Kyrkan

Bibeln och homosexualitet

2010-05-14 13:22 #0 av: Hallifax

Det är ju tyvärr ingen hemlighet att homosexullitet betraktas som en synd och har diskrimiminerats i många kristna kontexter -- men vilka belägg finns egentligen för det i bibeln?

Om jag har förstått det hela rätt så är det väl egentligen bara i gamla testamentet (om möjligtvis i något av romarbreven) som gud fördömmer homosexuallitet -- och ska vi tolka GT bokstavligt då får vi börja utföra en lång rad omoraliska handlingar -- som att döda folk som jobbar på sabbaten.

Fördöms homosexualitet alls i Nya Testamentet?

Anmäl
2010-05-14 13:25 #1 av: Camillhe

Om du söker kommer du att få upp massvis av trådar om detta ämne.

Men i Bibeln nämns inte homosexualitet överhuvudtaget i grundtexten. Homosexualitet existerade inte som begrepp. Det som står kan tolkas olika. De flesta kristna anser att det är fel utifrån verserna där det står att en man inte ska ligga med en man och kvinna med kvinna (orkar inte leta upp och citera korrekt nu). På de andra ställena handlar det om pedofili och perversa böjelser vilket var ett stort problem i Romarriket. Tittar man på antikens sexualitet får man en klarare bild ang vad Paulus vände sig emot.

Anmäl
2010-05-14 13:28 #2 av: Hallifax

#1

Jag är medveten om att just begrepped homosexualitet inte står i bibeln -- men den säger att det är någonting avskyvärd att ligga med en annan man (om man är man). Står det någonting åt det hållet i nya testamentet?

 

Anmäl
2010-05-14 13:55 #3 av: OlgaMaria

Den mest informativa versen om detta i NT är väl 1 Kor 6:9.

Här finns olika översättningar samt grundtexten:

http://net.bible.org/verse.php?book=1co&chapter=6&verse=9

För mig personligen är det Guds inrättande av äktenskapet som talar tydligast. Han skapade oss till man och kvinna och uppmanade oss att föröka oss i den konstellationen. Sex utanför äktenskapet är otukt, synd, vilket därmed inbegriper homosexuella relationer då de per definition är utanför äktenskapet.

Jag har ingen åsikt om hur människor lever som inte bekänner sig till Jesus. Ett vidgat äktenskapsbegrepp är också ok (åter igen, jag har inte åsikter om dem som inte tror på Jesus). Men jag blir bekymrad då kyrkan viger homosexuella i Guds namn.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 15:20 #4 av: Hallifax

#3

Känner inte du själv att den typen av moral känns väldigt förlegad? Du måste ju känna dig fruktansvärt avskärmad i samhället i stort om du verkligen känner att sex utanför äktenskapen är en synd.

Är inte vår moral någonting som hela tiden utvecklas och förändras precis som allting annat i världen förändras genom evolution?

Anmäl
2010-05-14 16:05 #5 av: OlgaMaria

#4 Tack för ett gott skratt!!! Hahahaha....

Hur som helst, I like it my way.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 16:07 #6 av: Hallifax

#5

Vad var det som erbjöd dig ett gott skratt? Du får gärna förtydliga.

Anmäl
2010-05-14 16:28 #7 av: OlgaMaria

Haha... kan inte låta bli att fnissa över det här. Hm, svårt att förklara precis vad det är som får mig att skratta... men

Min Gud är inte i periferin. Min Gud är i centrum. Jag är inte avskärmad i samhället. Samhället är tyvärr avskärmat från Gud, och samhällets moral är förlegat mot den sanna moralen som råder över alla människors tankar just nu och för evigt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 16:56 #8 av: Hallifax

#7

För det första tycker jag att det är lite nedlåtande att fnissa åt andra människors åsikter. Jag har alltid tyckt att det ändå funnits en respekt för oliktänkande på detta forum -- och jag hoppas att det fortfarande finns det.

Men din gud är ju inte i centrum. Det är ju en liten minoritet idag i Sverige som faktiskt tro på en personlig, kristen gud. Och samhället och vår moral är ju någonting som ständigt förändras.

Och om en kristen moral dikterar att homosexuella ska särbehandlas så hoppas jag innerligt att folk tar avstånd från den moralen. På det planet är extremt tacksam för att Sverige blir mer och mer sekulärt för varje dag. På så vis kan vi få varma, humanistiska värderingar där ingen fördöms i religionens namn.

