Inspiration

Fyll på med manna 2

2009-06-11 10:49 #0 av: maaro

http://www.mannakorn.se

Tänkte starta en ny tråd för den andra har blivit sååå lång, hoppas att det är ok för er andra!

Kram Malin

Anmäl
2009-06-11 10:51 #1 av: maaro

Men jag, jag skall skåda efter HERREN, jag skall hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud skall höra mig.

Mika 7:7

Anmäl
2009-06-11 11:23 #2 av: maaro

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

Romarbrevet 8:26 - 27

Anmäl
2009-06-11 13:04 #3 av: [KinaSylejmani]

Du ger mig glädje i hjärtat, större än andras, när de får säd och vin i myckenhet.

Psaltaren 4:8.

Anmäl
2009-06-11 14:00 #4 av: inisklo

För Kristus själv är vår väg till frid.

Ef 2:14

Anmäl
2009-06-11 15:09 #5 av: BattleBitch

Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand skall lära dig underbara gärningar.

 Psaltaren 45:5

Anmäl
2009-06-12 00:19 #6 av: Tvillingsyster

Gud, din tron förblir alltid och evinnerligen. Ditt rikes spira är rättvisans spira.

Psaltaren 45:7

Anmäl
2009-06-12 00:26 #7 av: [KinaSylejmani]

HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.

 

Sefanja 3:17

Anmäl
2009-06-12 11:10 #8 av: [KinaSylejmani]

Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem! HERREN har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. HERREN, Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont.

 

Sefanja 3:14 - 15

Anmäl
2009-06-12 14:35 #9 av: inisklo

Lär er dag för dag att förstå vad som är

Herrens vilja.

Ef 5:10

Anmäl
2009-06-12 15:18 #10 av: BattleBitch

Mitt hjärta är frimodigt, Gud, mitt hjärta är frimodigt, jag vill sjunga och lovprisa.

Psaltaren 57:8

Anmäl
2009-06-12 20:47 #11 av: maaro

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.

 

 Matteus 5:6

Anmäl
2009-06-12 20:57 #12 av: [KinaSylejmani]

#11. Nästan så jag kände att det var menat till mig, för hjärtat tog ett glädjeskutt när jag läste det.

Anmäl
2009-06-12 21:10 #13 av: maaro

#12 Vad bra, jag kan också få såna infall i bald, känslor när jag läser manna korten.

Anmäl
2009-06-12 22:58 #14 av: [KinaSylejmani]

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.

 

Ordspråksboken 4:23

Anmäl
2009-06-13 12:04 #15 av: [KinaSylejmani]

Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.

 

Matteus 5:5

Anmäl
2009-06-13 17:26 #16 av: [KinaSylejmani]

Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna: "Drag ut", och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram." De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder.

 

 

Jesaja 49:8 - 9

Anmäl
2009-06-13 17:45 #17 av: Tvillingsyster

#14

En av mina älsklingsverser sen ungdomen.......... Skrattande

Anmäl
2009-06-13 18:10 #18 av: [KinaSylejmani]

#17. Den är så enkel men ändå säger den allt...

 

Jag tycker också om den versen.

Anmäl
2009-06-14 02:02 #19 av: [KinaSylejmani]

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

 

 

Filipperbrevet 4:6 - 7

Anmäl
2009-06-14 12:16 #20 av: BattleBitch

Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Jehova, som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 121:1 - 2

Anmäl
2009-06-14 16:58 #21 av: [KinaSylejmani]

Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

 

Johannes 14:15 - 17

Anmäl
2009-06-15 02:05 #22 av: [KinaSylejmani]

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

 

Matteus 6:33

Anmäl
2009-06-15 03:02 #23 av: Tvillingsyster

Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner.

Matteus 5:9

Anmäl
2009-06-15 10:59 #24 av: BattleBitch

Jesus sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare."

Markus 1:17

Anmäl
2009-06-15 18:44 #25 av: maaro

Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, de rättrådigas släkte skall bliva välsignat. Rikedom och ägodelar skall finnas i hans hus, hans rättfärdighet består i evighet.

Psaltaren 112:1 - 3

Anmäl
2009-06-16 11:20 #26 av: BattleBitch

Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

Matteus 18:19 - 20

Anmäl
2009-06-16 18:32 #27 av: [KinaSylejmani]

Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra.

 

Jesaja 65:24

Anmäl
2009-06-17 10:45 #28 av: BattleBitch

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Jehovas undervisning.

Psaltaren 119:1

Anmäl
2009-06-17 10:53 #29 av: [KinaSylejmani]

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.

 

1 Petrusbrevet 4:7 - 8

Anmäl
2009-06-17 22:41 #30 av: maaro

HERRE, var oss nådig, vi väntar på dig. Bli du vår arm var morgon, vår frälsning i nödens tid.

Jesaja 33:2

 

Anmäl
2009-06-18 00:00 #31 av: Tvillingsyster

Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok.

Uppenbarelseboken 20:11-12

Anmäl
2009-06-18 00:59 #32 av: [KinaSylejmani]

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.

 

Jesaja 43:18 - 19

Anmäl
2009-06-18 07:36 #33 av: inisklo

Fastän vi inte har sett Gud,bor nämligen Gud i oss,när vi älskar varandra.

1 Joh 4:12

 

Låt era rötter växa ned i honom och hämta er näring från honom.

