Inspiration

Vägen till frälsning

2009-10-11 01:30 #0 av: Internettan

Jag läser just nu en bok av Madeleine Wallgren som heter Bibelns människosyn. Hon har ibland en något annorlunda syn på saker inom kristendomen och jag har fastnat för något som hon tar upp och som jag själv undrat över. Det handlar om huruvida man blir frälst oavsett om man försöker likna Jesus eller ej. Den vanliga bilden verkar vara att det räcker att tro - men att man ju vill "göra det rätta" när man bivit frälst.

Wallgren beskriver frälsningen i två delar: den som handlar om anden och den som handlar om själen. Anden blir pånyttfödd och det ger en garanti för att man har en plats i Himlen. Men själen är därmed inte "slutfrälst" utan det gäller att låta anden och Ordet leda en, så att själen också blir slutfrälst.

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen.

...

8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

1 Petr.1:3, 4, 8, 9 

I ovanstående bibelcitat står det ju faktiskt att vi är på väg (inte att vi är framme) att vinna målet, och våra själars frälsning.

12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.

Fil 2:12

Varför skulle vi arbeta på vår frälsning om vi redan hade den?

23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

1 Tess 5:23

"1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god."

1 Petr 2:1-3

"18 I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat.

...

21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar."

Jak 1:18, 21

Vi blir födda på nytt i anden - men (att följa) ordet har makt att frälsa våra själar.

"22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva."

Jak 1:22

Det verkar här som att det faktiskt spelar roll vad vi gör. Och att ju mer kunskap vi har fått desto större är vårt ansvar:

1 Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom

Jak 3:1

47 Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. 48 Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

Luk 12:47-48

35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 38 Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare:
Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.
39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

Hebr 10:35-36, 38-39

Till sist hänvisar Wallgren till boken Finalkampen av Rick Joyner, där författaren berättar om människor i himlen som befinner sig på olika nivåer av andlig utveckling. "De som står på de lägre nivåerna har inte låtit Anden och Ordet verka i förnyelse i sina själar i samma grad som de som står på de högre nivåerna. Allesammans har de i olika hög grad "vunnit" sina själar." Det verkar också som att många ångrar att de slösat bort sina liv på jorden och levt alldeles för mycket för sig själva istället för för Honom. Den plats man får i himlen är evig.

(Jag har i och för sig läst böcker där det står att man kan fortsätta utveckla sig i himlen...)

Det intressanta för mig är ändå att Bibeln verkar säga att tron på Jesu uppståndelse inte riktigt räcker till - vi måste "jobba lite" för vår frälsning också. Men att vi ändå har en garanti att få komma till himlen alls, när vi nu tror.

Vad säger ni om det? (Det blev lite långt med alla hänvisningar men det var tvunget.)

 

Anmäl
2009-10-11 14:54 #1 av: OlgaMaria

Hej Internettan! Vad kul att du läser och funderar.

Jag känner inte till Madeleine Wallgren något närmare. Däremot har jag inte förtroende för Rick Joyners tjänst.

Att himlen skulle vara uppdelad i olika nivåer har inte stöd i Bibeln.

Paulus säger något om att han fick en vision i tredje himlen men han använder ett grekiskt uttryck, för sina läsares skull, som inte har stöd i övrigt i Bibeln. Vad det betyder är att han var där Gud finns. Det räcker inte för att ge stöd för att det skulle finnas olika nivåer i himlen. Det som texten handlar om är isåfall olika nivåer av uppenbarelse, men inte om olika nivåer i vår kommande frälsning.

Däremot står det om att vi ska få kronor och det kanske kan vara så att vi får olika kronor, efter hur vi levt.

Några bibelord:

2 Kor 5:10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

1 Kor 3:8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete.
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.
1 Kor 3:10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.
1 Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.
1 Kor 3:12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm,
1 Kor 3:13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen* kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.
1 Kor 3:14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön.
1 Kor 3:15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

Upp 2:23 Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar.

1 Kor 4:5 Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud.

Jak 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.

2 Tim 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Personligen tänker jag angående detta med kronor att det kan lika gärna vara så att vi kommer få olika slags kronor (en del kanske ingen alls), eller att alla får samma. Det går inte att bevisa endera utifrån Bibeln anser jag. Men det verkar ju hur som helst utifrån alla dessa bibelord att vi kommer få olika belöning/beröm av Gud utifrån hur vi levt och hur vi älskat honom.

Domen som beskrivs i 1 Kor 3 gäller ju de kristna. Har vi inte behagat Gud kommer vi ändå att bli frälsta men vi får inget beröm.

Du talar om andens och själens frälsning. Bara anden och inte själen kan ju inte bli frälst. Det går inte att dela på ande och själ. Men det är Anden som blir pånyttfödd i det här livet, och sedan kommer också själen att bli frälst. Om vi inte gör något för att leva för Gud men ändå håller fast vid vår frälsning och vår tro på Jesus så kommer det gå så som beskrivs i 1 Kor 3 - vi kommer att bli frälsta (helfrälsta) men som genom eld. Om vi missar denna frälsning beror det på att vi lämnat Gud och vår frälsning helt bakom oss - vi har kastat bort andens pånyttfödelse.

Gud kommer att löna oss på något sätt efter hur vi har levt och förvaltat vår frälsning, men det är inget man som kristen behöver bli rädd över. Vi kommer bli frälsta men som genom eld även om vi misslyckats moraliskt hela tiden. Men självklart längtar Gud efter att vi ska leva på ett bra sätt. Det är så oerhört viktigt att vi lever för att tjäna honom... för i det ligger kyrkans framtid och många människors frälsning. Gud vill ju att alla ska bli frälsta, men det händer ju inte om vi bara sitter inne och tittar på tv. ;-)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-10-11 20:13 #2 av: Internettan

Tack för ditt svar, Theresia!

Undrar vad som menas med att bli räddad som ur eld? Det låter som att vi får det jobbigt först, innan vi kan "komma hem". Frågan är hur jobbigt? Kanske att vi får konfronteras med vad vi gjort under jordelivet - och kanske måste arbeta med oss själva innan vi når slutmålet..? 

För mig är det inte uteslutet att alla de källor som säger att det finns olika nivåer i himlen kan stämma. (Eventuellt även reinkarnation ?). Frälsningen är kanske att vi inte dör utan att vi får fortsätta mot vårt mål - men att vi ändå måste bli (ganska) lika Jesus för att nå ända fram till "högsta nivån". Eller för att få den högsta lönen, om man istället vill uttrycka det så. Vad denna lön består av - det skulle ju kunna vara olika nivåer i himlen.

Bibelns texter är som bekant tvetydiga? Vissa menar ju att allt (t ex reinkarnation) inte kom med i evangelierna eftersom det inte förstods av människorna. Det försvann vid den muntliga traditionen innan det skrevs ned. Det kan ju också vara så att nutida profeter får ny information (eftersom Gud nu tycker att tiden är mogen) som faktiskt kan kopplas till Bibeln - även om det inte står rätt ut där. Men antydningar finns ju. Därför är det så intressant med alla tvetydigheter och olika uttolkningar. Vem kan med 100 % säkerhet säga vad som avses?

Jag vet att ni inte tror på den idén så jag ska inte tjafsa om det. För mig är det en pusselbit att ta hänsyn till i mitt sökande i alla fall.

Hur som helst - det är intressant att det aldrig (?) talas om detta, att hur vi lever spelar roll. Varför förenklas frälsningsbudskapet som det gör? Det kan ju vara så att det spelar jättestor roll för vårt efterkommande liv hur vi lever på jorden. Ändå framställs det som att det enda du behöver göra är att tro på Jesus. Sedan blir allt underbart. Men det vet vi ju inte...

Jag kan inte hjälpa det - jag får fortfarande en obestämd känsla av att kristendomen missar något. Den har huvudpoängen klar för sig - men det finns en okunskap kring detaljerna. Så länge Bibeln är så tolkningsbar som den är - och också tolkas olika av olika personer - så känner man att man inte kan lita på varenda bokstav som står. Jag känner mig inte säker i alla fall.

 

 

Anmäl
2009-10-12 09:31 #3 av: OlgaMaria

Läs Jesu liknelse om himmelriket i början på Matt 20.

Här liknar Jesus himmelriket vid en husbonde som ger lön till sina daglönare. Han ger samma lön till alla oavsett vid vilken tid på dagen han ledje dem. Vissa har jobbat hela dagen och andra har bara jobbat en timme på slutet, men alla får samma lön. De första klagar lite på husbonden och tycker det är orättvist. Husbonden svarar:

Matt 20:13 Han svarade en av dem: Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar?
Matt 20:14 Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig.
Matt 20:15 Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god?

 

Det handlar om frälsningen. Det kan mycket väl vara så att vi får olika beröm och kanske uppgifter i Guds rike, men vi får inte olika nivåer av frälsning. Gud kommer att ge alla som bekänner Jesus evigt liv i hans rike. Jag tror att det utmärkande vid frälsningens dag kommer att vara Guds nåd och godhet - hur han låter stora syndare som omvänt sig precis innan döden få komma sida vid sida eller före andra som har tjänat Gud trofast hela livet.

Du säger att det pratas mycket om det enkla frälsningsbudskapet men inte så mycket om att vi behöver tänka på våra gärningar också. Det är viktigt att vi aldrig glömmer det enkla frälsningsbudskapet, men jag som är uppvuxen inom kyrkan, tycker ändå att det talas väldigt mycket om hur vi bör leva och att det är viktigt. Men det handlar om två olika saker - frälsning och lärjungaskap. Lärjungaskap handlar om att vi behöver leva som Jesus därför att det är Guds vilja och därför att Gud vill nå den här världen genom oss, men det har inte med vår frälsning att göra.

Ingen människa kan förtjäna sin frälsning. Frälsningen är att vi låter oss bli friköpta genom Jesu blod. Ingen människa är utan synd och ingen människa kan bli räddad i sig själv. Jesus har friköpt oss och vi kan inte lägga något till det som Jesus har gjort.Rom 3:27 Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel.
Rom 3:28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.

Rom 4:24 Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre,
Rom 4:25 han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Rom 5:2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.

 

Rom 10:3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
Rom 10:10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
Rom 10:11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.

 

Dessutom kanske det här säger något angående reinkarnation?

Luk 12:25 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

 

Du får gärna "tjafsa" om vad du tror på även om du vet att vi inte håller med dig, för du är ödmjuk och söker uppriktigt efter sanningen. :)

Angående hur det är att bli räddad men som genom eld... ja du.. :) Gärningar kan inte lägga till eller dra ifrån något från frälsningen hur som helst.

Jag tror att på domens dag kommer allt prövas i reflektionen av Guds härlighet och allt som inte är rent kommer att förtäras. Någon som är frälst men som har byggt på ett dåligt sätt kommer att få allt sitt arbete förlorat men eftersom han själv har helig ande i sig kommer han själv överleva när allt runtomkring honom förtärs. Jag tror det kommer gå väldigt fort för Gud är så stor. När domens dag väl har kommer så är den verkligen där. Jag tror varningen i 1 Kor 3 inte handlar om att vi ska akta oss för elden, utan att vi ska akta oss för att bygga fel så att vi slipper se hur allt vi byggt går förlorat.

Du kan läsa kommentarer till 1 Kor 3:14 här om du vill:

http://bible.cc/1_corinthians/3-15.htm

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-10-13 08:15 #4 av: Internettan

I Matt 20 verkar det ju som om alla får samma lön oavsett hur mycket de arbetat. Återigen kan detta tolkas olika. Om det betyder att lönen efter jordelivet blir lika stor oavsett hur vi levt - då motsäger det ju en massa andra bibelcitat. Om det däremot betyder att alla blir frälsta oavsett hur vi lever - bara vi tror - då blir det förklarligt.

Men vad betyder frälsning då? Det kan ju vara så att frälsning betyder att vi kommer till himmelriket - men att beroende på hur vi levt så kommer livet i himlen se olika ut.

"... men vi får inte olika nivåer av frälsning ... Jag tror att det utmärkande vid frälsningens dag kommer att vara Guds nåd och godhet - hur han låter stora syndare som omvänt sig precis innan döden få komma sida vid sida eller före andra som har tjänat Gud trofast hela livet"

Fast hur vet du det? Och hur förklarar du då de bibelcitat jag hänvisade till innan? Ska man bortse från vissa och bara ta till sig andra? De bibelcitat du hänvisar till motsäger ju "mina". Eller så gör de inte det - men att frälsning (från döden) inte nödvändigtvis betyder att vi inte får ta konsekvenserna av hur vi levt.

"Dessutom kanske det här säger något angående reinkarnation?

Luk 12:25 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?"

Kopplingen till reinkarnation med detta bibelcitat förstår jag inte riktigt. Det här tolkar jag mer som att vi kan lita på Herren, vi behöver inte bekymra oss om att få tak över huvudet, mat eller kläder. Han ser till att vi får det om vi tror och litar på Honom. Alla bekymmer är onödiga och får oss att må dåligt, vilket ju inte främjar livslängden (i jordelivet).

"Gärningar kan inte lägga till eller dra ifrån något från frälsningen hur som helst."

Nej, jag har också förstått att vi alla blir frälsta. Den biten kan vi aldrig "ordna" själva genom goda gärningar. Enbart genom Guds nåd. MEN det behöver inte säga något om hur det eviga livet kommer att bli - bara att vi får det.

"Någon som är frälst men som har byggt på ett dåligt sätt kommer att få allt sitt arbete förlorat men eftersom han själv har helig ande i sig kommer han själv överleva när allt runtomkring honom förtärs."

Fast vad innebär det att få allt sitt arbete förlorat? Det verkar handla om hur vi lever (och bygger) vårt kristna liv:

"We may be mistaken in ourselves and others; but there is a day coming that will show our actions in the true light, without covering or disguise. Those who spread true and pure religion in all its branches, and whose work will abide in the great day, shall receive a reward. And how great! how much exceeding their deserts! There are others, whose corrupt opinions and doctrines, or vain inventions and usages in the worship of God, shall be made known, disowned, and rejected, in that day. This is plainly meant of a figurative fire, not of a real one; for what real fire can consume religious rites or doctrines? And it is to try every man's works, those of Paul and Apollos, as well as others. Let us consider the tendency of our undertakings, compare them with God's word, and judge ourselves, that we be not judged of the Lord."

http://bible.cc/1_corinthians/3-15.htm

Det låter som att det ändå handlar om att vi inte kan få någon större lön "i himlen" att tillgodoräkna oss (vi blir dömda i någon mån) om vi byggt fel. Någonting förlorar vi i alla fall - och det måste ju ha att göra med livet efter detta. Så det stöder i mina ögon mer mina idéer.

Så här tänker jag just nu. Det kan mycket väl finnas en förklaring som visar att du/ni har rätt. Men just nu ser det i mina ögon inte ut så. Eller rättare sagt - det finns alldeles för många frågetecken för att jag ska kunna känna mig säker på den "vanliga tolkningen".

 

Anmäl
2009-10-17 11:24 #5 av: Internettan

Mark 12:28
P   

Frågan om det viktigaste budet
En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: "Vilket är det viktigaste budet av alla?"

Mark 12:29
P   N

Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren,

Mark 12:30
     

och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

Mark 12:31
P   

Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte."

Mark 12:32
P   

Den skriftlärde sade: "Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han.

Mark 12:33
P   N

Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer."

Mark 12:34
P   

När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: "Du har inte långt till Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom mera.

 

Jag funderar lite över det fetmarkerade. Vad menar Jesus? Mannen har inte långt till Guds rike eftersom han svarar klokt? Har man längre till Guds rike om man inte är lika klok? Räcker det inte att tro? Kanske vi ändå måste uppnå viss kunskap för att nå (slut)målet?

Nu har ju jag inte läst allt i Bibeln - och av det jag tidigare läst har jag glömt en del. Men ibland tycks det mig som att det som står i Breven i NT säger en sak medan det som Jesus själv säger i evangelierna skulle kunna tolkas annorlunda. Hur kan man vara så säker på att brev till församlingar verkligen är Guds ord? Om någon får en syn så tolkar jag det som att det kommer från Gud. Men ett brev?

Liknelse:

Om jag tänker mig att jag befann mig tillsammans med ett antal människor på en öde ö - helt förlorade långt bort från fastlandet. Ingen möjlighet fanns att själva ta sig tillbaka, vi hade genom vår dumhet inte tänkt på det. Så kommer då en person och berättar att det finns en väg tillbaka, han har byggt en väg (bro?) som vi kan använda. Han berättar om vägen och att han själv offrat allt han har för att kunna bygga denna väg. "Den som tror på mig kan komma hem men den som inte tror får stanna kvar."

De som tror på personen följer naturligtvis hans anvisningar och finner vägen hem. Kanske den är lång men de når till slut fram. De som inte tror på personen bryr sig förstås inte om att lyssna och hittar heller aldrig vägen.

MEN så har vi dem som tror på vad personen säger - men som tolkar det som att det räcker så. De följer inte vägen hem - men de tror att den finns.

Kommer de verkligen hem? Sa verkligen Jesus så?

Kan frälsningen inte lika gärna vara detta att Jesus gjorde det möjligt för oss att kunna komma hem - men att vi ändå måste följa vägen Han pratar om? 

 

Anmäl
2009-10-17 12:18 #6 av: Camillhe

Det finns så mkt historia bakom som kanske krånglar till det för dig om du inte har den med dig i bagaget.

Här är en predikan som handlar om just den texten: länk

Guds rike i den här meningen syftar inte på himmelen, utan Guds rike är ngt som finns inom oss när vi tror och har blivit födda på nytt genom Jesus. Så fariseen hade nära till tron på Jesus då han svarade att kärleksbuden var de viktigaste vilket troligtvis inte var vad de flesta fariseer hade svarat.

Om Guds rike kan du läsa mer i Lukasevangeliet 17:20 och Johannesevangeliet 18:36

Anmäl
2009-10-17 13:03 #7 av: Internettan

#6:

Det låter som en (ganska) bra förklaring... Jag känner till dessa bibelställen om att Guds rike finns inom oss.