Anmäl
2010-05-14 17:04 #9 av: OlgaMaria

Det är skillnad på vad vi människor sätter i centrum och vad som är i centrum. Jag är övertygad om att Gud är i centrum. Om det är så eller inte får du reda på en annan dag.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 17:06 #10 av: Hallifax

#9

Och om vi är överens om att det inte finns några som helst bevis för gud existens eller att bibeln är sann -- varför ska då denna skrift någonsin, under några som helst omständigheter, få diktera hur samhället ska utformas och hur homosexuella ska behandlas?

Anmäl
2010-05-14 17:12 #11 av: OlgaMaria

Jag tänker inte diktera någonting. Jesus kom för att bygga sin församling, inte för att bygga samhället.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 17:23 #12 av: Camillhe

#10 Det finns ingen som helst anledning för dig eller andra som inte tror att låta Bibeln diktera hur ett samhälle bör se ut. Men vi kristna har valt att sätta Gud i centrum av våra liv och försöka följa Hans ord så gott vi kan.

Anmäl
2010-05-14 17:34 #13 av: Hallifax

#12

Här i Sverige låter de flesta sin religion vara en privatsak, och vi är ju väldigt lycklig lottade på det sättet, vilket jag är glad för. På så sätt kan religion vara en positiv kraft för många människor.

Fast i USA är ju det här ett enormt problem. Där finns det massor av kristna som vill diktera hur samhället ska organiseras -- och det utifrån bibeln. Många kristna vill förbjuda stamcellsforskning, förbjuda abort, minska rättigheter för homosexuella, föra in skapelsetron på biologilektionerna, och alla dessa saker för att de har en religiös övertygelse som de av någon anledning vill att resten av samhället ska inordna sig efter -- för att de har en föreställning om ett osynligt väsen i himlen. Då är det ett enormt problem.

Anmäl
2010-05-14 17:37 #14 av: OlgaMaria

Kristna är ju en del av samhället så självklart måste de få vara med och tycka om hur samhället ska styras?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 17:40 #15 av: Hallifax

#14

Tycka får man naturligtvis göra. Vi har ju yttrandefrihet. Men om någon påstår att politiska beslut ska fattas med hänsyn till vad som står i bibeln hoppas jag innerligt att man bortser från påståendet. :)

Anmäl
2010-05-14 18:43 #16 av: OlgaMaria

Ja, det får du ju hoppas. Vi bidrar ju alla med tyckande, och alla har olika grund för sitt tyckande.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 01:16 #17 av: Internettan

#2:

Rom 1:26-27

26Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, 27likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.

#4:

Är inte vår moral någonting som hela tiden utvecklas och förändras precis som allting annat i världen förändras genom evolution?

Är moralen relativ, menar du? Det senaste är alltid det rätta? Som mode ungefär? Eller som det som fungerar bäst för tillfället? Eller bäst i ett givet samhälle? I så fall är ju moralen väldigt godtycklig. Finns det inget facit så kan ju var och en ha sin moral utifrån sin personliga utveckling. (För om evolutionen styr finns det inget som säger att det senaste är det bästa/högsta - utan då är det bara det funktionella som styr.)

I vissa länder stenar man folk. Tycker du det är okej? Det måste du tycka eftersom det enligt dig inte finns något rätt eller fel.

#8:

Jag har alltid tyckt att det ändå funnits en respekt för oliktänkande på detta forum -- och jag hoppas att det fortfarande finns det.

Du menar ju att vår tro försiggår i våra egna huvuden eftersom Gud inte finns. Tycker du att det är så respektfullt i ett kristet forum?

Till sist:

Du måste skilja på vad Gud säger och hur Gud dömer - och på hur vi människor ska bete oss. Vi ska älska vår nästa. Vi ska inte döma t ex en homosexuell lika lite som vi ska döma vem som helst som syndar. För då skulle vi inte få göra annat - vi är alla syndare. Men vi kan heller inte låta kyrkan viga homosexuella när det i Bibeln står att äktenskapet är till för man och kvinna. De homosexuella kan väl ingå partnerskap som tidigare? En fotbollsspelare kan väl hålla sig till fotbollsplanen och inte envisas med att göra mål i basketkorgen? Det är inte att särbehandla någon. 

