Kyrkan

Uppenbarelser

2009-05-13 20:31 #0 av: Maria

Jag har en liten undran hur ni andra ser på det här med "syner" nära döden upplevelser, drömmar, uppenbarelser och andra "förmågor"?

Själv har jag förmodligen en liten medial förmåga som jag aldrig brytt mig om att fundera så mycket över.

Eftersom jag är troende så är det så förknippat med Gud och min vägledning från honom.

Det finns ju många människor med olika "förmågor" om man nu kan kalla det så men då blir det helt plötsligt ockult och syndigt.

Är det bara OK om man kan tolka det som tecken från Gud?

Vad säger ni andra?

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 00:39 #1 av: OlgaMaria

Andliga gåvor från Gud får vi i och med frälsningen tror jag, och vi kan utveckla dem med tiden.

Om någon har en "förmåga" och inte är kristen så tror jag att detta är ockult och syndigt - ja, beroende på vad man gör med det.

Att kunna se en syn ser jag inte automatiskt som en förmåga - man kan säga att det är något man utsätts för också. Jag måste babbla på ett bra tag här om jag ska kunna säga något principiellt som man kan tolka in alla möjliga slags händelser inom. Det finns många tänkbara situationer och förklaringar.

Jag tycker det är väldigt intressant att du säger att du förmodligen har en liten medial förmåga, därför att jag också har gåvor kopplade till förmåga att skilja mellan andar och det profetiska (ibland drömmar).

Jag har alltid känt en slags samhörighet med människor som håller på med new age. Det är denna grupp jag brukar känna mig som mest frimodig att prata om Jesus med också. Jag tror att många som är lite som jag kan söka sig till new age. Sedan har jag haft min urskiljning som gjort att jag kunnat skilja på Guds ande och annan ande.

Jag har tidvis känt mig väldigt förvirrad och även ledsen över min "förmåga". Om jag hade berättat om mina upplevelser och hur jag fungerar för någon kristen för några år sen tror jag nog jag hade mötts med skepsis och säkert oro från de flesta. Men under en tid då jag fick mer grepp om hur jag fungerade kom jag också i kontakt med en kvinna som jag förstod hade en stark koppling till "andevärlden" och jag öppnade mig för henne och hon kunde bekräfta att det jag har är från Gud och inte från någon annan.

Det finns mycket tankar runt allt detta och allt är inte så lätt att formulera. Jag har verkligen saknat att ha kristna att bolla mina "förmågor" med.

Jag är verkligen nyfiken på vad det är du upplever Bumbleboo. Jag vill verkligen inte döma dig - det får du inte tro! Jag kanske kan låta dömande när jag pratar om new age. Jag vill inte döma dessa personer och deras "förmågor" - men jag har med tiden blivit väldigt kategorisk över hur det är ok att använda dessa förmågor och inte. Jag har inte alltid varit så kategorisk.. men jag vet hur sårbar man kan vara när man har en andlig känslighet. Man upplever en massa saker som de flesta inte gör och om det kommer in en negativ ande så påverkas man av detta mycket mer än vad andra skulle göra, därför att man har en så skarp andlig känslighet. Detta är ju något positivt men jag har många gånger upplevt det som något väldigt negativt då det har plågat mig. Jag tror att personer som är som jag har ett mycket större behov av att hålla sig nära Guds ande för sitt eget välmåendes skull och det är därför jag kan uttrycka mig så skarpt. Jag har en oerhörd oro för många människor som håller på med new age.

Sen så finns det ett väldigt behov av att få utlopp för sin "andlighet" och att få den bekräftad och att kunna mötas med andra.. tyvärr är det svårt att hitta detta inom kristenheten, även om det finns.. men jag tror att många med detta "gåvoregister" är lite under-cover. Det är inget man basunerar ut inför församlingen.. det kan vara svårt att få förtroende... men vi behöver verkligen mentorskap och kristen gemenskap även när det gäller detta.

Det blev mycket...

Frid!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-05-14 01:07 #2 av: Maria

Jag är glad för dina ord. Jag är fortfarande inte beredd att prata om mina upplevelser men jag känner att de kommer från Gud och jag är nöjd med det. Jag som sagt absolut ingen tanke på att utveckla detta "andliga"

Kan det vara så att alla uppenbarelser egentligen är från Gud och att många "mediala förmågor" inte har hittat rätt ännu så att säga? Att man använder sig av sin andlighet fel, fast syftet är gott?

De flesta medium/vägledare vill ju ändå hjälpa (utom de som bara vill tjäna pengar på andras olycka förstås).