Men samtidigt blir det ännu krångligare eftersom Guds rike även hänvisas till som dit man kommer efter man dött. Är det verkligen två olika saker, varför kallas de då samma sak? Eller gör de inte det? Himmelriket, Guds rike, min Faders hus ...

Det är också konstigt eftersom vissa kristna verkar kämpa med sig själva hela tiden. (T ex jag.) Trots att de tror så verkar det inte finnas mycket av "Guds rike" inom dem. Det låter som om det är en mognadsfråga.

En person som verkligen har Guds rike inom sig tycker jag skulle klara av att vara ganska lik Jesus. Man bekymrar sig inte för ekonomin utan litar helt på Herren. Man blir inte arg på människor eftersom man förstår att det finns förklaringar till deras beteenden. Man är beredd att avstå mycket av sina ägodelar eftersom man vet att de inte har någon betydelse. Ja, alla sådana där saker.

Själva tron verkar inte ge dessa egenskaper hos alla, inte direkt åtminstone. Om man inte har Guds rike inom sig - men bekänner sig som kristen - var står man då? Jag har svårt att tro att detta skulle vara betydelselöst och bara en "bonus".

Sedan finns det ju dem som verkar ha Guds rike inom sig - men som inte är kristna. 

Det finns allt fortfarande en hel del myserier som inte kan förklaras inom kristendomen.    

 

Anmäl
2009-10-17 15:39 #8 av: Camillhe

Jag tror att du vill ta lite stora steg  lite för snabbt. Egentligen borde du vila i den tro du hittat och försökt att hitta en relation med Jesus och ta det teologiska sen. Men jag förstår dig, jag var likadan både innan och efter jag blev frälst. Jag ville ha svar, och det vill jag fortfarande till viss del men med åren har jag lärt mig att jag får svar, men kanske inte just när jag vill det.

Om jag vore du skulle jag börja med att titta på tex blueletterbible

där kan du titta på vilket ord som användes i grundtexten och om det har använts olika ord som är översatta till ett ord på svenskan osv. Slå upp verserna med Guds rike, sen klickar du på dom olika bokstäverna övanför och tittar på de olika språken och översättningarna.

Alla kristna kämpar med sig själva hela tiden hela livet. Alla kristna har Guds rike inom sig.Ingen av oss kommer ens i närheten av att vara som Jesus.

Därför att Han är Gud och vi är människor, vi drivs av våra egna behov och begär. Jag har ganska många vänner vars föräldrar varit/är missionärer, och när de växte upp fick inte missionärer särskilt mkt hjälp från hemlandet utan dom var väldigt utlämnade till att lita på att Gud skulle förse dom med det dom behövde och det har Han gjort men inte alltid med just det dom bad om. Det var bara ett exempel på att det finns människor som kan släppa mkt av sitt eget och lita på Gud i det mesta. JAg är inte en av dom.

Jag har en visshet inom mig att saker i mitt liv KOMMER att ordna sig på ett eller annat sätt men jag har också en delaktighet att ordna det för mig. Om jag tex inte har pengar till mina räkningar så tror inte jag att Gud vill att jag ska sitta hemma och förlita mig på att Han ordnar upp det utan att jag bör försöka hitta utvägar och att Han kan hjälpa mig genom att tex öppna upp så att jag får ett jobb tex.

Jag blir jättearg på människor då och då, ibland är det saker jag inte borde bli arg över utan ha förståelse för istället, men ibland finns det tillfällen som man får bli arg över. Jesus blev tex arg och kastade ut marknadsmän ur templet.

Har våra brister ngt med att göra om Guds rike finns inom oss eller ej?

Nej, Guds rike finns inom oss om vi tillhör Honom, så du kan inte bekänna Honom som din frälsare men inte ha Hans rike inom dig.

Du tänker för mkt i hur människor skulle resonera, för att få svar måste du se att det är skillnad mot hur människor resonerar och graderar och hur Gud graderar. Vi ser på en människa som verkar lite på Gud till 100%, som lever så som vi önskar att vi kunde leva, som verkar förtrösta på Gud i allt.

Men det är vad VI ser, den människan har säkerligen saker inom sig som hon behöver jobba med, och saker i sitt liv som hon kämpar med. Och för Gud har all synd samma gradering, synd är synd i Hans ögon oavsett vad det består av. Att tänka ngt elakt om en annan människa är lika illa som att stjäla en människas saker i Guds ögon. Och vi människor kan inte förstå det.

Så det vi ser hos andra och hos oss själva och vad Gud ser hos andra och hos os själva är oftast väldigt olika. Jag tycker du ska titta i Theresias tråd filmklipp på Graham Cooke - inheritance (om du inte redan gjort det).

Kram!

Anmäl
2009-10-18 01:20 #9 av: Internettan

#8:

Det verkar vara en intressant sida, Blueletterbible. Den ska jag kolla upp.

Jag vill så gärna få svar eftersom jag är rädd att "tro fel". Rädd att jag inte följer Gud/Jesus utan felaktiga tolkningar. Det kanske är lättare att vara kristen när man inte läst en massa annat, som jag gjort. För mycket av det jag läst känns sant, och är det säkert också.

Att (försöka) vara kristen känns ibland som att med våld tysta min inre röst. Att stänga in mig själv i en liten låda och blunda.

Jag vet inte om jag kan det... (Undrar om jag alltid kommer att känna så.. Suck!)

Tänk om jag följer människors (felaktiga?) tolkningar istället för att följa Gud, när jag läser Bibeln ... (För om Bibeln verkligen är 100 % Guds ord så skulle ju inte Bibelställen motsäga varandra. Det tycker jag att de gör, ofta.)

Det där om att synd graderas lika: Jag kan tänka mig det så här: För att få/kunna komma in i Himmelriket (oavsett om det handlar om ett tillstånd/Guds rike inom sig, eller en plats i livet efter detta) så går det inte så länge det finns någon synd alls hos dig. Alltså spelar det då ingen roll om du har mördat eller bara tänkt en elak tanke - du KAN inte träda in i himmelriket med synd. Men däremot tror jag att du lönas efter dina gärningar, för det står ju faktiskt i Bibeln. (Som jag tolkar det.)

Jag har inte kollat Theresias filmklipp, det ska jag göra.

Tack för att du svarar!

 

 

 

 

Anmäl
2009-10-18 14:13 #10 av: OlgaMaria

#9 Hej igen Internettan!

Jag känner igen mig i hur du beskriver att du vill ha mycket svar och att "försöka vara kristen" skulle vara som att låsa in dig själv i en låda.

Jag kände också så för 5-6 år sen.

Jag tänkte väldigt mycket och kände att Gud var ganska långt borta. Jag kände inte ro över att fullt ut vara kristen, men jag kände inte ro över att lämna Gud heller. Jag ville veta detaljerna i sanningen och jag tyckte att så mycket inte gick ihop.

Det var en lång resa ut ur det men jag tror att vändpunkten låg i att jag började be på ett nytt sätt och att den helige Ande fick leda mig till svaren på sitt sätt istället för att jag funderade, tänkte och läste på egen hand.

På insidan har man en vilja men det är en annan sak vad man vågar. Man vill känna Gud och följa honom men man vet inte om man vågar därför att man inte vet alla svar.

Jag började be utifrån min vilja och inte utifrån vad jag vågade.

Jag bad t ex:

Gud om du finns så vill jag vara din och känna dig.

Gud om du älskar mig så låt mig känna den kärleken.

Gud hjälp mig att följa dig.

Gud hjälp mig att be.

Gud hjälp mig att förstå dina svar. Gud hjälp mig att förstå Bibeln.

 

Gud vill inte köra över dig, men han vill leda dig på det sätt som han vet är bäst. För att han ska kunna göra det måste han få förtroende. Läs Bibeln och när du tycker något är konstigt så be över det direkt och be den helige Ande att visa dig vad som menas. Någonstans måste du sluta tänka och börja lyssna för att han ska kunna leda dig. Det är inte farligt att lyssna... det säger inget om vad man ska tro eller hur man ska leva sen, men Gud behöver att vi lyssnar på honom ifall vi ska hitta sanningen. :)

Grejen är att frälsningen ÄR Jesus. Han ÄR det eviga livet. När vi tar emot Jesus så tar vi emot det eviga livet. Frälsningen är inte att förstå sanningen. Frälsning är att sanningen flyttat in i oss genom Jesus. Det sker inte delvis för man kan inte dela på en person. Om Jesus flyttar in så flyttar han verkligen in. Att vara frälst är inte att veta utan att känna och att vara känd. Det viktigaste för oss är att släppa in honom och när han är i oss så vill han också umgås med oss. Att känna Jesus handlar inte om gärningar utan om relation. Relation innefattar gärningar men är så mycket större och bättre än så.

Gud har inte räddat oss för att vi ska vara hans slavar. Han har räddat oss för att vi ska vara hans älskade barn! :) Han har så mycket kärlek som han desperat behöver någon att dumpa den på. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-10-19 22:09 #11 av: Internettan

Hej igen, Theresia! Skrattande

Jag tror verkligen att du har rätt. Jag måste börja lyssna istället för att fastna i "hjärnans" tänkande. Det är ju inget matteproblem jag ska lösa.

Men det är svååårt. Jag tänker att om jag "lyssnar" och hittar sanningen så kan det ändå vara så att Bibeln inte är helt sann. Istället för att jag förstår sanningen genom bibelläsning med hjälp av den heliga Ande, så förstår jag sanningen trots bibelläsning, med hjälp av den helige Ande. Glad Alltså att sanningen inte finns i Bibeln nödvändigtvis utan att den helige Ande ger mig sanningen, med eller utan Bibeln.

Kanske det inte spelar någon roll. Varför fastna i det? Får jag "den rätta kontakten" med Gud så blir allt bra och då behöver jag ju inte fundera över om Bibeln är 100 % sann eller ej. Det ger sig nog av sig själv då. Och kanske jag t.o.m. börjar känna eller förstå vad Bibeln vill säga mig och verkligen kommer att tro att allt i Bibeln kommer från Gud.

Men det är jobbigt att vänta.

(Speciellt som jag inte vet om jag väntar på något som kanske är fel... Flört)

Fast nu kanske det låter som om jag är beredd att ge upp hela tron om jag inte får svar på allt. DET kommer jag aldrig att göra. Det är detaljerna som jag har problem med.

Jag tror att jag ska strunta i detaljerna ett tag. Det stör nog mest, tror jag. Ska försöka slappna av och få svaren från Gud istället för att hålla på och stångas åt olika håll. Nu ska jag följa dina råd Theresia! Tack för dem!

Anmäl
2009-10-20 19:59 #12 av: Woodland

Internettan!

Ibland måste vi titta bakåt för att förstå hur långt Herrren har lett oss i tron.

Den 9 Augusti i år skrev du om din gudsbild och när man titta längre ner i tråden börjar du tvivla rejält på den.  Det är denna  tråd jag menar.   Ser du hur den Helige Ande resonerade med dig och hur du erkände Jesus Kristus  som Frälsare och Gud?  Han har gjort stora saker med dig (och vi andra som tror) och Han skall ha all ära för det!

Trons vandring är en nästan ständig "ahha!" upplevelse därför att vi ha att  göra med den Allsmäktige Gud.  Jag lär mig nya saker kontunerligt och är tacksam för det.

Om du tycker att visa bibelställen eller verser är svårbegripliga kan du bara posta dem i en tråd och vi kommer att hjälpa dig så gott vi kan.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-10-21 08:21 #13 av: Internettan

Woodland:

Eftersom jag är en velig person så är det inte lika lätt för mig att se bakåt i den gamla tråden och konstatera att jag "gått framåt". För mig skulle denna utveckling lika gärna kunna betyda att jag gått bakåt. (Fast det vill jag ju inte tro.)

Jag är också en person som lätt går i cirklar. Under årens lopp har jag gått både åt ena och andra hållet och att jag tror på ett särskilt sätt just nu innebär inte nödvändigtvis att jag kommer att fortsätta med det. (Jag vill vara kristen eftersom det känns bra. Men känns det rätt? Kommer det kännas rätt även sedan? ÄR det rätt?) I mitt sinne kan det ju lika gärna vara så att när jag trodde som jag gjorde innan - DÅ var det den helige Ande som hjälpte mig att tro så. Allt är inte så självklart för mig som det är för dig, som redan vet vad du tror.

Men som sagt - jag VILL vara kristen och just nu känns det bra. Men samtidigt vill jag inte låsa fast mig och blunda om jag stöter på sådant som "klingar sant" inom mig, men som inte tillhör den traditionella kristendomen.

Svårt läge är det! Men som sagt, just nu ska jag slappna av och fördjupa mig i Bibeln och annat - och inte fundera för mycket.

Anmäl
2009-10-28 12:33 #14 av: Internettan

Rom 8:29
P   

Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Hur tolkar ni andra detta bibelcitat? (Flört)

För övrigt känner jag just nu någon slags frid. Är inte så bekymrad över vad saker och ting betyder - utan mest nyfiken - och tycker att Bibeln är otroligt spännande. Ju mer jag läser desto mer vill jag läsa. Jag upplever också att det jag lär mig genom Bibeln är det som Gud vill lära mig. (I det stora hela.)

Den kristna (samtals)grupp om tro som jag går på är också något som ger mig mycket. Liksom att jag går till kyrkan varje söndag. I början kunde jag ibland nästan känna mig lite deprimerad, som om jag ville gråta. "Vad gör jag här?" Men nu har jag fått en längtan dit. Känner mig upprymd och som en stor glädje inom mig. (Just nu i alla fall. Skrattande) Jag är nog på rätt väg i alla fall.

Anmäl
2009-10-29 16:21 #15 av: OlgaMaria

I just Rom 8:29 borde det hellre stå förutsett istället för utvalt. I de flesta engelska översättningar står det foreseen, och det grekiska ordet betyder att se i förväg typ.

Det betyder att Gud i förväg såg vilka som skulle vända sig till honom, och att han bestämde att de skulle formas efter hans sons bild.

Hur som helst är just ordet utvald/chosen något som förekommer ibland i NT om oss som tror.

Men även detta står

1 Tim 2:3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare,
1 Tim 2:4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

 

Det blir alltså otänkbart att Gud utvalt vissa till frälsning och andra till helvetet. Men det kanske är så att Gud på förhand såg hur det skulle bli och också bestämt hur det ska gå för dem som väljer Gud och dem som inte gör det.

Men varför används ordet utvald?

Jag tror att det är en fortsättning på det gamla förbundet. Gud utvalde Israel till sitt eget folk, ett folk som han ville välsigna. Det fanns många ickejudar som ville bli judar och de var tvugna att bli judar för att få del av välsignelsen.

Förbundet i Jesu blod är annorlunda. I detta utvalde Gud hela mänskligheten till sitt folk. Jesus dog för alla som ville ta emot. I det gamla förbundet innebär utvald att man tillhör rätt folk och att man äger Guds välsignelse. Jag tror att Paulus därför använder detta ord medvetet om hedningarna för att göra det tydligt för dem att de äger Guds välsignelse genom Jesus utan att omskära sig eller på formella sätt bli jude. Gud har bestämt att hedningar (och judar) som tar emot Jesus ska bli frälsta. Paulus ville verkligen understryka att det hänger inte på omskärelse och etnisk tillhörighet därför att Gud har bestämt att både judar och hedningar ska bli frälsta genom Jesus och inte genom omskärelse. Nu är både judar och hedningar de utvalda.

 

Hos 1:10 Men antalet av Israels barn skall bli som havets sand, som inte kan mätas, ej heller räknas. Och det skall ske att på den plats där det sades till dem: "Ni är inte mitt folk", skall det sägas till dem: "Ni är den levande Gudens barn".

Paulus visar att det här ordet har gått i uppfyllelse... de som inte har räknats som Guds folk räknas nu som Guds folk. Israel har kallats de utvalda men Gud såg redan innan vilka som verkligen var hans utvalda - jo, dem som han ser genom Jesu blod.

 

Sedan finns det en fråga till.

Har Gud förutsett precis vilka som skulle komma till tro, eller innebär dessa texter att Gud förutsåg den nya frälsningsplanen, att människor skulle komma till frälsning genom Jesus i den rätta tiden?

Det finns många kristna som tror att Gud förutsett precis alla detaljer och det finns många kristna som tror att han inte gjort det. Båda tolkningarna är möjliga utifrån Bibeln anser jag.... men personligen tror jag att Gud inte vet allt i förhand. Jag tror på en Gud som hoppas att så många som möjligt ska bli frälsta. :)

Hur som helst så vet jag att Gud vill alla människors frälsning. Att det sedan inte kommer bli så beror inte på att Gud inte ville att alla skulle nå frälsningen.

Jag vet också att Gud kallat var och en som tror att ge vidare sin tro till andra. Gud är verkligen intresserad av att alla ska bli räddade.

Härligt att du känner frid Internettan! Det gläder mig! Och så roligt att du har glädje av kyrkan och samtalsgruppen!! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-10-29 20:50 #16 av: Internettan

Det var ett långt och intressant svar. Jag tror nog som du gör, att Gud inte vet allt på förhand. Att vår fria vilja gör att allt inte kan förutses. Å andra sidan kanske Gud kan se framtiden på samma sätt som man kan se på det förflutna. Hur vi än väljer med vår fria vilja så kan Gud se det redan i förväg. Inte vet jag.

Ofta ber jag till Gud om saker som redan skett - men som jag inte vet resultatet av ännu. Jag får för mig att Gud på något sätt inte är beroende av den kronologiska ordningen/tiden utan kan gå tillbaka och ingripa i det förflutna lika enkelt som han kan göra det nu eller i framtiden. Att min bön kommer i efterhand kanske inte är ett hinder för Gud?  

Det är lite lustigt, för det som du förklarade var faktiskt inte det jag undrade över. Glad Jag var mer inne på det här att Jesus är den förstfödde av många bröder. Om vi är/blir bröder till Jesus känns det som att vi kan bli lika honom på något sätt. Undrar hur lika? Och vad som menas med lika? (Jag har kanske redan frågat om detta tidigare? Jag glömmer så fort..)

