2009-04-21 10:03 #0 av: inisklo

melodi psalmbok/134:2 Du helga ljus,all sannings port.Lär oss varje tid och ort,att känna Gud och den han sänt.Gör Sonens dyra namn bekänt,förklara Fadens välbehag och falska läror från oss tag.Det ort är fast,det ort är visst,som lär oss tror på Jesus Krist.Halleluja!Halleluja!