 

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 01:18 #3 av: OlgaMaria

:)

Jag tror inte att alla uppenbarelser är från Gud men jag tror nog att alla förmågor till att uppleva uppenbarelser kommer från Gud, men sen kan ond andlighet utnyttja detta.

Jag tror så att säga att alla människor har en andlig landningsbana, som är från Gud, men på denna kan mycket landa som inte alltid är från Gud. Gud ger mottagningsförmågan.. vi väljer hur den ska användas.

Och när det gäller ytterligare förmågor, som att hela osv, så tror jag det är som att antingen Gud eller någon annan landar med en helandeinställning på vår landningsbana. :) Hehe..

Jaa.. de vill ju hjälpa.. jag tror tyvärr att detta ibland leder till att de söker förmåga men när man riktar sitt sökande mållöst rakt ut i universum tror jag tyvärr att man kan bli ett offer för lite vad som helst. :-/

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-05-14 01:55 #4 av: Highness82

Hejsan mina kära vänner!=)

 

Jag måste komentera en sak, det är ju ändå skillnad på Nådegåvor och New age, eller är det inte?

 

Enligt Paulus så får kristna olika Nådegåvor, och de är ju till för att uppbygga församlingen, och sedan har vi tungotalet som är till självuppbyggelse.  Jag tror säkert att ni båda har fått nådegåvor ifrån Gud, använd då dem till att bygga upp församlingen om ni är säkra på att det är ifrån Gud! Det är detta som Helanden, profetiskt talande, urskilja olika andar, gåvan att förkunna vishet, kunskap och utföra under är till för.  Men en sak får ni inte glömma isåfall, och det är att alltid ha kärlek till era medmänniskor då ni använder Andens nådegåvor!=)    Eftersom Kärleken är störst!=)

Anmäl
2009-05-14 20:28 #5 av: Maria

Tror ni på onda andar?

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 21:07 #6 av: Maria

Skickar en intressant "blänkare" från Kyrkans tidning ang. tro och andlighet i Sverige och lite resultat från en nypublicerad studie.

 

http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/kyrkan_missar_manga_av_de_troende_0_9688.news.asp x

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 21:08 #7 av: Maria

Tyvärr gick det inte att läsa länkenRynkar på näsan

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 21:13 #8 av: Maria

Försöker på nytt

Kyrkan missar många av de troende

Endast 57 procent av de övertygat troende går regelbundet i kyrkan. Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Centrum för Samtidsanalys. Den visar också att "de religiösa" är välutbildade, har stabil inkomst och lever i trygga familjer.

 

 

Tro och andlighet

Undersökningen Tro och andlighet i Sverige bygger på enkäter via post och internet. 2 797 personer mellan 15 och 89 år har deltagit i undersökningen.

Den genomfördes oktober 2008 - januari 2009 av företaget Demoskop, på uppdrag av Centrum för samtidsanalys.

- Knappt hälften av de övertygat troende går nästan aldrig i kyrkan. Kyrkolivet är anpassat till de traditionellt kyrkliga, och det tränger bort en stor grupp troende människor.

Det säger biskop emeritus Bengt Wadensjö, direktor för Centrum för samtidsanalys - som med hjälp av opinionsundersökningsföretaget Demoskop ställt frågor om tro och andlighet till nära 3 000 personer i Sverige.

Troende har ockuperat kyrkan
Undersökningen visar att 29 procent av de svarande kallar sig troende, och 10 procent av dem kan beskrivas som övertygat troende. Men av de övertygat troende går bara lite mer än hälften - 57 procent - regelbundet i kyrkan.

- De som trivs i kyrkan har mer eller mindre ockuperat kyrkan och trängt ut de andra. Kyrkan måste försöka att nå dem som hamnat utanför också, säger Bengt Wadensjö.

Tro med inslag av nyandlighet
Han menar att många av dem i gruppen övertygat troende, som aldrig eller sällan går i kyrkan, har en tro med inslag av nyandlighet eller ödestro.

I analysen av svaren har man delat in de intervjuade i grupper utifrån deras förhållningssätt till tro och andlighet. I gruppen kallad "religiösa" ryms personer som har en stark traditionell tro. Kvinnorna är fler, medelåldern är hög, liksom utbildningsnivån.

Stora konsumenter av medier
Susanne Wigorts Yngvesson, biträdande direktor på Centrum för samtidsanalys och lektor i etik på Teologiska högskolan i Stockholm, har granskat de svarandes medievanor, och de "religiösa" visar sig läsa tidningarnas nyheter och ledarsidor, på tv ser de nyheter, samhällsprogram och livsåskådningsprogram.

