Bibeln

Fyll på med manna 3

2009-09-09 21:40 #0 av: maaro

http://www.mannakorn.se

Anmäl
2009-09-09 21:41 #1 av: maaro

HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom.

 Klagovisorna 3:24

Anmäl
2009-09-10 17:24 #2 av: Camillhe
Jag ropar till HERREN i min nöd och han svarar mig. HERRE, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor.
Psaltaren 120:1 - 2
Anmäl
2009-09-14 18:34 #3 av: maaro

Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Daniel 1:17

Anmäl
2009-09-16 02:17 #4 av: Tvillingsyster

Herren är min herde, mig skall inget fattas.

Ps 23:1

Anmäl
2009-09-16 04:20 #5 av: Camillhe
Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.
Matteus 18:4 - 5
Anmäl
2009-09-16 23:36 #6 av: Tvillingsyster

Hur sköna är inte dina tält, du Jakob, dina boningar, du Israel!

4 Mos 24:5

Anmäl
2009-09-22 15:40 #7 av: maaro

HERRE, jag ropar till dig, skynda till mig! Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer.

Psaltaren 141:1 - 2

Anmäl
2009-09-22 15:46 #8 av: OlgaMaria

Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" Johannes 11:40

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-10-02 01:48 #9 av: Tvillingsyster

Och Herren sade till Josua:"Idag skall jag börja göra dig stor i hela Israels ögon, för att de må märka, att som jag varit med Mose, så vill jag också vara med dig. Befall nu prästerna som bär förbundsarken och säg:'Så snart ni kommer till den yttersta randen av Jordans vatten, skall ni stanna där vid Jordan.'"

Josua 3:7-8

Anmäl
2009-10-07 21:46 #10 av: maaro

Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud.

 Uppenbarelseboken 8:3 - 4

Anmäl
2009-10-08 01:41 #11 av: [KinaSylejmani]

Ge oss hjälp mot ovännen, människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting, han skall trampa ner våra fiender.

Psaltaren 60:13 - 14

Anmäl
2009-10-17 22:26 #12 av: maaro

Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

 Johannes 16:33

Anmäl
2009-10-19 00:37 #13 av: Tvillingsyster

Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan [Guds] gärningar [i oss] är utan verkan?

Jakobsbrevet 2:20

Anmäl
2009-10-20 20:10 #14 av: [marion69]

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.
Jesaja 43:18 - 19

Sajtvärd för TONÅRINGAR och SVAMP och BÅTLIV och medarbetare på Övernaturligt.

 

VÄLKOMMEN!

Anmäl
2009-10-22 22:29 #15 av: maaro

Vänta till dess han fyller din mun med skratt och dina läppar med jubel. De som hatar dig skall kläs i skam, och de ogudaktigas tält skall inte mer finnas till.

Job 8:21 - 22

Anmäl
2009-12-02 22:32 #16 av: maaro

Oj det var länge sen någon var här, HM...

 

Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 1 Krorintierbrevet 3:11 - 14

 

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Uppenbarelseboken 21:5

Anmäl
2010-01-15 20:00 #17 av: maaro

När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem." Och Elisa bad: "HERRE, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. 2 Kungaboken 6:15 - 17

Anmäl
2010-01-15 22:49 #18 av: [KinaSylejmani]

Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

 

 

 1 Tessalonikerbrevet 3:12 - 13

Anmäl
2010-01-15 22:52 #19 av: [KinaSylejmani]

Glada dagar, ledsna dagar

 Jesus är med mig.

Anmäl
2010-02-01 21:59 #20 av: [KinaSylejmani]

I min nöd ropade jag till HERREN och HERREN svarade mig och ställde mig på rymlig plats.

 -Psaltaren 118:5-

Anmäl
2010-02-01 23:07 #21 av: Flirr

#19 Den gillar jag, var någonstans står det?

Anmäl
2010-02-01 23:40 #22 av: [KinaSylejmani]

#21. För många, många år sedan köpte jag några ark med hjärtformade "märken" som man kan klistra på t.ex. brev och på dem står olika "bibelställ/citat". Bland annat står just det i #19 på ett hjärta.

Anmäl
2010-03-28 19:42 #23 av: maaro

HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Psaltaren 25:4 - 5

Anmäl
2010-04-29 00:03 #24 av: [KinaSylejmani]

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

 

Matteus 6:33

Anmäl
2010-08-24 23:38 #25 av: [KinaSylejmani]

HERRE, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig.

 

 Psaltaren 30:3

Anmäl
2010-08-24 23:38 #26 av: [KinaSylejmani]

Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har.

 

 2 Korintierbrevet 8:12

Anmäl
2010-08-26 14:16 #27 av: inisklo

Vem besinnar din vredes makt och din förgymmelse,så att han fruktar dig?

Lär oss betänka hur våra dagar är,för att vi må få visa hjärtan.

Herren,vänd åter.Hur länge dröjer du?Förbarma dig över din tjänare.

 

Psaltaren 90/ 11,12,13

 

 

Anmäl
2011-01-10 23:29 #28 av: [KinaSylejmani]

Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.

 

Matteus 6:28 - 32

Anmäl
2011-08-04 15:52 #29 av: [KinaSylejmani]


Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld.
Psaltaren 5:12 - 13

Anmäl
2011-09-04 20:03 #30 av: Crest

Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Psaltaren 107:20
Anmäl
2011-10-23 16:54 #31 av: [KinaSylejmani]


Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.
Lukas 6:21

Anmäl
2011-10-23 16:55 #32 av: [KinaSylejmani]


Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.
Matteus 5:5

Anmäl
2011-11-25 14:44 #33 av: maaro
Gör ett tecken med mig, så att det går mig väl. Låt dem som hatar mig skämmas, när de ser att du, HERRE, hjälper och tröstar mig. Psaltaren 86:17
Anmäl
2012-02-03 22:33 #34 av: [KinaSylejmani]

 

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.

Ordspråksboken 3:5 - 6

 

Anmäl
2012-02-28 19:19 #35 av: [KinaSylejmani]

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.
Jeremia 29:11 - 14

Anmäl
2012-06-12 20:39 #39 av: [KinaSylejmani]

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.
Psaltaren 139:5 - 6

Anmäl
2012-06-14 17:57 #40 av: [KinaSylejmani]

 

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Hebreerbrevet 13:5 - 6

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.