2009-04-04 17:48 #0 av: Highness82

Hejsan!

 

Jag tänkte ta upp den omtalade Kristologin som kyrkan haft om Jesus. Vissa människor påstår att Jesu gudomlighet utvecklades mycket senare, under det fjärde århundradet då Konstantin gjorde så att Kristendomen blev statsreligion i Rom.  Och nu tänker jag debbatera emot detta. Jag tror att Jesu gudomlighet existerade redan under det första och andra århundradet, och jag skall nu visa er varför jag tror som jag gör.

 

Ignatios av Antiochia är en av våra kyrkofäder, Han föddes år 30 och dog martyrdöden 107 e kr.  Enligt tradition så träffade Ignatios både Petrus och Paulus, och han hade bra kontakt med St. Polykarpos, som i sin tur var lärljunge till Aposteln och lärljungen Johannes.

 

Iallafalll, Ignatios skriver såhär i sitt brev till Efesierna Kapitel 19;3

 

"Okunskapen försvann, det gamla väldet gick under då Gud uppenbarade sig i mänsklig gestalt så att vi skulle få ett nytt och evigt liv. Det som Gud har uppenbarat tog sin början, och från och med nu kom allt i rörelse genom att dödens förintelse sattes i verket. "

 

Han skriver också:

"Vår Gud Jesus Kristus blev buren i Marias sköte enligt Guds fräsningsplan."

 

Så redan under det första århundradet så fanns det kristna som sade att Gud hade uppenbarat sig i mänsklig gestalt.  Ignatios brev som sparats är ett bevis på detta.

 

St. Irenaeus föddes omkring 130 e Kr. och dog martyrdöden omkring 202. Han hade i sitt liv varit lärljunge till St. Polykarpos. Det intressanta är att St. Polykarpos i sin tur hade varit lärljunge till Aposteln Johannes, så när vi kollar igenom Irenaeus skrifter, så kan infon mycket väl ursprungligen komma ifrån Johannes själv.

 

Irenaues skriver detta i sin bok - Bevis för den Apostoliska förkunnelsen:

 

"Alltså är Fadern herre, och Sonen herre. Fadern är Gud och Sonen är Gud, ty den som är född av Gud är Gud."

 

En annan härlig teologisk förklaring av Irenaues kan vi läsa här:

"Och därför sker vår pånyttfödelse i dopet med dessa tre huvudpunkter genom att det ger oss pånyttfödelse till Gud Fadern genom hans Son av den Heliga Anden. De som bär Guds ande förs till Ordet, det vill säga Sonen. Sonen för fram och överlämnar dem till Fadern, och Fadern skänker dem oförgängligheten. Utan Anden är det alltså omöjligt att se Guds Ord, och utan Sonen kan ingen närma sig Gud. Ty Sonen är kunskap om Fadern, och genom Den heliga Ande lär vi känna Guds son. Sonen ger efter Faderns behag och på hans uppdrag Anden till den som Fadern vill och såsom han önskar"

 

Så genom dessa brev vill jag nu förkunna detta! Kristus gudomlighet existerade långt innan Konstantin föddes. Jesu gudomlighet förkunnades redan på Ignatios tid, och han föddes år 30 och dog 107 e Kr. Så redan under den andra generationen kristna, förkunnades det att Kristus var och är Gud!   Då återstår frågan: Borde inte vi alla som anser oss vara kristna också tro att Jesus är Gud?  Vad är det som får just oss idag att tro att vi vet bättre än Kyrkofäderna? Jag tror visserligen att Jesus är Gud, och gjorde det innan också. Men jag råkar veta att det finns dem som anser sig vara kristna men samtidigt förnekar Jesu gudomlighet.  Vad är det som får er att tro att just ni vet bättre än kyrkofäderna?