Kol 2:7

 

Var rättvisa och ärliga mot alla,säger Herren Gud!Gör det som är rätt och riktigt.

Jes 56:1

Anmäl
2009-06-18 13:26 #34 av: [KinaSylejmani]

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

 

Apostlagärningarna 2:17 - 18

Anmäl
2009-06-18 19:57 #35 av: inisklo

#34 har läst texten nu ett par gången o den är så mäktig tycker jag.Allt detta ger Gud..behöver inte själv blir lärt..eller hur man kan säga..

Anmäl
2009-06-18 23:52 #36 av: [KinaSylejmani]

#35. Ja, den texten  är faktiskt mäktig.

Anmäl
2009-06-19 00:11 #37 av: [KinaSylejmani]

HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

 

Psaltaren 23:1 - 3

Anmäl
2009-06-19 08:34 #38 av: inisklo

Ni vet hur fylld av kärlek och godhet vår Herre Jesus var.

1 Kor 8:9

 

 

Han ska komma och ha med sig frälsning till alla som ivrigt och tålamod väntar på honom.

Hebr 9:28

 

Och vi har alla samma Gud och Far,som är över oss alla och lever genom varje del i oss.

Ef 4:6

Anmäl
2009-06-19 13:03 #39 av: [KinaSylejmani]

Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?

 

Lukas 11:11 - 13

Anmäl
2009-06-19 20:16 #40 av: [KinaSylejmani]

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

 

2 Korintierbrevet 5:17

Anmäl
2009-06-19 21:24 #41 av: BattleBitch

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

 

 Romarbrevet 1:16 - 17

Anmäl
2009-06-19 23:04 #42 av: maaro

Min sköld är hos Gud, han frälsar de rättsinniga.

Psaltaren 7:11

Anmäl
2009-06-20 02:34 #43 av: [KinaSylejmani]

De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt.

 

Psaltaren 22:27

Anmäl
2009-06-20 08:20 #44 av: inisklo

Han är fylld av godhet och kärlek.Han går aldrig med ett horn i sin sidan till någon.Han är inte långsint.

Ps 103:9

Anmäl
2009-06-20 12:31 #45 av: [KinaSylejmani]

Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.

 

Matteus 5:37

Anmäl
2009-06-21 00:17 #46 av: [KinaSylejmani]

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

 

Lukas 11:9 - 10

Anmäl
2009-06-21 12:54 #47 av: [KinaSylejmani]

Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.

 

 

Johannes 3:8

Anmäl
2009-06-21 20:54 #48 av: [KinaSylejmani]

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

 

 

Hebreerbrevet 13:5 - 6

Anmäl
2009-06-22 00:15 #49 av: maaro

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig.

 Psaltaren 51:12 - 13

 

#46 Den älskar jag!

Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

 

Lukas 11:9 - 10

Anmäl
2009-06-22 07:58 #50 av: inisklo

...lik sig själv skapade Gud människan,till man och kvinna skapade han dem.

1 Mos 1:27

Anmäl
2009-06-22 11:01 #51 av: BattleBitch

Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ.

 Psaltaren 54:6

Anmäl
2009-06-22 12:37 #52 av: [KinaSylejmani]

 Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord mot denna plats och mot dem som bor här, ja, eftersom du ödmjukade dig inför mig och rev sönder dina kläder och grät inför mig, därför har jag också hört dig, säger HERREN.

 

 

2 Krönikeboken 34:27

Anmäl
2009-06-23 00:32 #53 av: [KinaSylejmani]

Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.

 

Lukas 6:36

Anmäl
2009-06-23 08:12 #54 av: inisklo

"För där två eller tre samlas därför att de tillhör mig,där ska jag vara med dem."

Matt 18:20

 

 

 

 

ps......tvillingsyster var håller du hus?Flört

Anmäl
2009-06-23 12:29 #55 av: [KinaSylejmani]

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"

 

Johannes 11:25 - 26

Anmäl
2009-06-23 13:14 #56 av: inisklo

#55...GladJAA... AV HELA MITT HJÄRTTA...

 

 

 

 

Anmäl
2009-06-23 17:10 #57 av: BattleBitch

Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.

 

Efesierbrevet 6:7 - 8

Anmäl
2009-06-24 00:11 #58 av: [KinaSylejmani]

Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd.

 

Psaltaren 33:18

Anmäl
2009-06-24 07:54 #59 av: inisklo

HERRE,NÄR TVIVEL FYLLER MITT SINNE,NÄR MITT

HJÄRTA ÄR OROLIIGT,LUNGNA MIG DÅ OCH GE MIG

NYTT HOPP...

Ps 94:19

Anmäl
2009-06-24 12:49 #60 av: [KinaSylejmani]

Mitt hjärta är frimodigt, Gud, mitt hjärta är frimodigt, jag vill sjunga och lovprisa.

 

Psaltaren 57:8

Anmäl
2009-06-24 14:18 #61 av: maaro

Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande - det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot.

1 Timoteusbrevet 4:8 - 9

Anmäl
2009-06-24 18:26 #62 av: inisklo

"Herren ska strida för er,

 och ni kommer inte att

 behöva lyfta ett finger!"

                                  2 Mos 14:14

Anmäl
2009-06-24 20:03 #63 av: [KinaSylejmani]

Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla.

