Kyrkan

Jehovas vittnens tro

2010-03-18 09:49 #0 av: OlgaMaria

Först vill jag diskutera ämnet om Jesus skulle vara densamme som ängeln Mikael, vilket JV tror.

I detta inlägg använder jag mig bara av Nya Världens Översättning, som är JVs egna.

Mikael omtalas inte så mycket i Bibeln men han förekommer t ex i Daniels bok. I Daniel beskrivs också en annan, en som liknar en människoson och vi behöver fördjupa oss lite i honom.

Uppenbarelsebokens kanske största tema är hur Jesus blir kung. Här beskrivs uppfyllelsen av denna profetia från Daniels bok kapitel 7:

13 Jag såg vidare i synerna om natten, och se: med himlens moln kom en som var lik en människoson; och han fick tillträde till den Gamle av dagar, och inför Honom förde man fram honom. 14 Och åt honom gavs herravälde och ära och kungamakt, för att alla folk, folkgrupper och språk skulle tjäna honom. Hans herravälde är ett herravälde som består till oöverskådlig tid och som inte skall försvinna, och hans kungarike är ett kungarike som inte skall fördärvas.

Detta beskrivs igen i Uppenbarelseboken:

6 Och jag såg att där i mitten, där tronen och de fyra levande skapelserna var, och mitt ibland de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat (Jesus), och det hade sju horn och sju ögon; dessa ögon betyder Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. 7 Och det gick fram och tog den genast ur högra handen på honom som satt på tronen. 8 Och när det tog skriftrullen, föll de fyra levande skapelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet, och de hade var och en en harpa och guldskålar fulla av rökelse, som betyder de heligas böner. 9 Och de sjöng en ny sång och sade: "Du är värdig att ta skriftrullen och bryta dess sigill, ty du blev slaktad, och med ditt blod har du köpt människor åt Gud ur varje stam och språk och folk och nation, 10 och du gjorde dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de skall härska som kungar över jorden."

Med detta ville jag bara i liten mån visa den tydliga kopplingen mellan Daniels bok och Uppenbarelseboken.

I Uppenbarelseboken 1 får vi läsa en beskrivning av någon lik en människoson:

12 Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag hade vänt mig om, såg jag sju lampställ av guld 13 och mitt ibland lampställen någon lik en människoson, klädd i en dräkt som räckte ner till fötterna och med ett bälte av guld spänt om bröstet. 14 Vidare var hans huvud och hans hår vitt som vit ull, som snö, och hans ögon som en eldslåga; 15 och hans fötter var lika fin koppar när den glöder i en ugn; och hans röst var som ljudet av många vatten. 16 Och i sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun gick det ut ett långt, skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. 17 Och när jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter.

Och han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den Förste och den Siste 18 och den levande; och jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och till Hades.

En liknande beskrivning hittar vi i Daniel 10:

5 då lyfte jag upp mina ögon och såg, och se, där var en man klädd i linne, med guld från Ufas spänt som ett bälte runt höfterna. 6 Och hans kropp var som krysolit, och hans ansikte var likt utseendet av en blixt, och hans ögon var som eldfacklor, och hans armar och platsen kring hans fötter var som åsynen av blankpolerad koppar, och ljudet av hans ord var som ljudet av en folkhop. 7 Och jag, Daniel, såg synen, jag ensam; men männen som var med mig såg inte synen. En stor bävan föll emellertid över dem, så att de flydde i väg och gömde sig.

8 Och jag lämnades ensam kvar, så att jag såg denna stora syn. Och det var ingen kraft kvar i mig, och min värdighet förvandlades hos mig till ett eländigt tillstånd, och jag hade ingen kraft i behåll. 9 Sedan hörde jag ljudet av hans ord; och medan jag hörde ljudet av hans ord föll jag i djup sömn på mitt ansikte, med mitt ansikte mot jorden.

Studera gärna dessa två skriftställen och lägg märke till att utseendebeskrivningar som är så lika i båda böckerna.

Jesus identifierar sig själv som Människosonen (Matt 9:6, Matt 11:19, Matt 17:9 osv).