Anmäl
2009-10-29 21:04 #17 av: Camillhe

Jag är bara här som hastigast men vill kommentera det du skrev i första och andra stycket, Gud lever inte i tid utan utanför tiden, och man kan se det lite som en cirkel. Äsch nu kommer jag inte på hur jag ska förklara det, men du tänker "rätt" enligt mig. Dock tror jag inte att Gud skulle gå tillbaka och ändra i historien.

Anmäl
2009-10-29 21:27 #18 av: Internettan

#17: Att ändra i historien, typ 1800-talet, tror jag inte heller. Men jag tänker mig att om min son åker till en plats i halt väglag - och jag inte kan få kontakt med honom för att kolla att han kom fram oskadd - då får jag för mig att jag kan be om att bilfärden gått bra även efter att han redan (förhoppningsvis) kommit fram. Så gör jag i alla fall. Glad

Anmäl
2009-10-29 23:03 #19 av: Woodland

# 14

Jag tolkar versen som den står.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-10-30 00:13 #20 av: Internettan

#19: Skrattande Fast vad står där då? (Jag tolkar den också som den står - fast jag tror inte för ett ögonblick att vi tolkar samma :-)

Jag, som är lite skadad av tidigare idéer, kan få det till att vi kan bli som Jesus. Han är den förstfödde (här står det ju inte enfödde) bland många. När man säger bröder låter det som att vi skulle kunna hamna på samma nivå.

På vilket sätt blir vi bröder till Jesus? På vilket sätt blir vi lika Honom? Varför uttrycks det på det viset? 

Anmäl
2009-10-30 10:47 #21 av: OlgaMaria

#17 Aha.. det var det du undrade över! :) Jag undrade över vilken del av versen du undrade över och tänkte att det nog var den första för den brukar väcka frågor hos många, men med tanke på saker vi pratat om tidigare kunde jag kanske förstå att det var den andra delen du undrade över. :)

Exakt hur lika Jesus vi kommer att bli är svårt att säga, MEN att Jesus har titeln förstfödd och detta är mer en titel än en beskrivning av när han föddes.

Ordet förstfödd har väldigt mycket innebörd i judisk begreppsvärld. Man kunde få titeln förstfödd utan att vara förstfödd egentligen. Josef fick sönerna Efraim och Manasse. Manasse föddes först men Efraim fick vara den förstfödde. Farfar Isak välsignade Efraim som den förstfödde. (1 Mos 48) I Jer 31:9 kallar Gud Efraim för den förstfödde också.

Förstfödd betyder att man är den som ärver och innehar auktoritet över sina bröder. Att Jesus är den förstfödde bland oss kristna innebär inte i första hand att han är den förste att bli förhärligad och att vi kommer sen, utan det betyder att Jesus är den främste, störste och mäktigaste bland oss. Vi kommer aldrig kunna ta hans plats. Jesus är den som har auktoriteten.

Detta vill Gud också befästa genom att vi formas efter Jesu bild - detta visar och bevisar att Jesus är den främste och den som Gud vill upphöja. Men en broder kan aldrig ta den förstföddes plats eller likna honom i den välsignelse som endast han har fått.

Det här är dessutom bara EN bild av Jesu förhållande till oss. Beskrivningar i Bibeln är ju bilder därför att det är det enda sättet man kan beskriva saker som vi ännu inte fullt ut kan förstå. Jesus är Gud och vi är människor. Det finns en väsensskillnad mellan oss. Jesus är den som tillbes, inte vi. :)

 

Angående att be för saker som redan hänt... Jag tror inte att Gud ändrar på något som redan hänt. Det finns inga exempel på det i Bibeln. Däremot kan Gud alltid påverka nuet så att det som redan har hänt blir till något bra. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-10-30 11:00 #22 av: Internettan

Aha, nu klarnar det. Just detta vad olika benämningar betyder ställer till det. Det blir lite mer begripligt när man förstår i vilken betydelse man förr använde olika ord.

Jag skulle tycka att det vore jätteintressant att gå någon storts bibelskola framöver, känner jag. Det är mycket som behöver redas ut i alla, ibland underliga, formuleringar.

Anmäl
2009-10-30 11:16 #23 av: OlgaMaria

Ja, vad kul med bibelskola! :) Satsa på det du! :) Tills vidare får vi ha lite bibelskola tillsammans här ;-) Hihi...

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-10-30 23:58 #24 av: Internettan

Ja, det är inte helt fel, det heller. Skrattande

Anmäl
2009-11-04 20:50 #25 av: Internettan

En fråga till i bibelskolan:

(Alltid samma ämne, tyvärr... Det är där jag alltid tycks fastna under denna period av mitt liv.)

Joh 5:28
     

Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst

Joh 5:29
P   

och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.

 

Vers 29 gäller det. Vad kan här menas med att göra det goda eller det onda? Han säger inte "den som tror" - varför då?

Jag är så orolig för min pappa som inte var kristen (och som gick bort i våras). Här ser jag ett litet hopp eftersom han ändå "gjorde det goda" - i alla fall var han inte ond, även om han var mänsklig.

 Men man kan ju inte ta ett enda citat ur Bibelns hela sammanhang - och jag har en känsla av att mitt hopp kanske inte är så realistiskt. Men vad skulle det kunna betyda?

Anmäl
2009-11-06 23:29 #26 av: Woodland

Vers 29 gäller det. Vad kan här menas med att göra det goda eller det onda? Han säger inte "den som tror" - varför då?

Jo, det gör han men inte i just denna vers.  Vi skall vara lite försiktiga med verserna och  läsa dem i sammanhanget - det är en bra tolkningsregel.  Jesus fokuserade på vikten av att tro på HONOM som sänd av Gud helt igenom Johannes evangelium.

Jesus svarade och sade till dem:  Detta är Guds gärning att i tron på den han har sänt.  Joh 6:29

Den Helige Andes verk  sammanfattade Jesus  i tre ting  - synd, rättfärdighet och dom.  Joh 16:7 - 11

Synden är att de inte trodde på honom.

Så tron är grunden för alla gärningar som Gud accepterade av människan.

När det gäller de som har gått före - Frälsning är Guds suveräna gärning.  Han kan frälsa vem Han vill och när Han vill.  Man förlitar sig på Guds barmhärtighet.  Jag vill inte påstå att Gud frälser efter döden, men upp till den tiden en människa dör kan Gud förmedla sig till själen.

När det gäller det känslomässiga när det kommer till sådana dödsfall måste man be Herren om hjälp med det.  Du är inte ensam i att uppleva detta.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-07 00:02 #27 av: Internettan

Okej, du har väl rätt, Woodland...

Säger förresten Jesus någonstans uttryckligen att frälsningen bara inbegriper den tid vi har i jordelivet? Finns det ingen möjlighet att han kan nå oss "på andra sidan", innan domen kommer? Så att vi slutgiltigt kan komma till tro eller välja bort Jesus?

Jag kommer att tänka på de böcker (sanna eller osanna?) där folk fått "se" själar fortsätta utvecklas och lära sig i andevärlden (i en bok talas det om som ett mellantillstånd), där det tydligen fanns änglar som undervisade på olika nivåer, och t.o.m. försökte nå dem som befann sig på de mörkaste platserna. Kanske det ändå finns en chans att omvända sig på andra sidan, eller slutgiltigt välja bort Jesus - och få sin dom utefter det. Jag menar - Jesus ska ju döma både levande och döda. De döda kunde ju annars gått direkt till sitt straff, om allt redan var klappat och klart. (Fast det är ju klart - även en brottsling som tas på bar gärning måste dömas av juryn innan han av domaren kan få sitt straff. Inte ens de går direkt till fängelset.) Men jag tänker ändå att människor som i oförstånd dör utan att tro, faktiskt inte valt bort Jesus egentligen. Kanske det ändå finns chans innan den slutgiltiga domen?

Funderar jag hoppfullt... Glad

Anmäl
2009-11-07 02:55 #28 av: Camillhe

Jag hoppas med Internettan, men ingen kan riktigt ge oss dom svaren. Jag tror dock inte att man kan välja frälsning eller icke frälsning efter döden, däremot så vet vi inte vad som finns i andra människors hjärtan eller vad som händer i deras tankar innan dom dör, hur nära dom än står oss.

Så jag hoppas och ber för de i  min älskade familj som aldrig var uttalade kristna innan dom dog.

Anmäl
2009-11-07 09:57 #29 av: OlgaMaria

Tycker du har fått bra svar här Internettan.

Jag brukar känna tröst i såna här frågor när jag tänker på att Gud är God och Rättvis. På någon sätt blir det ändå rätt.

Tänkte för övrigt på om du sett filmen Passion of the Christ? Tror det skulle vara bra för dig. Ibland får man för sig att Jesu inverkan på oss handlade om sättet han levde, men det är inte det största, det största är att han dog för oss.

Kolla in den.. :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-07 10:00 #30 av: Internettan

Jag får väl tänka som du, Tarmsaft. Någonstans får man väl "vila" i det faktum att man inte kan göra så mycket åt saken, förutom att be då.

Gud vet nog vad Han gör, det är jag säker på.

Anmäl
2009-11-08 23:42 #31 av: Woodland

# 27
Säger förresten Jesus någonstans uttryckligen att frälsningen bara inbegriper den tid vi har i jordelivet? Finns det ingen möjlighet att han kan nå oss "på andra sidan", innan domen kommer? Så att vi slutgiltigt kan komma till tro eller välja bort Jesus?

SVAR:  Jag förstår helt och hållet dina känslor och önskemål runt denna fråga.  För inte så länge sedan förlorade jag en närstående som inte bekände Kristus,  fast många vid flera tillfällen vädjade till honom att överlåta sig.  Så mitt svar är inte utan sympati men ännu måste jag svara utifrån Guds ord.  Tanken att alla får en andra chans på “andra sidan” och slutligen blir frälsta är universalism.  Den anses vara en irrlära av kyrkan från första början.  Men jag önskar att den var sann – om du förstår mig rätt.

Jesus varnade om och om igen i alla fyra evangelium att de som inte trodde skulle gå förlorade.  Dessa varningar har varit kyrkans drivkraft för att förkunna Guds ord till frälsningen genom tiderna.

- Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, . .   Heb. 9:27


# 27 forts.

Jag kommer att tänka på de böcker (sanna eller osanna?) där folk fått "se" själar fortsätta utvecklas och lära sig i andevärlden .

SVAR:  Jag tippar på att de är osanna.  Denna information kan inte bekräftas i bibeln.  Gud har inte givit oss den information som dessa människor påstår.  I Uppenbarelseboken är Jesus Kristus centrum och de heliga tillber Honom och förundrar sig över vad Han har gjort. 

Paulus skrev till Kolosserna och ville grundlägga en gång för alla att Jesus Kristus är unik och den ende Frälsaren.  Församlingsmedlemmarna hade problem med gnostikerna, som ville göra vägen till Gud krånglig genom att påstå att alla behövde använda olika mellanhänder (änglar osv) för att komma till Herren.   Paulus värnar i Kol. 2:18 – Låt er inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt "ödmjukhet" och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne.
Det är så lätt för somliga att låta fantasin ila iväg.   Man “vill” så mycket att man lägger ord i Guds mun och sedan lägger till ett “så säger Herren” uppå det.  Eller så har man visioner och drömmar och tyder dem i en andlig bemärkelse.  Det är ytterst allvarligt vad vi tillskriver Gud och det är lätt att bli uppblåst.  Jag talar utav egen erfarenhet.  Det är därför man måste gå till Ordet och hålla sig till det. 


# 27 forts.
De döda kunde ju annars gått direkt till sitt straff, om allt redan var klappat och klart. (Fast det är ju klart - även en brottsling som tas på bar gärning måste dömas av juryn innan han av domaren kan få sitt straff. Inte ens de går direkt till fängelset.) Men jag tänker ändå att människor som i oförstånd dör utan att tro, faktiskt inte valt bort Jesus egentligen. Kanske det ändå finns chans innan den slutgiltiga domen?

SVAR:  Ja, enligt bibeln går människan direkt till sin evige vistelse efter döden.  Det finns inget mellanläge.  I Lukas 16: 19-31 berättar Jesus om den rike mannen och den fattige Lasarus. Lägg märke till att både den fattige och den rike  omedelbart fördes till sina slutdestinationer.   Om du läser detta kan du se att i vers 31 förseglas människans evige vistelse efter döden.

Vi kan visserligen använda bilder från våra liv för att förstå saker och ting om straff osv. men Guds rättfärdiga domar ligger inte på en sådan låg nivå.  Jag slutar för denna gång.   Om du tycker det är svårt att få detta att gå ihop kan vi diskuterar det vidare.

Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-09 02:40 #32 av: Camillhe

#31 Tycker dina svar som alltid är väldigt bra och förklarande men skulle gäna se en utveckling av "Ja, enligt bibeln går människan direkt till sin evige vistelse efter döden. Det finns inget mellanläge."

Menar du att man kommer direkt till himmel eller helvete efter döden?

Hans Andre'n skriver bl.a så här:

Nya Testamentets undervisning om de döda under mellantillståndet (i väntan på kroppens fysiska uppståndelse) bygger på och utbygger Gamla Testamentets framställning och lämnar en fullständigare och klarare lära. Enligt Jesu egen undervisning är dödsriket uppdelat i två till sin karaktär fullständigt motsatta avdelningar, dit onda och goda omedelbart kommer efter döden, i väntan på uppståndelsen och den eviga domen. Skriften skiljer noga mellan å ena sidan dödsriket såsom vistelseort och tillvaron för de döda under mellantillståndet och å andra sidan evighetstillståndet som en följd av Guds eviga dom efter den slutliga uppståndelsen. För den eviga förtappelsens tillstånd och plats har skriften ett speciellt ord, Gehenna (dödsriket).

 

Och det jag vände mig emot är att du skriver " sin eviga vistelse" för som jag förstår Bibeln hamnar  vi först i ett "mellanläge" och till slut i evigheten. Och var vi hamnar beror på om vi valt Jesus i det här livet på jorden eller ej både gällande "mellanläget, eller som ovanstående skriver, mellantillståndet" och evigheten.

Anmäl
2009-11-09 07:12 #33 av: Internettan

TheresiaW:

Jag såg inte ditt inlägg.  Det kom tydligen strax före jag skickade mitt senaste. Tack för filmtipset, jag ser gärna den filmen. (Jag var inne i en "kristen affär" nyligen. Oj, vad de hade filmer och annat där. Får gå dit igen snart.)

#31 och #32:

Jag uppfattar det också som att Jesus kommer tillbaka och först då avkunnar den eviga domen.

Och då kan jag ändå inte låta bli att undra: står det uttryckligen att man måste komma till tro i just jordelivet?

Om bibelstället med Lasarus och den rike mannen så står det ju om att den rike plågas i lågorna. Det låter ju som "den eviga elden". Men man vet ju inte om de talar om "mellantillståndet" eller det eviga. Enligt de "alternativa" källorna så är ju de nedre nivåerna ganska mörka (i mellantillståndet) men att det ändå finns änglar som försöker hjälpa de plågade själarna. (Oavsett om det nu handlar om eldslågor eller om det är ett tillstånd som handlar om andligt mörker och psykisk ångest, där de inte kan se hjälpen som finns.) Och om det (mot förmodan) skulle var sant så låter det som om det finns hopp.

Fast jag medger ju att det inte står någonting om "nya chanser på andra sidan" i Bibeln. Och det borde det väl gjort om det vore som ovan. Samtidigt sa ju Jesus till sina lärjungar ungefär att "det finns mycket mer jag vill säga er, men ni förmår inte bära det nu". Därför är det ganska spännande, för riktigt säkra kan vi ju inte vara när det gäller döden och allt kring detta.

Annars tar jag till mig Theresias ord:

"Jag brukar känna tröst i såna här frågor när jag tänker på att Gud är God och Rättvis. På någon sätt blir det ändå rätt."

Det hjälper bra att tänka så.

Anmäl
2009-11-09 14:07 #34 av: Camillhe

Ska leta Bibelställen åt dig efter jobbet men bibeln är ganska tydlig med att vi måste välja i detta livet.

Alternativa källor tror jag inte ett dugg på. Jag anser att de finns för att människor inte kan/vill hantera att det bara finns en enda väg till frälsning, genom Jesus Kristus, Bibeln har ett fantastiskt käleksbudskap men är samtidigt tydlig och ganska tuff.

Här finns ett "svar", jag har skummat igenom det men inte riktigt hunnit läsa ordentligt. Jag vet att jag inte alltid är enig med författarens tolkningar, men kanske ändå intressant för dig att läsa:)

 

Anmäl
2009-11-09 19:56 #35 av: Woodland

# 32

Menar du att man kommer direkt till himmel eller helvete efter döden?

Ja.
Jag tror att de troende är i himmlen hos Jesus så snart de dör. De kommer ändå att få gå igenom domen och få sina förhärligade kroppar därefter.

Men i mitt svar tänkte jag nog mera på "skärseld" eller "limbo" som mellanläge.

Jag ska skriva i detalj hur jag tror så att de andra som läser förstår mitt utgångsläge.  Du är säkert insatt i detta redan.

I det efterexiliska judiska tänkandet är paradiset (Guds lustgård) eller Abraham's sköte platsen av vila för de troende. De troende gick till paradiset och/eller Abrahams sköte.

Denna plats delades med de som gick förlorade, men det var en stor avgrund emellan dem (Lukas 16:26). Detta är sheol Ps. 16:10 eller dödsriket.  De kunde se varandra och uppfatta varandras tillstånd.  Den slutsatsen kan man drar ifrån samtalet mellan Abraham och den rike mannen.  Också den rike mannen har full tillgång till den jordiska medvetenhets attributer såsom minnet, igenkännanden osv.

"Liknelsen" eller berättelsen om dödsriket i Lukas 16 berättade Jesus innan korset.