 

Psaltaren 55:23

Anmäl
2009-06-25 03:53 #64 av: Tvillingsyster

Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:11..... visst finns nåden i GT

#54 ..... vi har gäster här hemma så jag hinner inte sitta så mycket vid datorn.

Anmäl
2009-06-25 07:13 #65 av: inisklo

Men trots detta vinner vi en härlig seger genom Kristus,som älskar oss så mycket att han har döö för oss.

Rom 8:37

 

 

 

#64....låt gästerna vara medFlört

 

 

 

Anmäl
2009-06-25 11:53 #66 av: BattleBitch

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta.

 

 Lukas 12:4 - 5

Anmäl
2009-06-25 13:03 #67 av: [KinaSylejmani]

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.

 

Josua 1:8

Anmäl
2009-06-25 13:25 #68 av: OlgaMaria

Matt 10:28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-06-25 14:59 #69 av: BattleBitch

#68

Vi fick väldigt lika "mannakorn" idag ;) :D

Anmäl
2009-06-25 16:29 #70 av: OlgaMaria

#69 Jo. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-06-25 18:09 #71 av: [KinaSylejmani]

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

 

Psaltaren 32:8

Anmäl
2009-06-25 23:52 #72 av: [KinaSylejmani]

Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden.

 

Psaltaren 73:25

Anmäl
2009-06-25 23:58 #73 av: Tvillingsyster

När alltså bågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbund som har blivit slutet mellan Gud och alla levande varelser, vad slags kött det vara må på jorden.

1 Mos 9:16

 

#65.... det är det som är felet när dom är med,,,,, jag blir distraherad...... hjälp!!!!!!!!!! Skrikandes

Anmäl
2009-06-26 00:31 #74 av: inisklo

#73.....Skrattande....ursäkta,att jag skrattar...Oskyldig...försöker hjälpa..men...

 

 

 

Vem kan glömma de under som han gör-

under fyllda av barmhärtighet och nåd?

Ps 111:4

Anmäl
2009-06-26 01:40 #75 av: Tvillingsyster

#74... jag trodde du skojade...mina milisar är borta :D

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hor Gud, och Ordet var Gud.

Joh 1:1

Anmäl
2009-06-26 08:26 #76 av: inisklo

Ni ska finna mig när ni söker mig,om det bara är uppriktigt och med allvar som ni söker mig.

Jer 29:13

 

 

 

 

 

 

#75 hmyyyyyyyy...jag är en" skojade",men jag skojar inte med allt o

alltidFlört.....Oskyldig....mina smilisar är hemma ny..

 

Anmäl
2009-06-26 12:23 #77 av: [KinaSylejmani]

Av sin muns frukt blir man mättad med gott, vad en människa gjort får hon tillbaka.

 

Ordspråksboken 12:14

Anmäl
2009-06-26 20:28 #78 av: Tvillingsyster

Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.

Joh 1:2-3

Jesus har blivit det här?  Obestämd

Anmäl
2009-06-26 23:00 #79 av: inisklo

 

 

      "Din tro är stor och

       du ska få det du bett om"

       Matt 15:28

       

Anmäl
2009-06-27 00:06 #80 av: [KinaSylejmani]

Kom ihåg hur HERREN, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun.

 

5 Moseboken 8:2 - 3

Anmäl
2009-06-27 00:19 #81 av: OlgaMaria

Kol 2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.
Kol 2:9 Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,
Kol 2:10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-06-27 01:06 #82 av: [KinaSylejmani]

Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.

 

2 Samuelsboken 22:29

Anmäl
2009-06-27 01:20 #83 av: inisklo

Vi vet vad verklig kärleken är,för vi har Kristi föredöme.

1 Joh 3:16

Anmäl
2009-06-27 01:21 #84 av: Tvillingsyster

Ingen är helig som Herren, ty ingen finns förutom dig. Ingen klippa är som vår Gud.

1 Sam 2:2

Anmäl
2009-06-27 09:24 #85 av: inisklo

Hämnas inte!Var inte självisk och överlägsen,utan älska din medmänniska som dig själv.

 3 Mos 19:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#78 nej....det tro inte JAG!

Men jag tycker,att det är så kul med dom smilisar...jag har bra dom o vissa jätte massa.Lite färger till svart vit textFlört

Anmäl
2009-06-27 14:39 #86 av: [KinaSylejmani]

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.

 

Filipperbrevet 4:4 - 5

Anmäl
2009-06-27 22:33 #87 av: inisklo

Vi behöver inte vara rädda för den som älskar oss med fullkomlig kärlek.

1 Joh 4:18

Anmäl
2009-06-28 00:07 #88 av: [KinaSylejmani]

De svarade: "Vi har bara fem bröd och två fiskar här." Han sade: "Hämta hit dem till mig." Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och lärjungarna plockade upp de överblivna styckena, tolv korgar fulla.

 

 

Matteus 14:17 - 20

Anmäl
2009-06-28 12:30 #89 av: [KinaSylejmani]

Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.

 

Efesierbrevet 6:7 - 8

Anmäl
2009-06-29 00:16 #90 av: [KinaSylejmani]

Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta.

 

 

Johannes 3:34

Anmäl
2009-06-29 05:26 #91 av: inisklo

GUD VILL ATT HANS BARN SKA LEVA I FRED OCH HARMONI.

1 Kor 7:14

 

Guds lagar är fullkomliga.De skyddar oss,gör oss visa och ger oss glädje och ljus.

