Bibeln

Fadern är i mig och jag i Fadern!

2010-02-02 20:48 #0 av: Highness82

Hejsan mina käre syskon och vänner!

Jesus sade såhär: "Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." Johannes 10:38

Jag tänkte fråga er vad ni tror att Jesus menade här! Hur menade han? Man kan ju förstå detta att Fadern var i Sonen, men Sonen säger också att han var i Fadern. På vilket sätt tror ni?

Jag tror att jag kanske förstår, men är ändå inte helt hundra, så därför ville jag fråga er först!

Guds frid till er alla!

Anmäl
2010-02-03 00:44 #1 av: Woodland

Hej Highness!

Jag har översatt ett stycke av en vis bibellärare.  Hans språk är väldigt poetiskt men jag tror att jag har fångat meningen.

Matthew Henry skrev: The Father was so in the Son as that in him dwelt all the fulness of the Godhead, and it was by a divine power that he wrought his miracles; the Son was so in the Father as that he was perfectly acquainted with the whole of his mind, not by communication, but by consciousness, having lain in his bosom. This we must know; not know and explain (for we cannot by searching find it out to perfection), but know and believe it; acknowledging and adoring the depth, when we cannot find the bottom.

Min översättning med bibelref. >>

Fadern var så i Sonen så att i honom bodde Gudomens hela fullhet lekamligen (Kol 2:9) och det var genom en gudomlig makt han utförde sina mirakel; Sonen var så i Fadern att han var fullkomligt förtrogen med hela Hans (Faderns) sinne, inte genom kommunikation, men genom medvetenhet, därför att han låg i Faderns sköte (Joh Ev. 1:18),  Detta bör vi veta; inte veta och förklara (för vi kan inte genom att utforska det fullkomligt uppfatta det), men veta och tro det; erkänna och vördna djupet, när vi inte kan  finna bottnen. <<

Vi kan inte förstå hur Fadern var i Sonen eller tvärtom men Jesus var tydlig inför sina åhörare.  Ingen kunde åberopa en sådana intim relation som Jesus gjorde.  Så när Jesus utförde dessa mirakler var det av samma kraft som Fadern och den Helige Ande som Han utförde miraklerna, därför att de är tre personer i en Gud.*  Jesus förlät synder (vi kan se att judarna visste att endast Gud kunde göra det), Han väckte de döda, helade sjuka och visade makt över naturkrafterna.  Allt detta var bekräftelse på att Han var den Han sade sig vara - Gud, enfödde Sonen och ende Frälsare osv.

*Jesus behövde inte döpas i den Helige Ande för att utföra sina under.  Han var inte tvungen att vara "Andedöpt" för att utföra mirakler.  Han lade aldrig av sig sin gudomliga natur i inkarnationen utan endast härligheten. (Joh 17:5)

Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-03 01:37 #2 av: Highness82

Hejsan Woodland och tack för ditt svar!

 

Jag tänkte att du kunde läsa vad jag tror och har att säga om detta, med hjälp utav skriften!

 

Jag tror att Den helige Anden var både Faderns Ande och Sonens Ande. Och eftersom Den helige Ande var (enligt det som jag tror) både Faderns och Sonens Ande, så var både Fadern i Sonen Och Sonen i Fadern, genom Den helige Anden.  Jag tycker personligen att Petrus förklarar detta ganska tydligt i sitt första brev 1:10-12

 

"Det var denna räddning som profeterna* sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias* måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i Helig Ande, sänd från Himlen, kommit till er med evangeliet*, detta som änglarna längtade efter att få blicka in i."

 

Den Ande som Petrus kallar för Kristi Ande är ju Den helige Anden som gav Profeterna Profetians gåva!

 

Jesus säger också såhär:

"Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos er föralltid: Sanningens Ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom. Judas - inte Judas Iskariot - frågade: Herre, hur kommer det sig att du skall visa dig för oss men inte för världen? Jesus svarade: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. "

 

Här säger Jesus att han inte skall lämna lärljungarna ensamna, han skall komma till dem. Han säger också "Och Vi skall komma till honom och stanna hos honom." Vilket jag tror syftar på Fadern och Sonen genom Den helige Anden.

 

Paulus skriver i Gal 4:6-7

 

"Och eftersom ni är söner, har Gud sänt sin sons Ande* in i vårt hjärta, och den ropar: Abba! Fader! Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare."

 

Paulus skriver i Rom 8:9-11

 

"Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er."

 

Paulus fortsätter i samma kapitel vers 14-16

 

"Alla som leds av Ande från Gud är Guds söner*. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen: ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn."

 

Vad tror du om det svaret? Jag är ju rätt så ny, och jag är medveten om att jag faktiskt kan ha fel!  Så jag tänkte fråga dig/er, vad ni tror om denna förklaring? Kan det vara så? Eller har jag missförstått något? Finns det något annat bibelord som slår hål på denna förklaring?

 

Guds Frid!

 

 

 

 

 

Anmäl
2010-02-03 14:16 #3 av: Woodland

Hejsan!

Jag skall vara så tydlig som möjligt.  Det kanske blir lite ingående och du  känner säkert igen det mesta. Men med tanke på andra som  inte är insatta  i Treenighetsläran är det bra att lägga en grund.

Treenighetsläran är den största av alla religiösa doktriner.  Den är grunden till all teologi därför att teologi är läran om Gud.   Du har rätt i att vi måste grunda vår gudsbild på Skriften för det är endast i skriften som Gud berättar för oss om sig själv.  Han har naturligtvis inte berättat  allt.  Vissa saker kan vi bara "ana" och andra är helt dolda.

Ett enkelt "handtag" eller hjälp med Treenighetsläran är Tre Vem i Ett Vad: dvs.  Tre Personer i En Gud (Väsen).  Hank Hanegraaff av CRI myntade detta uttryck och det är bra.  (Three whos in one what)

Jag tror att Den helige Anden var både Faderns Ande och Sonens Ande. Och eftersom Den helige Ande var (enligt det som jag tror) både Faderns och Sonens Ande, så var både Fadern i Sonen Och Sonen i Fadern, genom Den helige Anden.  Jag tycker personligen att Petrus förklarar detta ganska tydligt i sitt första brev 1:10-12

Det som jag kan hysa lite tvivel om är när du skrev  om Andens relation till Fadern och Sonen.  Våra ord kommer till korta när vi skall försöka beskriva Gud. Det kan gott hända att jag har missuppfattat dig.

Anden är Gud och en annnan person från Fadern och Sonen.  Fadern och Sonen har också Guds Ande i och med att de är Gud men de är inte Guds Ande för Han är en egen person.

Fadern, Sonen och Anden  delar alla tre hela Gudsväsendet.  Fadern är inte en tredjedel av Gud, Sonen är inte en tredjedel av Gud och Anden är inte en tredjedel av Gud.  De är jämnställda och har alltid existerat.  Fadern har alltid varit Fadern, Sonen har alltid varit Sonen* och Anden har alltid varit Anden.

