Jesus

Jehova = Jesus

2009-08-12 21:52 #0 av: OlgaMaria

- Jesaja skrev om att han såg Jehova, Herren, i Jes 6:1-10

Jes 6:5 Då sade jag: "Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot."

- I Joh 12:31-42 får vi veta att Jesaja såg Jesus härlighet och talade om honom

Joh 12:41 Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.

 

 

- I 2 Mos 34:14 får vi veta att vi inte ska tillbe någon annan än Herren, Jehova

2 Mos 34:14 Du skall inte tillbe någon annan gud, ty HERREN heter Nitälskare. En nitälskande Gud är han.

- I Heb 1:6 tillber änglarna Kristus.

Hebr 1:6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.

- I Apg 7:59 tillber Stefanus Jesus

Apg 7:59 Så stenade de Stefanus, under det att han bad: "Herre Jesus, tag emot min ande."

 

 

- I Jesaja 44:6 kallas Jehova för den förste och den siste

Jes 44:6 Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.

- I Uppenbarelseboken 22:13 är Kristus den förste och den siste

Upp 22:12 "Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.
Upp 22:13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Upp 22:20 Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus!

- Även i Uppenbarelseboken 1:17 är Jesus den förste och siste

Upp 1:17 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste
Upp 1:18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-08-12 22:51 #1 av: Woodland

Amen!  Och det finns fler referenser i NT där Jesus är samma som Jehova i GT.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-08-12 23:23 #2 av: OlgaMaria

#1 Ja! Du får ta upp fler vid behov! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-08-15 23:02 #3 av: Kefa

Menar du då att Jesus, eller Yeshua som är hans rätta namn är schizofren när han säger att vi skall tillbedja fadern?

Så här skriver Stern om Jehovah; ????
yeho^va^h
yeh-ho-vaw'
From H1961; (the) self Existent or eternal; Jehovah, Jewish national name of God: - Jehovah, the Lord

Jehovah är bhelt enkelt ett sätt att skriva YHWH, tetragrammet för fadern som vi inte vet hur det skall uttalas. Därför används ofta haShem, vilket betyder namnet och syftar på YHWH, i 1917 års översättning översatt med HERREN. Den Evige är en annan bra beskrivning på YHWH eller Jehova.

Anmäl
2009-08-16 13:53 #4 av: Highness82

#3 Absolut inte!:) Vi skall be till Fadern, detta är det ingen som förnekar! Vi skall be till Fadern i Jesu namn!

 

Just detta med att be till Fadern i Jesu namn förstärker verkligen treenigheten!

 

Jesus säger i Johannesevangeliet 17:11-12

 

"Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig, Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var kvar hos dem bevarade jag demi ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas"

 

Här säger Jesus att han har bevarat sina lärljungar i Faderns namn, vad är då Faderns namn? Jo, jag tror att det är den heliga Anden. Så när vi ber till Fadern i Jesu namn, så ber vi till Fadern i Jesus makt. Och denna makt/kraft kommer ifrån Den heliga Anden som Fadern gav till Sonen, och som Sonen ger till oss!  

 

Så med andra ord, då vi ber till Fadern i Jesu namn, så är både Fadern, Sonen och Den heliga Anden involverad i bönen!  Utan den heliga Anden kan vi inte lära känna Sonen, utan Sonen kan vi inte lära känna Fadern. Och därmed är hela treenigheten involverad!:)

 

 

Anmäl
2009-08-16 14:01 #5 av: Kefa

Treenigheten är en helt utombiblisk företeelse. Yeshua säger i Mark 12:29 att det absolut viktigaste budet är att HERREN är en. Yeshua är vägen, där är vi överens men han är inte målet. Gednom honom får vi komma inför den Evige.

En enda är medlare mellan Gud och människor, en MÄNNISKA Yeshua Messias.

Anden står aldrig med bestämd artikel utan en korrekt översättning vore avskildhetens ande, eller helighetens, mao haShem dvs YHWH.

Anmäl
2009-08-16 15:57 #6 av: Highness82

#5 Treenigheten som namn nämns aldrig i Bibeln, men samtidigt så finns den där!:) Och att Jesus är Gud är något som folk redan under första århundradet trodde på! St. Ignatius skrev att Jesus är Gud i ett av sina brev, och St. Ignatius hade träffat apostlarna, och han blev till och med efterträdare av St. Petrus själv!

 

Så Redan på den tiden så kallades Jesus för Gud! Att den heliga Anden är Gud är väl inget som vi behöver diskutera? För det tror väl du också  på?:)  

 

Jag håller med om att Jesus inte är målet, Jesus är den helige vägen som Jesaja talar om i kapitel 35! Jesus är den heliga vägen till Gud! Genom Jesus kommer vi till Gud! Precis som allting skapades genom Jesus och till Jesus!:) 

 

Gud välsigne dig!:)

 

 

 

 

Anmäl
2009-08-16 16:34 #7 av: Kefa

Att anden är Gud - ja så kan man se eftersom det är Guds egen ande, och ingen egen person.

Förstår jag dig rätt så har du ett ganska kort tidsperspektiv ca 2000 år, men den Bibliska tron är äldre än så. Människan har funnits i 6000 år, och hela tiden har det funnits de som följt Israels Gud.

