Bibeln

Kan Jesus även ha kommit ifrån Levistam?

2010-02-06 16:17 #0 av: Highness82

Jag håller på och diskuterar denna fråga på en annan Kristen site, och vi kom att diskutera en sak, som är rätt så intressant, och jag tänkte fråga er hur ni ser på detta och vad ni tror. Vägled mig gärna rätt om det skulle vara så att jag helt och hållet har fel!

Det står i Lukas 1:5 såhär:

“På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet.”

I vers 36 säger Ängeln Gabriel till Maria: “Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.”

Jag vet inte om det finns stöd för detta i Bibeln, men jag har hört att Maria och Elisabet var Kusiner genom att deras mödrar var systrar. När man funderar vidare på detta, så blir det rätt så intressant, om de nu skulle vara Kusiner! Jesus är ju enligt Bibeln en Kunglig Präst. Och Prästerna kommer (enligt Judisk sed) alltid ifrån Levi stam. Den stammen som Aron härstammar ifrån. Leviterna var dem som endast kunde bli präster i Israel, och Jesus blev ju en överstepräst, när han offrade sig själv och sedan satte sig på Faderns högra sida. Men han var samtidigt Kung då och är Kung idag!

Men jag vill även säga detta, jag tror även att Marias Pappa kom ifrån Juda stam! Och att Jesus därmed blev både Kunglig och Prästerlig till blodet!

Jag tänkte fråga er: Vad tror ni om detta? Kan jag ha fel, eller kan det vara så att jag tänker rätt?

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-07 09:36 #1 av: Camillhe

Jag tror inte det finns någt svar på om Jesus härstammade från Levi stam. Att han härstammade från Juda vet vi.

Lukas skrev ner Marias släkt och Matteus Josefs.

Och sen en fråga som du bör ställa dig är; hur ärvdes släkttavlan, när kunde man kalla sig " av xx stam"?

Jag tror du kan hitta bra svar om du läser judisk litteratur, men jag vet inte för jag har inte undersökt just det du frågar om.

Anmäl
2010-02-07 12:50 #2 av: Highness82

#1 Hej Tarmsaft!=)

 

Barnen ärvde sin släkttavla, oftast genom det biologiska, men de kunde också göra detta via lagen!

 

Jag , personligen, tror inte att Lukas skrev ner Marias släkt, eftersom det står "Han var, menade man, son till Josef som var son till Eli"  Så jag personligen tror att båda släkttavlorna talade om Josefs släkt! Bara det att de skrev på olika sätt!

 

Namnen på släkterna i Israel bestämdes antingen efter naturen eller efter lagen. Efter naturen då en äkta son följde fadern, efter lagen när någon avlade barn i sin avlidne och barnlöse brors namn.

5 Mosebok 25:5-6

"När bröder bor tillsammans och en av dem dör barnlös, då skall den dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utanför släkten. Hennes svåger skall gå in till henne och ta henne till hustru och så äkta henne i sin broders ställe. Och den förste son hon föder skall uppta den döde broderns namn, för att dennes namn inte må utplånas ur Israel.

Det kan mycket väl vara så att det är därför som släktnamnen är olika ifrån Kung David till Josef, då vi läser Jesus släkttavla! Eller vad tror du tarmsaft?

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-07 19:44 #3 av: Hukanson

Guds Frid!

 

Det är stort att tänka fritt men större att tänka rätt, fick jag lära mig i Uppsala. Här för du fram intressanta vildteorier som skulle innebära att antingen är Jesus en korsning mellan en jude och en levit eller att han i sin heliga jungfrufödsel var en levit därför att Maria var det och bara utåt sett utgav sig för att vara jude.

Är då en sann och helig levit judarnas konung?

Det mänskliga har så mycket drama och regler och vi vet ju inte mer än det som står skrivet men det står ju skrivet till vår eviga tro och frälsning så var och en måste tro själv för att bli salig på sin frälsning.