Som jag har lärt mig gick Jesus ner till dödsriket och proklamerade sin seger, (1 Pet 4:6)  tog nycklarna till döden och dödsriket från Satan (Upp 1:17-18) och förde med sig de heliga som var där i Sheol eller dödsriket med sig upp till himmlen. 

Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord "han steg upp" vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Efesierbrevet 4:8 – 10

Denna vers håller också ihop med en sådan tanke.

Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Denne var verkligen Guds Son." Matteus 27:51-54

Besöket i dödsriket var en engångsförteelse och hör ihop med den fullkomliges försoningsverk.  Jag tror inte att vi “sover” i ett omedvetet tillstånd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-10 07:01 #36 av: OlgaMaria

#35 Du tror alltså att både de som hamnar i himlen och helvetet sedan döms? De heliga får då sina förhärligade kroppar, men vad blir förändringen för de som hamnat i helvetet?

Jag är också helt klart av uppfattningen att man går direkt till himmel/helvete efter döden, men för mig är det mer ovisst vad som händer med helvetet på lång sikt. I Uppenbarelseboken verkar det som att Gud förgör det onda för gott.

Oavsett om helvetet är för evigt eller inte är det ju en plats dit man önskar att ingen behövde hamna.

 

#27 Det kan ofta finnas en gnutta sanning i den här typen av böcker men man måste vara väldigt försiktig och jämföra allt med Bibeln. "Mediala" människor som söker uppenbarelse på andra vägar än genom Jesus, blir offer för vad djävulen vill förmedla. Han känner till nästan hela sanningen och kan uppenbara en del av sanningen ihopblandat med lögn för att vilseleda oss. Vi ska inte söka sanningen i sådana uppenbarelser för de blir en ingång för det onda i vårt liv.

Vi måste också vila i att Gud kanske inte vill att vi ska veta ALLT. Det står

Jak 1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

När vi söker vår visdom hos Gud, genom hans två främsta uppenbarelser - Bibeln och Jesus - så kommer vi att få det vi behöver. Gud vet vad vi behöver. :)

Fil 4:19 Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-10 11:02 #37 av: Internettan

#34:

Jag följde din länk och läste texten om tolkningen av Lasaros och den rike mannen. Det var intressant, särskilt två saker i slutet. Författaren menar att om man är helt och fullt medveten om Gud och är troende,  och väljer bort Gud "med öppna ögon", så blir konsekvensen den andra döden. Och den andra döden är tydligen att både kropp och själv förintas i elden. (Just detta om förintelse står det om i Bibeln på något ställe, kommer jag ihåg.) Det stämmer överens om något jag läst av en New Age-person. Om det går tillräckligt lång tid och man inte vänder om så förintas själen till slut.

Den tolkningen är något jag skulle kunna leva med. Att medvetet välja bort Gud - det handlar ju inte då om oförstånd. (Som när det gäller min pappa t ex) Då kan jag tycka att det är okej att få ta konsekvenserna till slut. Likaså om själen förintas - då handlar det ju inte om evig plåga - något som verkar obegripligt. 

Den eviga elden - kan det betyda att elden är evig men att människorna inte behöver plågas i en evighet för det? (Kommer inte på hur det verkligen formuleras i Bibeln.) Evigheten kan ju beteckna det faktum att man "försvinner" för evigt.

#35:

Fast dödsriket - är inte det ett ställe där man hamnar innan den slutgiltiga domen? Jag tycker inte att det verkar omöjligt att, trots att det är ett plågsamt ställe för de "ondaste" människorna, ändå handlar om samma plats som dit de goda går. Fast att det finns olika nivåer (med avgrund/er emellan).  Men att det är ett tillfälligt mellantillstånd - inte något evigt. Den rike mannen hamnade nog på en av de lägsta nivåerna och Lasaros hamnade väldigt högt upp där bl a Abraham finns. Eftersom det finns så mycket om detta inom New Age så vet man ju inte om det faktiskt kan vara så. Just detta med att själarna är plågade eller förvirrade finns med i många böcker.

Logiskt sett så är ju plåga/straff ett läge där man till slut ber om hjälp (och då finns ju förutsättningar för att ångra sig/vända om). Straffet har ju egentligen denna funktion - annars blir det ju hämnd. Att ge själar plåga för evigt - det upplever jag som otroligt underligt - och faktiskt provocerande. Det finns ju inte en vettig funktion till detta (som jag ser det nu). Jag accepterar att jag inte vet allt och att Gud vet vad Han gör. Men jag undrar för mig själv om evig plåga ingår i Guds plan? Om Han verkligen menar det så? Så länge jag inte på ett 100 %-igt säkert sätt VET att det är så tror jag att det inte är så. Jag tror mer på plåga i mellantillståndets helvete än på den eviga, efter domen. Och då kan ju skälet vara att man faktiskt har en chans till att ångra sig även i efterhand... (Där kom det igen Skrattande. Ursäkta!) 

Så småningom kommer det en dom då kanske de som inte har omvänt sig kastas i den brinnande elden och förintas. Medan de "goda" får leva med Jesus.

Jag tänker lite på GT:s människor som ju bara hade lagen att gå efter. Hur många klarade av att följa den? Kommer de som följde den till 100 % till Jesus? Kommer de som inte kunde följa lagen att förintas/till den eviga elden? Kan de få del av det nya förbundet? Det borde de ju inte om det nu är ett liv - en chans som gäller. Det står ju om domen att var och en ska dömas efter sina gärningar. Vilka gäller det? (Det har vi ju pratat om lite innan visserligen).

Allt är så förvirrande.

#36:

Jag tror som du att det finns mycket sanning blandat med osanning bland de "onda makter" som vissa människor får kontakt med. Och att det är just det som får folk att tro på detta eftersom det blir så trovärdigt. Men eftersom det nog finns vissa sanningar där - som ibland förklarar saker i Bibeln på ett i mitt tycke bra sätt - så hamnar jag där i mitt sökande. Inte för att jag nöjer mig med en sådan "sanning" och slutar söka - jag ser det som att det KAN vara så, men inte nödvändigtvis.

Jag tror också att det är mycket som det inte är meningen att vi ska få veta. Allt tyder på det. Så fort jag har en idé om något - och äntligen kan tro så - läser jag något nytt som motsäger.

Bara inom kristendomen /kristenheten (som jag ju trott vara trygg och sann) verkar det finnas sådant som inte alls kanske är vad det verkar. T ex ang andedop:

"Det jag vänder mig emot är att många likställer baklängesfallandet med andedop eller med att bli fylld av den Helige Ande, detta trots att detta fallande inte förekommer en enda gång i Bibeln i samband med andedop. Däremot är baklängesfallandet en vanlig manifestation i samband med ockulta "andedop", typ shaktipat, diksha och kundalini-resningar. För mig är det då ett starkt varningstecken att detta fallande är så vanligt (ja, så gott som en standard) i de s.k. "kristna" sammanhang som kännetecknas av villoläror och inslag av new age, typ det som sker i Lakeland, Florida. Detta blir då ytterligare ett tecken på att det är samma ande i dessa sammanhang som inom t.ex. New Age."

http://www.bibelfokus.se/question/080802-1

Anmäl
2009-11-10 19:05 #38 av: Camillhe

Detsista du skrev tycker jag tillhör en annan diskussion som jag gärna tar då det handlar om ockultism i kristen utstrålning. Och som många kristna kyrkor fallit för och enligt mig är det den farligaste " rörlsen" (ordet movement passar mkt bättre) för det är så lätt att bli lurad.

Jag forskar i teologi och har specialiserat mig på just att visa på hur den typen av andlighet int är biblisk, och många kristna håller inte med mig. Nu har jag inte tittat på just din länk men jag antar att det handlar om pensicola och torontoblessing etc.

MEN jag tror personligen att man visst kan falla om man blir väldigt starkt berörd av Gud, det är en överväldiande upplevelse så jag tycker inte att man ska säga att det inte KAN vara från Gud, utan mer att det ibland handlar om människor, en viss, stämning och en viss förväntan.

Anmäl
2009-11-10 19:27 #39 av: Internettan

#38: Det var helt nytt för mig, detta. Jag har fått för mig att "den svala kyrkan" har missat någonting - och trott att detta fallande mm faktiskt varit tecken från Gud. Men nu har jag alltså lärt mig något nytt. Och lite konstigt verkar det ju vara när folk faller på löpande band... (?)

Men vad svårt det måste vara att kunna skilja mellan det ockulta och det som är från Gud. Hela min värld har kastats om egentligen. Förut gick jag efter hur något kändes inom mig när jag valde att tro på något eller ej. Det fanns liksom bara det sättet tyckte jag. Och många av budskapen jag trodde på var både logiska och kärleksfulla. Nu upplever jag att jag knappt vågar tro på någonting. Inte ens det som Bibeln säger går ju alltid att tolka på ett tydligt sätt. Jag känner mig osäker på ALLT. (nästan)

Anmäl
2009-11-10 19:51 #40 av: OlgaMaria

#37 detta fallande inte förekommer en enda gång i Bibeln i samband med andedop"

Fallande inför Gud förekommer nog i bibeln. Om det var vad vi tänker på som baklängesfallande/fallande är väl inte helt klart, men jag tycker det är troligt...

Upp 1:17 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste

Apg 22:7 Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig?

(Det finns också exempel på att människor faller ner och dör inför Guds närvaro i Bibeln)

Jag tror inte det är så vanligt att man likställer fallande med andedop (men däremot med att man blir berörd av Anden). Däremot kan ju andedop och fallande hända någotsånär samtidigt. I Paulus fall tror jag att han blev lite knocked out av Anden på vägen till damaskus, men verkligen blev fylld av anden när Ananias kom och bad för honom. Apg 9.

Däremot förekommer det helt klart en del knasigheter, att man pressar fram fallande och att människor till och med blir puttade (för att hjälpa Gud på traven eller?).

Jag har själv fallit inför Guds ande och varit med om att två människor fallit när jag vidrört dem lätt i bön. Jag är övertygad om att det är Gud och inget annat. Sen säger jag inte emot att det kan finnas yttringar inom new age/m.m. som liknar detta men det är inte samma sak, eller samma källa. Att vi faller är ju en mänsklig REAKTION på Guds kraft, och kan också vara en reaktion på andra krafter. Den som har urskillning vet vad som är vad.

Sen när jag säger reaktion menar jag inget litet.. som en känsloyttring. Visst kan man bli lite knäsvag och känna att man nog vill lägga sig ner när man är inför Gud, men när jag föll på riktigt (har bara gjort det en gång) var det som man verkligen blev brutalt puttad av Gud fast på ett skönt sätt. Man visste inte vad som hänt förrän man låg där på golvet. :)

Har också varit med om att predikanter (vissa av dem har jag ändå någorlunda förtroende för men alla kan ha sina svaga stunder) har försökt hjälpa Gud på traven genom att putta lite. Grymt irriterande!

En gång försökte en predikant verkligen trycka ner en kille jag känner. Killen kämpade verkligen emot vilket jag tyckte var så bra. Situationen blev oerhört pinsam.

Gud låter oss ibland känna och uppleva väldigt starka saker. Det är nåd för vi behöver också känna Gud med våra känslor och sinnen ibland. Tyvärr försöker människor framkalla detta på ett fult sätt ibland.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-10 20:02 #41 av: OlgaMaria

För övrigt så har jag hört det sägas att Djävulen inte kan skapa något själv, så han måste kopiera. Det är väl därför saker ibland kan vara väldigt förvirrande... när sådant som har en demonisk eller mänsklig källa till viss del liknar annat som verkligen kommer från Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-10 20:40 #42 av: Camillhe

Internettan, Jag förstår din rädsla, har själv varit rädd för jag har sett så mkt saker på olika gudstjänster som inte varit Gud som utfört. Varit jätterädd för att tro "fel" eller att bli påverkad av människor på ett negativt sätt.

Men vi behöver inte vara rädda, vi SKA inte vara rädda, vi har Jesus och Han visar oss vägen, ibland ser vi inte klart och ibland går vi fel men det gör ingenting, för Han gör allt för att leda oss rätt igen. För mig var det största problemet att min kyrka var otroligt inspirerad av "the torontoblessing" och liknande amerikanska/canadensiska movements. Jag kom tillrätta med min oro genom att verkligen studera rörelserna och studera Bibeln och be ud att leda mig. Samtidigt kan det vara väldigt påfrestande att försöka hitta svar på "allt" på en gång. Man blir lätt splittrad.

Jag vill verkligen rekommendera dig en studiebibel som heter handbok för livet. Jag tycker den är riktigt bra och den ger tolkningar till texterna i nya testamentet på ett lättförståligt sätt. Den finns både för gamla och nya testamentet, själv använder jag främst den för nya.

Anmäl
2009-11-10 21:18 #43 av: Internettan

#40:

Vad intressant! Det känns bra att det faktiskt kan vara Gud, trots allt. Det är också väldigt spännande att läsa om dina personliga erfarenheter. Det blir så verkligt allt, och även om jag redan tror på "sådant" så känns det mycket närmare när du berättar än när jag läser en bok. Det stärker tron, kan jag säga.

#42:

Skönt att du förstår mig, även om jag ibland själv tycker att jag är jobbig. Ska kolla in studiebibeln du skriver om. Kan kanske vara en bra julklapp till mig själv.

Anmäl
2009-11-10 22:44 #44 av: OlgaMaria

#43 :) Om du vill kan du läsa lite mer av mina erfarenheter i tråden Tacka Jesus. Jag försöker att inte glömma den upplevelsen. Det var det bästa jag har varit med om. Jesus är bättre än att få barn och att gifta sig och allting. Wow!

För övrigt så tror jag man kan hyra The Passion of the Christ på många videohyrställen. Det var ju trots allt en väldigt stor biofilm.

 

Typ alltid när människor i Bibeln får se änglar eller Jesus så får de höra "var inte rädd" :) Det är underbart. Gud älskar oss så mycket. Han gör allt för att leda oss rätt - in i hans famn! :)

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-11 00:45 #45 av: Internettan

#44: Vad häftigt! Jättehärligt att läsa om.

Anmäl
2009-11-11 23:33 #46 av: Woodland

Hej! Jag är nyopererad och kan inte sitta framför datorn någon längre stund, men jag återkommer så snart som möjligt. Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-11 23:59 #47 av: Internettan

Oj då! Inget allvarligt hoppas jag? Krya på dig, jag ser fram emot fler av dina svar. Glad

Anmäl
2009-11-12 15:27 #48 av: OlgaMaria

#46 Ajdå... Vad har hänt? Operationer är inte roligt. Kan vara ganska jobbigt ett bra tag efter. Har själv varit med om två. Kram!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-14 18:43 #49 av: Woodland

Min dotter skrev inlägget för mig.  Jag har opererats för åderbråk.  Ingen stor sak och tack och lov så det går framåt.

Theresia och Internettan:

När det gäller evig plåga så anser jag att Ordet ger stöd för den.  Jes. 66:24 (mask används för själen/anden), Dan 12: nämns evig blygd och sist men inte minst Jesu ord i Markus 9:48 där han citerar Jesajas vers.

Ordet är rätt så förteget med detaljer när det gäller tillståndet för de som har dött.  Flertalet av de bilder vi har är från gamla skrifter som inte anses gudomligt inspirerade fast de i antiken hade en rätt stor spridning.

Dante's  La Divina Commedia, Den gudomliga komedin (1300 talet) har gett upphov till många förställningar av dödsriket osv.  Fast den anses som ett stort klassiskt verk är inte heller den gudomligt inspirerad. Man kan ha den som en referenspunkt utifrån en kulturell vinkel, men man får ta den med en nypa salt då det gäller efterlivet.

Jag har själv undrat över om Gud är närvarande i helvetet, och en förkunnare förklarade att Han är det men att Hans barmhärtighet inte är det.  Tyckte det var ett bra svar.

Du har rätt Internettan i att folket inte kunde följa lagen.  Endast Jesus kunde det.  Lagen gavs för att visa vad synd var.  Paulus har en mycket detaljerad förklaring i Romarbrevet.  Han skriver i kap 3 vers 20 att "ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom. (Gud) Vad kommer genom lagen är kännedom om synden."  Rättfärdighet är genom tro.  De som var rättfärdiga i GT var de som trodde på Messias och gjorde så gott de kunde efter lagen. (Rom 10:4) De såg fram emot Frälsaren och visade det genom ett ödmjukt hjärta och tempeltjänsten.  Där hade man tro och utifrån den aktiva levande tron:  gärningar. Rom 10:6   De troende är Abrahams barn efter anden (Rom 9: 4-13)

Enligt de bibellärare som jag har frågat och läst kan man märka en tydlig slutsats - att de gånger Herrens folk föll inför Honom var det framlänges.  Endast de som var fiender föll baklänges.  ett ex. Joh 18:8

Jag håller med Tarmsaft om att mycket som försiggår i möten på olika håll i världen inte har någonting med kristendom att göra.   Anteckningar av Wesleybröderna under 1700-talets stora väckelse är också en bekräftelse att detta inte är något nytt.  De fick uppleva spontana skrattattacker, skakningar och ramlade omkull på vägen hem efter ett möte.  De tillskriv upplevelsen som en attack från djävulen.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-14 22:48 #50 av: Internettan

Woodland:

Skönt att höra att du är på bättringsvägen.

Så även för folket i GT handlade "allt" om tron på Jesus? Jag visste ju att de väntade på en utlovad Messias - men jag kopplade ändå inte tron på Honom till frälsningen i NT. Nu förstår jag bättre.

Det var intressant, det där om att falla fram- eller baklänges.

När det gäller livet efter detta och helvetet så känner jag att jag överlåter det till Gud. Det får vara så som det är. Men jag kommer ändå att fortsätta hoppas att det inte är som det verkar. Det känns bäst så.

Förresten, jag köpte boken "I dag är Guds dag" av Wilfrid Stinissen. Tydligen en klassisk andaktsbok. Det finns en text för varje dag och häromdagen (texten för 11 nov) stötte jag på detta:

"I Jesu liknelse om hur Människosonen skiljer de onda från de goda, som herden skiljer fåren från getterna, säger han till dem som står på hans vänstra sida: "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar" (Matt 25:41). Men denna eld är inget annat än Guds kärleks eviga eld.