Att Upp 1 handlar om Jesus är uppenbart. Det tror också JV enligt deras kommentar till Uppenbarelseboken.

Vidare tror jag inte att det är en slump att beskrivningen av den här mannen är så otroligt lik i Upp 1 som i Dan 10. Jag är övertygad om att det handlar om Jesus i båda fallen. Inte minst eftersom Uppenbarelseboken på så tydliga vis sätter ner sina rötter i Daniels bok.

I JVs ganska omfattande kommentar till Daniels bok finns endast en liten fotnot med som behandlar mannen i Dan 10. JV anser att det är lite oklart vem detta är, men det skulle kunna vara "en annan ängel".

Både ängeln Gabriel och ängeln Mikael förekommer i Daniels bok men ingen av dem får en sån här utseendebeskrivning, vare sig i denna bok eller i någon annan i Bibeln.

Hur som helst, om man läser vidare i Dan 10 så fortsätter den här mannen att tala. I vers 13 talar han OM Mikael:

13 Men fursten över Persiens kungarike gjorde motstånd mot mig under tjugoen dagar, och se, Mikael, en av de främsta furstarna, kom för att hjälpa mig; och jag blev kvar där hos Persiens kungar.

Alltså är denna man och Mikael inte samma person. För mig blir det uppenbart att Jesus och Mikael inte är samma person. Vi kan inte hitta en så lik beskrivning av Jesus som den som finns i Upp 1 på något annat ställe i Bibeln förutom i Dan 10, och där är det uppenbart att denna pers5 Till vilken av änglarna har han till exempel någonsin sagt: "Du är min son; jag har i dag blivit din fader"?on talar Om Mikael.

Jesus är ingen ängel.

Heb 1:5 Till vilken av änglarna har han till exempel någonsin sagt: "Du är min son; jag har i dag blivit din fader"?

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-18 10:56 #1 av: BattleBitch

Jag tycker ditt sista skriftstället är väldigt tydligt att Jesus just ÄR en ängel. Som att en far säger till sin son, till vilken av alla pojkarna har jag sagt att du är min som? Med andra ord var sonen en pojke, med andra ord var Jesus en ängel.

Sen kan vi se på namnet Mikael, det betyder "Vem är lik Gud". Han är med andra ord intresserad av att försvara Jehovas suveränitet genom att bevisa att ingen är lik Gud.

i Judas vers 9 kallas han "ärkeängeln mikael". Det kallas Jesus för i 1 Thessalonikerna 4:16. med andra ord används "ärkeängel" endast om Jesus.

Jesus omtalas även i bibeln tillsammans med sina änglar:

2 Thessalonikerna 1:7 men att låta er som utstår vedermöda få lindring tillsammans med oss vid Herren Jesu uppenbarelse från himlen med sina mäktiga änglar.

Matteus24:30,31 Och då skall Människosonens tecken visa sig i himlen, och då skall alla jordens stammar slå sig själva under jämmer, och de skall se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt trumpetljud, och de skall samla ihop hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ytterkant till deras andra ytterkant.

Matteus25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglarna med honom, då skall han sätta sig på sin härliga tron.

 

Därför tror vi att Jesus är Ärkeängeln Mikael. 

 

Anmäl
2010-03-18 14:10 #2 av: OlgaMaria

Jesus kallas inte för ärkeängel i 1 Thess 4:16. Enligt den logiken skulle Jesus vara Gud också. Det står att Jesus kommer med "Guds basun och ärkeängels röst". Om han ÄR ärkeängeln måste han rimligtvis också vara Gud, och då blir det lite snurrigt.

En ärkeängel kommer helt enkelt låta sin röst ljuda och vi kommer höra ljudet från Guds basun då Jesus kommer.

 

Jesus är kungen, och armén av änglar tillhör givetvis honom. Mikael är en ärkeängel, en general, och har änglar under sig. Generalen har SINA soldater, men HELA armén tillhör ytterst Kungen Jesus.