Tack för inlägget, ditt intresse är "smittande".

 

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-02-07 20:16 #4 av: Highness82

#3 Hej Hukanson!

 

Jag tror inte att Jesus helt och hållet var Levit till blodet, men att Marias ena förälder kom ifrån Levi stam, och den andra ifrån Juda stam!  Om Elisabet och Maria verkligen var biologisk släkt, så måste ju Jesus iallafall härstamma ifrån Levistam från ena hållet. Men jag tror samtidigt att han kom ifrån Juda stam via det biologiska från det andra hållet - antagligen ifrån Jesus morfars släktled. Eftersom jag har hört (vet inte om det är helt sant) att Marias och Elisabets mödrar var systrar.

 

Sorgligt nog står det inget om Marias förädlrar (vad jag vet) i Nya testamentet.

 

Jag vill så klart tänka rätt, men vad är rätt då det kommer till marias släktled?

 

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-07 21:18 #5 av: Hukanson

Guds frid!

 

vad man kan forska vidare i är i alla fall sedvanorna i giftermål. Veta med mer bestämdhet om det var brukligt att de gifte sig över stamgränserna.

Om jag inte har missförstått det hela var ju Elisabeth havande med en pojke som namngavs Johannes, som sedemera gick ut i öknen för att leva för Herren och vattendöpa människor till bot och bättring. Denne Johannes som döpte Jesus skulle då vara en syssling till Jesus.

Jesus hade många bröder och systrar. Om jag minns rätt tre bröder och fyra systrar. Dessa borde ha hunnit med att gifta sig och få barn under Jesu tid. Jesus var alltså både morbror och farbror när han så olyckligt och beklagligt offrade sig för folket.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-02-07 21:35 #6 av: Highness82

Hej Hukanson! :)

 

Jag var inne lite på detta igår, då jag först lade upp denna fråga om Maria och Elisabet var släkt, och att Maria i såfall inte kunde gifta sig med någon ifrån tex. Juda stam, om hon själv tillhörde en annan Israelitisk stam, och i detta fallet Levi stam.

 

I fjärde Mosebok 36:6-9 står det såhär:

"Detta är vad Herren befaller angående Selofhads döttrar. Han säger: "De må gifta sig med vem de finner för gott, bara de gifter sig inom en släkt som hör till deras egen fädernestam. Ty en arvedel som tillhör någon av Israels barn må inte gå över från en stam till en annan, utan Israels barn skall behålla kvar var och en sin fädernestams arvedel. Och när en kvinna som inom någon av Israels barns stammar har kommit i besittning av en arvedel gifter sig, skall det vara med en man av någon släkt som hör till hennes egen fädernestam, så att Israels barn förblir i besittning var och en av sina fäders arvedel. Ty ingen arvedel må gå över från en stam till en annan, utan Israels barns stammar skall behålla kvar var och en sin arvedel."

 

Så enligt Mose lag fick inte judarna gifta sig med någon ifrån en annan stam, eftersom arvedelen inte får gå över från en stam till en annan.

 

Men sedan står det såhär om Leviterna i femte mosebok 18:1-2

 

"De levitiska prästerna, hela Levis stam, skall inte ha någon lott eller arvedel med det övriga Israel. Av Herrens eldsoffer och hans arvedel skall de ha sitt underhåll. De skall inte ha någon arvedel bland sina bröder. Herren är deras arvedel, så som han har sagt dem."

 

Så då man tänker på detta, så kunde väl Josef gifta sig med Maria, OM hon nu tillhörde Levi stam helt och hållet? Eftersom Levistam inte skall ha någon arvedel, och att arvedelen därför inte kan gå över från tex. Juda stam som i Josefs fall, till Levi stam genom Maria?