Utvalda och förbannade, alla går de in i samma kärleks eld. Men det är människans sätt att förhålla sig till elden som avgör om den blir till pina eller salighet. Guds kärlek blir outhärdlig för den som lever i hat. För den som inte älskar blir det direkta mötet med Guds kärlek ett helvete. För den som älskar blir det himlen." 

Stinissen är katolsk präst och ändå tolkar han det på det viset. Det stämmer dessutom överens med den bok jag läste som beskrev ett besök i himlen (en syn kanske det var?) där de som dog och "gjort ont" självmant gick bort till mörkret eftersom de inte stod ut med Guds ljus. Det blev outhärdligt när man själv inte var "ren".

Intressant. Helvetet kanske inte blir en bättre plats för det, men det låter ändå mer "acceptabelt". Glad Inte vet jag...

Anmäl
2009-11-15 11:19 #51 av: OlgaMaria

#49 Jag måste säga att jag tycker det är lite skrämmande hur onyanserad du är när det kommer till fallande m.m. Kontentan av ditt inlägg verkar vara att du tolkar alla baklängesfall, skrattattacker och skakningar som Satans verk. Nu kanske det inte riktigt är så illa, men det är vad det verkar som i ditt inlägg.

Jag förstår inte hur man kan kategorisera ett mänskligt uttryck så distinkt. Enligt min egen mening är det inte självklart vad ett uttryck har för källa/orsak om man bara tittar på själva uttrycket och inte kan läsa av anden.

Joh 18 är intressant. Det framkommer ju att de som ville tillfångata Jesus faller. Om det är baklänges är inte helt uppenbart i texten men vi kan misstänka att det är så. Det är också uppenbart att det är pga Guds kraft de faller. Jesus säger "Jag Är" - en anspelning på att han är Gud, och det finns uppenbarligen mycket gudomlig kraft i detta uttalande från Jesus - och de faller till marken. Gud gjorde så att de föll, troligen baklänges.

Vad kan vi få ut av den här texten? Att alla fiender till Gud faller baklänges? Jag tror att det enda vi med säkerhet får ur är att det är fullt möjligt att någon faller till marken, troligen baklänges, i konfrontationen med Guds kraft.

Jag tycker det är märkligt att dina bibellärare uttrycker sig så självklart om det är bakåt eller framåt olika personer faller. Det är inte särskilt tydligt i texterna, tycker jag det verkar som.

Jag tycker egentligen inte om att diskutera vilka som faller och inte, därför att det kan leda till att människor börja döma varandra om vissa faller och andra inte. Jag tror inte heller det går att göra någon exakt regel...

...men jag tycker mig ha märkt, och tror själv, att det är vanligare att personer som inte är frälsta, eller som inte lever jättenära Gud, eller som har en stor känslighet alternativt bundenhet i sitt liv, faller bakåt inför Gud.

Jag tolkar det som att baklängesfallandet är Guds konfrontation med vår mänsklighet. Det var en stark konfrontation med många andra sen dess.

Skulle baklängesfallandet av den anledningen vara något negativt? Det tror jag absolut inte. En konfrontation med Guds helighet och hans kärlek är precis vad vi behöver för att överge en del av vår mänsklighet och ta emot mer av hans gudomlighet.

Det finns dessutom alltid något i oss som står i fiendskap med Gud. Hos vissa mer än hos andra. Men att kategoriskt tänka att alla som faller bakåt är Guds fiender tycker jag är otroligt högmodigt. Vi vet dessutom ingenting om vad som fanns i hjärtanen på alla de som kom för att tillfångtata Jesus i Getsemane. Det var romerska soldater som kanske inte alls visste vem Jesus var, eller om de gillade honom eller inte.

Att göra den här typen av onyanserade regler när det gäller mänskliga uttryck känns som en genväg för människor som inte har någon urskillning. Bibeln manar oss att inte bara titta på det yttre utan till det inre, att se på frukten och källan, inte bara vad som konkret händer (även om det också är viktigt så klart!).

När det gäller Paulus, så står det i alla hans tre beskrivningar av händelsen vid Damaskus, att han föll (inget mer, bara att han föll) till marken. Hur ska vi kunna veta om han föll bakåt eller framåt? Men vi vet att han var en fiende till Gud. Så han kanske föll bakåt (;-)). Hur som helst så var det ju något otroligt positivt. Hela upplevelsen, där fallandet var en del i det hela, blev vändpunkten för Paulus och det är vi alla mycket glada för. :) Hur kan vi motarbeta och nedvärdera detta fallande idag när det har potential att vara en del i en livsförvandling för människor?

Jag har redan skrivit om hur tråkigt det är när människor försöker framkalla fallande på ett mänskligt sätt, det behöver jag inte göra igen.

Jag önskar verkligen inte att det ska vara någon hype kring fallande, och något som folk önskar få uppleva mer än något annat... men... låt Gud göra det han gör! :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-15 11:46 #52 av: Internettan

#51: Ja, det blev lite mer nyanserat nu.

Jag tänker lite på det här med att "dammsuga" Bibeln och utifrån exakt vad där står göra en spiksäker tolkning.

När det gäller t ex kvinnliga präster säger många att Jesu apostlar alla var män. Och då ska inte kvinnor vara präster. (Eller något liknande...?) Likadant när det gäller andra saker så tolkar man det som att om det inte står någonstans i Bibeln så är det synd/fel.

Men jag kan tänka mig att det inte står någonstans i Bibeln att kvinnor har långbyxor på sig. Ändå har jag svårt att tänka mig att det skulle vara synd. Glad (Nu står det säkert någonstans att kvinnor hade byxor, bara för det.) Men poängen är att kan man uttala sig om någonting utifrån att det inte står något om det?

Kort sagt: Theresias förklaring ang fallande låter rimlig och känns mer sann än det Woodland säger.

Anmäl
2009-11-15 13:05 #53 av: Camillhe

#52 Jag tror på ett mellanläge mellan Theresia och Woodland:D Jag tror att det väldigt sällan är Gud som framkallar skrattatacker, skakningar, folk som leker olika djur (ja det förekommer faktiskt på en del gudstjänster) är från Gud eller beror på Hans ande. Och fallande är väldigt vanligt med predikanter som puttar, och dels tror jag det handlar om att man står upp och blundar och ber intensivt en längre stund och därför faller ganska lätt. MEN jag tror också att man absolut kan falla baklänges för att ett nära möte med Gud är så oerhört starkt. Det finns en hel del predikanter som är kända för att sådana här uttryck händer på deras möten och det tror jag sällan är pga Gud, utan dels för att predikanterna uppmanar till det och försöker framkalla en sådan stämning. Sedan beror det väldigt mkt på vilken församling/inriktning/movement människor tillhör. I Pingstkyrkan är det mkt mer vanligt än tex i en missionskyrka eller i Svenska Kyrkan tex.

Men jag håller inte med Woodland om tolkningen ang fram eller baklängesfallande, även om det är intressant att läsa.

Jag tror aldrig man kan göra en "spiksäker" tolkning utan man lär sig att urskilja från situation till situation. Och jag tror inte att allt som inte är från Gud i form av fallande, skakningar, skrattatacker mm är från djävulen utan att det många ggr beror på människors förväntningar, önskningar och att predikanter och deltagare eggar upp varandra.

Ang kvinnliga präster och pastorer så får man titta på vad som skrevs i Bibeln, i vilket samhälle det skrevs och varför det skrevs. Sen kan man ta tex Priscilla som exempel. Läs apg kap 18.

Och ang klädsel så står det att män ska vara klädda som män och kvinnor som kvinnor  (minns inte var nu men kan slå upp det sen om du vill). Och det har en del församlingar i bl.a Usa tagit fasta på. Så kvinnor ska ha kjol och får inte klippa sig korthåriga. Det komiska är att när det skrevs i Bibeln gick män klädda i fotsida dräkter så isåfall borde män ha "klänningar"Tungan ute

Anmäl
2009-11-15 18:31 #54 av: Woodland

Hej mina vänner Theresia, Internettan och Tarmsaft!


Nu postar jag tankar och påståenden utifrån era kommentarer.  De kan vara kontroversiella men de är inte illa menade.  Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra.  Ord. 27:17

Flört

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-15 18:31 #55 av: Woodland

# 50


Jo, W.Stinnenson känner jag till.  Jag har en andaktsbok av honom, men vi tror inte lika.  Jag finner inga belägg i Guds ord för hans tolkning, utan helvete och himmel är två olika platser och inte bara ett tillstånd på samma plats.  Så vida som jag kan utläsa av hans citat är hans ställning heller ingenting som jag tror att den Romerska Katolska Kyrkan håller med om.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-15 18:36 #56 av: Woodland

# 51

Theresia,

Om fallande . . .

Det jag skrev var inte menat som kritik över ditt kristna liv eller vittnesbörd.  Fast jag förstår din reaktion till mitt inlägg.  Varför?  Därför att för över 35 år höll jag stenhårt på att detta fenom var av Gud.  Stenhårt.

Det förekom i mötena jag gick på och ofta efter lång lovsångsprisning.  Man skulle “uppvakta” Guds Ande genom lovsångsprisning och Han skulle komma och lägga ner folk.  Jag trodde på detta och eftersträvade det i mitt personlig andaktsliv och i möteslivet.  Det gick så långt att jag satte betyg på gudstjänst och förkunnelse utefter detta.  Gruppen jag tillhörde klassade i våra tankar de som föll lättast som mycket andliga (dvs mottagliga) kristna. 

Men i början av 2000- talet förde Herran mej in i en kris och jag konfronterades genom Ordet och Herrens resonering (Jes. 1:26) med vad jag höll för sanning - det gällde detta och mycket mer.  Gud i Hans godhet ledde mig in i en mycket djup syndaånger.    Jag fick gå över allt jag trodde på och höll som sant utifrån Ordet (fanns det däri?) och med stöd av kyrkohistora (hur ställde sig de som gick före till detta?).  Jag fick redigera mycket av min syn på saker och ting och sen dess eftersträver jag att min bedömning skall utgår från Ordet.   Därför skrev jag som jag gjorde om detta.  Jag har forskat och läst på och när det gäller detta fenom hittas det inte i någon rörelse i kristendom som höll till en bibeltrogen lära.  Jag är ledsen om du blir upprörd men jag hade troligen också varit det om jag varit du.  Jag känner igen känslan.

Jag delade med mig av vad Wesleybröderna upplevde för att visa på ett tillfälle när de upplevde detta och deras bedömning.  Jag tror inte man kan klassa dem som högmodiga för det.  De var några av flera frontfigurer i den stora väckelsen på 1700-talet i Storbritannien, amerikanska kolonier osv.

Att falla framlänges är ett tecken på vördnad i GT och även nu i våra dagar.  I NT när folk faller ner för Jesu eller lärjungarnas fötter har det alltid ansetts som framlänges.  Även om Jesu närvaro orsakade Paulus att falla baklänges av sin häst (?) så var han vid full medvetenhet.  Det verkar rätt så logiskt för mej att han var på knä efteråt.   Jag finner ingen belägg för den tanken jag höll förut att Gud gör någonting särskilt under detta fenomen utan att Gud talar till oss genom sitt Ord som varar evinnerligen.

Vill du resonera mera om detta ställer jag upp.  Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-15 18:40 #57 av: Woodland

# 52
Tarmsaft,
Varning - Detta inlägg är inte PK. . .   Flört

När det gäller kvinnliga präster så finns det faktiskt inget stöd för det i Ordet eller den kristna traditionen.    Det är faktiskt förbjudet för en kvinna att leda eller undervisa männen i en församling enligt Paulus osv.  De kvinnor som undantagsvist ledde i GT gjorde det därför att Gud skämde ut landets män och deras gärningar, fast ofta goda, ansågs vara en dom från Herren över landet. 
Personligen tycker jag att de i Sv Kyrkan och andra samfund som tvingar fram en tolkning av texten inte är schyssta.  Bättre att erkänna att det står så än att förvränga vad som står.  Det är bättre med ärlighet liksom – “OK det är förbjudet i Ordet men vi har ingen män som ställer upp som församlingsföreståndare så kvinnorna för rycka in istället.”  Det hade varit mera ärligt.

* När det gäller tradition bl.a. - Man kan läsa om Montanus på nätet och han ansågs vara en farlig ledare och godkändes inte för hans lära och därtill att  han lätt sina medföljare  Priscilla and Maximilla profetera.

T.S. du har rätt att männen gick klädda i fotlånga  tunikor men för folk under denna tid var klädsel på det viset.  Om någon var prostituerad i Romarriket blev hon snaggad.  Håret var kvinnans smycke  - likt det är ännu idag.  Och det är inte så länge sedan att huvudbonader bars i kyrkan och till vardags här i Sverige heller.  Tanken är att könen inte skall  klä sig som varandra och att de skall hålla sig anständiga utifrån sin kultur.  Gud skapade dem till man och kvinna.

Priscilla tas ofta upp som en församlingsledare men hon höll sig underordnad sin man.  Hon hjälpte sin man med att klargöra saker för Barnabas men det var utanför gudstjänst och inom det informella umgänget.  Om vi tittar i Apg. 21:4  i Cesarea fanns en evangelist, Fillipus,  med fyra gudfruktiga döttrar som profeterade. De måste verkligen ha varit helgade när de nämndes av Lukas i Apg. Men när Paulus skulle ha instruktioner skickade Herren Agabus från Judeen (v 10 osv) . Här kan vi se att män och kvinnors funktioner i församlingslivet är olika.

Lägg märke till att jag anser att kvinnor är jämnställda i nåden men har andra lika viktiga uppgifter.  Jag tror också att kvinnor genom Guds nåd faktiskt är mera helhjärtade i sina liv än männen.  Usch, nu hörs det lite förmättat men jag vill bara slå ett slag för mina systrar!

Du skrev: Jag tror aldrig man kan göra en "spiksäker" tolkning utan man lär sig att urskilja från situation till situation. Och jag tror inte att allt som inte är från Gud i form av fallande, skakningar, skrattatacker mm är från djävulen utan att det många ggr beror på människors förväntningar, önskningar och att predikanter och deltagare eggar upp varandra. >>

Man (eller jag) kan generellt t.ex. verka kategoriska  men jag tror att vi kan urvinna från Ordet hur Herren behandlar sitt folk.   Det är en rätt vanlig tolkning att när människor ger sig hän till en falsk lära eller obibliskt (om man så vill använda det uttrycket) beteeende så överlämnar Gud dem till det.   Inte i alla fall men ofta kan man se att det blir en neråtgående spiral – djupare och djupare in i villfarelsen och/eller synden.  Detta gäller mycket nu om du förstår mig rätt.

När det gäller fenomen av djurläten, skratt osv. händer de i andra religioner.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-15 19:12 #58 av: Internettan

Tarmsaft: Väldigt intressant! Låter också rimligt.

Woodland: Jag trodde nog inte att du skulle hålla med Stinnissen.. Skrattande

Angående det "som inte är politiskt korrekt": Tycker att det här är jättespännande. Jag har den största respekt för dem som står fast vid sin tro oavsett hur samhället resonerar. Även om det skulle vara ganska så rejält kontroversiellt. Har man en stark tro på något så ska man följa det, eftersom det ju är Gud som man då följer. (Och skulle man ha fel så handlar man ju ändå i god tro utifrån Gud.)

I tidningen Dagen skrev de för ett tag sedan om just kvinnliga präster. (Har slängt tidningen nu) Nu minns ju inte jag vad den ene skrev, men det handlade om andra saker som Paulus sade om just kvinnor och män. Han fick det till att både kvinnor och män kan förkunna. Men, som sagt, jag vet inte. Min egen hjärna vill ju också vara med och fundera och då hamnar jag i "varför skulle inte kvinnor kunna vara präster?" Vad fattas hos oss kvinnor som gör att det vi säger blir dåligt medan när en man säger samma sak blir det bra? Det där är svårt att förstå.

Om jag bara förstod varför kan jag acceptera att kvinnor inte kan vara präster. Om det verkligen är vad Gud menar så godtar jag det utan vidare. Men som det är nu så vet jag inte...

För övrigt så har jag lite svårt med hysterin kring genusperspektiv, jämställdhet osv. Ibland får man en känsla av att kvinnor och män MÅSTE vara precis lika. Eller nästan tvärtom - är du man SKA du göra typiskt kvinnliga saker osv. Jag som utbildar mig till förskollärare har många gånger blivit trött på detta ibland överdrivna jämställdhetsprat. Men visst ska kvinnor ha samma möjligheter som män - men vi behöver ju inte vara lika för det.

Detta med fallande känns ganska förvirrande. Inte är jag klokare nu än för några inlägg sedan, i alla fall.

 

Anmäl
2009-11-15 21:42 #59 av: Camillhe

Haha jag har fudnerat innan över vad PK stod för, för mig betyder det pingstkyrkan:P

Egentligen vill jag sätta mig ner, leta källor visa på verser och argumentera massor för varför kvinnor kan vara kallade till att vara pastorer, evangelister men jag har redan gjort det så mycket att jag inte riktigt hittar inspiration, ska dock läsa lite på gamla inlägg och se om jag inte skrivit om detta tidigare.

Personligen är jag övertygad om att Gud kan kalla vem som helst till att predika för vem som helst. Oavsett vilket kön dom är.  Och jag tycker det är tråkigt att den uppfattningen inte delas av alla kristna men samtidigt anser jag att man får respektera den åsikten och tolkningen av Bibeln. Och jag är övertygad om att Gud kommer att visa oss vad som är rätt och fel. Det finns en hel del i Bibeln som måste ses på utifrån perspektivet , när skrevs det, i vilket sammanhang skrevs det och varför skrevs det. Speciellt i breven som faktiskt riktades specifikt till en församling.

