Livsfrågor

Åminelse av Jesus

2010-03-16 17:17 #0 av: BattleBitch

Lukas 22:19 "Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse." 

Vi närmar oss datumet för Jesu död. Den största kärlekshandling som gjorts mot oss människor, att en människa gav sitt liv för oss alla.

 

Hur kommer ni att minnas Jesus? Hur gör ni i er församling?

 

Vi, alla Jehovas Vittnen, har vi den 30 mars efter solnedgången en åminelse, då vi kommer tillsammans och lyssnar på tal om Jesu liv och och begrundar den gåva vi har fått och den kärlek som getts oss och hur vi kan ta emot denna och visa vår tacksamhet. Det är öppet hus, alla är välkomna att lyssna!

Vi kommer även att sjunga en sång som heter "Hylla Jehovas förstfödde". Ni kan höra den här. Klicka på engelska och körsång, nummer 109.

 

Anmäl
2010-03-23 17:08 #1 av: BattleBitch

Ingen ??  Obestämd

Anmäl
2010-03-23 19:47 #2 av: Camillhe

Vi firar ingen åminnelse av ängeln Mikael. Tungan ute

Anmäl
2010-03-23 19:58 #3 av: BattleBitch

???

Anmäl
2010-03-27 16:01 #4 av: BattleBitch

10 Nisan.

Nu är det bara några dagar kvar, därför är det väldigt bra att meditera över Jesu liv och tex vad han gjorde idag, 3 dagar innan sin död.

Johannes 12:20-50

20. Nu voro där ock några greker, av dem som plägade fara upp för att tillbedja under högtiden. 

21. Dessa kommo till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bådo honom och sade: "Herre, vi skulle vilja se Jesus." 

22. Filippus gick och sade detta till Andreas; Andreas och Filippus gingo och sade det till Jesus. 

23. Jesus svarade dem och sade: "Stunden är kommen att Människosonen skall förhärligas. 

24. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt. 

25. Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna världen, han skall behålla det och skall hava evigt liv. 

26. Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är, där skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min Fader ära honom. 

27. Nu är min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund. 

28. Fader, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himmelen: "Jag har redan förhärligat det, och jag skall ytterligare förhärliga det." 

29. Folket, som stod där och hörde detta, sade då: "Det var ett tordön." Andra sade: "Det var en ängel som talade med honom." 

30. Då svarade Jesus och sade: "Denna röst kom icke för min skull, utan för eder skull. 

31. Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas. 

32. Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig." 

33. Med dessa ord gav han till känna på vad sätt han skulle dö. 

34. Då svarade folket honom: "Vi hava hört av lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Huru kan du då säga att Människosonen måste bliva upphöjd? Vad är väl detta för en Människoson?" 

35. Jesus sade till dem: "Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke vart han går. 

36. Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att I bliven ljusets barn." Detta talade Jesus och gick sedan bort och dolde sig för dem. 

37. Men fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de icke på honom. 

38. Ty det ordet skulle fullbordas, som profeten Esaias säger: "Herre, vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar?" 

39. Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju ytterligare: 

40. "Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de icke kunna se med sina ögon eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bliva helade av mig." 

41. Detta kunde Esaias säga, eftersom han hade sett hans härlighet, när han talade om honom. - 

42. Dock funnos jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom; men för fariséernas skulle ville de icke bekänna det, för att de icke skulle bliva utstötta ur synagogan. 

43. Ty de skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva ärade av Gud. 

44. Men Jesus sade med hög röst: "Den som tror på mig, han tror icke på mig, utan på honom som har sänt mig. 

45. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 

46. Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret. 

47. Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. 

48. Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen. 

49. Ty jag har icke talat av mig själv, utan Fadern, som har sänt mig, han har bjudit mig vad jag skall säga, och vad jag skall tala. 