En bra grund definition är -

Inom Väsendet som är Gud  existerar tre likvärdigt eviga Personer, nämnligen Fadern, Sonen och Anden. James White  "The Forgotten Trinity" sid. 26

Modalismen påstår att Gud  uppenbarar sig som tre personligheter men är inte tre personer utan bara en.  Den tidiga kyrkan förklarde detta synsätt som heretiskt.  ("Oneness" pingstvänner vidhåller denna lära också idag t. ex.  T.D. Jakes är Oneness P.)

Vi kan inte förstå Gudsväsen som jag skrev i förra inlägget men det är viktig att vi håller fast vid den Gudsbild som kristendomen erkänner.

Vi vet att Kristus i Hans förhärligade kropp skall komma igen och döma världen.  Han är med oss på jorden genom den Helige Ande men nu är Han i himmlen. När Han var på jorden bad Han till sin Fader som var i himmlen.   Likväl så utför den Helige Ande Faderns vilja genom att förhärliga Kristus som Frälsare.  Nu slutar jag och väntar på dina tankar.

Glad

*  Arius av Alexandria (256-336) påstog att Sonen var skapad av Gud och underordnade sig Gud.  (Subordination).  Denna irrlära kostar många människor deras räddning ännu idag.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-03 16:56 #4 av: Highness82

Hej Woodland!

 

Jag håller med i mycket som du säger, och att Anden också är en person!  Anden är den som vädjar för oss med rop utan ord. Jesus är den som vädjar för oss vid Guds högra sida, och detta är uppenbarligen vad Gud vill!

 

Det står såhär:

"På samma sätt är det när Anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill." Rom 8:26-27

 

I rom 8:34 står det: "Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss."

 

Så det verkar som att Den helige Anden vädjar för oss, på samma sätt som Jesus vädjar för oss!

Jag tycker inte alls att treenigheten försvinner om jag tror att Den helige Anden är både Faderns Ande och Sonens Ande, jag tycker snarare att det förstärker treenigheten. För vems Ande är Den helige Anden? Det är Guds Ande, ellerhur? Om Sonen säger att Den helige Anden är hans Ande, så blir ju han Jämställd med Gud, och på det sättet blir dem ett.  Alla vi Kristna tror ju att Jesus utförde mirakler med hjälp utav Guds Ande, det gör honom inte mindre Gudomlig, eftersom Den helige Anden också var Sonens Ande. Jesus talade Guds Ord, och Jesus utförde fantastiska under och Mirakler med hjälp utav Den helige Ande.

 

Jesus sade att han talade så som Fadern hade lärt honom. Att de ord som Sonen talade kom ifrån Fadern. På så sätt talade Fadern till Israel genom Sonen. Gud talade ju även till Israel genom profeterna och det som gör Jesus undervisning så otroligt mycket mäktigare än profeternas undervisning, är ju att profeterna alltid sade: "Så säger Herren:" innan de började tala Guds ord till Israel.  Men Jesus sade: "Men jag säger er" vilket också talar för Jesu Gudomlighet.  Så han är mycket större än profeterna, även om han själv talade profetiskt precis som dem.  När Jesus sade "Men jag säger er" så tyder det på att Jesus ansåg sig vara Gud, eftersom han annars hade sagt: "Så säger Herren" om han endast var en mänsklig tjänare till Gud!  Så Jesus talade Guds Ord, både därför att han sade det som Fadern sade åt honom, och därför att han själv var Gud. Det är vad jag själv tror iaf!:)

 

Men Jesus säger också att de gärningarna som han gör i Faderns namn vittnar om honom. Han säger i Johannes evangeliet: "Om jag inte gör min Faders gärningar, skall ni inte tro på mig. Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern."

 

Jesus säger också såhär:

"Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min Fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem, och de hatar både mig och min Fader." Joh 16:22-24

 

Och i Joh 16:7-9

 

"Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går, skall jag sända honom till er, och när han kommer, skall han visa världen* vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig."

 

Här säger alltså Jesus att det är en synd att inte tro på honom. Och det beror ju på att Kristus talade Guds Ord, och han utförde Faderns gärningar som vittnade om att han var den som Fadern hade sänt till världen!  Om man inte tror på dessa gärningar, eller de Ord som Jesus utförde och förkunnade, så tror man heller inte på Gud Fadern, eftersom Fadern och Sonen är Ett! Det Fadern gjorde, gjorde också Sonen!  Och jag tror att Sonen talade genom Den helige Ande och utförde sina mirakler med hjälp utan Den helige Ande, som var både Sonens och Faderns Ande.

 

Men samtidigt så tror jag att Den helige Ande är en person, eftersom Den helige Ande är Livets Ande. Det är pga. att Sonen sänder oss Den helige Ande som vi får evigt Liv genom tron på honom - Guds son! Och liv föder liv, det är ingen hemlighet!  Dessutom så är ju Gud en levande Gud, jag tror inte att hans högra hand är som våran högra hand, som är helt död, gjord av materia och inte kan flytta på sig själv såvidare våran hjärna och det medvetna säger åt oss att flytta på den högra handen.   Nej jag tror att Guds högra hand är levande och verksamt, precis som Guds Ord! Gud ger världen liv med hjälp av sin högra hand!  Det är vad jag tror!:)

 

Jag vet inte om jag kom av mig lite här, ber om ursäkt om så är fallet!:)   Guds Frid!

Anmäl
2010-02-04 02:09 #5 av: Woodland

Jag tycker inte alls att treenigheten försvinner om jag tror att Den helige Anden är både Faderns Ande och Sonens Ande, jag tycker snarare att det förstärker treenigheten. För vems Ande är Den helige Anden? Det är Guds Ande, ellerhur? Om Sonen säger att Den helige Anden är hans Ande, så blir ju han Jämställd med Gud, och på det sättet blir dem ett.  Alla vi Kristna tror ju att Jesus utförde mirakler med hjälp utav Guds Ande, det gör honom inte mindre Gudomlig, eftersom Den helige Anden också var Sonens Ande. Jesus talade Guds Ord, och Jesus utförde fantastiska under och Mirakler med hjälp utav Den helige Ande. . . .
Och jag tror att Sonen talade genom Den helige Ande och utförde sina mirakler med hjälp utan Den helige Ande, som var både Sonens och Faderns Ande.

Låt mig se om jag kan fatta mig kort!  Flört Varje person i gudomen har sin egen "personlighet" men "kraften" tillhör Guds väsen (essens).  Så Fadern, Sonen och Anden har alla sin egen “kraft” som Gud.  När den H.A. agerar så gör Han det i "kraft" som tillhör hela Treenigheten.    När jag läser början på ditt utlägg få jag intrycket att Anden är kraften i Gudomen.  Du förklarade mer ingående sedan och du tänker rätt men uttrycker dig lite tveksam här.    Den Helige Ande kallas för Guds Ande och Kristi Ande i Rom. 8:9 följ.

