2009-07-29 22:17 #0 av: Sukram

Tidningen Dagen har en omröstning idag om det är rätt att svenska kyrkan deltager på Pride festivalen i Stockholm. 75% av de som svarade svarar nej på frågan, 18% ja och 5% vet inte.

Är det rätt eller fel av Svenska kyrkan att delta? ska man söka dialog med grupper som ifrågasätter kyrkans normer eller ska man distansera sig?