Ps 19:8-9

 

Han ska skicka sina änglar framför dig...

1 Mos 24:7

Anmäl
2009-06-29 11:37 #92 av: [KinaSylejmani]

Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.

 

Markus 14:38

Anmäl
2009-06-29 14:48 #93 av: inisklo

 

 

           Därför ska jag fortsätta

           att lyda dig i evighet.

           Det kommer att ge mig

           frihet.

           Ps 119:44

Anmäl
2009-06-30 00:24 #94 av: Tvillingsyster

Låt mig gå fram på

 rymlig plats,

 ty jag begrundar dina befallningar.

 

Psalm 119:45

 

 

 

#85 Nej, Jesus är inte det..... aldrig..... Tyst

Anmäl
2009-06-30 00:28 #95 av: [KinaSylejmani]

Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta."

 

Johannes 6:35

Anmäl
2009-06-30 00:49 #96 av: maaro

Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

 Johannes 6:39 - 40

Anmäl
2009-06-30 07:00 #97 av: inisklo

För Gud är inte orättvis.

Hebr 6:10

Gå därför ut och kalla

människor bland alla

folk till lärjungar

Matt 28:19

Anmäl
2009-06-30 13:12 #98 av: [KinaSylejmani]

Jag vet att HERREN är stor, att vår Herre är större än alla gudar. HERREN gör allt vad han vill i himlen och på jorden, i haven och i alla djup.

 

Psaltaren 135:5 - 6

Anmäl
2009-06-30 19:28 #99 av: inisklo

#98..Amen!Prisa Gud!Så sant så sant...Halleluja!

Han kommer aldrig att

låta oss snava,halka eller falla,

för han vakar alltid över mig.

Han sover aldrig.

Ps 121:3-4

Anmäl
2009-06-30 20:28 #100 av: [KinaSylejmani]

Ty så säger Herren, Herren, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förströstan blir ni starka."

 

Jesaja 30:15

Anmäl
2009-06-30 23:35 #101 av: maaro

Men då är det inte ni som skall strida. Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se HERRENS frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och HERREN är med er."

 2 Krönikeboken 20:17

Anmäl
2009-07-01 00:16 #102 av: Tvillingsyster

#100.... härlig och genomlevd bibelvers....Skrattande

 

Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig.

Gal 2:19-20

Anmäl
2009-07-01 09:57 #103 av: [KinaSylejmani]

HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

 

Klagovisorna 3:22 - 23

Anmäl
2009-07-01 10:49 #104 av: inisklo

Obestämd...Jag undrar hur ni väljer eran "manna"Jag själjv har klippt lappar från gammal almanacka o dom har jag i varje rum i skålar.

Då tar jag därifrån en..två..Så ber jag för Gud,att han skulle svarar genom dom...men inte alltid.

Så gör jag!!!

 

 

Det finns inte frälsning genom någon annan!

 

Apg 4:12

 

     

       

Anmäl
2009-07-01 11:10 #105 av: inisklo

Förvånad...jag tänkte efter hur jag gör,när jag tar "manna lappen"jag faktist be men inte alltid knäpper händerna...jag "pratar"med GUD!

 

 

Ni bör alltså förstå att

Herren,er Gud,är en

trofast Gud.

 

5 Mos 7:9

Anmäl
2009-07-02 01:49 #106 av: [KinaSylejmani]

Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

 

 

Matteus 25:34 - 40

Anmäl
2009-07-02 12:13 #107 av: [KinaSylejmani]

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber   om något i mitt namn, skall jag göra det.

 

 Johannes 14:12 - 14

Anmäl
2009-07-03 00:24 #108 av: [KinaSylejmani]

Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

 

 

Markus 11:22 - 24

Anmäl
2009-07-03 18:31 #109 av: [KinaSylejmani]

Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom.

 

 

 

Psaltaren 109:31

Anmäl
2009-07-04 11:34 #110 av: [KinaSylejmani]

Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte!" Ja, ditt ansikte, HERRE, söker jag.

 

 

Psaltaren 27:8

 

Anmäl
2009-07-04 23:12 #111 av: [KinaSylejmani]

Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

 

 

Jesaja 54:17

Anmäl
2009-07-05 12:35 #112 av: [KinaSylejmani]

Du, HERRE, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig, må din nåd och din sanning alltid bevara mig.

 

 

Psaltaren 40:12

Anmäl
2009-07-05 23:16 #113 av: [KinaSylejmani]

Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig, ger jag människor i ditt ställe, folk i stället för ditt liv.

 

 

Jesaja 43:4

Anmäl
2009-07-06 02:01 #114 av: Tvillingsyster

Då sade de (Laban och Betuel): "Vi vill kalla hit flickan och fråga henne själv." Och de kallade Rebecka till sig och sade till henne: "Vill du resa med denne man?" Hon svarade: "Ja."

1 Mos 24:57-58

 

 

#104... Jag brukar ta någon vers där jag läst i Bibeln just den dagen.

Anmäl
2009-07-06 18:11 #115 av: [KinaSylejmani]

Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det. I drömmen, i nattens syn, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar i sin bädd, då öppnar han människornas öron och bekräftar deras tuktan för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod. Han bevarar hennes själ från graven och hennes liv från att falla för svärd.