 

 

 

Anmäl
2010-05-16 01:49 #18 av: Hallifax

#17

Moral är absolut någonting som är relativt. Det ser vi ju hela tiden hur moralen förändras. Se bara på synen på homosexuella, kvinnors rättigheter och rasism. Där förbättras ju moralen kontinuerligt.

Sedan finns det naturligtvis vissa moraliska värderingar som är (mer eller mindre) universiella -- moraliska värderingar som jag ändå tror att du och jag är överens om att det är goda värderingar.

Jag tycker absolut inte att stening är någonting som är okej. Jag antar att inte du heller gör det? Även fast bibeln och GT uppmanar till en hel del stening.

Vår moral har vuxit fram genom evolutionen, men den är ju, som vi med enkelhet kan se, både föränderlig och subjektiv. (Eftersom vissa människor uppenbarligen tycker att det är okej att stena andra människor av olika anledningar.)

Sen hoppas jag att du är medveten om att det inte finns en enda god moralisk värdering i bibeln som inte tidigare funnits i något annat filosofiskt system. Det finns inte en enda moralisk värdering som de facto KOMMER från bibeln och kristendommen. Konfucius formulerade ju exempelvis den gyllene regeln fem hundra år innan jesus föddes.

Anmäl
2010-05-16 10:09 #19 av: Internettan

#18:

Jag kanske definierar ordet moral fel. Moral är väl vad människor anser är det rätta sättet att bete sig, ungefär. Och då har du förstås rätt i att det är föränderligt så länge folk inte är i kontakt med Gud. Men om du menar att det inte finns något rätt och fel annat än vad folk tycker just där och då - då håller jag verkligen inte med.

Det är förstås ingen slump att Guds sanningar dyker upp både här och där under århundradena. Sanning är alltid sanning även om hela paketet i "ett system" inte behöver vara rätt.

 

Anmäl
2010-05-16 13:23 #20 av: Hallifax

#19

Vad som är rätt och fel får vi människor gemenstamt enas om. Vi har ju en grundlag och straff för dem som inte följer den. Sedan finns det ju en lång rad moraliska värderingar som uppenbarligen är föränderliga.

Jag anser inte att bibeln är ett bra moraliskt rättesnörre. Du tog ju själv upp stening som någonting förkastligt -- och det är ju någonting som bibeln faktiskt uppmuntar till -- precis som den i gamla testamentet uppmuntrar till andra folkmord, slavhandel, etnisk rensning, kvinnofientilighet.

Det är inte ett speciellt bra rättesnöre. Visst är NT en klar förbättring, men GT måste väl ändå i någon mån också vara guds ord? Om den gyllene regeln är guds sanning -- hur förklarar du då hans resonerande i GT? Där lyser ju den regeln med sin frånvaro.

Anmäl
2010-05-16 14:43 #21 av: Internettan

#20:

Vad som är rätt och fel får vi människor gemenstamt enas om.

Jag tror ju att det finns saker som är oföränderliga och antingen är rätt eller fel. Vad människor kommer fram till vet vi ju alla hur fel det kan bli.

Jesus stenade inte människor. Det är Hans lära vi följer.

Om den gyllene regeln är guds sanning -- hur förklarar du då hans resonerande i GT? Där lyser ju den regeln med sin frånvaro.

Som du redan vet (från en annan tråd) så kan jag inte förklara det. Inte med annat än att Gud har sina eviga lagar som inte kan upphävas, som en naturlag ungefär. Det var därför det var nödvändigt att Jesus tog våra synder på sig för att vi skulle kunna bli förlåtna. Och det är detta som gäller nu.

Vad gäller människornas handlande i GT gällde kanske den gyllene regeln ändå. (Som Woodland skrev) Det var kanske bara Guds lagar som verkade genom död och andra konsekvenser beroende på vad man gjorde. Människan kunde nog inte själv sätta igång en hämndaktion och komma undan med det. (?)

Men jag vet för lite för att säga nåt egentligen. Jag bara funderar högt här.

Anmäl
2010-05-17 02:45 #22 av: Hallifax

#21

Många av de värderingar vi har idag som är goda -- liberal syn på homosexuallitet, lika rättigheter för kvinnor, synen på människorvärdet, -- de har vi inte tack vare kristendommen. De har vi trots kristendommen. Och det är först i modern tid när Sverige blivit fullständigt sekulärt som dessa goda moraliska värderingar kan få blomma fritt.