50. Och jag vet att hans bud är evigt liv; därför, vad jag talar, det talar jag såsom Fadern har sagt mig." 

Anmäl
2010-03-30 19:30 #5 av: BattleBitch

Jesus tillbringar den 12 nisan i stillhet med sina lärjungar. Han inser att de religiösa ledarna är fast beslutna att döda honom, och han vill inte att de skall få hindra honom från att fira påskhögtiden kvällen därpå. (Markus 14:1, 2) Följande dag, den 13 nisan, är människor upptagna med att göra de slutliga förberedelserna för påsken. Tidigt på eftermiddagen skickar Jesus i väg Petrus och Johannes för att göra i ordning påskmåltiden åt dem i en övre sal i Jerusalem. (Markus 14:12-16; Lukas 22:8) Strax före solnedgången kommer också Jesus och de andra tio apostlarna dit för att fira den sista påskhögtiden.

14 Nisan 

Jerusalem sveps in i ett mjukt skymningsljus, när fullmånen stiger upp över Olivberget. I ett stort möblerat rum ligger Jesus och hans tolv apostlar till bords. "Jag har ivrigt längtat efter att äta denna påskmåltid med er innan jag lider", säger han. (Lukas 22:14, 15) Efter en liten stund får apostlarna till sin förvåning se att Jesus stiger upp och lägger av sig sina ytterkläder. Han tar en handduk och ett handfat med vatten och börjar tvätta lärjungarnas fötter. Vilken oförglömlig lektion i ödmjuk tjänst! - Johannes 13:2-15.

Jesus vet emellertid att en av dessa män - Judas Iskariot - redan har avtalat med de religiösa ledarna om att förråda honom. Vid tanken på detta känner han sig förståeligt nog betryckt. "En av er skall förråda mig", avslöjar han. Apostlarna blir mycket bedrövade när de hör detta. (Matteus 26:21, 22) Efter att ha firat påskhögtiden säger Jesus till Judas: "Vad du nu gör, gör det fortare." - Johannes 13:27.

När Judas har gett sig av, introducerar Jesus en måltid som skall tjäna som en åminnelse av hans förestående död. Han tar ett stycke av det osyrade brödet, tackar Gud, bryter det och uppmanar de elva lärjungarna att äta. "Detta betyder min kropp", säger han, "som skall ges ut till förmån för er. Fortsätt att göra detta till minne av mig." Därefter tar han en bägare rött vin. Efter att ha uttalat en välsignelse skickar han runt bägaren till dem och uppmanar dem att dricka av den. Han säger sedan: "Detta betyder mitt blod, 'förbundets blod', som skall utgjutas för mångas räkning till förlåtelse för synder." - Lukas 22:19, 20; Matteus 26:26-28.

Denna betydelsefulla kväll lär Jesus sina trogna apostlar många värdefulla ting, bland annat hur viktigt det är med broderlig kärlek. (Johannes 13:34, 35) Han lovar dem att de skall få en "hjälpare", den heliga anden. Den skall påminna dem om allt som han har sagt till dem. (Johannes 14:26) Senare på kvällen blir de säkert mycket uppmuntrade när de hör Jesus frambära en innerlig bön för dem. (Johannes, kapitel 17) Efter att ha sjungit lovsånger lämnar Jesus och hans apostlar den övre salen och går ut i den svala nattluften.

Jesus ber intensivt till Gud

De passerar Kidrondalen och beger sig sedan till ett av sina favoritställen, Getsemane trädgård. (Johannes 18:1, 2) Jesus ber sina apostlar vänta medan han går bort ett stycke för att be. Den vånda han känner är obeskrivlig, när han nu vänder sig till Gud i en innerlig bön om hjälp. (Lukas 22:44) Blotta tanken på den smälek som skulle hopas över hans käre himmelske Faders namn om han inte bestod provet plågar honom oerhört.

Jesus har nätt och jämnt avslutat sin bön när Judas Iskariot närmar sig med en folkskara utrustad med svärd, påkar och facklor. "Var hälsad, Rabbi!" säger Judas och kysser Jesus mycket ömt. Detta är tecknet för männen att gripa Jesus. Plötsligt drar Petrus sitt svärd och hugger av ena örat på översteprästens slav. "För tillbaka ditt svärd till dess plats", säger Jesus och läker mannens öra. "Alla som tar till svärd skall gå under genom svärd." - Matteus 26:47-52.