 

Jag är medveten om att jag kan ha helt fel i detta då det kommer till Marias släktled. Jag är som sagt osäker, för det står ju endast i Skriften att Jesus kommmer ifrån Juda stam, och inget om Levi stam.   Har det blivit något fel i min översättning då det står att  Maria och Elisabet är släkt?  Eller kan ordet i grundtexten betyda något helt annat?   Eller finns det någon annan förklaring?

 

Guds Frid!

 

 

Anmäl
2010-02-07 23:07 #7 av: Hukanson

Guds Frid!

 

Äktenskapet är ett av de mest centrala begreppen inom den Israeliska traditionen. Att Maria och Josef gifte sig var måhända ett övertramp enligt gällande sed eller kanske lag, men i och med äktenskapets fullbordan så var ju ändå makarna att betrakta som ett kött och det köttet tillskrevs mannens egenskaper dvs stamtillhörighet. Även barnen betraktades efter fadern.

Men med Jesus var det måhända annorlunda. Skriften skulle kunna tolkas som att det var en jungfrufödsel, att det skedde ett gudomligt ingripande och i likhet med Sara fick Maria en son som egentligen icke hade avlats på vanligt sätt. Detsamma kan man ju tro om Johannes.

På det sättet skulle man därför kunna tänka att både Jesus och Johannes var av Levi stam och därför inte hade någon arvedel utom Herren deras Fader.

På det sättet var det ju logiskt att de sågs som präster bägge två - därför att de ju var präster bägge två. Men Jesus hade inget emot  att antyda att han faktiskt var mer än en präst, han var en gudamänniska. En som bar hela Israels öde i sina händer och skulle vara hela tidsålderns ledare.

Judarna däremot var förblindade och kunde aldrig föreställa sig någon annan version av sanningen än att han var Josefs son, en jude som de. En jude som de tyckte inte underordnade sig den judiska stamordningen för judar.

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-02-07 23:19 #8 av: Highness82

Tack Hukanson för ditt svar!

 

Jag har inte så mycket att säga eller besvara, ville bara säga att det var ett bra inlägg! Jag njuter av att läsa:

 

"Men Jesus hade inget emot  att antyda att han faktiskt var mer än en präst, han var en gudamänniska. En som bar hela Israels öde i sina händer och skulle vara hela tidsålderns ledare."

 

Det är han Sannerligen, och mer därtill!:) Amen!

 

Guds Frid!

Anmäl
2010-02-09 01:10 #9 av: Woodland

Hi,

Jesus var inte en präst efter Levis stam utan efter Melkisedeks sätt, till evig tid.  (Heb 6: 20 - kap. 11)  Lagen blev fullbordad i Honom och lagens ceremonier blev meningslösa efteråt.  Ceremonier var bara en skuggverk av Han som skulle komma. 

Släktuppräkningen  i Matt. är Josefs släktlinje (Jesus fosterfar).

Om Josef hade varit Jesus riktiga far kunde Jesus aldrig räkna sig som Kung i Israel därför att Josefs linje var under en dom av Gud  Jer. 22:29 - 30  O, land, land, land! Hör Herrens ord!   Herren säger: Räkna Konja* som barnlös, för inget av hans barn ska någonsin sitta på Davids tron eller regera i Juda. Varken för honom själv eller hans barn ska det gå väl.

*förkortning av Jojakim

Släktuppräkningen i Lukas är Marias linje efter Davids äldste son Nataniel.  Gud hopppade över honom och utsåg Solomo till kung.  (Josefs linje är efter Solomo).  Nataniel hade som äldste sonen rätt till tronen men oberopade aldrig den rätten.  Nataniels ättlingar hade därmed också rätten att ärva tronen.  Marias linje undgick förbannelsen Gud lade över Solomos släktlinje.

Så Jesus var kung efter King David genom Maria och en präst till en evig prästskap efter  Melkisedek.  Släktskap till Levi bli inte relevant i det nya förbundet!

Hoppas detta hjälper!   Josef och Marias aktenskap var inte en "övertramp".  se Matt 1:19-24

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.