Kyrkan

Kvinnliga präster

2009-05-23 11:52 #0 av: OlgaMaria

Snubblade över en jätteintressant artikel om detta här. Den hävdar att det är klart och tydligt att kvinnor tjänade som präster fram till 1200-talet! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-05-23 14:47 #1 av: Camillhe

hinner inte titta på länken nu, men det tror jag säkert kan stämma, titta bara på Priscilla.

Anmäl
2009-05-25 00:53 #2 av: Tvillingsyster

............. eller syster Foibe för den delen.

Anmäl
2009-05-28 01:00 #3 av: evrekaw

#0 Javisst... Man hade prästinnor i flera länder redan under antiken!

Anmäl
2009-05-31 00:00 #4 av: Hukanson

Det står att katolska kyrkan hade tom kvinnliga biskopar fram till 1200-talet då de fick insikter om att kvinnor var annorlunda än män , kvinnor var metafysikt annorlunda och sålunda oförmögna att bära prästämbete. Kvinnor kunde inte ordineras till ämbete , bestämde sig katolska kyrkan för på 1200-talet och så är det ännu i våra dagar .

Att Birgitta därmed hamnade i debatten på fel sida gjorde väl att hon blev åsidosatt . Men kvinnor är naturligtvis lika heliga som män , tänk blott på Vår Fru , det är bara det att kyrkan är en brödraorden där kvinnor inte kan bli ordinerade men fungera ändå inom ramen för församlingsarbetet .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-05-31 02:55 #5 av: Camillhe

#4 Intressant Hukansson, men om det är förenligt med din tro att kvinnor kan vara präster lika väl som män, hur ställer du det mot LDS lära att endast män kan ta del av de olika prästerskapen?

Anmäl
2009-05-31 17:05 #6 av: evrekaw

Jag tror inte att Gud såg på mannen och kvinnan med ojämlika ögon...

Kristendomen blev till i ett patriarkatiskt samhälle bara. Varför ska vi i dagens samhälle leva vidare som om ingenting ang. jämlikhet hänt? Obestämd

Anmäl
2009-05-31 19:54 #7 av: Hukanson

"kristendomen blev till i ett patriarkatiskt samhälle"  detta yttrande måste nog förstås som att den krigiska manshierarkin utnyttjade och styrde religionen efter eget gottfinnande , använde religion för att kontrollera folket , för att i guds namn tvinga dem till underkastelse. Det är ju många som tycker att det är en riktig beskrivning av en del av (Italiens) historia . Men vi förstår ju också Italien och Grekland som Europas kulturvaggor , som alltigenom historiens gång stått upp för teokratiska värderingar.

Tydligen var det en period av Italiens utveckling där kvinnor fick vara präster - eller om kristenhetens centrum låg i Frankrike , jag har glömt årtalen - ja tillomed biskopar . Men det tog slut år 1200. Efter detta århundrade blev religionen mer restriktiv vad gäller ordinering av kvinnopräster .

Europa gick ju in i en mörk period runt 1200 med mycket sjukdomar och fattigdom . Svartpest och digerdöd . Folk dog i miljontal .

I dagens samhälle har något hänt . Det handlar om jämlikhet och jämställdhet . Vad har hänt . Kvinnan är lika god som mannen på alla sätt och vis ? Det är jämställd jämlikhet . Kvinnan är lika med mannen och mannen är lika god som kvinnan på alla sätt och vis .

Vet att Bahai lär ut att man och kvinna är jämställda . Det måste vara det som har hänt . En världsreligion som lär ut att Herren säger att man och kvinna är jämställda . Så varför då inte gå in i och med den religion som ändå ligger som norm för samhällsattityderna ? Tycker du som Bahai så gå med i Bahai . För buddisterna och kristenheten har kvar sina värderingar och de är ju enligt bahaierna alltför patrarkaliska och ojämlika .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-05-31 20:42 #8 av: evrekaw

#7 Förstår inte riktigt vart du vill komma... Kan du ta det i klartext?