Samtidigt som jag är väldigt övertygad om att kvinnor kan vara kallade till att undervisa män så är det inte så viktigt för mig att alla tror så. Så länge man inte aktiv verkar för att hindra kvinnor. Och för dig Internettan kommer du som du redan gjort här att träffa kristna med helt olika syn på saker och visst kan det vara förvirrande, men du får läsa och be över det och komma fram till vad du tror att Gud vill.

Woodland, ang din mening "När det gäller fenomen av djurläten, skratt osv. händer de i andra religioner."

så undrar jag vad du menar. Visst förekommer det i andra religioner, samtidigt så förekommmer även tungotal i andra religioner. Så det i sig tycker inte jag är ett argument för att det inte är från Gud. Även om jag själv inte tror att dessa fenomen är från Gud så grundar jag min åsikt på ett ganska stort arbete av att ha gått igenom  ganska många av de predikanter och evangelist som har dessa fenomen på sina möten, och vad dom predikat och har hittat ganska mycket som inte kan grundas i Bibeln. I många fall mycket ockulta inslag (benny Hinn tex).

Anmäl
2009-11-15 23:41 #60 av: OlgaMaria

#56 Jag läste en artikel som förklarar att när någon faller bakåt i Bibeln så är det Guds dom över den personen. Jag ville läsa lite mer om den hållning som du representerar.

Jag tänker lite så här...

Får man se Guds härlighet så kommer det troligen en reaktion som troligen visar sig på vår kropp. Man kan tänka att det händer lite olika saker i oss om vi skulle falla fram eller bak. Att falla fram känns som en mer medveten handling som kommer av en tvingande känsla av att visa vördnad. Att falla bak känns som något mer omedvetet och som en stark chock har drabbat en.

Vi ser i Bibeln att det finns flera exempel på att Guds fiender faller tillbaka. Artikeln beskriver det som att Guds dom drabbat dem, men jag ser det mer som att GUD drabbat dem. Varhelst Gud uppenbarar sig kommer det dom - över fiender men också över kristna kommer det självrannsakan och längtan efter större renhet i Guds närhet.

Jag ser tillbakafallandet som en chockupplevelse (chocken är inte nödvändigtvis särskilt själslig men däremot andlig) på Guds närvaro.

Jag tycker det blir väldigt konstigt om man ser det som något felaktigt, när vi ser i Bibeln att människor faller tillbaka som ett resultat av Guds kraft även om det ofta verkar som att de är "fiender".

Jag har upplevt en gång att någon tydligt fallit pladask bakåt när jag bett för den personen (den andra gången var det lite mer framåt/neråt men ändå väldigt tydligt). Hon hade problem med bundenhet, rädsla och självförakt. För en sådan person kan det vara smärtsamt att vara inför Gud för det kommer upp så mycket skit från ens inre, men konfrontationen med Gud har ändå potential att göra stor förändring. Fallandet är inte grejen. Mötet med Gud är det.

Jag har inte så mycket erfarenhet av överdriven hype kring detta och jag har aldrig regelbundet gått till en församling där detta varit vanligt förekommande. Från att samtala med er om det märker jag ju en hel del felaktiga tolkningar och teorier, från församlingar där ni gått, man kan ha om detta.

Joh 18, episoden i Getsemane, där man föll bakåt, är för mig bara en bekräftelse på att baklängesfallandet är något gudomligt (i de fall det inte är mänskligt eller demoniskt framkallat). Det är inte en del i en troendes vardag, bör inte vara det, snarare är det vanligare som en konfrontation mot synd. Kärnan är att Gud uppenbarar sig själv och där sker alltid en dom mot all synd. Personen som faller upplever Gud själv, hans helighet, överbevisning om synd och inspiration till att leva mer likt Jesus.

Jag hörde en predikant, som inte var ovan vid att människor föll när han bad för dem, uppmana alla att försöka stå kvar när de känner Guds kraft därför att få ta emot mer av honom.

Jag tänker att om man låter sig själv falla bakåt med lätthet så är det som att man säger till Gud - det där var nog - men om man står kvar och fortsätter söka honom så visar man för honom att man vill ha mer.

Min primära andliga gåva är urskillning. Jag har vuxit in i den förståelsen och fått den bekräftad av andra. Jag skäms inte för att säga det. Jag känner mig väldigt trygg i att det är så. Därför känner jag mig också väldigt säker i min uppfattning om detta, även om jag är glad över denna diskussion för den har fått mig att konkretisera vad det är jag egentligen anser. Jag har stor erfarenhet av att saker inte alltid är vad de verkar. Jag vet att uttryck kan verka gudomliga men vara demoniska eller mänskliga. Men jag har helt enkelt en övernaturlig gåva att urskilja andlig källa och synd vilket inte ger mig särskilt stora behov av att skapa tvärsäkra regler (även om otroligt mycket självklart är tvärsäkert) för jag märker ändå om något är gudomligt eller inte. T ex en regel som säger att alla baklängesfall är negativa, av en eller annan anledning, blir otroligt knepigt.

T ex talas det väldigt illa om druvkakor i Hoseas bok. Vad betyder det? Att alla druvkakor är av ondo? Nej! Det betyder att Gud hatar den avgudaritual där druvkakor används som här åsyftas.

Själva grejen att falla baklänges är ju något neutralt precis som druvkakor i sig själv är neutrala. Sedan kombineras neutrala uttryck och föremål med andliga skeenden och det är anden i detta som måste urskiljas.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-16 00:01 #61 av: Woodland

# 59

Vi lever inte i en perfekt värld så det kanske förvånar dig att jag är aktiv i en församling med en underbar kvinnlig pastor!  Jag kan underordna mig hennes undervisning därför att jag är kvinna, fast enligt Ordet har hon inte rätt att undervisa män. Och hon har i det allra mesta en mycket sund undervisning.

Jag är ute för att belysa att kyrkans inställning genom tiderna inte är att förtrycka kvinnor i första hand (fast det har och förekommer) utan är i enlighet med Bibelns direktiv.  Som äldre kvinna har jag tillåtelse att undervisa andra kvinnor och barn, enligt ordet.

Ja, tungomål är en gåva enligt Bibeln men du har också rätt att tungomål finns inom Kabbala, sufisim , hinduism och stamreligioner.  Och kanske i sin renaste form inom New Age, för där talar folk för dom själva okända språk (som t.ex. franska eller spanska).  Så det är vanskligt att grunda äktheten i något budskap endast för att det sker i ett annat språkmönster.

När det gäller mitt citat "fenomen av djurläten, skratt osv. sker i de andra religioner"  tänker jag på shaktipat i Kundalini yoga.  Det finns fler som har gjort jämförelser av detta och fenomenet man ser hos Rodney Brown, Arnetts osv.  En länk på engelska som verkar rätt bra kan du finna här.

Varning om en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan Ande (2 Kor 11:4)  är aktuellt  och skrämmande.

förresten PK - politiskt korrekt  Flört

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-16 00:06 #62 av: Woodland

# 58

Woodland: Jag trodde nog inte att du skulle hålla med Stinnissen.. Skrattande

Du känner mej nu!  Flört

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-16 01:01 #63 av: Woodland

Jag är glad att du tog det jag skrev på rätt sätt och är villig att “snacka” om det. Glad

Vad betyder egentligen “Guds härlighet” för oss?  Jesaja fick visionerna om hur Herren drog tillbaka sin härlighet från templet i Jerusalem.  Flera förkunnare sen helgelserörelsens början (ca slutet på 1800-talet)  har tagit GT bilder och lagt dem på kyrkan.  Det kan bli mycket fel därför att skuggbilderna eller löften som finns i GT har fullbordas i Jesus Kristus och har kommit oss till del under det nya förbundet.  Med andra ord strävar vi efter det som i Kristus redan finns hos oss genom den inneboende Helig Ande.
Den Helig Ande bebor kyrkan sen Pingst.   Efter pingst – nu är varje sant Gudsbarn ett tempel.  Ett ynnest ofattbart för lärjungarna när Jesus berättade hur det skulle bli.  Ett Gudsbarns rättfärdighet sitter vid Faderns högra sida och när Herren låter oss  fördjupas i detta Wow!

Jag håller med dig att Gud dömer – och Han gör det ideligen.  I och med att Han är allestädes kan Han göra det utan att ge sig till känna i en fysisk förnimmelse som ligger på sidan om sin dom.  Men Herren håller inte på med själahelande.  Han förlåter synd.  Sedan skall vi helgas genom den Helig Ande's ledning utifrån Ordet.  Det är en daglig arbete.  Som en bibellärare sade – vi behöver inte MER av Gud.  Vi behöver MINDRE av oss.

Och vi kan ha våra erfarenheter och förnimmelser men ordet måste vara det som avgör.  Jag förstår att du menar – jag har upplevt det så jag vet att det är sant.  Så tänkte jag i många år.  Men en vis apologetiker skrev en sak som fick mig att tänka om.

Han skrev att om jag grundar sanningshalten i vad jag upplever att vara det avgörande så har jag satt min upplevelse över bibelordet.  Då blir det jag som är grunden till sanning i mitt universum och inte vad Herren har sagt i sitt ord.  Och detta gäller allting egentligen. 

Mina erfarenheter av detta fallande fenomen var från källan – en lärjunge av Woodworth-Etter.   Det finns mycket mer som kan skrivas om detta men det hade varit bäst att fortsätta i en ny tråd.


Det är sant att Guds kraft slog dessa  fiender till marken men frågan är om Herren behandlar sina barn så.  Och det är det jag har inte hittat i ordet eller traditionen. 

Biskop Ryle, en mycket from Anglikansk präst, sade för länge sedan att det är just urskiljandet som utmärker ett Gudsbarn och det skall inte undervärderas i någons liv oavsett hur högt utbildade eller lågt stående de är. Den Helig Andes inneboende med Hans ledning kännetecknar ett  Gudsbarn!  Underbart!

Jag har långt kvar men vet att Han som har börjat ett gott verk i oss skall fullborda det till Jesu Kristi dag.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-16 02:38 #64 av: Camillhe

Jag tycker det är så intressant med the toronto blessing och överlag ämnet med att skilja på vad som är från Gud och vad som inte är det att jag startar en ny tråd om just det. Hoppas det är ok:)

Länk

Anmäl
2009-11-16 06:42 #65 av: Internettan

Woodland:

"Han skrev att om jag grundar sanningshalten i vad jag upplever att vara det avgörande så har jag satt min upplevelse över bibelordet.  Då blir det jag som är grunden till sanning i mitt universum och inte vad Herren har sagt i sitt ord.  Och detta gäller allting egentligen."

Skulle man inte kunna säga tvärtom i stället? Att om man hela tiden grundar sanningen på det som hjärnan/själen kan uttolka från Ordet - och struntar i vad den helige Ande låter oss uppleva/känna - DÅ blir det jag som är grunden till sanningen i mitt universum?

För kan man alltid hitta sanningen genom att bara se hur något formuleras i Bibeln? Hur vet man vad som leder ens tolkning av Ordet? (Själen eller anden?) Och har man gåvan av urskillning - kan inte ens upplevelser då komma från den helige Ande? Det känns som att man kan gå lika fel genom tolkning av Bibeln som genom upplevelser. Det handlar ju om vad som är källan bakom tolkningen eller upplevelserna.

 

Anmäl
2009-11-16 16:22 #66 av: Woodland

Internettan:

Det finns ungefär 8 reglar för bibeltolkning som är bra att hålla sig till. Och här är en intressant artikel av en som säger det bättre än jag.

Den Helig Ande ger oss ingenting som är i motsats till sitt Ord. Det är klart att vi förnimmar och tänker och känner.   Detta motsäger jag inte på något vis men min tänke är - skall jag ge min subjektiva upplevelse första plats eller basera min tro på det som jag kan läsa och urvinna från bibeln?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-18 23:54 #67 av: Internettan

Jag har hittat en bok som fascinerar mig: "Jesus hemliga budskap På spaning efter sanningen som förändrar allt" av Brian D. McLaren.

Han har börjat se en ny (revolutionerande) betydelse i det som Jesus sa. När Han talar om att Himmelriket är nära så innebär det att Himmelriket kan finnas här och nu - på vår jord. Att om vi människor lever så som Jesus lärde oss att leva så kommer Himmelriket till jorden. När Jesus sa "Tro på mig" så menade Han att vi ska tro på det Han säger - att vi kan förändra världen. Det är inte omöjligt. (Men för den som inte tror att något är möjligt - så går det inte heller. Tron är viktig.) Hans under och gärningar var beviset på att Han har Gud bakom sig, att Han talar sanning. Om vi verkligen tror på det Han säger så kan vi förändra vårt sätt att vara - med hjälp av den helige Ande - och om fler och fler människor anammar detta sätt så sprids det tills slutligen Himmelriket kan manifesteras här på jorden.

Det som är så fascinerande är att det stämmer ihop med det som det ofta talas om inom New Age. (Inte avfärda det som villoläror nu, bara för det - även där kan finnas en del sanning.) De säger att om vi själva kan leva "i det godas tjänst" (=bli mer andligt utvecklade som Jesus) så höjs våra vibrationer/energifrekvens. Vi påverkar våra medmänniskor och det goda sprids omkring oss, det fungerar så. Om tillräckligt många blir "andligt utvecklade" (eller lever som Jesus då, vilket är vårt mål) så kommer det att dra med sig hela jordens befolkning och jorden själv - så att jorden ökar sin frekvens. (Det sker någon slags uppstigning.) DÅ blir det himmelriket på jorden. Då stiger den fallna skapelsen upp igen. 

De människor som "hänger med" och klarar att leva i Anden, och gjort sig av med gamla "ovanor" (syndigt leverne) är de som kan leva i Guds rike. (Nu vet jag inte hur mycket man ska klara, nåden finns ju. Kanske det räcker med hjärtats omvändelse och att man försöker?) Deras kroppar "följer med" i frekvensstigningen som även jorden genomgår. De andra, som inte kunnat vända om, har kroppar som inte kan följa med. För dem blir denna frekvenshöjning som en eld som de inte kan fly ifrån. En outhärdlig eld som de inte kan dö ifrån. (Inte nödvändigtvis evig plåga ändå. McLaren menar t ex att när man använder begreppet "evigt liv" så borde det egentligen stå "det rika livet" ungefär. Det kan ju också gälla evig plåga - kanske det bara betyder oerörd plåga???)

I Uppenbarelseboken står det väl ungefär att "stackars den som är gravid i dessa tider". Om barnet inne i magen har en "hög frekvens" medan modern har en låg - kanske det inte är så lyckat??

I början av boken pratar författaren om Jesu dolda budskap. Jesus talar ju nästan enbart i liknelser. Om Han istället hade givit klara svar så hade det blivit ytterligare en sanning som människor hade kunnat ta emot eller ej - och sedan fortsatt på sin självständiga väg. Men med dessa dolda budskap måste människan hela tiden gå tillbaka till Gud/Jesus för att få veta mer. Det blir en relation - och det är ju det Gud vill ha med oss. Likaså fungerar det inte att uppenbara en tydlig sanning som någonstans tvingar oss att leva efter det nya. Det vore som ytterligare en maktfaktor som vi ska lyda. Istället måste vi ta emot budskapet i hjärtat och utifrån det förvandlas.

Jag har inte läst ens halva boken ännu men det känns som om kristendomen kanske HAR missuppfattat huvudbudskapet. Vi är fixerade vid livet efter detta - och den belöning eller straff vi kan komma att få. Istället handlar det jordelivet här och nu och i framtiden. Himmelriket kommer plötsligt står det i Bibeln, som en tjuv om natten. Det sker nog när tillräckligt många människor förstår vad Jesus sade och börjar leva efter detta. DÅ kommer allt att förvandlas och då gäller det att vi vänt om i tid om vi vill vara med, att vi inte halkat efter.

Det förklarar också varför det på så många ställen i Bibeln talas om hur vi ska leva. Något som kristna inte verkar vilja lyssna på. Men det har ju en avgörande betydelse. Om vi vänt om i hjärtat och lever med den helige Andes hjälp - då lever vi redan i Guds rike. Kan vi sedan sprida det till fler och fler - då förvandlas hela jorden till Guds rike.

Det om att de levande och döda ska uppstå och dömas - det blir också förståeligt. De dödas andar befinner sig antingen på "en hög frekvens" om de levt ett "rättfärdigt liv" och då kan de leva i det nya riket. Om de befinner sig på en låg frekvens så klarar de inte detta. Det är domen. De kan inte leva på den nya jorden - atmosfären blir som eld. Ljuset blir som eld eftersom de har för mycket mörkt kvar i sina själar.

Ursäkta att detta blev både långt och rörigt. Det blir självklart mycket mer begripligt om man läser boken själv. Många av orden och tolkningarna kommer dessutom från mig själv genom kopplingar till sådant jag läst tidigare. Ni tror nog mest att jag är helt förvirrad. I boken står mycket mer som förklarar Jesu liv på jorden och författaren gör kopplingar till Bibeln som stödjer hans teorier. Det är inte New Age-litteratur utan författaren är en kristen pastor. Jag känner att här finns mycket, mycket mer att upptäcka och klura ut. Jag tror att han är något på spåren.

Jag tror inte att jag kan förmedla på ett trovärdig sätt till er, som vanligt. Men det gör inget. Glad  

Anmäl
2009-11-19 00:37 #68 av: Camillhe

Jag har inte läst ens halva boken ännu men det känns som om kristendomen kanske HAR missuppfattat huvudbudskapet. Vi är fixerade vid livet efter detta - och den belöning eller straff vi kan komma att få. Istället handlar det jordelivet här och nu och i framtiden. Himmelriket kommer plötsligt står det i Bibeln, som en tjuv om natten. Det sker nog när tillräckligt många människor förstår vad Jesus sade och börjar leva efter detta. DÅ kommer allt att förvandlas och då gäller det att vi vänt om i tid om vi vill vara med, att vi inte halkat efter.

