2009-04-08 10:47 #0 av: BattleBitch

Nu närmar sig tiden för set största kärlekshandlingen i människans historia. En man som ger sitt liv för en annan, en man som ger sitt liv för miljarder människor utan att känna dom. Hans kärlek är så enastående att jag har svårt att få grepp om den...


Lukas 22:1-6

Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk. 2 Och de främsta prästerna och de skriftlärda sökte efter det bästa sättet att röja honom ur vägen; de kände nämligen fruktan för folket. 3 Men Satan trängde in i Judas, som kallades Isk?riot och som räknades bland de tolv; 4 och han gick bort och talade med de främsta prästerna och befälhavarna för tempelpolisen om det bästa sättet att förråda honom åt dem. 5 Då blev de glada och kom överens om att ge honom silverpengar. 6 Och han gick med på det och började söka ett lämpligt tillfälle att förråda honom åt dem utan att det var folk omkring.

Markus 14:1, 2,

Nu var det två dagar till påsken och det osyrade brödets högtid. Och de främsta prästerna och de skriftlärda sökte en utväg att gripa honom genom något slugt anslag och döda honom; 2 de sade nämligen upprepade gånger: "Inte under högtiden; kanske skulle det bli tumult bland folket.

Markus 14:10, 11

Och Judas Isk?riot, en av de tolv, gick bort till de främsta prästerna för att förråda honom åt dem. 11 När de hörde det, blev de glada och lovade att ge honom silverpengar. Och han började söka ett lämpligt tillfälle att förråda honom.