Alla vi Kristna tror ju att Jesus utförde mirakler med hjälp utav Guds Ande


Det står ibland att Jesus gjorde under med hjälp utav Den helige Ande och i andra verser att Han gjorde dem i sin egen makt som t. ex. Markus 1:24 följ. och 4:37 följ.


Jag är lite osäker vad du vill säga med  “ Guds högra hand”.Jag vet inte om jag kom av mig lite här, ber om ursäkt om så är fallet!:)   Guds Frid!


Det behöver du inte göra.  Det är bra om vi kan utbyta tankar. . .  jag lär mig mycket av det.  Glad
Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-04 03:56 #6 av: Highness82

Jag kan bara säga en sak, Gud är så stor så man lätt kan slå knut på sig själv!:) Guds högra hand tror jag personligen är Den helige Andens kraft! Jag tror att den helige ande har en kraft, och jag tror att Fadern har samma kraft eftersom Hans Ande utgår ifrån honom, och är hans Ande. Och jag tror att Sonen har denna kraft, därför att det är Sonens Ande, och som Fadern upphöjde sin son med och även gav till sin son!

 

Jag vet inte riktigt hur jag skall beskriva detta! Men jag tror att Sonen innan sitt Människoblivande fanns till i Guds gestalt, och på så vis kom ifrån Gud och blev sänd till världen från Gud genom Den helige Ande. På samma sätt tror jag att Den helige Anden blir sänd till oss!

 

Många gånger i Nya testamentet så talas det om Namn! Och jag tror att det är synonymt med Makt och Kraft! Därför har Gud upphöjt sin son och gett honom den Makt som står över alla andra makter för att alla knän skall böjas inför Jesu namn i himlen på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära!   När man läser Daniel 2:44 står det såhär:

 

"Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen."

 

Daniel 7:13-14 skriver:

"Sedan fick jag i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras."

 

Jag personligen tror ju att detta rike först handlar om Kyrkan - Där Sonens Ande förenar oss som tror och då vi tillsammans blir Kristi Kropp, och att Gud sedan kommer upprätta detta rike geografiskt efter de dödas uppståndelse. Jag tror att det är när vi tror på Guds son och har bekänt han som Herre i vårt liv och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt sin son på den tredje dagen, som Gud har lagt oss (sonens fiender) under hans fötter.  Fadern säger till Sonen såhär:

 

"Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte. "  (ps 110:1-3)

 

Sedan säger Jesus i Matteus 28:18 "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar: döp dem i Faderns och Sonens och Den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut."

 

Jesus säger att han är med oss alla dagar till tidens slut, och Fadern säger till Sonen: Du skall härska mitt ibland dina fiender. Och enligt Paulus i filipperbrevet 2:9-11 så har Gud upphöjt sin son och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän skall böjas inför Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära!

 

Det finns många Kristna som tror att detta en dag kommer att ske, och de tror att texten syftar på Jesu återkomst. Jag tror att denna text talade om den dagen då Kristus satte sig på Faderns högra sida, för snart 2000 år sedan!  Gud har ju redan upphöjt sin son, att han upphöjer sin son betyder ju inte ordagrant att Sonen kommer tillbaka, utan det betyder (tror jag personligen) att han har fått platsen vid Gud Faderns högra sida och att han har fått det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas inför Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och bekänna honom som Herre.  Han är med andra ord Mäktig Gud som Jesaja profeterar om, och som skall vara det heliga Barnets namn!

Så jag tror absolut att Jesus är Herre över oss alla, både Kristus troende som icke Kristustroende. Men det gäller att ta emot Jesus Kristus som Herre genom att öppet bekänna honom som Herre. Folk böjer knä inför Jesu namn och bekänner han som Herre varje dag!  Och jag tror att det är detta rike, då Sonens Ande kommer in i folk som innan sin bekännelse för honom var hans fiende, är det namn - makt och kraft som Kristus fick av Fadern! Då han blir den Herre och Kung som han i grunden är för alla folk och andeväsen, som Guds rike breder ut sig över världen, och förvandlar människor till sin Sons avbild!  Detta är ett rike där det inte finns någon skillnad mellan Jude och Grek, man eller kvinna, slav eller fri. Vit, svart eller gul. Där fiender blir bröder. där slavar och herrar blir bröder. Där rika och fattiga blir bröder. Och en vacker dag, kommer vi att uppstå, och då kommer Gud upprätta det geografiska riket på jorden, där himmel och jord skall bli ett!

 

Det finns mycket man kan säga om detta!:)  Men det är vad jag än så länge tror, tills någon av er motbevisar mig i något som jag precis har skrivit!:) Även om jag både tror och hoppas att ni alla håller med mig i det mesta!=)

 

Men för att förenkla det hela så kan jag sammanfatta det såhär: Jag tror att Sonen fanns till i Guds gestalt innan sitt människoblivande. Han blev människa genom sin egen stora ödmjukhet, och var således Sann Gud och Sann Människa. Han undervisade så som Gud Fadern sade honom. Och han uppfyllde profetior! Och han levde personligen upp till sin egen undervisning. Han dog för våra synder, begravdes och uppstod från de döda på den tredje dagen.  Eftersom han var Sann människa, så fanns det vissa frestelser som ville få honom på fall. Han grät, blev rädd, åt och drack. Och han ville till och med pga. sin egen rädsla att Fadern skulle ta bort denna bägare ifrån honom, så han slapp utstå denna tortyr före och efter korsfästelsen. Men han gick igenom det, trots sin rädsla. Han uppstod och Fadern satte honom 50 dagar efter sin uppståndelse på sin högra sida, och har idag all makt i himlen, på jorden och under jorden! Och jag tror att han hade all denna makt innan sitt människoblivande också, eftersom han då fanns till i Guds gestalt, och Gud har ju alltid haft makten över allt!

 

Jag hoppas att det inte blev för långt och för invecklat!

 

Guds Frid!

 

Anmäl
2010-02-05 00:40 #7 av: Woodland

Jag kan bara säga en sak, Gud är så stor så man lätt kan slå knut på sig själv!:)

Amen!

Guds högra hand tror jag personligen är Den helige Andens kraft!

Tror du att Gud har en hand eller är detta bildligt talat?

Det kanske är bättre att jag skriver under dina meningar när det gäller den heliga Ande.  Jag vill gärna vänta med att diskutera Guds rike tills vi kan reda ut dessa begrepp.  Det kanske hjälper någon som läser.

1.  Jag tror att den helige ande har en kraft, och jag tror att Fadern har samma kraft eftersom Hans Ande utgår ifrån honom, och är hans Ande.

Jag skulle hellre beskriva det så här – Jag tror att den helige Ande har sin kraft och jag tror att Fadern har sin kraft eftersom de är var och en likvärdiga  personer i den Treeniga Gud. 