 

Jag kan inte tala för alla kristna men jag tror du har gjort en ordentlig felbedömning. Jag känner få om ens ngn kristen som är fixerad  vid vad som händer sedan.  Det jag och jag tror de flesta med mig värdesätter allra mest är förmånen att ha fått lära känna Gud och att få leva med Honom. Den otroliga kärleken Han ger oss och Hans omsorg och trygghet i en ganska tuff värld. För mig handlar livet om att få komma närmre och närmre Jesus, att få lära känna Honom mer och mer. Var vi hamnar efter döden är för mig ganska oväsentligt. Jag vet att jag får tillbringa evigheten med Jesus och det är det enda viktiga. Självklart är det min högsta önskan att alla ska få tillbringa evigheten med Honom, men framför allt önskar jag att de får uppleva allt det jag upplevt i livet med Jesus. Belöning och straff tror jag inte är ngt man funderar särskilt mkt på egentligen , utan det blir lätt att det kanske ser ut så på ett internetforum då det är en fråga väldigt många icke kristna ställer.

Ang boken du läser, kan du vl läsa den här sidan.

Jag har inte själv läst boken men av det som kom fram när jag googlade är jag rejält skeptisk. Låter som gnostisism för mig.

Du kan läsa massvis av liknande böcker av människor som är "pastorer", "kristna" osv. Men du kommer att bli förvirrad och tvivla. Jag hade nog väntat med att läsa sådant tills du kan din Bibel och faktiskt själv kan känna igen när något inte stämmer med vad Bibeln faktiskt säger.

Människor som predikar enklare läror än den mer  traditionella kristna tron blir ofta populära, eller som vill få  oss att tro att det finns hemliga meddelanden till oss i Bibeln ( se Bibelkoden tex). Vi människor dras till mystik och karismatik för där blir vi känslomässigt berörda.

Anmäl
2009-11-19 12:16 #69 av: Internettan

#68:

Fast jag upplever inte alls att bokens innehåll motsäger Bibeln. I din länk känns det inte alls som att de förstår.

Nothing secret about that notion! That's what many believed back when Jesus first demonstrated His power among His people. But Jesus corrected them with these words: "My kingdom is not of this world." John 18:36 (See Time and Eternity)

Att Hans rike inte är av denna världen betyder inte alls att den inte är i denna världen. Jesus levde på jorden ett tag - Han var inte av denna världen. Han levde inte "efter sitt kött". Våra syndiga begär är av denna världen - vår andliga sida är inte av denna världen. 

Personerna i din länk blandar ihop sådant som andra skriver och som på något sätt väljer bort nåden och förlåtelsen och där vi människor av gärningar själva kan uppnå gudastatus osv. Det är inte det som McLaren säger och det är inte det jag tror heller (längre). Han pratar om hur vi ska leva, på samma sätt som Paulus pratar om detta. Klart det spelar roll. Den som är omvänd och har himmelriket inom sig lever på det rätta sättet. Inte så att man klarar det perfekt direkt, men det säger ju Paulus också. Men att vi ska sträva efter att i varje stund göra det goda. Vänd andra kinden till, gå en extra mil osv. Oavsett vad andra gör mot dig ska du alltid göra det goda. (Det är ju sådana vi kommer att vara när vi är i himmelriket med Jesus? Eller? Om vi inte kan låta den helige Ande förvandla oss nu - när ska det ske då? Eller kommer vi att vara lika egoistiska i himlen som vi är nu?) Det låter ju mycket mer trovärdigt att vi först förvandlas och får himmelriket inom oss - sedan sprids det till folk efter folk - och slutligen kan hela jorden förvandlas. Och då kommer Jesus tillbaka till oss. Varför skulle det inte kunna vara så? (Jag tror ju inte att jag skulle bli helt förvandlad från en dag till en annan bara för att jag tror på Jesus. Men jag vill sträva ditåt och jag tror att man kan bli bättre och bättre. Dessutom menar många inom New Age att vi människor påverkar varandra så att ju fler vi är desto "ljusare" atmosfär - och då har vi lättare att leva på rätt sätt. (Vi vet ju alla hur nedtyngda vi kan bli om det finns en dålig stämning i ett rum. Vi människor lever inte isolerade från varandra. Det ljusa sprids - och när tillräckligt många människor har fått himmelriket inom sig får vi alla lättare att leva efter detta. Till slut blir vi så förvandlade vi behöver vara - så att Jesus kan komma tillbaka.) 

Det där om att vi är fixerade vid vad som händer efter döden - jag menade inte som du uppfattade det. Men när Jesus talade om hur vi kan komma in i himmelriket så talar man nästan alltid om livet efter döden. Att det är DÅ vi kan komma till himmelriket. Ingen talar om himmelriket här och nu. "Guds rike är nära".

Jag hade nog väntat med att läsa sådant tills du kan din Bibel och faktiskt själv kan känna igen när något inte stämmer med vad Bibeln faktiskt säger.

Kan man någonsin det? Kan du säga exakt vad som är sanning? Har inte alla traditionella bibeltolkare en förförståelse av Bibeln vilket gör att de tolkar allt i ljuset av just detta? Men om de då skulle ha fel så kan de ju aldrig upptäcka det.  

Anmäl
2009-11-19 15:59 #70 av: Woodland

# 69

Kan man någonsin det? Kan du säga exakt vad som är sanning? Har inte alla traditionella bibeltolkare en förförståelse av Bibeln vilket gör att de tolkar allt i ljuset av just detta? Men om de då skulle ha fel så kan de ju aldrig upptäcka det.

 

Kära Internettan - är inte den treenige Gud Allsmäktig?  Tror du att Han utgav sig själv för syndare och sedan lät allting rulla på utan att bry sig?  Tror du att Sanningens Ande släpper Hans kyrka och folk till vad som helst?  Det folk som Jesus dog för?

Just nu läser jag en bok skriven av en som anses vara bland de största förkunnarna av kristendomen - Jean Calvin.  Boken är från 1500-talet, och sanningarna är desamma då som idag.  Likaså med de som går ännu längre tillbaka, när de låter bibelord tolkas mot bibelord.  Jag blir så upprymd när jag ser Jesu ord om att den Helige Ande skulle leda dem (lärjungarna) in i hela sanningen.

Din önskan och törst efter sanningen är glädjande.  Jag tror att Herren kommer att leda dig in en studie av hans Ord. Hans Ord är sanning.  Tarmis  Flört har mycket rätt med att grunderna först måste läggas hos oss alla.  Kolla t.ex. Sola Scriptura Jag brukar ofta stämma av mina tankar med grundlärorna.  Koncepten är så djupa och orden är väldigt betydelsefulla.

I och med att jag har varit "runt kvarteret" ett par ggr under årens lopp har jag vissa ord som sätter igån varningsklockor hos mig när det gäller trosämnet.  Ett utav dem är "hemlig" eller, som här, "secret".  Det som var så fantastiskt med Jesus var att han uppenbarade allt som vi behöver - Han talade öppet och lärjungarna höll också inte tillbaka någonting som den tidige behövde veta.

De fanns de inom kristendomen som trodde att man kunde framkalla Gudsriket och omvända hela världen men efter 2 världskrig gav de upp.  Att se vad människor var kapabla till i krigen fick dem att inse att det aldrig skulle bli så.  Jesus sade att Gudsriket finns inom oss och Hans rike kommer att vara synligt efter Han återkommer, men när Han återkommit kommer han att finna tro överhuvudtaget?  Det finns bibelverser för allt detta.

Människor som bekänner Kristus och lever för sig själva är grundlurade.  Det kommer att finnas många i domen.  kolla Matt 7   En levande tro ger  levande gärningar - ibland välsinnliga ock ibland dölda för människor.  Det finns mycket som bekännare värdesätter som inte Herren gör. . .men i domen blir allt klart.

Denna Pastor/Evangelist är en spjuthuvud för någonting som kallas "Emerging Church Rörelse".  Den är mycket kontroversell bland kristna i USA.

Historiskt sett har de troende levt i fattigdom, slaveri, förtryck, sjukdom osv. genom tiderna.  De har sett fram emot himmelen. Tron på evigt liv gjorde att de kunde härda ut.   Jämförelsevis har idag flertalet av oss i västvärlden himmelen varje dag på den materilla nivån!   Jag slutar nu för man kan skriva hur mycket som helst om det hela.  Vi väntar på dina tankar runt ämnet om Guds rike.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-19 19:48 #71 av: Internettan

Woodland:

...vissa ord som sätter igån varningsklockor hos mig när det gäller trosämnet.  Ett utav dem är "hemlig" eller, som här, "secret".  Det som var så fantastiskt med Jesus var att han uppenbarade allt som vi behöver - Han talade öppet och lärjungarna höll också inte tillbaka någonting som den tidige behövde veta.

Fast just detta att Jesus talar i liknelser blir ju på sätt och vis hemligt. Var och en måste själv i sitt hjärta förstå vad Jesus säger, eftersom Han inte säger det rakt ut. Hemligt på det viset behöver inte betyda något negativt. "Hör den som har öron att höra med" betyder ju att det är dolt i någon mening. McLaren talar mycket om relationen med Jesus, med Gud och med varandra. Himmelriket finns i våra hjärtan och manifesteras genom våra handlingar mot varandra. Var än det finns kärlek och medmänsklighet, där finns himmelriket. (?)

De fanns de inom kristendomen som trodde att man kunde framkalla Gudsriket och omvända hela världen men efter 2 världskrig gav de upp.  Att se vad människor var kapabla till i krigen fick dem att inse att det aldrig skulle bli så.

Men varför ge upp? Det är ju när vi inte tror det är möjligt som det inte heller går. Vissa människor kommer kanske aldrig att omvända sig. Ondskan blir ju ännu mer enträgen när den är hotad och kanske att ondskan ökar hand i hand med att det goda ökar? Men ondskan dömer sig själv. När tillräckligt många människor väljer det goda kanske Jesus kommer tillbaka - och då råkar de som valt det onda illa ut. Tänker jag...

Om man läser Matt 5:17-48 så handlar det om hur vi människor ska leva och vara. Det låter ju som om Jesus förväntar sig att vi ska försöka var som Honom. Han tror att vi kan det. Han säger t.o.m. att om vår rättfärdighet inte överträffar de skriftlärdas och fariseernas så kommer vi inte in i himmelriket (och då handlade det om att hålla buden. vers 19-20) "Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig." (vers 48)

Så visst kan vi. (Låter det som.) Nåden handlar väl om att vi får ta emot Anden och på så sätt leva med Jesus i våra hjärtan. Och då kan vi leva rätt så småningom. Men det gäller att i alla lägen, i alla situationer försöka leva efter Guds vilja. Att aldrig ta till våld ens om någon tvingar oss. Är det inte det Jesus vill? Är det inte först då vi kan sprida evangeliet, är det inte först då det blir levande?

Tanken att "se vad människor var kapabla till i krigen fick dem att inse att det aldrig skulle bli så..." skulle jag vilja säga är en tanke av denna värld. Det är just den tanken som är hindret. Vi är så fast i denna världen att vi tror att den är hopplöst oföränderlig. Att vi måste acceptera läget. Fel, fel, fel vill jag utropa. Jesus accepterade inte läget. Han visade oss ju en utväg. Men utan Honom skulle vi inte kunna gå den vägen. Genom Hans uppträdande, genom Hans frihet från synd utmanade Han ondskan i världen. Han drog fram den i ljuset så att den blev synlig för var och en att se. Själv använde Han inte ett uns av sin makt för att förgöra makt-människorna. Han var inte ytterligare en yttre makt. Han stod där i sin renhet medan ondskan avslöjade sig själv. Hans budskap framträdde för människorna genom deras hjärtan. I slutet, när folket fick bestämma om Jesus skulle avrättas eller ej - så valde de bort Gud. De förkastade Guds rike. Ondskan kom fram i ljuset för dem som med hjärtat kunde se. Och först när den dolda ondskan kom fram i ljuset kunde folk göra ett medvetet val. Sedan, från platsen bredvid Fadern, kunde Jesus sända oss den helige Ande och om vi bara tar emot Honom så kan vi leva med himmelriket inom oss. Ungefär så förklarar McLaren. (Fast jag kan ha tolkat honom fel, jag bara skriver och skriver.. Men jag uppfattar det ungefär så här.)

Jag vill också tillägga att jag inte ska rusa iväg och ta denna bok som en 100 %-ig sanning. Jag ska läsa och fundera och fortsätta läsa Bibeln. Så får jag se vart jag landar. (Och visst - jag har en personlighet som släpper allt och rusar iväg när jag ser något nytt. Ska försöka att inte bli sån - men det blir jag ju ändå. Det är väl en slags bearbetning och ett sätt att försöka förstå. Så småningom läggs det nya till det gamla i en "lugnare förpackning", men tills dess måste jag "ösa ur mig". Jag blir så barnsligt engagerad! Skrattande Hoppas att ni har överseende...)

Anmäl
2009-11-20 02:24 #72 av: Camillhe

Till de judar som trodde på honom sade Jesus: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar.

Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria."
Joh 8:32

 

Anmäl
2009-11-21 20:52 #73 av: Woodland

#71

citat ur #70

De fanns de inom kristendomen som trodde att man kunde framkalla Gudsriket och omvända hela världen men efter 2 världskrig gav de upp.  Att se vad människor var kapabla till i krigen fick dem att inse att det aldrig skulle bli så.

Ursäkta Internettan, jag borde har förklarat att de övergav den tolkningen av Kristi tillkommelse, men att de inte blev passiva i sin livsgärning för det.  Hoppas att detta klargör.

Jag kan inte se att han kommer med något "nytt" egentligen men jag har inte läst boken eller. . .

Ösa hur mycket du vill! Flört

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-22 01:42 #74 av: Internettan

#73: Ok.

Jag vet inte, det är kanske inte så nytt...

 

 
2 Petr 3:7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
2 Petr 3:8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.
2 Petr 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
2 Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.
2 Petr 3:11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,
2 Petr 3:12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.
2 Petr 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.
2 Petr 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom

Här ser det ut som att vi kan påskynda ankomsten genom att leva heligt och gudfruktigt. 

Det ska ju bli en ny jord (och nya himlar). Kan det då inte tänkas att det är vår jord som ska förvandlas? Och att Jesu återkomst inte sker förrän de flesta av oss har omvänt oss eftersom Herren vill att alla ska bli räddade? Och att vara omvänd verkar ju innefatta att leva rätt i allra högsta grad, om man ska lyssna på vad Jesus säger. Oavsett var himmelriket är - så verkar vi ändå inte komma in där om vi inte gör Guds vilja. Och Guds vilja kan väl ändå inte bara handla om att erkänna Jesus som vår frälsare?

Matt 7:21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

 

Anmäl
2009-11-22 03:05 #75 av: Camillhe

Om vi inte har tro och kärlek till Jesus och bekänner Honom som Kristus så är vi inte frälsta. Guds vilja är att alla ska bli frälsta dvs räddade från synden och befriade från den genom Jesu död. Det går inte att komma runt det eller ändra på det genom att se till gärningar eller försöka mäta gärningar. Jag tror  att vi alla gör så gott vi kan för att leva i Guds vilja.

Det står på ganska många ställen i både NT och GT att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord.

Jag har inte forskat ngt närmre på detta, har aldrig varit så viktigt för mig att jag har satt mig in i det. Men min uppfattning utifrån det som står i Bibeln är att Gud ska skapa en helt ny himmel och en helt ny jord. Det står en hel del i Uppenbarelseboken om det men mkt där ska tolkas bildligt.

Jag tror att Gud kommer att göra allting nytt. Men det har inte så stor betydelse för min tro om denna jorden skulle transformeras till en "ny jord". Men jag tycker det är mindre sannolikt än att Gud skapar en ny jord.

Anmäl
2009-11-22 11:10 #76 av: OlgaMaria

Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst.

han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

 

Jag tolkar uppmaningen här i två delar

1. Vi ska leva heligt och Gudfruktigt - vi ska behålla vår frälsning ända till slutet och inte lämna Jesus oavsett vad som händer i den sista tiden.

2. Vi ska påskynda ankomsten av Guds dag. Gud väntar för att han vill att alla ska få tid att omvända sig. Så jag tolkar det som att vi påskyndar ankomsten genom att dels bevara oss själva i tron, och vittna för andra så att också de, och så många som möjligt kan omvända sig. Jag tror att Gud väntar på att de kristna ska nå sitt fulla antal (enligt Gud) innan han kommer tillbaka.

 

Matt 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Alla folk måste få höra om Jesus. Innan det kan slutet inte komma. Det finns många missionärer som lever med detta bud bultande i sina hjärtan och offrar sina liv för att nå ytterligare en onådd folkgrupp.

 

Lite om tro och gärningar...

Är man kristen så har man valt att ge sitt liv till Jesus. Man är hans lärjunge. Man vill leva på ett sätt som behagar honom. Börjar man medvetet synda utan att försöka omvända sig så förnekar man Jesus och tar steg längre och längre bort från honom.

Om vi tar emot Jesu försoning i vårt liv så tappar synden sin kraft, men om vi inte tar emot försoningen så verkar synden i oss med full kraft och skiljer oss från Gud.

Ett heligt liv är en konsekvens av tron och relationen med Jesus och hans försoning som verkar i våra liv. Detta leder till frälsning.

Vi kan inte vara goda på egen hand. Vi kan inte skilja oss själva från synden.

Vår enda räddning är att Jesus får förvandla oss, ge oss sin helige Ande som ger oss kraft direkt från Gud till att leva ett nytt liv.

Helighet och gudfruktighet är omöjligt utan att Anden finns i oss och ger oss Andens frukter -

Gal 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
Gal 5:23 trohet, mildhet och självbehärskning

 

Ett heligt liv är viktigt.. men anledningen till att kristna betonar frälsning genom tro så mycket är att vi inte ska blir förvirrade och tro att vi kan frälsa oss själva... det är totalt omöjligt. Vi kan inte leva ett heligt liv på egen hand. Den enda möjligheten är att Jesus flyttar in och försonar oss med Gud. Vi kan inte åstadkomma något för att försona oss med Gud utom att erkänna att Jesus betalat ett pris för all vår synd och friköpt oss.