 

Job 33:14 - 18

Anmäl
2009-07-07 14:02 #116 av: [KinaSylejmani]

Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

 

 

Lukas 14:11

Anmäl
2009-07-07 17:09 #117 av: Tvillingsyster

Och profeten Jeremia sade ytterligare till profeten Hananja: "Hör, du Hananja: Herren har inte sänt dig. Du har förlett detta folk att sätta sin lit till lögn. Därför säger Herren så: Se, jag skall ta dig bort från jorden. I detta år skall du dö, eftersom du har predikat avfall från Herren."

Jeremia 28:15-16

Anmäl
2009-07-07 19:49 #118 av: [KinaSylejmani]

Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.

 

 

Hebreerbrevet 5:13 - 14

Anmäl
2009-07-08 16:29 #119 av: [KinaSylejmani]

Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer, när du ser efter hans plats är han borta. Men de ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid.

 

Psaltaren 37:10 - 11

Anmäl
2009-07-09 00:29 #120 av: [KinaSylejmani]

Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser."

 

 

Markus 11:25

Anmäl
2009-07-09 12:53 #121 av: [KinaSylejmani]

"Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty HERREN, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig."

 

5 Moseboken 31:6

Anmäl
2009-07-09 21:44 #122 av: Tvillingsyster

Och Herren uppenbarade sig för honom den natten och sade: "Jag är Abrahams, din faders, Gud. Frukta inte, ty jag är med dig, och skall välsigna dig och göra din säd talrik, för min tjänare Abrahams skull." Då byggde han där ett altare och åkallade Herrens namn och slog där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.

1 Mos 26:24-25

Anmäl
2009-07-09 23:51 #123 av: [KinaSylejmani]

Jesus satte sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: "Om någon vill vara den förste skall han vara den siste av alla och allas tjänare."

 

Markus 9:35

Anmäl
2009-07-10 12:32 #124 av: [KinaSylejmani]

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

 

 

Romarbrevet 8:31 - 33

Anmäl
2009-07-11 00:06 #125 av: [KinaSylejmani]

Ni som älskar HERREN, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga, i HERREN, prisa hans heliga namn!

 

 

Psaltaren 97:10 - 12

Anmäl
2009-07-11 07:47 #126 av: [KinaSylejmani]

Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har.

 

 

2 Korintierbrevet 8:12

Anmäl
2009-07-11 13:57 #127 av: inisklo

Samma fråga som i # 104...Tack för visat intresse av svar!Obestämd

 

 

 

Måtte Herren hjälpa er att ännu bättre förstå Guds kärlek och det tålamod som Kristus ger.

2 Tess 3:5

 

Du kan inte fortsätta att var vred på ditt folk,för du älskar att vara barmhärtig.

Mika 7:18

 

Håll er borta från allt som är ont.

1 Tess 5:22

Anmäl
2009-07-12 01:11 #128 av: inisklo

Förvånad...Var har vi BattleBitch..trogen manna skriverska?

 

 

"Du ensam är Herre.

 Du har gjort himlen

 och jorden och haven...Neh9:6

                                                     Men när jag är rädd,

                                                      sätter jag mitt hopp till

                                                      dig.Jag litar på Guds löfte.

                                                      Ps 56:4

 

GE NYTT MOD ÅT DOM

SOM ÄR RÄDDA!SÄG TILL

DEM:"VAR STARKA,VAR INTE RÄDDA..."JES 35:4

Anmäl
2009-07-12 07:48 #129 av: [KinaSylejmani]

Han vet vilken väg jag har vandrat, prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld.

 

 

Job 23:10

Anmäl
2009-07-12 14:41 #130 av: BattleBitch

Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva, ty din undervisning är min glädje.

 

Psaltaren 119:77

 

Inisklo - Här är jag :D har ju semester :D

Anmäl
2009-07-12 17:09 #131 av: [KinaSylejmani]

Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har.

 

2 Korintierbrevet 8:12

Anmäl
2009-07-12 18:19 #132 av: Tvillingsyster

#127... Jag har svarat på #114.... th_hi5

 

När Esau var fyrtio år gammal, tog han till hustrur Judit, dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten Elon. Men dessa blev en hjärtesorg för Isak och Rebecka.

1 Mos 26:34-35

 

Var detta orsak till att Gud hatade Esau? 8

Anmäl
2009-07-13 14:31 #133 av: [KinaSylejmani]

Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte skall förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

 

 

Johannes 6:39 - 40

Anmäl
2009-07-13 22:36 #134 av: [KinaSylejmani]

Utforska mig, HERRE, och pröva mig, rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är för mina ögon, jag vandrar i din sanning.

 

Psaltaren 26:2 - 3

Anmäl
2009-07-14 12:36 #135 av: [KinaSylejmani]

Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

 

 

1 Tessalonikerbrevet 3:12 - 13

Anmäl
2009-07-14 12:38 #136 av: Tvillingsyster

Men han (Isak) svarade: "Din broder har kommit med svek och tagit din välsignelse."

1 Mos 27:35

 

Först sviker Esau sina föräldrar genom sina hustruval och sen ska han ha välsignelsen också. Vad tänker Isak egentligen?

Anmäl
2009-07-14 15:09 #137 av: maaro

#127  jag hämtar mina manna ord från nätet.

 

 

Vem bland er fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på HERRENS namn och stödja sig på sin Gud.

 Jesaja 50:10

Anmäl
2009-07-14 23:55 #138 av: [KinaSylejmani]

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.