Önskar att du skulle bemöta det jag skrivit i inlägget.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-18 14:41 #3 av: BattleBitch

Jag har inte sagt att du behöver tro som oss, bara att VI tror så Skrattande

Varför behöver han vara Gud menar du?

Anmäl
2010-03-18 15:11 #4 av: OlgaMaria

Jag tror texten bör förstås så som den återges i Folkbibeln:
1 Tess 4:16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.

Nya Världens översättning:
16 därför att Herren själv skall stiga ner från himlen med ett befallande rop, med en ärkeängels röst och med Guds trumpet, och de som är döda i gemenskap med Kristus skall uppstå först.

Det står att Herren ska stiga ner med en ärkeängels röst och med Guds trumpet.

JV tolkar det som att om Jesus stiger ner med en ärkeängels röst så måste han vara ärkeängeln. Men det står också att han ska stiga ner med Guds trumpet. Enligt samma logik blir Jesus Gud, för hur kan han stiga ner med Guds trumpet om han inte är Gud?

Det behövs något matigare än detta för att bevisa att Jesus är Mikael. Aldrig identifierar sig Jesus med namnet Mikael, men däremot med "Människosonen" och Bibelns beskrivningar av Människosonen visar att han och Mikael är två olika personer.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-18 15:24 #5 av: BattleBitch

Håller inte alls med.

Om Gud hade stigit ner hade det ju varit med hans trumpet, nu markerar man att Jesus har Guds trumpet.

Så vi är helt enkelt oense på den här punkten. Jag tycker att du är helt ute o cyklar och du tycker att jag har fel. Vi får respektera att vi båda tror olika, det viktigaste är som Jesus sa att vi visar kärlek och att vi går från hus till hus och missionerar om vad som kommer att ske.

Apostlagärningarna 10:42 Han gav oss också order om att predika för folket och att grundligt vittna om att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över de levande och de döda.

Lukas8:1 Kort därefter gav han sig ut på en färd från stad till stad och från by till by och predikade och förkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike. Och de tolv var med honom,

2Timoteus 4:2 predika ordet, håll enträget på med det i gynnsam tid, i ogynnsam tid, tillrättavisa, förebrå, förmana, med allt tålamod och all undervisningskonst.

Jehovas Vittnen är dom enda som predikar i över 230 länder och områden och som förra året ägnade 1 557 788 344 timmar till att fullgöra Jesu order att predika. Därför vet vi att detta snart kommer att ske:

Matteus24:14 Och dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.

Så därför är det så viktigt att man,

Johannes17:3 Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.

För att få uppleva,

Psalm7:10-11 Bara en liten tid till, och den ondskefulle är inte mer; du skall se dig om efter hans plats, och han är inte där. Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning och få njuta av stor frid.

Uppenbarelseboken 21:3-5 Och jag hörde en hög röst från tronen säga: "Se! Guds tält är bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk. Och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta." Och han som satt på tronen sade: "Se! Jag gör allting nytt." Och så säger han: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.

Skrattande

 

Anmäl
2010-03-18 20:15 #6 av: Camillhe

16 därför att Herren själv skall stiga ner från himlen med ett befallande rop, med en ärkeängels röst och med Guds trumpet, och de som är döda i gemenskap med Kristus skall uppstå först.

BB Du använder ovanstående citat för att visa på att Jesus är ärkeängeln Mikael. Om man ska följa ditt resonemang så har den som stiger ner "en ärkeängels röst", och blir då Jesus/Mikael, men den som stiger ner har i samma mening Guds trumpet och måste då enligt JV's resonemang vara GUD.

 

Ovanstående är ett klassiskt exempel på hur man i JV använder sig av delar av en vers och ologiskt raderar bort en annan del som inte passar in.

Och det handlar inte om att vara oense, eller ha olika menignar, för isåfall måste du ju kunna med egna ord diskutera varför din teori är riktig.

En enkel liknelse:

Här är ett djur som låter som en tiger och som har man som en häst.

Svaret borde då enligt din åsikt om versen ovan vara att det är en tiger, men inte en häst. När det i själva verket är ett lejon.