Det är inte vi som köper vår frälsning. Det är Jesus som köper oss.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-22 11:17 #77 av: Internettan

#75:

Men min uppfattning är att Jesus hela tiden säger att "om vi inte gör si eller så så kan vi inte komma in i himmelriket". Jag stöter på det hela tiden i NT. Jag blir så förvirrad...

Sen kommer jag att tänka på Matt 24:

Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
Matt 24:13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
Matt 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.
 

Matt 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.
Matt 24:22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Här verkar det som om nästan ingen kommer att bli frälst, bara några få utvalda. Och Jesus ska tydligen ändå komma tillbaka. Så det stämmer kanske inte att Jesus kommer tillbaka först när tillräckligt många omvänt sig som "min bok" antyder.

Men jag kan inte låta bli att ifrågasätta idén om att vi endast har vårt jordeliv på oss för att omvända oss. Det blir ju lite orättvist om vissa ska genomgå en fruktansvärd nöd där bara några få kan hålla ut till slutet och bli frälsta - medan vi i vår tid endast behöver uttala (med hjärtat visserligen) några ord så är vi räddade för alltid. Har jag frågat detta innan: står det någonstans i Bibeln rätt ut att det förhåller sig så att när vi dör så har vi ingen mer chans att omvända oss? Att lära oss mer, öva mer? Jag har i alla fall inte sett till något sådant ställe.

Ska vi klara av att genomleva "dåliga tider" med kärleken i behåll så behöver vi nog vara mästare på detta. Och om vi inte tränar riktigt mycket i vårt nuvarande liv - hur ska vi klara det sen? Jag tror fortfarande att våra handlingar är jätteviktiga. Jag tycker ibland att t ex Buddistmunkar som tränar sig i att avstå, att inte äga någonting osv verkligen har förstått vad Jesus pratade om. 

    

Anmäl
2009-11-22 11:50 #78 av: Internettan

#76:

Jo, du har nog rätt att det är så som du beskriver om att påskynda Jesu ankomst.

Det blir så förvirrande detta med gärningar. Å ena sidan förstår jag det att om vi tar emot Jesus och Anden så gör det att vi kan välja bort synden. Å andra sidan "räcker det att vi gör så gott vi kan", samtidigt som Jesus i Bibeln hela tiden säger att vi inte kan komma in i himmelriket om vi inte gör si eller så.

Enligt New Age så når vi inte "ända fram" om vi inte uppnår en viss medvetandenivå - och någonstans känns det som att det Jesus beskriver om hur vi ska leva handlar just om att uppnå den "högsta nivån". För Han verkar ha stora krav. Att vända andra kinden till - det krävs ju inte lite av en för att klara det. Men samtidigt som man ibland säger att man är nybörjare i tron och att man mognar - det blir ju lite som att man utvecklas mer och mer.

Om jag bara tar mig själv. Jag vill verkligen följa Jesus, jag tror att Han räddade oss, att Han var sänd av Gud och är Gud själv. Jag kan känna en längtan att vara sådan som Jesus beskrev, jag förstår verkligen poängen med det. Men trots detta så är jag inte särskilt duktig på att vara sådan. Varför? Betyder inte det att jag behöver anstränga mig mer? Är jag verkligen frälst för evigt om jag bara tror - men inte kommer längre i "min utveckling" än vad jag kommit idag?

Tillägg: Om nu Anden gör att vi kan välja bort synden - hur kommer det sig då att inte ens många präster vet vad som är synd och vad som inte är det. T ex homosexualitet, kvinnliga präster, skilsmässa.. De tycker inte samma. Om man är kristen men inte "hör" vad Anden säger till oss - är vi frälsta då? Varför det i så fall? För det räcker inte att säga Herre, herre - vi måste ju göra Guds vilja för att komma till himlen.

(Jag är jobbig - erkänn!? Glad)

Anmäl
2009-11-22 14:19 #79 av: Camillhe

Nej du är inte jobbig, det är bra att du ställer frågorna du tänker på.

Vad säger Paulus, Paulus som levde så nära Gud, Paulus som fick ett otroligt starkt möte med Gud, som undervisade kristna då han levde och vars ord fortfarande undervisar oss...

Rom 7:19. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Sen antar jag att du syftar på

Matt 7:21-23

Inte alla som säger "Herre, Herre" till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig; "Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?" Då ska jag säga dem som det är; Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!"

Det handlar om falska profeter, människor som för andra på villovägar. Benny Hinn som vi diskuterade i en annan tråd är ett utmärkt exempel. Men du kan hitta detta lite överallt, esoteriker, spiritister, sekter. Det handlar alltså inte om människor som tror på Jesus och som valt att leva sitt liv med Honom.

Jag tror personligen att ett problem för dig är att du inte kan släppa new age helt och hållet. Och innan du gör det tror jag inte du får ro i din ande.

Menar absolut ingenting illa men det är svårt och tufft att bryta från allt det gamla som man trott.

 

Anmäl
2009-11-22 16:32 #80 av: Woodland

Både Theresia och TS har skrivit mycket gott.  Jag håller med TS om att du har kvar lite ärr efter New Age men Gud har börjat ett gott verk i dig och Han kommer att fullborda det till Jesu Kristi dag. Det gäller oss alla. Var inte ängslig.

Du citerade 2 Pet.  När du läser igenom texten lägg märke till att Petrus skriver till Guds barn "mina älskade"- han skriver inte till de som går förlorade.  .

Jesus känner sina får.  De var utvalda innan jordens grund var lagt.  Alla av dessa skall bli frälsta och räddade därför att de har givits av Fadern till Jesus.   Det är ett "kärlekskontrakt" dem emellan.  Fadern och Jesus kan inte misslyckas i sitt frälsningsverk.

Kom ihåg ordningen i kristendom - Jesus först - gärningar sedan.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-22 18:21 #81 av: Internettan

Tarmsaft:

Jaha, det kanske är så det bibelstället ska läsas? Kanske det...

Jo, jag kan inte släppa New Age, det är jättesvårt. Tror nog fortfarande att där finns mycket som är sant - även om jag nu har lärt mig att vara kritisk till mycket av det.

Woodland:

Hmmm... Det verkar som om jag inte kan slappna av så som ni kan. Jag ser inte med samma ögon som ni gör, undrar om jag någonsin kommer att göra det...? Innerst inne blir ju frågan "Är det bra att tro som de gör - de kanske har fel?"

Men jag ska komma ihåg ordningen: Jesus först - gärningar sedan. DET tror jag ändå på.

Tack för att ni är snälla att svara i alla fall. Trots att jag kommer med samma frågor hela tiden. Glad

Anmäl
2009-11-22 18:36 #82 av: Camillhe

Läste en bok  (gammal från typ 7 talet,) Vägen ur New Age, jag gillar att läsa om människor som tagit sig ur sekter och villoläror, just denna boken är inte så aktuell för nu finns det så  mkt mer new age yttringar men kanske ändå läsvärd?:)

länk till bibliotek där den finns

Anmäl
2009-11-22 23:12 #83 av: Internettan

#82:

Det verkar vara en intressant bok. Problemet med New Age är väl annars att det innefattar så mycket. Jag tror att det ibland kan vara så att man avfärdar precis allt inom New Age bara för att man hör den benämningen, trots att mycket faktiskt stämmer överens med Jesu budskap. Hellre en New Age-person som fokuserar på kärleksbudskapet än en som inte tror alls. Å andra sidan - hellre en som inte tror alls än en som håller på med sådant som släpper in "det onda" eller som fokuserar på att spå i framtiden eller snöar in bland kristaller och astralresor och allt vad det finns.

Jag är fortfarande intresserad av den delen som stämmer överens med Jesu budskap och tror inte att det är av ondo bara för att man inte använder samma termer som inom kristendomen. Åtminstone kan det vara ett gott steg på vägen till "den sanna vägen".

Men boken kan säkert vara jätteintressant eftersom det är bra att få höra vad "fel aktiviteter" kan leda till. Och kanske få en bild av vad som ÄR fel, om man inte vet det.

Anmäl
2009-11-23 01:23 #84 av: Woodland

# 82

Jag är fortfarande intresserad av den delen som stämmer överens med Jesu budskap och tror inte att det är av ondo bara för att man inte använder samma termer som inom kristendomen. Åtminstone kan det vara ett gott steg på vägen till "den sanna vägen".

Internettan,

Vi tror endast därför att Gud har uppenbarat sig själv för oss. Det är Gud den Helige Ande som ger tro - och genom tron förstår vi. Gud kan också använda ondska för sina egan syften, även fast han inte godkänner själva ondskan. Han är utan synd. Allting verkar för det bästa för den som älskar Gud.

När det gäller oss så är källan det primära. Det är därför vi inte skall dricka ur "orena" källor. Detta är ett bildspråk from Gamla Testamentet.

Ditt sätt att resonera är vanligt för de som har haft med N.A. att göra. Det är inte lätt att släppa tankarna med en gång. Vi alla har varit fångna i någonting när Gud väcker oss. Men bibeln säger så här:

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.  Romarbrevet 12:1-2

Här är verser till bröderna (och systrarna) om gärningar och sinnets förnyelse dvs en ändring i hur och vad vi tycker och tänker, vårt värderingssystem, våra motiv  osv.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2009-11-23 02:56 #85 av: Camillhe

Jag tror att New Age är ngt av de svåraste att komma ifrån om man blir frälst.  Just för att det finns så mkt små (och stora) saker som genomsyrar vår vardag. Och just för att New Age är ett begrepp som innefattar så oerhört mkt. Har man tex varit mormon (LDS) och blir frälst så är det så oerhört stor skillnad på tron, man byter ut hela trosuppfattningen lägger bort Smiths böcker osv. Har man inte trott på ngt alls är det ofta också enklare då frälsningen blir det nya och man behöver inte göra sig av med så mkt "bördor".

Menar inte i form av synd nu utan trossystem. Många människor kombinerar ihop sin egen tro, man tar lite här och lite där och tror på det som passar med ens liv. Och många saker som man plockat ihop ser man nog inte ens själv.

Ibland som kristen måste man för sin egen skull vara lite radikal, ta ett beslut och våga satsa allt. Står man med en fot på var sida får man aldrig frid inuti.

Jag är egentligen inte förespråkare för radikala ytterligheter och har alltid tyckt att människor varit ganska töntiga och överdrivna när dom tex kastat alla sina cd skivor som inte innehållit kristen musik.

men för sådär en tio år sedan fick jag mig en tankeställare. Jag hade ett par år tidigare börjat läsa sagan om Isfolket. Jag älskade böckerna men det tog lång tid att få tag på alla för jag var fattig student och letade på loppis etc. Jag hade inte de sista 10-15 böckerna de första åren. Men oj vad jag läste böckerna, om och om igen. Jag älskade hela den världen författaren målade upp, historieskildringarna, sagan, det övernaturliga...

Sen av en slump hittade jag hela serien jättebilligt och hade äntligen en komplett serie, jag sträckläste i en vecka men fick en chock när författaren skriver i en av böckerna att det är Lucifer som uppenbarat sig för henne på riktigt och berättat sagan för han vill berätta sin historia som kristendomen ska ha "mörklagt". Och sen utspelar sig resterande historie mer eller mindre om Luficers kamp för att ta över världen. Och visar på hans godhet mm.

Först tyckte jag men äsch, jag vet vad jag tror och det här är bara böcker, författaren kanske är ockult men för mig är det bara en saga.
Men mer och mer insåg jag hur mycket läsandet påverkat mig, och en dag sa Jesus till mig att jag var tvungen att göra mig av med böckerna. Först vägrade jag, hade minsann betalt massa pengar för dom och kämpat i flera år för att få ihop hela serien, men mer och mer övertygade Han mig och till slut såg jag själv.

Så jag kastade dom, 47 böcker (eller minns inte exakt antal) och grät en del efteråt för jag älskar böcker  och kan aldrig kasta en bok och har 7 bokhyllor fulla här hemma.Obestämd

Men det var en otrolig befrielse, som om en enorm börda lyfts från mig, kan inte beskriva med ord hur mkt bättre jag mådde efteråt.

Nu säger inte jag att du måste kasta ngt eller göra ngn radikal yttring. jag ville mest visa hur extremt påverkad man kan bl av böcker och annat utan att riktigt inse det. Och att man i början av sitt kristna liv kan behöva göra en del förändringar för att hjälpa sig själv.

Det är bara du som kan känna vad du behöver och det jag skriver nu kanske inte behöver appliceras på ditt liv. Men jag tror att du behöver välja helt och hållet. Antingen eller. Jesus eller New Age. Jag upplever det som att du kört fast och jag tror det beror på att du matar dig med saker som inte hjälper dig.

As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:
If so be ye have tasted that the Lord [is] gracious.
1 Pet 2:2

Anmäl
2009-11-23 10:14 #86 av: OlgaMaria

Tarmsaft: Vilket fantastiskt vittensbörd! Det tog verkligen tag i mig! Tack för att du delade!!! :)

Jag håller också med Woodland om att det är källan som är det viktiga, och det kan nog vara en nyckel för dig Internettan när det gäller allt detta. Det kan komma många ord och påståenden från New Age som faktiskt är helsanna, och du behöver inte avfärda sanningshalten i allting. Att lämna New Age behöver inte innebära att börja tänka tvärtom en massa saker som du tänkt förut. Men det är så viktigt att du vet från vilken källa du hämtar ditt vatten!

Det kan vara precis som för TS att en bok verkar helt underbar och ger så mycket, men så länge källan inte är Gud så kommer det påverka dig på ett negativt sätt även om du inte kommer märka eller förstå det.

Jag tycker du ska tänka mindre på vad olika böcker och personer säger och tänk mer på vilka källor som ligger bakom. Sök Jesus. Det kan ändå vara svårt att avgöra vad som är bra källor - du får ha någon att bolla med ett tag när du ska läsa olika böcker osv tror jag.

Sanning uppblandad med lögn leder till så stor förvirring. Kram!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2009-11-23 18:51 #87 av: Internettan

Woodland:

Källan, källan, källan, ja. Så var det ju. Fast kan inte källan komma från Gud/Jesus fast att författaren inte vet om det (ännu)? Eller måste varje människa först komma till Jesus, annars talar/skriver man inte utifrån rätt källa hur god man än tycker sig vara? Allt måste ske utifrån ett medvetet val/beslut om att följa Jesus?

Tarmsaft:

Vad intressant, den berättelsen var verkligen ämnad för mig. Jag läste också Sagan om Isfolket, då när serien var ny. Jag väntade på varje ny bok i serien och köpte den direkt. (Måste väl ha varit på 80-talet?) I alla fall kom jag till en punkt där jag slutade köpa böckerna. Jag minns inte varför för jag var verkligen fascinerad av denna bokserie. Gillade även andra böcker av samma författare. Jag hann alltså aldrig komma till något prat om Lucifer - och om jag gjort det tror jag inte jag hade vetat vem Lucifer var heller, för den delen.

Lite lustigt också det du berättar om din kärlek till böcker. Samma här, samma här! Sju bokhyllor har jag inte - men många har jag. Förr läste jag mycket romaner men nu är det mer "andliga böcker" och faktaböcker. Jag hade otroligt svårt att göra mig av med böcker tidigare men numera har jag lärt mig att skänka bort de jag inte längre behöver. Men samlingen växer fortare än vad jag gör mig av med. :-)

Hur som helst - det var ganska chockande det där med Lucifer. Ni har ju talat om källan innan, men jag glömmer det hela tiden. (Jag glömmer allt ni säger. Det räcker med att jag läser något nytt så ser jag saker ur en ny synvinkel - och så har jag en massa ny information som ni ju bara måste hålla med om. Sen visar det sig att det är samma gamla saker igen som kommer upp.) Det var bra att du berättade, jag tar det till mig. Tack för det!

Theresia:

Källan ja. Jag ska försöka tänka på det. Jag tvivlar inte på det som Tarmsaft berättade och jag har säkert en hel del böcker i mina hyllor som kanske inte borde stå där. 

Jag läser också en annan bok ("Ditt inre vittnesbörd" av Madeleine Wallgren) som faktiskt förklarar detta med att följa lagen/göra gärningar vs. leva i Anden. Författaren beskriver det som att när vi försöker följa lagen så är det köttet som är aktiverat. Att vi drivs av en slags tillfredsställelse av att "göra det goda", av att vara duktig. Då är det ingenting värt i Guds ögon. Hon menar också att om man fortsätter drivas av laggärningar så händer två saker: antingen blir vi högmodiga för att vi lyckas prestera det vi föresätter oss - eller så blir vi missmodiga för att vi inte klarar det. Det är lätt att den som "är duktig" ser ner på den som inte klarar sig lika bra i sin strävan. Det kan t.o.m. vara så att den som hela tiden vill följa lagen (vilken kan vara olika i olika traditioner - förr var det kanske t ex omskärelse, idag kan det vara att be si och så mycket eller att evangelisera...) får svårt att uppfatta det inre vittnesbördet (Anden) och tror att det är en frestelse. Han kan inte förstå att Gud först kan lägga en längtan i oss att göra det Han vill så att det blir lätt att utföra det. Väldigt tänkvärt, förmodligen precis det jag behövde höra! 

Det var intressant eftersom jag kanske är för besatt av att göra det rätta. Så fixerad vid det att jag kanske faktiskt hindrar mig själv. Det är inte så att jag lägger ner en massa tid att be på det ena eller det andra sättet eller gör yttre saker. Däremot TÄNKER jag ju GÄRNINGAR hela tiden. Visserligen är det ju aldrig fel att göra goda saker - men om det bara kommer av mig själv så räcker det inte. Precis som ni säger hela tiden till mig. Glad Jag har ju förstått det - men inte riktigt på djupet.

Återigen: jag ska komma ihåg Woodlands kristna ordning - Jesus först - gärningar sedan. Jesus först - gärningar sedan ...

Ni har sagt detta till mig hela tiden - men jag tror att det börjar gå in nu. (För denna gång åtminstone)

Fortfarande är det så att jag känner mer glädje när jag tänker på kristenheten jämfört med när jag tänker på New Age. Jag får väl ta det som ett tecken...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.