2.  Och jag tror att Sonen har denna kraft, därför att det är Sonens Ande, och som Fadern upphöjde sin son med och även gav till sin son!

Hellre – Och jag tror att Sonen har samma kraft därför att Han är jämnställd med Fadern och Anden och delar Guds väsen med dem. 


3.  Jag vet inte riktigt hur jag skall beskriva detta!

Det är nyttig att reda ut begreppen här och det är intressant att läsa det du skriver.

4.  Men jag tror att Sonen innan sitt Människoblivande fanns till i Guds gestalt, och på så vis kom ifrån Gud och blev sänd till världen från Gud genom Den helige Ande.
På samma sätt tror jag att Den helige Anden blir sänd till oss!


Vi kan inte finna stöd i ordet för att behandla Kristi inkarnation med samma dignitet som vår pånyttfödelse.  Jag medger att det båda är stora under,  men Jesus inkarnation står i en klass för sig.  Vår Frälsare är unik!  (Jag tror inte du menade någonting annat med det du skrev heller!)   För säkerhets skull vill jag poängtera skillnaden mellan dem.  Hela Treenigheten var inblandad i Jesus människoblivande.
Jesus är Guds enfödde Son, och vi är Guds söner genom adoption.  Ordet (Jesus) var hos Gud och var Gud (Jn. 1:1)

Tycker du att det jag skrev är till någon hjälp?  Ord är viktiga och ibland är det svårt att få fram den där “tanken” som gäller.
Glad

Gud välsigna dej!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-05 03:07 #8 av: Highness82

Hej Woodland!

 

Jag har en fråga till dig, så jag får ett hum om hur du ser på detta med tre enigheten!:) Vi tror ju att Fadern, Sonen och Den helige Anden är tre personer men en Gud. På vilket sätt tror du att Fadern, Sonen och Den helige Ande är ett?  Är det via Kraften som Fadern, Sonen Och den helige Anden har?  Eller är det via något annat?

Och när Jesus sade: "Jag är i fadern" Menade han då att Fadern var Jesus kropp, eftersom Jesus sade att han var I Fadern? Denna tanke slog mig många gånger, innan jag började tro på detta att Den helige Anden var Sonens Ande. Och en annan fråga till dig. Tror du att Jesus hade två andar i sin kropp? Alltså Den helige Anden och sin mänskliga ande?  Om du svarar ja på den frågan: Tror du isåfall att vi Kristna idag har tre andar i vår kropp? Våran ande, Den helige Ande, och Kristus Ande? Om du inte tror att Den helige Anden och Kristus Ande skulle vara samma Ande!:P

Jag skrev ett jättelångt inlägg nyss, men eftersom jag fortfarande är lite osäker, så vågade jag inte riktigt postade det! Och jag kunde inte kopiera det heller, eftersom det är något fel med min webbläsare, så allt bara försvann!:(

 

Du ställer frågan: "Tror du att Gud har en hand eller är det bildligt talat?"

 

Jag tror nog att det är både och! Jag tror att Gud har en Andlig gestalt, och att han på så sätt har andliga händer, men jag tror också att Guds Högra hand är synonymt med Guds Andes kraft och makt! Bibel ställen för detta är Apg 2:33 och apg 5:31!

 

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-05 20:26 #9 av: Woodland

Många bra frågor Hi.    Det märks att du tänker!

1. Jag har en fråga till dig, så jag får ett hum om hur du ser på detta med tre enigheten!

Mänskliga ord kommer till korta när den Allsmäktige skall beskrivas.  Vad jag tycker eller tror om Gud är inte av någon vikt kanske mer än för mig själv.  Men vad jag vill i vår diskussion är att hålla mig inom  gränserna som kyrkan har fastställt i beskrivningen av Treenigheten. 

2. Vi tror ju att Fadern, Sonen och Den helige Anden är tre personer men en Gud. På vilket sätt tror du att Fadern, Sonen och Den helige Ande är ett?  Är det via Kraften som Fadern, Sonen Och den helige Anden har?  Eller är det via något annat?

Som jag skrev i förra inlägget - Jag tror att den helige Ande har sin kraft och jag tror att Fadern har sin kraft eftersom de är var och en likvärdiga  personer i den Treeniga Gud.  Och jag tror att Sonen har samma kraft därför att Han är jämnställd med Fadern och Anden och delar Guds väsen med dem. 3. Och när Jesus sade: "Jag är i fadern" Menade han då att Fadern var Jesus kropp, eftersom Jesus sade att han var I Fadern?

Nej.  Kommer du ihåg att Han bad till sin Fader i himmlen?  Jesus är separerad från Fadern som Person men alla tre med den Helige Ande delar samma väsen som Gud.

4. Tror du att Jesus hade två andar i sin kropp? Alltså Den helige Anden och sin mänskliga ande?

Nej.  Men två naturer.  I inkarnationen förenades Gud och människa i Jesus Kristus.  Denna förening är en förening av substance (materia) och inte bara en moralisk förening som Nestorious påstog.  I Jesus Kristus är både den gudomliga och den männskliga naturen fullkomligt förenad men inte ihopblandad.  Detta kallas i teologien för den hypostatiska föreningen (hypostasis).  Den gudomliga och mänskliga är distinkt från varandra i Honom men förenade. 

Kommer du ihåg hur det utspelade sig på korset?  Jesus gav upp sin ande (singular/ental) vid sin död.  Han hade sin ande, dvs. Guds ande, helig ande, Jesus ande men också den mänskliga själen som kunde göra beslut (osv) men inte begå synd. 

5. Jag tror att Gud har en Andlig gestalt, och att han på så sätt har andliga händer, men jag tror också att Guds Högra hand är synonymt med Guds Andes kraft och makt! Bibel ställen för detta är Apg 2:33 och apg 5:31!

Människor målar ofta upp Gud Fadern som “gubben i himlen” men Han har ingen kropp.  Bibeln är Guds jollrande eller babyspråk till oss.  När det står i ordet att Gud ser, är vred, skrattar, känner, har olika fysiska lemmar osv. kallas det för anthromorfisms.  Det är på detta sätt Han förmedlar sig i ordet så att  så vi skall förstå.   Det är ett bildspråk som syftar till Hans egenskaper.  Varken i  judisk eller kristen teologien har Gud en andekropp eller är själ, kropp och ande beblandad.  Han har inte våra känslor heller för Han har inte en mänsklig själ.  Vi kan bara överföra sanning till varandera genom mänskliga tankar med människors ord.  Gud böjer sig ner till oss i Ordet för att förmedla Hans tankar om allt vi behöver veta.

Men nu sedan Inkarnationen finns det en Guda/människa i himmlen!  Men Fadern och Anden har inte lagt till sig mänsklighet.  Ordet blev kött.

MVH

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-05 22:05 #10 av: Highness82

Hej Woodland!