Du rabblar en massa kyrkofäder och andra stofiller, det är dags att vi tar profetorden på allvar om vi vill lära känna den Evige;

Sak 8:23

Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av allahanda tungomål som talas bland hednafolken skola fatta en judisk man i mantelfliken och säga: "Låt oss gå med eder, ty vi hava hört att Gud är med eder."

Anmäl
2009-08-16 17:14 #8 av: Highness82

#7 Ja jag rabblar om en massa Kyrkfäder eftersom dessa kyrkfäder kände Yeshuas apostlar, och därmed vet mer om teologin än vi idag kan veta! Och de kallade Yeshua för Gud! 

 

Jag tror knappast att en vän och eventuellt en lärljunge till apostlarna helt plötsligt ändrade teologin, och sedan dog för sin tro! :) Men det är väl antagligen vad du själv tror? Det gör iaf. inte jag!  Och jag vet att den kristna tron härstammar ifrån Judendomen!:)  Tack för skriftstället!:) Jag gillar Sakarja!=)

 

Gud välsigne dig!

 

Anmäl
2009-08-16 17:46 #9 av: Camillhe

KyssHighness kul att se dig här igen, du har varit saknad:D

Anmäl
2009-08-16 17:50 #10 av: Highness82

Hej Tarmsaft!=) Ja, jag är här time to time!:) Allt bra med dig?=) Och jag har saknat er också!:D

Anmäl
2009-08-16 18:11 #11 av: Kefa

Vilka som kände Yeshuas sändebud finns det många spekualtioner om. Det vi behöver komma ihåg att den skrift som dessa hade och den standard de levde efter var Tanach (GT), brit hadacha (NT) var ännu inte skrivet.

En tro som inte har Mose som sin fasta grund hamnar lätt vilse, och vi vet från vår Rebenos ord att enda att lära känna honomär att lära känna Mose "Ty om mig har han skrivit".

Anmäl
2009-08-16 18:42 #12 av: Highness82

#11

 

Och enligt Jesus så kommer vi lära känna Fadern genom att lära känna Sonen!:)

 

Joh 14:6-9 "Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sade: Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga visa oss Fadern?

 

Det var om Yeshua som Mose skrev, det håller jag med om, och det tror jag också på!  Men eftersom Yeshua har friköpt oss ifrån lagen så är det Jesu efterföljande som gäller! Vi behöver inte längre omskära våra barn, eller offra djur för våra synder. Detta har ju Jesus redan gjort! 

 

Men att följa Mose lag och profeterna är ju självklart något som vi måste göra!  Och enligt Jesus själv så är det första och största budet att vi skall älska Herren, Vår Gud av hela vårt hjärta, och med hela vår själ, och med hela vårt förstånd. Detta är det första och största budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På båda dessa bud vilar hela lagen och profeterna!  Matteus 22:34-40

 

Så enligt Jesus (så som jag förstår detta bibelord) är att vi följer Moselag och profeterna då vi Älskar Herren, vår Gud av hela vårt hjärta, och med hela vår själ och med hela vårt förstånd och då vi älskar vår nästa som oss själva!

 

Så självklart skall vi följa Lagen, vi följer lagen och profeterna då vi älskar!:)  Eller vad tror du Kefa?

 

Gud välsigne dig!

Anmäl
2009-08-16 19:18 #13 av: Kefa

Bra att vi är överens med Paulus att lagen är andlig och god.

I det äldre förbundet (som inte är upphävt) sker omskärelsen i köttet, i det förnyade sker den i hjärtat. Ett omskuret hjärta älskar att lyda, ett omskuret hjärta vet att laglydnad ger frihet.

Visst är det fantastiskt att genom Yeshua får vi komma till fadern, vi som tidigare var långt borta har nu fått kommit nära.

Torahns väsen är kärlek, det var därför Hillel sa"Gör icke mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela lagen. Resten är kommentarer." Detta citerade Yeshua i den sk bergspredikan och sedan har det blivit den sk gyllene regeln. Kärleken ger oss förmåga att ivrigt följa dom bud av de 613 som gäller oss.

Anmäl
2009-08-16 19:32 #14 av: Highness82

#13 Jag håller med dig! Och ja det är fantastiskt att Yeshua har fört oss till Fadern och att vi kan nalkas Fadern genom hans son och Israels Messias!:)

 

Men du skriver: "Kärleken ger oss förmåga att ivrigt följa dom bud av de 613 som gäller oss."

 

Bland de 613 bud står väl också att vi måste offra djur för våra synder?  De jordiska buden har Yeshua redan uppfyllt! Det är väl den andliga lagen som gäller! Att älska och leva i kärlek till vår Gud och vår nästa. Att leva i tro och bli rättfärdig genom tron precis som vår förfader Abraham!  :D   

 

Gud välsigne dig!

Anmäl
2009-08-16 19:57 #15 av: Kefa

Ändå så kommer det snart att stå ett tredje tempel på tempelplatsen i Jerusalem.

Anmäl
2009-08-16 20:13 #16 av: Highness82

#15 Källa? Vore intresant att läsa!:) Jag personligen tror att det är till ingen nytta, Yeshua har redan offrat sig som den prästen han är. Yeshua är en präst till evig tid efter MelkiSedeks sätt!=) Så varför behövs ett tredje tempel? 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.