Kyrkan

11 nisan

2009-04-07 20:14 #0 av: BattleBitch

Vad som hände Jesus under 11 nisan är väldigt intressant att läsa. Han var en fantastisk människa på att ställa frågor och ta alla männisor... Jag blir förundrad varje gång jag läser om honom och försöker meditera över hur jag kan tillämpa detta i mitt liv.

Lukas 20:1-47

20 Medan han en av de dagarna var i färd med att undervisa folket i templet och förkunna de goda nyheterna, närmade sig de främsta prästerna och de skriftlärda tillsammans med de äldste, 2 och de tog till orda och sade till honom: "Säg oss med vilken myndighet du gör detta eller vem det är som har gett dig denna myndighet." 3 Till svar sade han till dem: "Jag vill också ställa er en fråga, och ni skall ge mig besked: 4 Var Johannes dop från himlen eller från människor?" 5 Då drog de slutsatser sinsemellan, och de sade: "Om vi säger: 'Från himlen', kommer han att säga: 'Varför trodde ni honom då inte?' 6 Men om vi säger: 'Från människor', kommer allt folket att stena oss; de är ju övertygade om att Johannes var en profet." 7 Och de svarade att de inte visste varifrån. 8 Och Jesus sade till dem: "Inte heller säger jag er med vilken myndighet jag gör detta."
9 Sedan började han framställa denna liknelse för folket: "En man planterade en vingård och arrenderade ut den åt vinodlare, och så reste han utomlands en längre tid. 10 Men i rätt tid sände han ut en slav till vinodlarna, för att de skulle ge honom något av vingårdens frukt. Vinodlarna skickade emellertid bort honom tomhänt sedan de hade pryglat honom. 11 Men han gjorde om det och sände en annan slav till dem. Denne pryglade de också och vanärade och skickade bort tomhänt. 12 Och ytterligare sände han en tredje; också denne slog de blodig och kastade ut. 13 Då sade vingårdens ägare: 'Vad skall jag göra? Jag sänder min son, den älskade. Troligen kommer de att ha respekt för denne.' 14 När vinodlarna fick syn på honom, började de överlägga med varandra och sade: 'Det här är arvingen; låt oss döda honom, så att arvet blir vårt.' 15 Därmed kastade de ut honom utanför vingården och dödade honom. Vad skall därför vingårdens ägare göra med dem? 16 Han skall komma och ta död på dessa vinodlare och ge vingården åt andra."
När de hörde detta, sade de: "Må det aldrig ske!" 17 Men han såg på dem och sade: "Vad betyder då detta som står skrivet: 'Den sten som byggnadsarbetarna förkastade, den har blivit huvudhörnstenen'? 18 Var och en som faller på den stenen skall bli sönderbruten. Vad den beträffar som den faller på, honom skall den söndersmula."
19 De skriftlärda och de främsta prästerna ville nu komma åt att lägga händerna på honom just i den stunden, men de var rädda för folket; de förstod nämligen att han hade framställt denna liknelse med dem i tankarna. 20 Och sedan de gett akt på honom noga, sände de ut män som i hemlighet var lejda till att låtsas vara rättfärdiga, så att de skulle få honom fast genom hans ord, för att överlämna honom åt statsmakten och åt ståthållarens myndighet. 21 Och de frågade ut honom och sade: "Lärare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte visar någon partiskhet, utan du lär Guds väg i överensstämmelse med vad som är sanning: 22 Har vi lov att betala skatt till kejsaren, eller har vi det inte?" 23 Men han genomskådade deras list och sade till dem: 24 "Visa mig en denar. Vems bild och inskrift har den?" De sade: "Kejsarens." 25 Han sade till dem: "Betala då för all del tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds." 26 Och de lyckades inte få fast honom för detta uttalande inför folket, och förundrade över hans svar sade de ingenting.
27 Men några av sadducéerna - det är de som säger att det inte finns någon uppståndelse - kom fram och frågade honom 28 och sade: "Lärare, Mose har skrivit till oss: 'Om en man har en bror som dör och han har hustru men har förblivit barnlös, skall han ta broderns hustru och med henne uppväcka avkomma åt sin bror.' 29 Nu fanns det sju bröder; och den förste tog sig en hustru och dog barnlös. 30 Och den andre 31 och den tredje tog henne. På samma sätt med alla sju: de dog utan att lämna barn efter sig. 32 Slutligen dog också kvinnan. 33 Följaktligen: vem av dem blir hon hustru till i uppståndelsen? De sju fick ju henne till hustru."
34 Jesus sade till dem: "Den här tingens ordnings barn gifter sig och blir bortgifta, 35 men de som har räknats värdiga att vinna den andra tingens ordning och uppståndelsen från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. 36 I själva verket kan de inte heller dö mera, för de är lika änglarna, och de är Guds barn genom att vara uppståndelsens barn. 37 Men att de döda blir uppväckta har också Mose gett till känna, i berättelsen om törnbusken, när han kallar Jehova 'Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud'. 38 Han är inte de dödas Gud utan de levandes, ty för honom lever de alla." 39 Till svar sade några av de skriftlärda: "Lärare, du har talat väl." 40 Ty de hade inte längre mod att ställa en enda fråga till honom.
41 Han i sin tur sade till dem: "Hur kommer det sig att man säger att Messias är Davids son? 42 David själv säger ju i Psalmernas bok: 'Jehova sade till min Herre: "Sätt dig på min högra sida, 43 tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter."' 44 David kallar honom alltså 'Herre'; så hur är han då hans son?"
45 Medan allt folket lyssnade, sade han därpå till lärjungarna: 46 "Se upp för de skriftlärda som gärna vill gå omkring i långa dräkter och tycker om att bli hälsade på torgen och ha de främsta sittplatserna i synagogorna och de främsta liggplatserna vid kvällsmåltiderna 47 och som äter änkorna ur husen och för syns skull håller långa böner. Dessa skall få en hårdare dom."