 

Anmäl
2009-05-31 23:23 #9 av: Hukanson

Nä , kanske i morgon . Nu är jag ganska trött , faktiskt . Värmen tar på krafterna . Men sov på saken . Inte så svårt egentligen .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-05-31 23:54 #10 av: evrekaw

#9 Så viktigt är det inte att jag tar med mig det till drömmen....Flört

Anmäl
2009-06-01 22:38 #11 av: Hukanson

Det är svårt att bestämma över - kan du drömma på beställning så är du värre än Truxa . Vad är viktigt här i livet ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-06-02 00:10 #12 av: evrekaw

#11 Vart vill du komma? Klart man kan påverka sina drömmar, det gör vi alla emellanåt, fast omedvetet... Det visste till och med Freud...

Anmäl
2009-06-02 07:08 #13 av: Hukanson

Psyket är psyket . Vad vi lägger energi på kan vi ju bestämma . Om vi lägger energi äkta och ärligt på någonting är ju chansen rätt stor att vi börjar drömma om det och det är ett tecken på att psyket har börjat bearbeta energin och integrera det med personligheten .

Att vara människa är både komplicerat och enkelt . Vi förstår varandra för vi är ju alla människor .

Men vem bestämmer över människan ? Finns det någon som bestämmer över hur människan fungerar och upplever tillvaron ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-06-02 20:10 #14 av: evrekaw

#13 Jag trodde vi talade om kvinnliga präster i den här tråden..Obestämd Jag ställde en fråga högre upp i tråden som du fortfarande inte svarat på - du kommer bara längre och längre från ämnet... Så jag upprepar. Vart ville du komma med ditt inlägg #7?

Anmäl
2009-06-02 23:58 #15 av: Maria

Lustig tråd det här...Förvånad

/Maria

 

Anmäl
2009-06-03 00:06 #16 av: evrekaw

#15 Ja... Verkligen...Flört

Anmäl
2009-06-03 02:16 #17 av: Tvillingsyster

#13

Det är dåren som förenklar allt enligt bibeln...... så känns det visst just nu.......

Anmäl
2009-06-03 12:23 #18 av: inisklo

#13 hej hallå där...Hukanson...var är frågan om?????Obestämd

Anmäl
2009-06-03 14:45 #19 av: Hukanson

Finns det någon som bestämer om det är ok med kvinnliga präster ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-06-03 14:52 #20 av: Maria

#19

Kopierar från Wikipedia...

Kvinnor kan idag bli präster i många kyrkor. Här följer några exempel. I USA blev Antoinette Oberlin, som hörde till de kongregationalistiska och unitariska kyrkorna, präst redan 1853. Den anglikanska kyrkan har dock varit splittrad i frågan. I USA dröjde det till 1974 innan en kvinna vigdes till anglikansk präst, medan Church of England tog beslut om att ge kvinnor tillträde till prästämbetet så sent som 1992. I The United Church of Canada har kvinnor kunnat bli präster sedan 1936 och i Schweiz har kvinnor kunnat bli präster sedan 1918, då två kvinnor prästvigdes. I Danmark vigdes tre kvinnor till präster den 28 april 1948: Johanne Andersen, Ruth Vermehren och Edith Brenneche-Petersen. Den fjärde kvinnan som blev präst i den danska kyrkan var Helga Jensen som vigdes den 15 februari 1956. Norge fick sin första prästvigda kvinna 1961 (och blev först i nordens med att utse en kvinna till biskop 1993); Island fick sina första prästvigda kvinnor 1974 och i Finland togs beslutet om tillträde till prästämbetet först 1987 och den första vigningen ägde rum året därpå. Romersk-katolska kyrkan säger fortfarande nej till prästvigning av kvinnor, likaså de ortodoxa kyrkorna.