Jesus ställs inför rätta för hädelse

Allting händer så fort! Jesus arresteras och binds. I den fruktan och förvirring som uppstår överger apostlarna sin Mästare och flyr. Jesus förs till Hannas, en före detta överstepräst. Därefter sänds han i väg till Kaifas, den nuvarande översteprästen, för att rannsakas. I gryningen ställs han inför Sanhedrin och anklagas på falska grunder för hädelse. Kaifas för honom sedan till den romerske ståthållaren Pontius Pilatus. Han i sin tur sänder Jesus till Herodes Antipas, landsdelshärskaren i Galileen. Herodes och hans gardister gycklar med Jesus och skickar honom sedan tillbaka till Pilatus. Pilatus slår fast att Jesus är oskyldig, men de judiska religiösa ledarna pressar honom att döma Jesus till döden. Efter att ha blivit utsatt för svår fysisk och psykisk misshandel förs Jesus ut till Golgota, där han skoningslöst naglas fast vid en tortyrpåle och får lida en plågsam död. - Markus 14:50-15:39; Lukas 23:4-25.

Det skulle ha varit den största tragedin i historien, om Jesu död hade inneburit det definitiva slutet på hans liv. Men lyckligtvis var så inte fallet. Den 16 nisan år 33 v.t. fann lärjungarna till sin stora förvåning att han hade blivit uppväckt från de döda. Vid ett senare tillfälle kunde över 500 personer bekräfta att Jesus verkligen var vid liv. Fyrtio dagar efter hans uppståndelse fick också några av hans trogna efterföljare bevittna hans himmelsfärd. - Apostlagärningarna 1:9-11; 1 Korinthierna 15:3-8.

Anmäl
2010-03-30 19:31 #6 av: BattleBitch

Jesu liv och du

Hur berör allt detta dig, ja faktiskt oss alla? Jesu tjänst, död och uppståndelse upphöjer Jehova Gud och är avgörande för fullbordandet av Hans storslagna uppsåt. (Kolosserna 1:18-20) Dessa händelser är också av central betydelse för oss, eftersom vi på så sätt kan få våra synder förlåtna på grundval av Jesu lösenoffer och få ett nära personligt förhållande till Jehova Gud. - Johannes 14:6; 1 Johannes 2:1, 2.

Till och med de döda berörs av detta. Jesu uppståndelse gör det möjligt för dem att få liv igen i Guds utlovade jordiska paradis. (Lukas 23:39-43; 1 Korinthierna 15:20-22) Om du vill veta mer, inbjuder vi dig att vara med vid åminnelsen av Kristi död den 30 mars 2010 i Jehovas vittnens Rikets sal i din hemtrakt.

KÄLLA detta citat och inlägg innan:

http://watchtower.org/z/19980315/article_01.htm

Anmäl
2010-03-31 02:01 #7 av: Camillhe

Till er som läser ovanstående inlägg:

Inlägget är inkopierad och skrivet av Jehovas vittnes organisation "vakttornet".

Jehovas vittne definieras av merparten av omvärlden som en destruktiv sekt och den tro som presenteras skiljer sig oerhört från den kristna tro som merparten av kyrkorna i Sverige representerar. Bibelcitaten ovan är från JV's egena Bibelöversättning som anses ligga långt ifrån originalet av bl.a Svenska Bibelkommissionen. Vill ni läsa mer om sekten rekommenderar jag den här sidan: Länk till Hjälpkällan

Anmäl
2010-03-31 10:44 #8 av: BattleBitch

Som jag skrev, men du missade det nog...

KÄLLA detta citat och inlägg innan:

http://watchtower.org/z/19980315/article_01.htm

Anmäl
2010-03-31 13:12 #9 av: Camillhe

Nej jag såg det men det är inte alla som vet att det är JV. Jag kände att det var viktigt att göra en markering så att människor som läser klart och tydligt förstår att det är JV text, och kan läsa mer om sekten.

Det är bra att du börjat ge källor:)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.