 

Anmäl
2009-04-08 02:54 #1 av: atrazao

Jag undrar vad ditt namn syftar på med tanke på att du är JV, är inte bitch ett fult ord på engelska?  Annars är dina inlägg underbara, du ger mig hopp.

Anmäl
2009-04-08 10:40 #2 av: BattleBitch

Namnet valde jag för att anknyta till en stark kvinna som gått igenom allt, "symboliska krig" men ändå överlevt... I efterhand har jag insett att det var ett dumt val då 99% associerar till något annat tyvärr :/

Tack så mycket för dina fina ord... Denan veckan försöker jag att meditera över Jesu liv extra ingående och fördjupa min tacksamhet över hans enaslående kärlek till oss "knäppa" människor ;)

Anmäl
2009-07-20 00:46 #3 av: atrazao

Måste fråga, men är du möjligtvis Jehovas Vittne?

Anmäl
2009-07-21 14:12 #4 av: BattleBitch

Ja det är jag =)

Anmäl
2009-08-02 21:31 #5 av: atrazao

Döptes i Strängnäs denna sommar, det känns underbart, går i latinska i göteborg.

Anmäl
2009-08-03 12:23 #6 av: BattleBitch

#5

Vad roligt !!! Skrattande

Anmäl
2009-08-03 15:35 #7 av: OlgaMaria

#5 Hur går det till när man döper sig inom Jehovas Vittnen? Får man säga nåt särskilt?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-08-03 18:28 #8 av: BattleBitch

#7

Säga? Hur menar du då?

Vi svarar Ja på frågor om vi vill överlämna oss...

Anmäl
2009-08-04 14:23 #9 av: OlgaMaria

Jag är intresserad av vad som frågas och vad som sägs exakt...

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-08-06 02:09 #10 av: Camillhe

Checklista
Här är en summering av det som äger rum när Jehovas
vittnen förbereder dig för att bli döpt...

 • Undvikande av tal om att "gå med" i religionen
 • Förberedande läsning och understrykning av studie-materialet
 • Nya Världens översättning av Bibeln används
 • Mer tid används med studieboken än med Bibeln
 • Ingen uppmuntran att studera sammanhanget till ett citerat skriftställe
 • Svårbegripliga frågor upphöjs till ämnen av stor vikt
 • Bibelns ofelbarhet understryks
 • Det "enda rätta" svaret ges omedelbart efter att en fråga presenterats
 • Debatter om tvistefrågor undviks eller uppskjuts i det oändliga
 • Grå områden accepteras inte; saker och ting är precis så och så
 • "Säkerhet" som lockbete - svar på allting
 • Uppmuntran att ta del i vissa av vittnenas aktiviteter
 • Gradvis introduktion i inskränkningar som läggs på vittnena
 • Entusiastisk uppbackning när du besöker Rikets sal
 • Intrycket att de har alla svar betonas ytterligare
 • Lojaliteten överflyttas gradvis till SällskapetVakttornet
 • Dop
 • Predikande från dörr till dörr och regelbunden mötes närvaro
Anmäl
2009-08-06 11:39 #11 av: BattleBitch

#10


Jag hoppas du skämtar med mig ... ditt sämsta inlägg hitintills, massa lögner, är det sånt du tror på? lögner!

Anmäl
2009-08-06 13:24 #12 av: OlgaMaria

Men vad sägs i samband med dopet?

Ofta, i såna sammanhang jag känner till brukar man fråga om man vill bli döpt till Jesus Kristus och sedan ungefär "På min mästares befallning och på din egen bekännelse döper jag dig nu i Faderns, Sonens och Den Helige Andens namn".

Vad säger man inom JV?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-08-06 16:25 #13 av: BattleBitch

*Har du på grundval av Jesu Kristi offer ångrat dina synder och överlämnat dig åt Jehova för att göra hans vilja?

*Förstår du att du genom ditt överlämnande och dopbetraktas som ett Jehovas Vittne förbundet med Guda organisation som leds av hans ande?

Anmäl
2009-08-07 21:19 #14 av: OlgaMaria

#13 Okej. Tack! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.