Det kan noteras att kvinnor innehade starka positioner inom kyrkan långt innan 1958. I Sverige förekom på 1820-talet kvinnliga predikanter. Amelie von Braun från Blekinge kunde visserligen inte predika inne i kyrkobyggnaden men samlade stora skaror på många håll i landet. I frikyrkligheten fick kvinnor inom exempelvis Frälsningsarmén tidigt predika och inneha ledande roller. Runt 1890 finns uppgifter om att kvinnor predikade i Härnösands stift. I exempelvis Trehörningssjö verkade prästen Olof Lindblom och han tillät kvinnor att tala inför församlingen i Trehörningssjö kapell. 1905 skrevs Ellen Jeansson in, som första kvinna, som teologie studerande vid en teologisk fakultet. Emilia Fogelklou var den första kvinnan att avlägga teologie kandidatexamen 1909. 1911 är, så vitt vi idag vet, första gången en prästvigd kvinna predikar i Sverige. Det skedde den 11 juni i Gustav Vasa kyrka i Stockholm i samband med rösträttskonferensen i juni detta år. Det var Anna Howard Shaw, metodistpräst från USA. Det hela omnämns i exempelvis DN (12/6 1911). 1916 talade missionären Ida Granqvist från predikstolen i Nikolai kyrka i Örebro, och 1929 predikade teologen Ester Lutteman från predikstolen i Gustav Vasa kyrka. Under åren som följde, framförallt från 1940-talet, var det flera kvinnor som predikade i kyrkor. Bland dessa fanns Sveriges första prästvigda kvinnor: Margit Sahlin och Ingrid Persson och mot slutet av 1950-talet Elisabeth Djurle och Britta Olén (van Zijl).

/Maria

 

Anmäl
2009-06-03 15:07 #21 av: inisklo

#20 Tackar ...bumbleboo...det var intresant läsning..jag som har tänkt mycke om just kvinnliga präster osv..

Tack ännu en gång..då har jag också nåt,att visa till min präst kompis(man)

Anmäl
2009-06-03 15:35 #22 av: evrekaw

Det var ord och inga visor - härligt bumbleboo! Skrattande

Anmäl
2009-06-03 18:29 #23 av: Hukanson

Nåväl , duktigt forskat kan man säga , men sanningen är att bara sanningen kan ordinera präster att vara sanningens präster .

Vad menas då med det ? Jo att Herren ger den helige bönesvar på frågor om hur Herren vill ha det i Herrens kyrka . 

Den Europeiska kyrkan har fått bönesvar men har inte haft den fulla behörigheten att vara Kristi präster som Guds sanna kyrka . 

Jesu Kristi Kyrka är grundad av Herren och har fullmakt att inneha Kristi hela prästadöme . Denna Ordning har icke tillåtit kvinnor att bli ordinerade till präster därför att kvinnans uppgift är att vara mannens hustru och barnens moder och dessutom när så är möjligt mannens stöd och partner .

Den Europeiska kyrkan fortsätter som förut och kan välja att se upp till Jesu Kristi Kyrka för vägledning och föredöme eller gå den Världsliga vägen och följa Herren genom att se upp till Bahai som ett föredöme .

Bahai som är Herrens enande försoning i Mellanöstern , en slags "modern judisk islam" . En tillåtande visdomsväg för ljuset i Världen.

Det blir stora ord när man beskriver Herrens sanning men glädjen bör ju stå högt i tak och vi må vara tacksamma för varandra .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-06-03 20:00 #24 av: Maria

#23  "Herren ger den helige bönesvar på frågor om hur Herren vill ha det i Herrens kyrka . 

Den Europeiska kyrkan har fått bönesvar men har inte haft den fulla behörigheten att vara Kristi präster som Guds sanna kyrka ". 

Jag förstår inte vad du menar... Europeisk kyrka???

Jag vet att du är mormon men du får gärna förklara bättre...

 

/Maria

 

Anmäl
2009-06-03 20:53 #25 av: evrekaw

#23 "Herren ger den helige bönesvar på frågor om hur Herren vill ha det i Herrens kyrka . 

"Den Europeiska kyrkan har fått bönesvar men har inte haft den fulla behörigheten att vara Kristi präster som Guds sanna kyrka ". 

Enligt vem? Vem har patent på att veta vem som fått bönesvar av vem?

Dessutom lever vi inte på Medeltiden... Jag anade att du var konservativ... Men... Varför har du dator? Har inte utvecklingen gått framåt... Eller gäller det bara män?

Anmäl
2009-06-03 20:56 #26 av: Maria

#25Flört

/Maria

 

Anmäl
2009-06-03 21:00 #27 av: evrekaw

#26 Inför vissa saker är det bara att vara klokare... Istället för att stånga huvudet.... Eller vända andra sidan till som Jesus sa...

 

                               

Anmäl
2009-06-03 21:47 #28 av: milky

Jesus säger att det viktigaste är vad som kommer ur oss MÄNNISKOR, så JA, visst kan väl kvinnor förkunna likaväl som en man. Det är ju ordet i centrum, inte könsbeklädnaden på prästen...eller?