 

 

Galaterbrevet 6:9 - 10

Anmäl
2009-07-15 02:35 #139 av: Tvillingsyster

Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom. Han befallde honom och sade till honom: "Ta dig inte till hustru någon av Kanaans döttrar, utan stå upp och bege dig till Paddan-Aram, till Betuels, din morfaders, hus, och ta dig en hustru därifrån, någon av Labans, din morbroders, döttrar.

1 Mos 28:1-2

 

Har Isak förstått nu att Gud valde Jakob?

Anmäl
2009-07-15 11:33 #140 av: inisklo

# 130 Glad...ha en bra semester!

 

# 137 Glad...Tack för svaret!

 

# 139 Glad...Va bra,att du har förklarat detta.Jag ska läsa det så att jag kan ha mina tankar om saken sen???Just nu är det lite si o så..

 

 

"Jag har älskat dig,mitt folk,med en evig kärlek.
Ja,med denna kärlek har jag dragit dig till mig."

Jer 31:3

Anmäl
2009-07-15 12:00 #141 av: [KinaSylejmani]

Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.

 

1 Tessalonikerbrevet 4:10 - 12

Anmäl
2009-07-15 23:39 #142 av: [KinaSylejmani]

Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

 

 

Romarbrevet 10:8 - 9

Anmäl
2009-07-15 23:59 #143 av: inisklo

#142...Amen!

 

Han ger ny kraft åt dem som är trötta och styrka åt dem som är svaga/Jes 40:29

 

"...men jag är med dig,det är allt du behöver.Min kraft syns bäst i svaga människor."/2 Kor 12:9

 

Fortsätt att kämpa för Gud.Håll fast vid det eviga liv som Gud har gett dig.../1 Tim 1:7

Anmäl
2009-07-16 07:52 #144 av: inisklo
    Men den som älskar sin kristne bror "vandrar i ljuset."

    1 Joh 2:10

 

 

 

     Det är på grumd av hans oförtjänta kärlek som vi har blivit  

     frälsta.

     Ef 2:5

 

  

    Han ska komma och ha med sig frälsning till alla som ivrigt och

    och med tålmod väntar på honom.

    hebr 9:28

Anmäl
2009-07-16 16:55 #145 av: [KinaSylejmani]

HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.

Psaltaren 34:19

Anmäl
2009-07-16 20:51 #146 av: Tvillingsyster

... då märkte Esau att Kanaans döttrar inte behagade hans fader Isak. Och Esau gick bort till Ismael och tog Mahalat, Abrahams son Ismaels dotter, Nebajots syster, till hustru åt sig, utöver de hustrur han förut hade.

1 Mos. 28:8-9

 

Tvillingbrodern Esau var mycket bitter inte bara mot sin bror utan mot sin far också och antagligen mot Gud också. Jag tror Esau var medveten om att 'Kanaans döttrar inte behagade hans far' redan när han tog sina två första hustrur, men nu blev han förvissad om denna sak...... och hur 'hämnas' han sin far....

Anmäl
2009-07-16 23:50 #147 av: [KinaSylejmani]

Stå upp, HERRE! Lyft din hand, o Gud, glöm inte de svaga.

 

 

Psaltaren 10:12

Anmäl
2009-07-17 11:15 #148 av: inisklo

#146....nu har jag stannat upp...säkert fel,men efter som du har börjat tolka om 1 Mos bok blev jag så där Obestämdhmyy..frågor kommer upp osv...sista min fråga får bli den första...

Vem har bestämt,att man kan inte ha i "våran länder"mer en 1 hustru?Hur kan det komma sig,att Gud för länge sen lät mannen har så där monga o göra barn med pigan?

Tvilligsyster du får "öppna "egen tråd.om Mose boken...den skulle inte skada,att ta reda på tillsammans med andra hur när osv..

##################################################

 

 

  Den som tror och säger att Jesus är Guds Son

 

 har Gud boanden i sig och lever med Gud./1 Joh 4:15

Anmäl
2009-07-17 13:23 #149 av: BattleBitch

Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Psaltaren 106:3

Anmäl
2009-07-17 17:08 #150 av: [KinaSylejmani]

Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

 

 

Jesaja 55:6

Anmäl
2009-07-17 19:15 #151 av: maaro

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

Matteus 5:16

Anmäl
2009-07-17 21:21 #152 av: Tvillingsyster

#148.... Inisklo, dessa tankar som jag skrivit ner om Jakob och Esau är följd av en annan bibelvers nämligen Rom. 9:13

Det är också skrivet: Jakob har jag utvalt, men Esau har jag förkastat.

I den finska bibelöversättningen står istället:

Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.

Har alltid undrat varför Gud hatade Esau, men det är första gång jag ser i GT:et att det där framgår väldigt tydligt i skriften. Det är därför jag skrivit ner mina tankar.

Anmäl
2009-07-18 10:29 #153 av: inisklo

# 152 Obestämd...hmyyy...men det är just det som JAG allafall tycker är toppen,att "nån "vill dela sina tankar till andra..TACK!Bibel o tolkningar är inte alltid så himla lätta..det vet vi..

 

 

DEN HELIGA ANDE,SOM ÄR GUDS GÅVA,

VILL NÄMLIGEN INTE ATT DU SKA VARA RÄDD

FÖR MÄNNISKOR,UTAN VIS OCH STARK...