Anmäl
2010-03-18 20:24 #7 av: BattleBitch

Den som har Guds trumpet kan ju inte vara Gud, utan det är ju ett bevis på att det INTE är Gud. Hade det vart Gud så hade det väl endå stått "sin trumpet" Tungan ute

 

 

Anmäl
2010-03-18 20:29 #8 av: OlgaMaria

#7 Ja! :D Och på samma sätt borde det stå "sin röst" om det var en ärkeängel.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-18 20:36 #9 av: BattleBitch

#8

Håller inte med... Nu var det ju inte sin röst han hanvände, utan en ärkeängels röst.  Glad

Anmäl
2010-03-18 21:51 #10 av: OlgaMaria

Har du inget att säga om det jag skrivit i mitt första inlägg?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-18 22:24 #11 av: BattleBitch

#10

Har redan sagt det som sig bör. Tycker att det räcker gott o väl Glad

Anmäl
2010-03-18 22:41 #12 av: Camillhe

Håller inte med... Nu var det ju inte sin röst han hanvände, utan en ärkeängels röst.

Men du påstår ju att detta handlar om Jesus/ärkeängeln Mikael, om Jesus nu är Mikael, borde det väl stå "använde sin egen röst".

Anmäl
2010-03-18 22:47 #13 av: BattleBitch

#12

Man kan säga:

Elin kom och hon hade en vred röst.

Jesus kom och han hade ärkeängelns röst.

Man kan ha en viss röst vid olika tillfällen, som i detta fal.

Anmäl
2010-03-19 21:59 #14 av: Highness82

Jag funderar just på detta bibelord:

 

Matteus24:30,31 "Och då skall Människosonens tecken visa sig i himlen, och då skall alla jordens stammar slå sig själva under jämmer, och de skall se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt trumpetljud, och de skall samla ihop hans utvalda från de fyra vindarna, "

 

Även detta säger iallafall mig att Jesus inte var en Ängel, därför att om Jesus var Ärkeängeln Mikael, så skulle det väl stå "sina andra änglar" eller något i stil med det? På liknande sätt står det ju i Heb 1:6 "Alla Guds Änglar skall hylla honom." Skall även Mikael hylla Mikael isåfall? Eftersom Mikael är en Ängel och det står att ALLA Guds Änglar skall hylla honom, då inkluderar väl detta Jesus/Mikael själv?

 

BB Hur ser du på detta?

Anmäl
2010-03-19 22:09 #15 av: BattleBitch

Nu hänger jag inte med... Varför måste han säga sina ANDRA änglar? Har han delat upp så att vissa änglar är kvar med han? Det sår ju att det är hans änglar/sina änglar .. Helt logiskt!

Hebreerna, visst, alla änglarna ska hylla honom. Helt normalt, han är ju en ängel, en gud, en människoson. Han är skapad av Gud, hans förstfödde son, så klart dom hyllar honom. Helt logiskt.

 

Så åter, jag ser det som helt logiskt. Skrattande

Anmäl
2010-03-19 22:18 #16 av: Highness82

#15 Men enligt er så är ju Jesus/Mikael en Ängel, och det står "ALLA Guds Änglar" Alltså måste det väl även inkludera Jesus om han nu är en ängel?

 

Kan du ge mig Bibel bevis på att Mikael och Människosonen är samma varelse? För precis som Theresia lade upp så verkar dessa två vara rätt så olika!  Jag personligen anser verkligen att Bibeln mer stödjer att Jesus är Gud, än att han skulle vara Ärkeängeln Mikael.

Anmäl
2010-03-19 22:24 #17 av: BattleBitch

Jag ser det inte så. Hur trtor du själv att detta hade låtit, "Alla Guds Änglar utom Jesus som ju är ärkeängel, skall hylla honom." Nä, vissa saker måste vi själva förstå Flört

 

Bara att inse att vi tror olika, men är lika lyckliga för det!

Anmäl
2010-03-19 22:45 #18 av: Highness82

Alla de andra Guds änglar skall hylla honom!