 

Jag går rakt på frågorna!:)

 

Du skriver: "Som jag skrev i förra inlägget - Jag tror att den helige Ande har sin kraft och jag tror att Fadern har sin kraft eftersom de är var och en likvärdiga  personer i den Treeniga Gud.  Och jag tror att Sonen har samma kraft därför att Han är jämnställd med Fadern och Anden och delar Guds väsen med dem. "

 

Fråga: På vilket sätt är dem ett då? Om de har en varsin kraft och att kraften inte skulle kunna förena dem?

 

Jag kan inte kopiera så jag skriver nummer på frågorna!

 

På fråga tre svarade du inte direkt på min fråga! :P Jag undrar på vilket sätt Sonen var i Fadern - om det inte var genom Anden eller genom Kroppen, hur var Sonen då i Fadern? Jag håller visserligen med dig i ditt svar, att Fadern var i himlen då Sonen befann sig på jorden.

 

Vi tar Kyrkan som ett exempel!

 

Vi som tror på Kristus blir ett med Kristus och varandra eftersom vi får Den helige Ande i vår kropp som trons nådegåva. Församlingen är Kristi Kropp, och Kristus är huvudet för församlingen. När vi har Guds Sons Ande "Den helige Ande" i vår kropp, så blir vi också Guds barn. Eftersom Sonens Ande är i oss och på så vis blir vi ett med Sonen och varandra - i och med att vi alla har Sonens Ande i vår kropp.

 

Då Sonen levde här på jorden så var Fadern huvudet för Sonen, på samma sätt som Sonen är huvudet för församlingen - Sin Kropp. Han följde Faderns vilja och talade och gjorde det som Fadern ville att han skulle säga och göra.  Och Sonen följde Faderns vilja eftersom han älskade Fadern och Fadern älskade Sonen. Och detta (tror jag) gjorde att Fadern var huvudet för Sonen, på samma sätt som Sonen är huvudet för oss idag!

 

Men för att nu beskriva Sonens otroliga Gudomlighet i detta så vill jag ändå först förklara mig.  Jag tror inte att vi blir Gudar, därför att Sonen som är Gud är i Oss genom sin Ande. Kan tänka mig att denna tanke lätt kan ploppa upp. då man läser det som jag skriver!

 

När Jesus helade sjuka människor, så behövde han endast säga ett enda ord. Och han talade av egen auktoritet. Han hytade åt stormen och den lydde honom. Han sade: "Tig, far ut ur honom" och demonen slängdes ut. Och när han undervisade, så talade han i egen person, och sade aldrig: "SÅ säger Fadern" eller: "Så säger Herren Gud..."  Han sade istället: "Men jag säger er.."

 

När vi tex. ber för sjuka, så avslutar vi alltid "I Jesu Kristi namn" eller "I Jesu namn"  Vi ber aldrig så som Jesus talade - alltså av egen auktoritet.  Jesus sade aldrig: "Bli frisk i Faderns namn" Eller "Bli frisk i Guds namn" Utan han hade makten att hela folk av egen auktoritet, genom att endast yttra ett ord. I Matteus sade han till en man med spetälska: "Jag vill, bli ren" och mannen blev frisk. Matt 8:1-4

 

Här ser vi Jesu Gudomlighet.  Om Den helige Ande inte var hans Ande,  så hade aldrig Jesus kunnat tala så av egen autoritet, eftersom Den helige Ande isåfall endast skulle vara Faderns Ande. Och det var ju genom Den helige Anden som Jesus helade sjuka människor och talade genom!

 

Man kan säga såhär om min tro på Fadern, Sonen och Den helige Ande. Faderns vilja kommer först. Sonen talar eftersom han är Guds Ord. Och den helige Ande förverkligar Faderns vilja och Sonens utsägande. Men hela tiden blir det Guds vilja, Guds Ord och Guds uppenbarelse, Skapande osv! Beroende på vad Faderns vilja är och Sonen säger!:)  Förstår du hur jag tänker där?:)

 

Det kanske låter lite invecklat, eftersom Gud är så stor, och jag är bara en vanlig liten människa! :P Jag är medveten om att jag kan ha fel, eftersom jag inte känner till Guds väsen på det sättet. Men det viktigaste är i grunden att veta vad Guds vilja är och följa den!:)

 

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-06 13:31 #11 av: Camillhe

5. Jag tror att Gud har en Andlig gestalt, och att han på så sätt har andliga händer, men jag tror också att Guds Högra hand är synonymt med Guds Andes kraft och makt! Bibel ställen för detta är Apg 2:33 och apg 5:31!

 

Människor målar ofta upp Gud Fadern som “gubben i himlen” men Han har ingen kropp.  Bibeln är Guds jollrande eller babyspråk till oss.  När det står i ordet att Gud ser, är vred, skrattar, känner, har olika fysiska lemmar osv. kallas det för anthromorfisms.  Det är på detta sätt Han förmedlar sig i ordet så att  så vi skall förstå.   Det är ett bildspråk som syftar till Hans egenskaper.  Varken i  judisk eller kristen teologien har Gud en andekropp eller är själ, kropp och ande beblandad.  Han har inte våra känslor heller för Han har inte en mänsklig själ.  Vi kan bara överföra sanning till varandera genom mänskliga tankar med människors ord.  Gud böjer sig ner till oss i Ordet för att förmedla Hans tankar om allt vi behöver veta.

 

Varför skulle inte Gud kunna ha en kropp? Annrlunda än vår, ja säkerligen men vi är skapade till Hans avbild, vad det betyder exakt vet vi inte, men man kan inte utesluta det. Självklart är Han inte människa, men jag har aldrig sett någt i bibeln som visar att Han inte kan ha en kropp.

Anmäl
2010-02-06 22:31 #12 av: Woodland

Fråga: På vilket sätt är dem ett då? Om de har en varsin kraft och att kraften inte skulle kunna förena dem?

De är samma Väsen – Gud.  Den Gudomliga naturen tillhör alla tre. Treenigheten är en mysterium; dvs vi kan inte förstå den tillfullo.  Det är helt naturligt för en troende att begripa att hon inte kan förstå Gud fullt ut. Tron vilar i uppenbarelsen. Fadern, Sonen och Anden har gemensamma personlighetsegenskaper som t.ex. kraft, kärlek, hat av synd i alla dess former, trofasthet osv.  Gud är allvetande, allsmäktig, suverän, allestädes närvarande osv.  Kolla gärna igen på inlägg #1 och vad Matthew Henry skrev.  Men deras relation innbördes är distinkt som Fadern, Sonen och Anden.

Jag undrar på vilket sätt Sonen var i Fadern - om det inte var genom Anden eller genom Kroppen, hur var Sonen då i Fadern? Jag håller visserligen med dig i ditt svar, att Fadern var i himlen då Sonen befann sig på jorden.