Anmäl
2010-05-17 10:54 #23 av: OlgaMaria

Way to go...

http://sverigesradio.se/sida/arkiv.aspx?programid=83&artikel=3699656&date=2010-05-15

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-17 12:15 #24 av: Minka040

Absolut, om man vill vara lika dammig och förlegad som monarkin. Svenska Kyrkan verkar tro att det som enda instans kan förbli fullständigt oförändrad; folk ska följa ändå, rädda för allt som ligger utanför någon ram. Folk går aktivt ur kyrkan regelbundet och när man ser sådant här blir det också solklart varför. Stackars tvivlare...

Anmäl
2010-05-17 12:27 #25 av: OlgaMaria

Hm... Evangeliska frikyrkan är inte Sv. Kyrkan?!

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-17 12:33 #26 av: Minka040

Oj, förlåt mig, läste klantigt på min mobil då texten var liten. Jag har givetvis den åsikten vilken kyrka vi än talar om. Är det inte bättre att enskilda präster kan säga nej till att viga homosexuella? Eller är det en mer "En för alla, alla för en"-mentalitet inom frikyrkorna?

Anmäl
2010-05-17 12:41 #27 av: OlgaMaria

:)

Svenska kyrkan skulle hur som helst aldrig avsäga sig sin vigselrätt, de har ju beslutat om att de vill viga homosexuella, men lämnar utrymme för enskilda präster att säga nej.

Att EFK avsäger sig sin vigselrätt är ett majoritetsbeslut och jag tror faktiskt inte att det finns en enda pastor inom samfundet som skulle vilja viga ett homosexuellt par så beslutet är inte konstigt.

Kyrkan är inte samhällets egendom, varför ska de inte få fatta vilka beslut de vill (så länge de inte strider mot grundläggande lag så klart)?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-17 13:00 #28 av: Minka040

Jag får inte riktigt klarhet i vem som utgör majoritet. Får medlemmarna (alltså samtliga) rösta eller är det bara styrelsen?

Jag antar vidare att bara medlemmar i EFK vill/får hålla sin bröllopsceremoni i kyrkan... men finns det verkligen öppet homoseuxuella medlemmar i EFK? Det här beslutet känns mer som en markering än något som skulle kunna resultera i att ett par verkligen nekas en ceremoni i EFK:s kyrka... Förstår du mitt invecklade resonemang? :)

Själv upplever frikyrkliga som lite mer "hard core" kristna (ursäkta ordvalet), kan man vara öppet homosexuell och ändå med gott samvete tillhöra en frikyrka..? Det verkar ju bryta mot hela grundkonceptet.

Anmäl
2010-05-17 13:17 #29 av: OlgaMaria

Jag förstår ditt resonemang. :)

Man behöver dock inte vara medlem i EFK för att få gifta sig där. I dagsläget kan en pastor neka till att viga, men från politiskt håll är ju intentionen idag att man inte ska kunna neka framöver. Att avsäga sig vigselrätten är delvis en markering att man inte gillar att staten bestämmer över äktenskapet som är instiftat av Gud och buret av kyrkan i 2000 år, och delvis ett sätt att skydda sig själva från situationer som kan komma framöver som man inte vill vara med om. Man vill behålla rätten att bära äktenskapsförståelsen så som man uppfattar den vidare utan statlig inblandning.

Man behöver inte sitta med i en styrelse för att rösta men jag tror att varje församling får skicka ett maxantal till kongressen så att de olika församlingarna ska bli representerade på ett någorlunda rättvist sätt.

Det har pågått en diskussion inom EFK om att godkänna homosexuella medlemskap i församling. Jag vet att en församling godkänt ett homosexuellt par medlemskap och jag skulle tro att det är det enda.

Frikyrkliga är nog generellt lite mer hard core ja. :)

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-17 13:30 #30 av: Hallifax

#29

Är äktenskapet instiftat av gud? Jag hoppas du är medveten om att människor ingick äkenskap långt innan kristendomens intåg på banan. Det låter nästan på dig som att äkenskapet är ett kristet påfund.

Anmäl
2010-05-17 13:43 #31 av: Minka040

Vad är det för skillnad mellan vigselrätt och äktenskapsförståelse? Är det ett "kryphål" för att få viga i kyrkan utan att för den sakens skulle behöva följa eventuella lagar?

