2009-04-06 11:31 #0 av: BattleBitch

Idag är det 10 nisan, här kommer lite läsning om vad som hände under Jesu liv denna dagen.

Lukas 19:45-48;

45 Och han gick in i templet och började kasta ut dem som var i färd med att sälja, 46 och han sade till dem: "Det står skrivet: 'Och mitt hus skall vara ett bönens hus', men ni har gjort det till en rövarhåla."

47 Sedan undervisade han varje dag i templet. Men de främsta prästerna och de skriftlärda och de främsta av folket ville komma åt att tillintetgöra honom; 48 men de kunde inte komma på hur de bäst skulle göra det, ty allt folket fortsatte att hänga fast vid honom för att höra honom.


Matteus 21:18, 19;

Under återfärden till staden tidigt på morgonen blev han hungrig. 19 Och han fick se ett fikonträd vid vägen och gick till det, men han fann ingenting annat än löv på det, och han sade till det: "Aldrig i evighet skall någon frukt mer komma från dig." Och ögonblickligen torkade fikonträdet.

Matteus 21:12, 13

Och Jesus gick in i templet och kastade ut alla som sålde och köpte i templet, och han stötte omkull borden för penningväxlarna och bänkarna för dem som sålde duvor. 13 Och han sade till dem: "Det står skrivet: 'Mitt hus skall kallas ett bönens hus', men ni gör det till en rövarhåla.