Du skrev rätt att Fadern var inte i Jesus kropp och inte den tredje personen i Gudomen heller – den helige Anden.  Men de var ett ändå.  Ett i hjärta, plan, renhet, tanke osv.  Ordet var av samma substans som Fadern och Anden och blev kött.  (John ev. 1:1)  Den evige Gud träde in i tiden.  Han tog till sig  mänskligheten.  Gud förändras inte.  Så Logos förändrades inte när Han blev människan vid inkarnationen.  Två naturer i en person = Jesus Kristus.  Före inkarnationen besökte Ordet mänsklighetensom t.ex.  1 Mos. 18 och kallades HERRENS Ängel.  Jesaja såg Honom (kap 6).  Vi tar Kyrkan som ett exempel!  Vi som tror på Kristus blir ett med Kristus och varandra eftersom vi får Den helige Ande i vår kropp som trons nådegåva.

Det anses att den Helige Ande innebor en människas ande.  Utifrån denna välsignelse arbetar den troende på sin frälsning – dvs att bli omvandlad till Kristus i det dagliga livet genom ett förnyat sinne.


Då Sonen levde här på jorden så var Fadern huvudet för Sonen, på samma sätt som Sonen är huvudet för församlingen - Sin Kropp. Han följde Faderns vilja och talade och gjorde det som Fadern ville att han skulle säga och göra.


Ja, det gjorde Han.  Sonen kunde inte synda för det hade varit emot Hans natur och är ytterligare ett bevis för Hans gudomlighet.


Och Sonen följde Faderns vilja eftersom han älskade Fadern och Fadern älskade Sonen. Och detta (tror jag) gjorde att Fadern var huvudet för Sonen, på samma sätt som Sonen är huvudet för oss idag!

Det finns en sanning - Skillnad i funktionen (roller) indikerar inte en underlägsenhet av naturen.
Vi måste alltid hålla i tankarna att relationen mellan Fadern och Sonen är inte desamma som mellan Fadern (Jesus och Anden) och oss.  Det är lätt att många får för sig  att det är så för vissa predikningar nuförtiden  ofta gudomligör människan och  gör Gud till hennes tjänare. 
Resultat har blivit en felaktig gudsbild i mångas sinne.  Gud hålls inte på den plats Han bör har i våra hjärtan.  Vördnaden försvinner.


Här ser vi Jesu Gudomlighet.  Om Den helige Ande inte var hans Ande,  så hade aldrig Jesus kunnat tala så av egen autoritet, eftersom Den helige Ande isåfall endast skulle vara Faderns Ande. Och det var ju genom Den helige Anden som Jesus helade sjuka människor och talade genom!

Det är bäst att göra skillnad på Personerna här.  Jesus egen ande var inte den tredje personen i treenigheten men de är ändå av samma Väsen.  Jesus makt var densamma som Fadern och Sonen har och Han använde den efter vad Fadern och Anden bestämde i samråd i det odaterade förgångna.  Vi kallar resultet av Guds plan för frälsningens förbund.
Den helige Ande är inte som en makt vi kan använda.  HAN bestämmer precis var evangeliet skall predikas, församlingar skall bildas, vem skall helas osv.  Jag hade fått det om bakfoten att VI ber igenom väckelse eller det ena eller det andra, men det är Herren som reser upp förbedjare för att bedja igenom Hans vilja och plan. 


Man kan säga såhär om min tro på Fadern, Sonen och Den helige Ande. Faderns vilja kommer först. Sonen talar eftersom han är Guds Ord. Och den helige Ande förverkligar Faderns vilja och Sonens utsägande. Men hela tiden blir det Guds vilja, Guds Ord och Guds uppenbarelse, Skapande osv! Beroende på vad Faderns vilja är och Sonen säger!:)  Förstår du hur jag tänker där?:)

Ja, jag tror det.  Faderns vilja, Ordets vilja och Andens vilja är totalt förenad.  Jesus hänvisade till sin Fader som bekräftelse att Han var Messias.  Den tredje Personen i Treenighten, den helige Ande, kom till jorden utsänd av Fadern efter Jesus löfte på Pingstdagen.  Han innebor församlingen och den troendes ande är Hans viloplats.  Han formar oss till Kristus  genom Ordet, våra prövningar och livets omständigheter.   I GT tider kom Han komtill sitt folk och lämnade dem också.  Det var därför Kung David bad att inte Guds Ande skulle vika ifrån honom.  Simson är ett annat exempel.  Lärjungarna slogs med häpnad när Jesus sade att Anden skulle vara med dom alltid och bo i dem. Genom Honom känner vi att vi är Guds barn och Han förmedlar kunskapen om Gud.


Det kanske låter lite invecklat, eftersom Gud är så stor, och jag är bara en vanlig liten människa! :P Jag är medveten om att jag kan ha fel, eftersom jag inte känner till Guds väsen på det sättet.
Ja du, där känner jag igen mig!

Men det viktigaste är i grunden att veta vad Guds vilja är och följa den!:)
Ja, men för att följa Guds vilja måste man veta vad den viljan är.  Det går bra som nyfödd kristen att inte kunna så mycket och vara nöjd med att ha upplevt frälsning.  Vi bör alltid vara nöjda för den.  Men vi bör som Petrus skrev: Håll fast vid er tro på Kristus, er Herre, och om någon frågar er varför ni tror som ni gör, så ska ni vara beredda att berätta det för honom på ett mjukt och respektfullt sätt och med övertygelse. (1 Pet 3:15)  Och det kräver kunskap.  Vi bör inte bara läsa bibeln men studera den så vi får saker och ting att gå ihop på  det intellektuella planet också.  Om man älskar någon så vill man veta så mycket som möjligt om den. Och i Guds fall är det så tacksamt att ägna sig åt Honom.  Han blir bara mer och mer älskad av den som lär sig och begrundar den stora frälsningen!

Hoppas detta hjälper.
MVH  Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-06 23:16 #13 av: Highness82

Tack Woodland för ditt långa och tänkvärda svar! :) Tydligen är det så att vi tänker olika, men Frälsningen är ju hos Jesus och så länge som både du och jag tror och har bekänt Jesus som Herre och att vi i våra hjärtan tror att Gud har uppväckt honom, så är vi frälsta!

 

Du skrev: "Ja, men för att följa Guds vilja måste man veta vad den viljan är. "

 

Jag känner personligen att jag måste besvara detta, eftersom jag tror att jag vet vad Guds vilja är!


Jag tror att Guds vilja framför allt är att vi skall tro på hans Son! Men också att vi skall älska varandra, vår nästa och till och med våran egen fiende. Jag tror att Guds vilja är att vi skall bära frukt, frukt som består.  Och det gör vi när vi förblir i Jesus ord.

 

Jesus säger såhär till de judar som trodde på honom i Joh 8:31

 

"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärljungar. Ni skall lära känna Sanningen, och Sanningen skall göra er fria." Lite längre ner i vers 36 så betyder Sanningen Sonen själv.  "Sanningen skall göra er fria" -  "Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria."

 

Men vad betyder ordet som vi måste förbli i?