- De är privilegierade - har hög utbildning, stabil inkomst, trygga familjestrukturer. De lyssnar på radions P1 och läser Svenska Dagbladets ledarsida.

I gruppen religiösa återfinns den kyrkogående kärnan.

Fler arbetslösa bland ödestroende
Gruppen "nyandliga" tror å sin sida mer på övernaturliga fenomen, de tycker att ett inre sökande och harmoni är viktigt. Liksom de som tror att ens öde är bestämt på förhand - de "ödestroende" - är de "nyandliga" en mer stigmatiserad grupp. Deras sociala och ekonomiska status är lägre, fler är arbetslösa och låginkomsttagare, övervikten av kvinnor är stor och snittåldern lägre.

- De nyandliga och de ödestroende rör sig i en annan sfär av tänkande och upplevelser. De ställer inte kritiska frågor om förnuftet och använder inte förnuftet som instrument på samma sätt, för dem är upplevelserna målet, säger Susanne Wigorts Yngvesson.

Nyandlig profilering onödig
Bengt Wadensjö menar att skiljelinjen i dag egentligen går mellan dem som räknar med andliga upplevelser och som tror att ett levande möte med Gud är möjligt - och dem som svarar att de inte är troende. Undersökningen kategoriserar 34 procent av dem som kallar sig icke-troende för vetenskapstroende. Det är en grupp som domineras av välutbildade unga män i storstäder, intresserade av politik och vetenskap, men inte av andliga frågor.

Kyrkan har länge profilerat sig mot de nyandliga, och det i onödan, menar Bengt Wadensjö. För undersökningen visar att de nyandliga hör hemma i kyrkan, säger han, även om de också har egna andliga erfarenheter.

Inte rumsrena upplevelser
Det mest förvånande i undersökningen, tycker Bengt Wadensjö är att så många troende har andliga upplevelser som inte riktigt anses rumsrena i kyrkan.

- Upplevelser av varsel, telepati, kontakt med avlidna och andra övernaturliga erfarenheter är relativt vanliga i befolkningen, men allra vanligast bland dem som beskriver sig som troende.

- Samtidigt är kyrkan påverkad av vetenskapstron och delar mycket av dess misstro mot andliga upplevelser.

Egen upplevelse viktigast
Dagens andlighet beskriver Bengt Wadensjö som individualistisk: den egna upplevelsen och sökande betyder mer än kyrkans lära.

- Det finns ett slags upplevelse av väckelse i nyandligheten, och en sorg över att kyrkan inte ger utrymme och näring åt deras andlighet.

Men det hoppas Bengt Wadensjö att denna nya undersökning ska bidra till att förändra. Och det tänker han själv bidra till också.

- I höst kommer jag att vikariera som distriktspräst i Nacka församling. Då ska vi försöka nå de troende som inte går i kyrkan.

Kristoffer Morén
08-462 28 06
kristoffer.moren@kyrkanstidning.se

"Strakt troende har ofta nyandliga föreställningar"

 - Det är nog rimligt att anta att en stor andel av de starkt troende som inte går till kyrkan har nyandliga trosföreställningar, säger Thorleif Pettersson.

Pettersson är professor emeritus i religionssociologi, verksam vid Ersta Sköndal högskola och en av de ansvariga för den stora studien World Values Study.
 
- Att kalla sig troende behöver ju inte betyda att man tror som man gör i kyrkan, säger han.

- Men om de traditionellt kyrkliga på något sätt utesluter dem med mer nyandliga inslag i sin tro så att de inte går, är väl mer osäkert.
 
I mindre landsbygdsförsamlingar där alla känner alla, kan den kyrkgående gruppen kanske påverka andra så att de känner sig utanför och stannar hemma, menar han, medan det är lättare att delta i gudstjänster i storstäder.
 
- Då tror jag mer att det handlar om att prästen ska vända sig till alla, inkludera nya och vara mottagarorienterad. Det gäller att prästen förstår att man vänder sig till en blandad skara.

De 10 procent som kan kallas övertygat troende har flest andliga och övernaturliga upplevelser, men det tycker Thorleif Pettersson inte är så förvånande.
 
- I gruppen finns ju inte bara personer med ett kyrkligt perspektiv på tron, utan de tror på lite vad som helst. Dessutom så ökar sannolikheten för att man ska få en andlig upplevelse om man tänker på, intresserar sig för och uppmärksammar andliga upplevelser.
 
Kristoffer Morén

 

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 21:24 #9 av: OlgaMaria

En av Bengts åsikter som kommer fram här är att kyrkan borde ge näring åt den andlighet som finns hos människor som haft kontakt med avlidna. Nu är ju frågan vad som exakt menas med detta... kyrkan behöver ju ge utrymme för alla människors andlighet, men aldrig någonsin bekräfta kontakt med avlidna som något positivt. Min kristendom är baserad på Bibeln. Om den inte längre är det är det inte längre kristendom enligt mig.