2 tIM 1:7

Anmäl
2009-07-18 11:17 #154 av: [KinaSylejmani]

HERRENS välsignelse ger rikedom, egen möda lägger inget därtill.

 

Ordspråksboken 10:22

Anmäl
2009-07-18 20:13 #155 av: [KinaSylejmani]

Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

 

 

Jesaja 57:15

Anmäl
2009-07-18 21:30 #156 av: inisklo

 

 

         "Vi kan inte låta bli att

           tala om de underbara

           saker som vi såg Jesus

           göra och hörde honom säga."/Apg 4:20

Anmäl
2009-07-19 11:47 #157 av: [KinaSylejmani]

Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar.

 

Lukas 10:2 - 3

Anmäl
2009-07-19 16:42 #158 av: BattleBitch

Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.

Lukas 6:36

Anmäl
2009-07-19 22:03 #159 av: [KinaSylejmani]

Den som vinner förstånd har sitt liv kärt, den som tar vara på insikt finner lycka.

 

Ordspråksboken 19:8

Anmäl
2009-07-19 23:38 #160 av: Tvillingsyster

Men Gud kom till araméen Laban i en dröm om natten och sade till honom: "Ta dig till vara för att tala något mot Jakob, vad det vara må."

1 Mos 31:24

Anmäl
2009-07-20 01:57 #161 av: [KinaSylejmani]

Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

 

Markus 11:22 - 24

Anmäl
2009-07-20 10:02 #162 av: inisklo

 

  Dessutom är jag med

  dig och ska skydda dig

  vart du än går./1 Mos 28:15

Anmäl
2009-07-21 00:54 #163 av: inisklo

   
      Han var villig att dö en

      skamlig död på korset,

      eftersom han visste

      vilken glädje han skulle

      vinna efteråt./Hebr 12:2

Anmäl
2009-07-21 04:41 #164 av: Tvillingsyster

Men när Jakob drog sin väg fram, mötte honom Guds änglar. Och då Jakob såg dem, sade han: "Detta är Guds skara." Och han gav den platsen namnet Mahanaim.

1 Mos 32:1-2

Anmäl
2009-07-21 04:53 #165 av: inisklo

 

 

Lär er dag för dag att

förstå vad som är Herrens vilja/Ef 5:10

Anmäl
2009-07-21 14:11 #166 av: BattleBitch

Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."

Lukas 18:27

Anmäl
2009-07-22 11:07 #167 av: BattleBitch


Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

1 Tessalonikerbrevet 3:12 - 13

 

Anmäl
2009-07-23 01:43 #168 av: inisklo

 

 

   Guds lagar är fullkomliga.

   De skyddar oss,gör oss visa och ger oss

   glädje och ljus./Ps 19:8-9

   

Anmäl
2009-07-23 12:08 #169 av: BattleBitch

Jesaja 30:21

Och dina öron skall höra ett ord bakom dig säga: "Detta är vägen. Vandra på den" - ifall ni skulle gå åt höger eller ifall ni skulle gå åt vänster

Anmäl
2009-07-23 12:56 #170 av: inisklo

 

 

     Sträva efter harmoni i församlingen,på detta sätt och    

     uppbygger varandra/Rom 14:19

Anmäl
2009-07-24 12:10 #171 av: inisklo

 

 

             GUD,var barmhärtig mot mig!

              JAG vill gömma mig under dina vingars skugga

              tills stormen har bedarrat./Ps 57:1

              

Anmäl
2009-07-24 13:23 #172 av: BattleBitch

Möda dig inte för att bli rik. Upphör med att följa ditt eget förstånd. Har du låtit dina ögon kasta en blick på rikedomen, fast den ingenting är? Ty ofelbart gör den sig vingar som örnens och flyger i väg.

Ordspråksboken 23:4, 5

Anmäl
2009-07-24 15:26 #173 av: inisklo

Ge nytt mod åt dem som är rädda!

Säg till doem:"Var starka,var inte rädda..."

Jes 35:4

Anmäl
2009-07-25 10:38 #174 av: inisklo

Då sade Gud;" låt det bli ljus."

Och ljuset blev till  /Mos 1:3

Anmäl
2009-07-25 22:51 #175 av: inisklo

Det är på grund av hans oförtjänta kärlek

som vi har blivit frälsta/Ef 2:5

Anmäl
2009-07-26 02:31 #176 av: Tvillingsyster

#169

BattleBitch, en av mina favorit verser.

 

Glä dig, du yngling, i din ungdom, och låt ditt hjärta unna dig fröjd i din ungdomstid, ja, vandra de vägar ditt hjärta har lust till och så, som det behagar dina ögon. Men vet att Gud för allt detta skall dra dig till doms.

Predikaren 11:9

Anmäl
2009-07-26 12:10 #177 av: BattleBitch

Tvillingsyster - Visst är den härlig !! :D


De [blev] glada och förhärligade Guds ord, och alla som var rätt sinnade för evigt liv kom till tro.

Apg. 13:48

 

Anmäl
2009-07-27 12:52 #178 av: BattleBitch
Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Lukas 10:22
Anmäl
2009-07-27 14:48 #179 av: inisklo

GUDS LAGAR ÄR FULLKOMLIGA.

DE SKYDDAR OSS,GÖR OSS VISA OCH GER OSS GLÄDJE OCH

LJUS /Ps 19:8-9

Anmäl
2009-07-29 00:57 #180 av: Tvillingsyster

Och han lät bära till dem av rätterna på sitt bord, och Benjamin fick fem gånger så mycket som var och en av de andra. Och de drack sig glada med honom.