Innehållet är viktigare än formen....

Anmäl
2009-06-03 21:50 #29 av: evrekaw

#28 Instämmer!!!

Anmäl
2009-06-04 18:22 #30 av: Tvillingsyster

#23

Det är inte Jesu Kristi Kyrka som har monopolet till sanningen, utan det är Jesus som är vägen, sanningen och livet enl Jesu egna ord.

Anmäl
2009-06-04 19:10 #31 av: Hukanson

Jesu ord genom Nya Testamentet har blivit en allmän mänsklig visdom i samhället . Alla svänger sig med citat och egna teorier men ingen tar sig ödmjukt till Guds Rike . Om nu Herren har tröttnat på detta tillstånd och vill hjälpa människan med en ny kyrka och ett nytt läroförbund som inte har gjorts till gatufilosofi utan är levande och starkt så varför inte fatta Herrens utsträckta hand ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-06-04 20:00 #32 av: evrekaw

#31 "Gatufilosofi" är ett av dig egenhändigt konstruerat ord i avsikt att degradera den form av utövande av kristendom du uppenbart föraktar.

Personligen uppfattar jag dig som oerhört respektlös mot flertalet individer här då du uppenbart är relativt ensam om dina åsikter.

Det är en åsiktsfri sajt, men dina åsikter appelerar inte till den tro majoriteten har. Om du avser omvända människor eller bara använda detta medel till att förringa, inte bara kvinnor, utan flertalet av oss här inne, så återkommer jag dessvärre återigen till samma fråga jag ställt tidigare. Vad är ditt syfte?

Ingen kommer att byta värdering för att någon negativiserar allt de tror på. Du får nog omvärdera dina medel och framförallt fundera över vad ditt syfte är. Vad vill du, vart vill du komma?

Hur god kristen man är eller inte tror jag för övrigt inte framkommer vida en sådan här tråd. Däremot säger det ganska mycket om en person om individen bakom tangentbordet är trevlig mot sina medmänniskor eller bara sågar dem i odefinerbara syften.

Anmäl
2009-06-04 23:24 #33 av: milky

Det känns alltid lustigt när man försöker fånga och krympa Gud.

Att påstå att Herren vill visa oss vägen genom en "ny" kyrka, och att det är felaktigt att svänga sig med citat och ha egna teorier (vilket måste till i sitt eget andliga sökande) detta faktum exkluderar väldigt många.

Vilket i sin tur säger att Gud har sina favorit kristna.

Jag tror inte på en Gud som man kan hålla mellan tummen och pekfingret och som håller sig till mänskliga begränsningar.

För mig är alltid Gud större! Större än vår etik, större än vårt förstånd och vära känslor...det e det som gör Gud så underbar :) Att Gud känner till ALLA våra vägar, hur vilsna eller hemma vi än är på dem.....

Tycker LILLA jag :)

Anmäl
2009-06-04 23:37 #34 av: evrekaw

#33 Ja, Gud är större! Därför undrar jag alltid varför vissa tror sig äga sanningen och ha alla svar.

Jag tror det finns mycket vi inte förstår, som går över vår fattningsförmåga. Samtidigt tror jag att vi alla har ett inre ljus genom den helige ande. Och om vi lyssnar till den rösten kommer vi närmre saligheten.

Den dagen jag anser mig kunna och veta allting - den dagen har jag börjat vandra på helt fel avvägar. Jag opponerar mig inte mot att någon tycker eller tänker olika. Det jag protesterar mot är om någon anser sig veta, kunna och äga sanningen... Jag tror att endast Gud äger den och att de närmsta vi kan komma är genom den helige ande som talar inom oss... Som är ljuset vi inte ska sätta under skeppan...

Anmäl
2009-06-05 11:06 #35 av: milky

#34....i do agree

Anmäl
2009-06-05 22:34 #36 av: Mammi

And so do I...!! evrekaw du är bara sååå bra att uttrycka dina känslor och jag kan bara hålla med!! Tack min vän!! Kyss

Anmäl
2009-06-05 22:37 #37 av: evrekaw

Kram tjejer! Kyss

Anmäl
2009-06-05 22:58 #38 av: inisklo

Glad #36 jag håller mig med dig helt å hållet.