 

Så borde det ha stått isåfall, eller något liknande!:) För om man tror att Jesus är en ängel och det står ALLA Guds änglar, så måste man väl samtidigt tro att Jesus kommer hylla sig själv, eftersom han då är en ängel?

Anmäl
2010-03-19 23:54 #19 av: BattleBitch

Så tycker du ja.

Man jag tycker att det är så bra som det är nu! Flört

Anmäl
2010-03-23 12:28 #20 av: bluemary

Gick in på detta forum då Jesus betyder mycket för mig.

Men mitt första intryck börjar med att ni bråkar om något
som ni aldrig kan bevisa.

Jag blir då aldrig klok på mänskligheten....

Anmäl
2010-03-23 13:41 #21 av: Camillhe

#20 Så då tycker du det är helt ok om Jesus framställs som ärkeängeln MIkael istället för en del av treenigheten?

Anmäl
2010-03-26 19:22 #22 av: bluemary

Än sedan ?Glad Som jag skrivit i flera forum; Gud Fader gav oss
det finaste han kunde ge oss: En fri vilja.

Och när det gäller det andliga så tror jag att ingen har fel och
ingen har rätt.

För hur ska vi kunna veta ?    

I all vänlighetGlad

Anmäl
2010-03-26 22:58 #23 av: Camillhe

Jag tror inte att du riktigt förstår vad kristendom innebär. Och det gör det väldigt svårt att kommunicera med dig. Du säger att du tror på Gud, du syftar på den fria viljan som man talar om inom kristendomen men säger sen att gällande det andliga har ingen fel.

Tyvärr fungerar inte kristen tro så. Vi vet, eftersom vi har Guds ord. Vi har också genom Hans ord blivit tillsagda att prova allt mot Guds ord. Så om det är andlighet som inte kan förankras i Bibeln, är det inte från Gud.

Eftersom tron på Jesus Kristus som Guds son är kärnan i kristen tro så kan Han inte lika gärna vara Mikael, dels är det helt ologiskt och stämmer inte överens med Bibeln, dels är Mikael en ängel och om man ser Jesus som en ängel är det inte längre kristen tro.

 

Anmäl
2010-03-27 00:49 #24 av: BattleBitch

#23

Lägg till att det är din uppfattning, din tolkning av bibeln så är du vänlig. För enligt bibeln så anser jag att du har helt fel vilket jag har bevisat med bibeln, anser jag!

Anmäl
2010-03-27 02:24 #25 av: Camillhe

Jag vet vad du anser BB, och jag behöver inte lägga till att det är min uppfattning eftersom det är den uppfattningen som kristna har.

Det är inte jag som gjort den tolkningen utan kyrkofäderna, kristna under 2000 år etc.

Att det sedan kom en man och gjorde massa egna tolkningar för sådär en hundra år sedan och som du och ett litet antal (i jämförelse med kristna i världen) valt att tro på, är upp till dig. Men det jag presenterar är den kristna tron som den sett ut i 2000 år.

Anmäl
2010-03-27 10:26 #26 av: BattleBitch

Vad det gäller Mikael så håller jag med om att vi är nog ensamma om att tro på så sätt.

Tycker att det är skrämmande att se någon som är så fanatisk i sin tro och sätt att döma andra. Tyst

Anmäl
2010-03-27 12:56 #27 av: Camillhe

Det är tråkigt att du känner så. De flesta som känner mig skulle knappast kalla mig fanatisk. Jag dömmer inte dig. Det är inte min uppgift.  Din tro och din relation med Gud är mellan dig och Gud. Jag skriver för att det är viktigt att inte andra människor faller offer för JV och så att de  inser att det du presenterar inte är vad kristen tro står för utan det står för just den sekt du tillhör.

 

 

Anmäl
2010-03-27 15:05 #28 av: bluemary

#23

Ok, om det är svårt att diskutera med mig förstår jag. Och då
så backar jag ur förstås. Om du anser att jag har helt fel så
är det ganska svårt att diskutera.
Jag vill också få en chans att föra fram mina åsikter utan att
känna att det är felGlad

Kanske att mina funderingar bättre passar på "andlig utveckling"
med tanke på att jag inte är så hårt bunden till Bibeln.