#5 För mig är det självklart att tro på onda andar. De finns ju överallt i Bibeln, inte minst i NT och runt Jesus.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-05-14 21:45 #10 av: Maria

Om man nu är troende och har/haft kontakt (ofrivillig så att säga) med en avliden och har upplevt detta som positivt så måste man ju ta till sig denna känsla tycker jag. Det är ju ändå ganska privat men man måste kunna få förståelse för att det kan hända. Det är väldigt tabubelagt.

Sedan tycker jag att det är en helt annan sak att uppsöka medium för att försöka etablera någon kontakt. Det tror jag bara gör människor illa.

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 21:49 #11 av: Camillhe

Jag tror inte att mediala förmågor någonsin är från Gud. Bara orden i sig tycker jag motsäger ordet nådegåva.

Jag tror definititvt på en andlig värd omkring oss och att det finns onda andar/demoner. Och att det är dom man har kontakt med när man använder sig av mediala förmågor.

Däremot så är jag övertygad om att Gud ger församlingarna dvs oss olika gåvor för att bygga upp varandra och församlingen. Jag tror att Han ger uppenbarelser till oss, och i dom uppenbarelserna kan visa oss vilken väg vi eller ngn annan ska gå, eller andra saker vi bett över. Men det som visar att det är från Gud är att det som sker upphöjer Honom samt kan förankras i Bibeln.

Jag tror dock aldrig att Han verkar genom medium eller att det är möjligt att få kontakt med döda människor. Den kontakten medium får tror jag är med onda andar som möjligen utgör sig för att vara en avliden person.

Jag har aldrig märkt av i frikyrkor att det inte varit accepterat eller välkommet med ngn av Andens gåvor, och jag tycker det är tråkigt att du mött motstånd Theresia, förmågan att skilja mellan andar är ju absolut en gåva som är viktig för en församling mm.

När jag gick på folkhögskola fick vi göra lite tester för att få en hum om vilka gåvor var och en fått. Självklart var testerna inte helt tillförlitliga men det var ändå jättebra att få upp ögonen lite och fick många av oss att öppna upp oss för Gud och låta Han verka.

 

Anmäl
2009-05-14 22:01 #12 av: Maria

#11 Du skriver "använder sig av mediala gåvor" och där håller jag med dig, när man aktivt söker, att det inte går hand i hand med Kristendomen.

Men alla andra "upplevelser" som man så att säga inte har sökt eller bett om, och som bara kommer. Dessa kan i alla fall inte jag förneka.

För egen del känner jag att de är goda, privata, och jag försöker att hantera det med stort förnuft. Ser det som min egen personliga vägledning.

Tycker bara det är så synd att ämnet är så laddat. 

/Maria

 

Anmäl
2009-05-14 23:35 #13 av: OlgaMaria

Att ha uppenbarelser där en avliden person medverkar tror jag inte behöver vara något "fel". Har flera exempel på att personer fått "besök" av avlidna som ibland direkt gett hälsningar från himlen.

Det är ju att uppsöka de dödas andar som är fel. Jesus pratade ju med Moses och Elia till exempel.. :)

#11 Jag tror gåvan att skilja mellan andar inte så ofta har en självklar plats i församlingen, även om den ju borde ha det. Jag tror att denna gåva generellt sett är ganska laddad i svenska församlingar idag och att den ganska sällan får utrymme. Och när det sker tror jag att det ofta är lite i bakgrunden. Men hur som helst så tror jag ju att jag haft mina gåvor sen jag blev frälst när jag var 7 och det är inte förrän på senare år som jag har förstått och kunnat koppla det jag upplevt hos mig själv till Bibeln. Då har det inte varit lätt att få ett stöd från församlingen heller. Det har varit luddigt helt enkelt... :) Dessutom tycker jag att saker har varit så komplicerade tidigare när jag inte hade så god bibelkunskap eller församlingsvana... man upplevde en massa saker men var inte alltid så balanserad. Jag kunde inte se helheten så bra... och när jag då försökte prata med ledare om det jag upplevde så uppfattades det kanske lite fel ibland. Och jag tror att vissa gåvor är mer okej att fungera starkt i som nybörjare/nyfrälst/ovan som evangelisation till exempel. Att skilja mellan andar är liksom mer högtravande. Jaa.. jag tror att de flesta behöver mentorskap i sina gåvor och det har jag haft väldigt lite av.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.