 

Jesus säger: "Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärljungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min Kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min Kärlek, så som jag har hållit min Faders bud och är kvar i hans Kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: Att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.  Joh 14:7-12

 

I vers 16 säger Jesus: "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra."

 

I Gal 5:22 står det om Andens frukter som jag antar att vi Lärljungar skall bära? Och det är följande: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen, säger Paulus i det brevet.

 

Så jag tror att det handlar om att låta sig förvandlas med hjälp utav Den helige Ande, vi skall älska varandra, eftersom vi förblir i Jesus Kärlek genom att älska varandra.  Detta var ju vad Jesus befallde! Och då måste det ju också vara Guds vilja? Eller vad tror du Woodland?

 

Jag önskar dig Guds Frid och Glädje i vår Herre Jesus Kristus!

Anmäl
2010-02-07 15:39 #14 av: Woodland

# 11
Varför skulle inte Gud kunna ha en kropp? Annrlunda än vår, ja säkerligen men vi är skapade till Hans avbild, vad det betyder exakt vet vi inte, men man kan inte utesluta det. Självklart är Han inte människa, men jag har aldrig sett någt i bibeln som visar att Han inte kan ha en kropp.

Ditt resonemang är inte utan grund när vi tänker på de mänskliga egenskaper som tillskrevs Gud i bibeln.  Mormonerna, och t. ex.  Finnis Dake, Jimmy Swaggart, Kenneth Copeland, och Benny Hinn har alla  predikat att Fadern har en kropp (andlig) men jag vill inte sälla mig till dem.   Dessa anthropomorphites (osäker om den svenska stavningen ) hänvisar till 1 Mos 1:26-27*  att människan är skapad i Guds avbild som bevis.
Kyrkans Gudsbild var född ur GT och i den judiska teologin har Gud (Fader och Anden för oss) inte var sin kropp.  Han är inte heller som new age vill påstå en energi för att Han har personliga egenskaper som vilja, intellekt osv.  Vi är skapade i Guds avbild och det innebär att vi har en rationell själ som skiljer oss från djur.  Det är denna skillnad som påpekas i 1 Mos.  Med vår själ har vi kommunikation med Gud.

När biblen talar om Guds andra kroppsliga egenskaper  är det ett metaforiskt språkbruk.  Det är också ett poetiskt språk som t. ex. i Ps. 91: 4   Han kommer att skydda dig med sina vingar! Ja, under sina vingar bevarar han dig. Tar vi det bokstavligt skulle det betyder att Gud har vingar och kanske fjädrar men vi tolkar det inte så. 

Jesus sade Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning. Joh. 4:24   En ande är till sin natur inte  kroppslig och utan delar.  Se här mina händer och mina fötter, och se att det är jag själv; ja, ta på mig och se. En ande har ju inte kött och ben, såsom ni ser mig ha.  Luk. 24:39
Så Gud är ande och uppfyller hela universum med sin närvaro. 

Roligt att du kom med i diskussionen! Glad

*Sedan sa Gud: Låt oss skapa människan, lik oss själva, att härska över allt liv i havet och i luften och på jorden.  Alltså skapade Gud människan lik hennes Skapare, lik sig själv skapade Gud människan till man och kvinna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-07 15:41 #15 av: Woodland

# 13
Tydligen är det så att vi tänker olika.

Det är bra att du funderar och tänker. Glad Kommer du ihåg vad jag skrev i # 9 ? (Vad jag tycker eller tror om Gud är inte av någon vikt kanske mer än för mig själv.  Men vad jag vill i vår diskussion är att hålla mig inom  gränserna som kyrkan har fastställt i beskrivningen av Treenigheten. )
Det är oerhört viktigt att vi håller fast vid kristendomens accepterade Gudsbild annars kanske vi tillber en avgud.  Detta är inte av underordnad betydelse.

Så jag tror att det handlar om att låta sig förvandlas med hjälp utav Den helige Ande, vi skall älska varandra, eftersom vi förblir i Jesus Kärlek genom att älska varandra.  Detta var ju vad Jesus befallde! Och då måste det ju också vara Guds vilja? Eller vad tror du Woodland?

Ja, Guds vilja sade Jesus var att tro på den Han sände (Jesus) och det innebär helgelse för den troende.  Men att vara till nytta för Gudsrike är också viktigt, tycker jag, och det innebär att veta vad man tror på och om det finns fog för det i Ordet och med stöd av traditionen.  (inte tvärt om)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-07 16:57 #16 av: Highness82

#15, Ja, det vill jag också! Men istället för att ge vika och tänka: "Jag kan inte förstå Treenigheten" så vill jag ändå försöka förstå den, och då är ju skriften det bästa att vända sig till!

 

Jag tror också att Logos är detsamma, både då han befanns sig i Guds gestalt, som då han blev Människa i Kristus Jesus, men jag tror att Den helige Ande befann sig i Kristi Kropp.

 

Fadern och Anden är Ett. Anden och Sonen är Ett. Fadern och Sonen är Ett.  Fader, Son och Helige Ande är Ett! Och för att de skall bli Ett, så måste de också vara Ett med varandra, förstår du?:)


Det är lite såhär jag tänker i min tro på treenigheten!:)

 

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-07 19:21 #17 av: Woodland

# 16

förstår du?

Jag är lite osäker på vad du menar Hi.

Vill du förklara för mig vad du menar med  “ att Den helige Ande befann sig i Kristi Kropp.”

Fadern och Anden är Ett. Anden och Sonen är Ett. Fadern och Sonen är Ett.  Fader, Son och Helige Ande är Ett! Och för att de skall bli Ett, så måste de också vara Ett med varandra, förstår du?:)

Vill du läsa inlägg #3 igen?  Vad menar du med ordet  Ett?

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-07 20:08 #18 av: Highness82

#17 Jag skall förklara så gott jag kan!:)

 

Jag tror att Logos är Kristus i sin Gudomliga natur, Logos blev människa i Jesus! Och Logos är ju Guds Ord. Alltså är Jesus Kristus Guds Ord och därmed Gud!  Den helige Ande är ett med Logos, Paulus skrev i Hebreerbrevet att Kristus bär upp allt med kraften i sitt ord, och jag tror att det syftar på kraften ifrån Faderns och Sonens Ande.

 

Jesus säger: "Men om det är med Guds Ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er."  Matt 12:28

 

Jesus säger dessutom såhär:

 

"Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sade: Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är Fadern och Fadern är i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern är i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull." Joh 14:7-11

 

Jesus säger sedan: "Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd. Den som hatar mig hatar också min Fader. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min Fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar  bland dem som ingen annan gjort, skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem, och de hatar både mig och min Fader."  Joh 15:22-24

 

Så då man läser detta så verkar det enligt mig som att både Sonen och Fadern utförde dessa gärningar. Sonen talade det som Fadern ville att Sonen skulle säga. Eftersom Sonen följer Faderns vilja i ord och handling. Gärningarna som Sonen gjorde, var i Faderns namn, alltså i Faderns Andes makt och kraft, och dessa gärningar som Sonen utförde vittnade om att Fadern hade sänt Sonen.  Och på detta sätt tror jag att Fadern och Sonen var ett.