Om du anser att "vi vet eftersom vi har Guds ord" så känns det
liksom lite svårt att komma någon vart.


Lycka till på forumet !  GladMed många vänliga hälsningar ! /Anette

Anmäl
2010-03-27 15:29 #29 av: BattleBitch

#27

 

Du tycker att det är en sekt, men det är ingen sekt. Vi är en registrerad organisation.

Du tycker att vi inte är kristna. Men vi följer bibeln till punkt och pricka vilket gör att vi är så kristna som det bara går att bli.

Anmäl
2010-03-27 15:54 #30 av: bluemary

Ursäkta om en "amatör" kommer med en liten kommentar
men som ny här, inte är det någon sekt ! Då hade jag inte gått
in här.
Men att många följer Bibeln till punkt och pricka, det kan
jag hålla med om. Undrar därför om jag egentligen passar in
här. Är det som så att ni till 99.9% har den inställningen till
Bibeln ?  Glad

Anmäl
2010-03-27 15:57 #31 av: BattleBitch

#30

Så klart att du passar in här!

Det jag vill få fram är att ALLA passar in, vi får inte döma varann eller agera som Tarmsaft gör, för då blir det en ohållbart otrevlig stämning, tyvärr. Tarmsaft kanske vill ha det så, men inte vi andra... så vi får visa att kärleken övervinner ondskan! Skrattande

Anmäl
2010-03-27 16:25 #32 av: bluemary

Men svar om att oredan i min bokhylla beror på demoner
och att de även finns i spegelramen gör mig lite fundersam.

Är alla inne på den linjen ?Glad

Anmäl
2010-03-27 16:41 #33 av: BattleBitch

Som jag svarade i den tråden så är det så JAG tror, alla tror vi OLIKA här på forumet :D

Anmäl
2010-03-27 16:46 #34 av: bluemary

#33 Bra, tack ! Nu vet jag detGlad

Anmäl
2010-03-27 19:00 #35 av: Camillhe

Ok, om det är svårt att diskutera med mig förstår jag. Och då
så backar jag ur förstås. Om du anser att jag har helt fel så
är det ganska svårt att diskutera.
Jag vill också få en chans att föra fram mina åsikter utan att
känna att det är felGlad

Kanske att mina funderingar bättre passar på "andlig utveckling"
med tanke på att jag inte är så hårt bunden till Bibeln.

Om du anser att "vi vet eftersom vi har Guds ord" så känns det
liksom lite svårt att komma någon vart.

 

Det var inte menat som att jag inte vill diskutera med dig, det är bara svårt att diskutera Bibeln och vad den säger, andlighet mm när man gör påståenden som "de säger, jag har hört". Då är det svårt att bena ut och svara. Det hade varit mycket enklare om du hade skrivit, -"Jag funderar på det här efter att ha läst/tänkt det här och det här"

Jag tycker det är roligt att du är här och vill veta mer om saker, och för gärna en diskussion med dig om vi kan hitta en nivå där du känner dig bekväm.

Jag vet inte vad du har för erfarenhet av Jehovas Vittne, men här är en länk där du kan läsa lite mer så kanske du förstår varför vi kristna på siten tar stort avstånd från deras tro.

Länk

FRI, dvs Föreningen rädda individen som är religiöst och politiskt obunden har skapat organisationen "hjälpkällan" som du kan läsa om i länken för att hjälpa alla dom som fallit offer för sekten. När du läst lite av ovanstående material tror jag att du förstår mer varför det blir ganska starka diskussioner, då merparten av de aktiva på sajten är "vanliga kristna". Och anser att det är viktigt att det visas att sajten inte har den tro JV sprider utan vanlig kristen tro.

Självklart är inte den här sajten en sekt. de flesta av oss aktiva är med i olika frikyrkor, svenska kyrkan osv. Ganska spridda och visst kan det skilja sig i våra tolkningar men vi har en stark grund gemensamt och det är att Bibeln är Guds ord, och att Jesus är Guds son och en del i treenigheten.

