagen 9 nisan.

Lukas 19:29-44


Och när han kom i närheten av Betf?ge och Bet?nia vid det berg som kallas Olivberget, sände han i väg två av lärjungarna 30 och sade: "Gå in i byn, som är inom synhåll för er, och sedan ni kommit in, skall ni i den finna ett fastbundet föl, som ingen människa någonsin har suttit på. Lös det och för hit det. 31 Men om någon frågar er: 'Varför löser ni det?' skall ni säga så här: 'Herren behöver det.'" 32 De som blivit ivägsända gick då bort och fann det alldeles som han hade sagt dem. 33 Men när de höll på att lösa fölet, sade de som ägde det till dem: "Varför löser ni fölet?" 34 De sade: "Herren behöver det." 35 Och de förde fölet till Jesus, och de kastade sina ytterkläder på det och lät Jesus sitta upp.
36 När han nu färdades framåt, bredde de ut sina ytterkläder på vägen. 37 Så snart som han kom i närheten av vägen utför Olivberget, började hela skaran av lärjungar glädja sig och med hög röst lovprisa Gud för alla de kraftgärningar de hade sett, 38 och de sade: "Välsignad är han som kommer som Kungen i Jehovas namn! Frid i himlen och ära i höjderna där ovan!" 39 Några av fariséerna ur folkskaran sade emellertid till honom: "Lärare, förebrå dina lärjungar." 40 Men han svarade och sade: "Jag säger er: Om dessa skulle förbli tysta, skulle stenarna ropa."
41 Och när han kom närmare, såg han ut över staden, grät över den 42 och sade: "Om du, också du, i denna dag hade urskilt vad det är som leder till fred - men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar skall nämligen komma över dig, då dina fiender skall bygga ett belägringsverk av spetspålar omkring dig och skall innesluta dig och ansätta dig från alla håll, 44 och de skall slå dig och dina barn i dig till marken, och de skall inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte urskilde den tid då du blev inspekterad."