 

De var ett genom att Faderns Ande var i Sonens kropp! Men samtidigt så säger ju skriften att Den helige Ande också är Sonens Ande. Så samtidigt som Fadern var i Sonens Kropp genom sin Ande, var Sonen i Faderns himmelska andliga kropp genom samma Ande som också var hans Ande.  Här ser man att de blir ett! Fadern och Den helige Ande är Ett, eftersom Den helige Ande är Faderns Ande. Den helige Ande och Sonen är Ett. Eftersom Den helige Ande är Sonens Ande. Fadern och Sonen är Ett, eftersom Sonens Ande är i Fadern, och Faderns Ande är i Sonen.

 

Jag kan inte få till det på något annat sätt, för om det inte var såhär, då måste ju Jesus ha ljugit då han sade att han var i Fadern och Fadern var i han, och jag personligen tror inte att Jesus kan ljuga, eftersom han är Sanningen!  Eller också så måste just dem bibelställena ha blivit förändrade, och att Jesus egentligen sade något helt annat.  Men det är inget som jag tror!:)

 

Eller finns det något annat sätt att se på detta och som jag ännu inte har tänkt på?

 

Guds Frid!

 

 

Anmäl
2010-02-08 01:19 #19 av: Camillhe

Woodland, det var läskigt att se mitt resonemang kopplas ihop med hinn Swaggart etcFlört deras syn är ju att Gud har en kropp, själ, ande, Jesus en kropp, själ och ande, och den helige Ande kropp, själ och ande.

Så menar jag inte. Jag har inte lagt ner ngn tid på studier och vet inte exakt vad jag tror i frågan, men jag har inte kunnat utesluta helt att Gud har en gestalt, att Han på ngt sätt har ngn slags fysisk utformning när vi får möta honom i himlen. Jag ser inte Gud som en gammal gubbe med långt skägg som tittar ner på oss bakom ett moln, men jag ser Honom i mitt inre ändå som en gestalt. Kan inte förklara det så bra, och det är mkt möjligt att jag har helt fel. Känns inte så viktigt dock, får ju svar på det i Himlen:D

Ang själ så har djuren också en själ, men du menar kanske att dom har en själ, bara att den inte är rationell?

 

Highness: Jag tror att du blandar ihop begreppen lite grann. Om vi istället för att kalla Gud ande för ande och kallar det för kraft så kanske det blir lite enklare.  Så Gud har en kraft, Jesus en kraft, H.A en kraft, Guds kraft var i Jesus, och Jesus kraft var i Gud eftersom dom är ett. En människa består av kropp själ och ande. Men del av den Helige Andes "kraft" får vi när vi blivit kristna, Hjälparen.

Kraft var inte riktigt det optimala ordet, men jag vill genom att använda det visa på att Guds "ande" inte är den H.A, även om H.A är en del av treenigheten och därmed en del av Gud.

Anmäl
2010-02-08 01:33 #20 av: Highness82

Hej Tarmsaft, och trevligt att du se dig!=)

 

Så Guds Ande är inte Den helige Ande? Har han två Andar då? Eller vem var den Guds Ande som Jesus drog ut demonerna med, om inte den Helige Ande?

 

Jag kan köpa detta med kraften, Att Jesus var genom sin kraft i Fadern och Fadern var i sin kraft i Sonen!  För då är de ju i varandra, och det var det som jag ville ha en förklaring på - om det inte var Den helige Ande som evangelierna talade om!

 

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-09 00:11 #21 av: Woodland

# 19
När jag skriver om saker och ting skriver jag lite brett för att förhoppningsvis hjälpa andra som läser att placera saker och ting i ett större sammanhang.  När du talar om gestalt kan jag relatera till dina tankar.  Man har sett något liknande i sci-fi genre, men likväl är det främmande för Treenighetsläran. 


Ang själ så har djuren också en själ, men du menar kanske att dom har en själ, bara att den inte är rationell?

Ja, inte rationell och inte evig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-09 00:15 #22 av: Woodland

# 18

Jag tror att Logos är Kristus i sin Gudomliga natur, Logos blev människa i Jesus! Och Logos är ju Guds Ord. osv.


Logos blev människan: dvs, Jesus Kristus.   Jesus Kristus har sin egen gudomliga kraft.  Kommer du inte ihåg att Han lovade lärjungarna att Han skulle be Fadern om Hjälparen?  Hjälparen kom till jorden för att innebo Guds folk i kyrkan på Pingstdagen.

Jag håller med TS att du blandar ihop begreppen.

Naturligtvis så ljög inte Jesus.

Hi, försök att sikta in dig på ett ämne i taget.  Treenighetsläran är ingenting man kan skumma över.  Man måste ge den tid.

Jesus var kroppsligen här på jorden, Fadern var i himmlen och den Helige Ande besökte jorden till och från genom mänsklighetens historia.  (Jag gav dig Kung David och Simson som några ex.) 
Gud är en. Så när Jesus utförde någonting var  Fadern och Anden med på noterna därför att allting de gjorde var i överenstämmelse.   Det är därför Jesus säger att Fadern var i Honom.  En Person i Treenigheten agerade och Gud agerade.  Det finns fullkomlig enighet dem emellan men kom ihåg att de tre Personerna är inte ihopblandade som en smet eller massa.  <<Jag hoppas du uppfattar mig rätt här)

I frälsning drar Fadern personen till Jesus.  Jesus tar emot och den Helige Ande verkställer gärningen.

Jesus döptes.  Fadern talade från himmlen och Johannes uppfattade den helige Ande “såsom en duva” över Honom.  Treenigheten var med på dopet, men Fadern var i himmlen och Anden var inte “i” Jesus utan över Honom.  Vi kan inte förstå detta utan vi måste acceptera att det är så.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-02-09 00:31 #23 av: Highness82

Hejsan Woodland och Guds Frid över dig!:)

 

Ja, nog är det så att vi inte kan förstå treenigheten, men många av oss har ju svårt att förstå till och med våran egna matriella kropp, men samtidigt så tror vi ju att vi har en matriell kropp! Då måste det ju även vara så då det kommer till Guds väsen?:)

 

Om det är så att du har rätt, så jag vill jag uppriktigt be om förlåtelse om jag på något sätt undermedvetet försökt vilseleda någon, det var aldrig min mening, om så är fallet.

 

Förlåt!

Anmäl
2010-02-09 01:13 #24 av: Woodland

# 23

Ja, nog är det så att vi inte kan förstå treenigheten, men många av oss har ju svårt att förstå till och med våran egna matriella kropp, men samtidigt så tror vi ju att vi har en matriell kropp! Då måste det ju även vara så då det kommer till Guds väsen?:)

Jag är lite osäker på vad du menar Hi.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.