Och diskussionerna utgår oftast från den grunden.

 

Anmäl
2010-03-27 19:21 #36 av: BattleBitch

DETTA ÄR VÄLDIGT VIKTIGT!

Hjälpkällan är en samling av bittra människor som blivit uteslutna ur församlingen för att dom har syndat mot Gud och inte ångrar sig...

Dom är bittra och stolta och vill hämnas Gud för att dom inte klarar av att erkänna att dom har syndat och gjort fel.

Anmäl
2010-03-27 19:28 #37 av: Camillhe

Nej det stämmer inte. Merparten av de som är med i styrelsen har inte varit medlemmar i JV. Hjälpkällan och FRI finns till för att hjälpa individer som fastnat i destruktiva sekter och som vill ta sig loss.

Det tar år av bearbetning och terapi för de flesta då sekterna så totalt har kontrollerat individens liv.

Anmäl
2010-03-27 19:35 #38 av: BattleBitch

Visst startade väl hjälpkällan av ett EX Jv? Sen att dom har vidgat sig är en annan sak, men grunden är "Jehovas-hatare" extrema och tyvärr aggresiva som man ska passa sig för...

Anmäl
2010-03-27 19:36 #39 av: bluemary

#35 Jehovas är absolut ingenting för mig,,,,,,,

Och jag är väl inte kristen till 100% heller utan en "sökare".

Jag har inte kommit så långt utan letar mig fram efter det
som ska kännas bra.
Det är därför jag fortfarande har svårt att ge riktigt seriösa
svar med rätt hänvisningar.

Anmäl
2010-03-27 19:56 #40 av: OlgaMaria

#38 Jag tycker det är så tragiskt att se hur ni JV är så rädda för information som inte kommer från Vakttornet. Om ni har sanningen har ni väl inget att vara rädda för? För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Är vi på Hans sida, på Sanningens sida, behöver vi inte vara rädda. Kanske kan viss information få oss att vackla, men så länge vi ber och överlämnar våra liv till Gud, kommer han alltid att leda oss rätt!

Även om jag är helt övertygad om att Jehovas vittnens lära är falsk är jag inte rädd för att noggrant studera deras läror. Detta måste jag göra om jag ska förstå hur ett vittne tänker, vilket jag vill, för Jesus har dött för dem och vill att de ska lära känna honom. Jag är inte rädd, för jag känner Gud, och känner hans Ord så att jag kan avgöra om en lära kommer från honom eller inte.

I NT får man intrycket att det är demonerna som är rädda för Jesus och inte tvärtom. Demonerna flyr för hans lärjungar också. Vi är huvud och inte svans, vi måste inte gömma oss för världen och blunda för allt som säger emot oss. Hur ska vi kunna förklara evangeliet för vår "fiende" om vi inte förstår hur han tänker?

Rom 8:15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba!* Fader!"

Är vi den levande Gudens barn behöver vi inte frukta. Hur kan du veta att dessa ex-vittnen är extrema, syndiga och aggresiva om du inte studerar dem och deras anledning att lämna? Och hur kan du veta att var och en av dem har blivit uteslutna och inte själva begärt utträde?

Det är Satans jobb att vara rädd, inte vår.

Dock tycker även jag att vi ska passa oss för en hel del saker, men det sätt som Vakttornet knyter sina efterföljare till sig och hindrar annat inflytande resulterar i organisations-trogna vittnen och inte Guds-trogna vittnen. Gud förmår leda oss på rätta vägar genom sitt ord och sin ande. Vakttornet ersätter detta med en massa annat.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-27 20:04 #41 av: BattleBitch

#40

 

Snälla du, vi är inte rädda. Gud VARNAR oss genom bibeln att vi inte ska prata med, lyssna på eller umgås med avfällingar. Såna som har syndat och inte erkänner och ber Gud om ursäkt.

Det står svart på vitt i bibeln hur vi ska göra. Så varför ska jag lyssna på dig som säger emot vad bibeln och Gud säger?? Helt fel!

Så, jag fruktar inget då Gud är med mig.