Kyss#37 DU är bara såååååå himla bra o förklara sker o ting.Dina texter är som godis,blandat godisSkrattandeDet är rena rama nöjet,att läsa va du skriver o ändå kan jag ha andra åsikter osv,men jag tycker om,att läsa dina texter.

Skäms#0 TheresiaW ursäkta,jag vet att ämnet är kvinliga präster..jag har lite svårt,att hålla mig i ämnet va den än handlar.Obestämd

 

 

Anmäl
2009-06-06 00:05 #39 av: milky

#37 jag e ingen tjej...

Anmäl
2009-06-06 11:01 #40 av: Maria

#39 Du får säkert en kram ändå...Flört

Här kommer en från mig i alla fall...

/Maria

 

Anmäl
2009-06-06 11:14 #41 av: Mammi

Å en från mig med så klart! :-)) Kramkram!! Kyss

Anmäl
2009-06-06 12:57 #42 av: milky

lol....känns bra..hehe

Anmäl
2009-06-06 13:32 #43 av: inisklo

Glad.....hmyyy...Ni...va gullit..Gladkram...jaa..a...man borde kramas mer här i värden.

Anmäl
2009-06-06 15:37 #44 av: milky

absolut!

Anmäl
2009-06-06 15:40 #45 av: evrekaw

Kram på dig milky... Glad Ber om ursäkt om jag misstog dig för en tjej.Skäms

Anmäl
2009-06-06 15:46 #46 av: milky

hehe...som sagt, vi skiter i formen och bryr oss om innehållet, eller hur ;)

Anmäl
2009-06-06 15:48 #47 av: evrekaw

#46 Ja! Exakt! Kyss Bara hjärtat är med så...Flört

Anmäl
2009-06-06 16:08 #48 av: inisklo

Skrattande#46 heh..hee...sant ....Glad#47juu..u själv klart hjärtat ska va medKyss

Anmäl
2009-06-06 16:15 #49 av: evrekaw

#48 Mmmm om man ska tala om Guds ord så borde det ligga kärlek och välvilja bakom det man säger. Ens medmänniskor ska respekteras och älskar så som de är. Om inte hjärtat är med - vart är då den helige ande...

Herren, anden och sonen är förlåtande - inte fördömande. De som inte förstått detta har tappat fokus på det som är essentiellt tycker jag! Glad

"Älska din nästa så som dig själv" är faktiskt vad som gäller!

Anmäl
2009-06-06 19:01 #50 av: Maria

#49 Du är klok du evrekaw och jag blir alltid lika glad av att läsa dina inlägg...

Trevlig "Svenska flaggans dag" till dig och alla andra...Glad

/Maria

 

Anmäl
2009-06-06 21:57 #51 av: evrekaw

#50 Oj! Är det svenska flaggans dag... Det hade jag totalt missat...

Kram på dig Bumbleboo!

Anmäl
2009-06-06 22:29 #52 av: Mammi

Både du Bumbleboo och evrekaw är kloka i era tankar och funderingar och berikar verkligen denna sajt med det ni skriver, så stoooor kram på er båda två!!Kyss

Anmäl
2009-06-09 01:53 #53 av: Tvillingsyster

#31

Är det du som är Gud, Hukansson?

Anmäl
2009-06-09 02:00 #54 av: Tvillingsyster

Milky, varifrån fick du idéen till din tatuering? Om jag får fråga....

Anmäl
2009-06-09 12:38 #55 av: milky

Det är det hebreiska ordet "till evigheten", det blev mitt favvis ord när jag läste hebreiska. (uttalas  Lá-å-lamm)

Jag och en polare, vi började läsa till präst samtidigt, bestämde under hebreiska perioden att vi skulle tagga vårt favorit ord, hon valde "älskad".

Hade med mig den hebreiska bibeln till tattueraren, visade ordet...

 

Anmäl
2009-06-09 15:05 #56 av: evrekaw

#55 Jag har min mans namn... Gjorde den på vår 10-åriga bröllopsdag med tanken att... Ringar kan man ta av sig... Men inte en tatuering (inte lika lätt i alla fall...) Glad

Anmäl
2009-06-09 23:38 #57 av: Tvillingsyster

#55

Det finns verkligen utrymme i de orden.... Cool

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.