1 Mos 43:34

Anmäl
2009-07-29 01:16 #181 av: BattleBitch

Förtrösta på Jehova av hela ditt hjärta.

-Ords. 3:5

Anmäl
2009-07-29 11:22 #182 av: BattleBitch

Psalm 118:5

I min nöd ropade jag till Jah.
Jah svarade och ställde mig på en rymlig plats.

Anmäl
2009-07-30 00:52 #183 av: Tvillingsyster

Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna som Josef hade sänt för att hämta honom, då fick deras fader Jakobs ande åter liv. Och Israel sade: "Det är nog. Min son Josef lever ännu. Jag vill fara och se honom, innan jag dör."

1 Mos 45:27-28

Anmäl
2009-07-30 13:25 #184 av: BattleBitch

Hebreerna 5:

8 Fast han var Son, lärde han sig lydnad genom det han led; 9 och sedan han hade fullkomnats, blev han ansvarig för evig räddning för alla dem som lyder honom, 10 eftersom han av Gud uttryckligt har kallats överstepräst efter Melkis?deks sätt.

 

 

 

Anmäl
2009-07-31 02:42 #185 av: Tvillingsyster

Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen.

Joh 3:13

Anmäl
2009-07-31 12:39 #186 av: BattleBitch

Vi önskar uppföra oss ärligt i allting.

-Hebr. 13:18

 

Anmäl
2009-08-01 00:18 #187 av: Tvillingsyster

Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde.

1 Mos 48:14

Anmäl
2009-08-01 13:30 #188 av: OlgaMaria


Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt.
Ordspråksboken 11:25

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-08-01 14:34 #189 av: BattleBitch

Jakob 5:7,8

Var därför tålmodiga, bröder, intill Herrens närvaro. Se! Jordbrukaren väntar på jordens dyrbara frukt och har tålamod med den tills han får det tidiga regnet och det sena regnet.  Var också ni tålmodiga; gör era hjärtan fasta, eftersom Herrens närvaro har närmat sig

Anmäl
2009-08-02 03:25 #190 av: Tvillingsyster

Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga.

1 Mos 49:10

Anmäl
2009-08-02 11:53 #191 av: BattleBitch

Inget som helst vapen som formas mot dig skall ha framgång.

Jes. 54:17

 

Anmäl
2009-08-02 14:04 #192 av: mumsan
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig.
Psaltaren 51:12 - 13
Anmäl
2009-08-02 15:38 #193 av: OlgaMaria


Mitt hjärta är frimodigt, Gud, mitt hjärta är frimodigt, jag vill sjunga och lovprisa.
Psaltaren 57:8

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-08-03 12:26 #194 av: BattleBitch

Matt. 24:34 Jag säger er i sanning att denna generation visst inte skall försvinna förrän allt detta inträffar.

Anmäl
2009-08-04 00:31 #195 av: Tvillingsyster

Farao fick också höra om denna sak och ville dräpa Mose. Men Mose flydde bort undan farao. Och han stannade i Midjans land.

2 Mos 2:15

Anmäl
2009-08-04 11:42 #196 av: BattleBitch

Jes. 8:13

Härarnas Jehova - det är honom ni skall hålla helig, och han skall vara den som ni fruktar, och han skall vara den som får er att bäva.

 

 

Anmäl
2009-08-10 00:29 #197 av: Tvillingsyster

Och Herren talade till Mose och sade: "Helga åt mig allt förstfött, allt hos Israels barn, som öppnar moderlivet, vare sig det är människor eller boskap. Mig tillhör det."

2 Mos 13:1-2

Anmäl
2009-09-04 09:39 #198 av: inisklo

 

     Du är livets källa.

     Vårt ljus kommer från ditt ljus./Ps 36:10

 

        

     Var dyrbar din aldrig sinande kärlek är .G  u  d  !

      Hela mänskligheten får skydd i dina 

      vingars skugga./Ps 36:8

 

 

      Håll er borta från allt som är ont./

       1 Tess 5:22                                

Anmäl
2009-09-04 23:32 #199 av: Tvillingsyster

Tack Inisklo att du puttade.... har saknat den här tråd länge. Skrattande

 

Ingen är helig som Herren, ty ingen finns förutom dig. Ingen klippa är som vår Gud.

1 Sam. 2:2

Anmäl
2009-09-04 23:50 #200 av: inisklo

Tack till dig... att du allafall orkar "putta"migFlört  Hoppas,att nån startar en ny för vi bytte sist också när 200 var nåt.

Jaa.a så sant som du skrev 1 Sam.2:2

Har många gången jag har tänkt var livet skulle vara meningslöst osv om man inte hadde Gud i sin liv.Mer jobbit o svårt o allt...

God natt...mer Gud kärlek o frid ront i did o alla andra som läser den här...

Anmäl
2009-09-05 00:03 #201 av: Tvillingsyster

Jag har alltid tyckt om Hanna ..... Samuels mor...

Anmäl
2009-09-08 12:50 #202 av: inisklo

Förvånad..ok vi skriver här..till mig gör det ingenting,att tråden blir långSkrattande

 

Han är min kraft,min sköld vid varje fara.Jag litade på honom och han hjälpte mig./Ps 28:7

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.