Men jag lyssnar på honom, inte dig och dina falska påståenden att jag skall gå emot Guds regler i bibeln, och det måste du respektera.

Anmäl
2010-03-27 20:14 #42 av: bluemary

#41  Angående s.k. avfällningar.

Vem har inte syndat ? Vem har inte glömt att be om ursäkt ?

Så BattleBitch har aldrig syndat ?

Felfri ???? 

Det här var garanterat mitt sista inlägg.

Anmäl
2010-03-27 20:16 #43 av: OlgaMaria

#41 Okej

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-03-27 21:28 #44 av: BattleBitch

#42

 

Syndar gör vi alla.

Men om vi syndar på ett sånt sätt som kan leda till död så måste vi visa ånger och be Gud om förlåtelse. 

Galaterna 5:19-21

Men köttets gärningar är uppenbara, och de är otukt, orenhet, tygellöshet, avgudadyrkan, utövande av spiritism, fientligheter, osämja, svartsjuka, vredesutbrott, stridslystnad, söndringar, sekter, känslor av avund, dryckesorgier, vilt festande och sådant som är likt detta. Angående detta varnar jag er nu, alldeles som jag redan har sagt: de som ägnar sig åt sådant skall inte ärva Guds kungarike

Anmäl
2010-03-29 00:21 #45 av: [Sharp]

Man bör ta bibeln med en nypa salt. Allt jag säger.

Anmäl
2010-04-02 08:41 #46 av: Camillhe

Ett filmtips för er som är intresserade av JV, "To Verdener (worlds apart)"

Beskriver en sann historia om  en familj som är med i sekten och hur de splittras pga JV's regler ang uteslutning, att man inte får ha kontakt med familjemedlemmar som valt att lämna sekten osv.

Väldigt gripande och tragisk berättelse och tyvärr sann.

Anmäl
2010-04-08 21:08 #47 av: [marion69]

Jag tillhör ingen församling, ingen kyrka, förutom den kyrka av helige ande som bor i mig. Enkelt, då slipper man debattera :-)

 

Sajtvärd för TONÅRINGAR och SVAMP och BÅTLIV och medarbetare på Övernaturligt.

 

VÄLKOMMEN!

Anmäl
2010-04-08 22:00 #48 av: Camillhe

Nej det slipper man tyvärr inte, för vi som kristna har ett ansvar att stå upp för sanningen.

Jag är inte heller medlem i ngn församling, och tror på ekumenik, men det är skillnad på ekumenik mellan kristna samfund runtom i Sverige och JV. JV skulle aldrig delta i en ekumenisk gudstjänst då det enligt dom bara är dom som har sanningen.

Anmäl
2010-04-08 22:12 #49 av: [marion69]

Det står ju att det inte är bra att debattera. Men man kan ju diskutera och dela med sig till lärdom.

Jag tycker att "stå upp för sanningen" är att ta sin tro ut i handling, inte att gå runt och predika hela tiden . Visa är ibland bättre än att tala, men alla har vi fått våra gåvor. Vissa är bra talare andra bra på annat.

Sajtvärd för TONÅRINGAR och SVAMP och BÅTLIV och medarbetare på Övernaturligt.

 

VÄLKOMMEN!

Anmäl
2010-04-08 22:21 #50 av: Camillhe

Var står det att det inte är bra att debattera?

Jag tror inte alls på att "gå runt och predika", och anser inte att jag gör det heller varken online eller IRL.

Däremot så anser jag att eftersom den här sidan är en kristen sajt, och eftersom det kommer hit människor som vill sprida läror som inte är kristna, så är det vårt ansvar att visa människor som läser här, vad som skiljer dessa sekters läror från Bibeln.

 

Anmäl
2010-04-08 22:29 #51 av: [marion69]

#50 Jag är inte bra på memorera bibeln, men kanske någon annan här vet var det står?

Jag är kristen. Andedöpt och vattendöpt två gånger.

Sajtvärd för TONÅRINGAR och SVAMP och BÅTLIV och medarbetare på Övernaturligt.

 

VÄLKOMMEN!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.