Att gifta sig borgerligt, är det inte bara staten som är inblandat i det? Det måste väl isåfall vara anledningen till att staten anser sig ha bestämmanderätt angående äktenskapet? 

Själv anser jag att det är bättre om varje enskild pastor kan neka till att viga eftersom det främjar fritt tänkade och egenansvar. Att en församling inte är en likatänkade grå massa kan väl vara något bra? Vad tycker du och varför?

(Ursäkta att jag bombarderar dig med frågor men jag är i all välmening mycket intresserad av din åsikt, insikt och övertygelse.)

Anmäl
2010-05-17 14:55 #32 av: OlgaMaria

#30 Enligt biblisk tro skapade Gud mannen och kvinnan och gav dem till varandra för att föröka sig och uppfylla jorden. Han instiftade det första äktenskapet som en förebild för alla andra äktenskap. Oavsett om man tror på en bokstavlig tolkning av skapelseberättelsen eller inte så finner vi Guds tanke för äktenskapet i den.

Givetvis har det funnits och finns äktenskap före och oberoende av kristendom, men det gemensamma för de som tror på Bibeln (innefattar även muslimer och judar) är tron på att Gud instiftat äktenskapet.

#31 Ja, staten och kyrkan har ju haft en allians när det gäller äktenskapet för att man ska kunna gifta sig inför Gud men också kunna definiera det juridiskt. Det har fungerat därför att man kunnat enas om vad äktenskapet är. Nu upplever vissa inom kyrkan att man inte längre är eniga om vad äktenskapet är och då vill man också gå ur denna allians. Då blir det skillnad på att gifta sig juridiskt och att gifta sig inför Gud. Kyrkan kommer att tillhandahålla vigselgudstjänster där paret får gifta sig rent andligt och inför församlingen, men man måste också gå och gifta sig borgerligt för att det ska vara giltigt i juridisk mening.

Kryphål vet jag inte riktigt, förstår inte precis hur du menar. Men kyrkan vill ju kunna fortsätta viga i kyrkan och kunna definiera vad man menar med äktenskap utan statlig inblandning. Då blir vigselgudtjänsten "egen" så att säga och man är fria att tillhandahålla den och utforma den som man tror är riktigt inför Gud.

I Bibeln var församlingen ledd av apostlarna. När man hade en fråga som man inte visste riktigt hur man skulle hantera frågade man dem om råd och de gav riktlinjer som skulle gälla i alla Guds församlingar. Vi tror på det allmänna prästerdömet - att alla kan betjäna församlingen, men vi tror också att man inte kan kompromissa med en hel del frågor för då hamnar man utanför kristen tro, därför behöver vi också ett ledarskap som håller samman "massan". :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-17 16:20 #33 av: Minka040

Ja, men då förstår jag. Med kryphål menade jag bara om bröllpsceremonin rent tekniskt var ett juridiskt giltigt äktenskap, men nu förstår jag att det är rent andligt.

Dock hade jag känt att det var lite sorgligt att bara ha en ceremoni som egentligen inte betyder något när man ändå måste till rådhuset för att det ska bli "på riktigt". Är inte det att handikappa och straffa sina församlingsmedlemmar när man avsäger sig sin vigselrätt..? Jag menar, de homosexuellas högsta önskan lär ju knappast vara att vigas i en frikyrklig församling, alltså borde ju problemet vara löst av sig självt?

Är det en lag på väg som säger att du som pastor inte får neka någon att vigas?

Anmäl
2010-05-17 16:39 #34 av: OlgaMaria

Det har varit på samma sätt i flera samfund förut då samfunden var mer nya. Man gick först eller efter och gifte sig borgerligt, men vigseln i kyrkan var den stora grejen. När mormor och morfar gifte sig i frälsningsarmén fick de också gå och gifta sig borgerligt.

Jag tycker att det är ett härligt förlopp därför att det förstärker vad vigseln i kyrkan handlar om. Det är att avlägga löften inför Gud och inför församlingen, något som missas i en borgerlig vigsel.

De flesta partier är överens om att man i framtiden inte ska kunna neka att viga någon pga deras sexuella läggning, men man måste ta genomförande av det ett steg i taget. Det kan ju hända att de backar och isåfall kanske samfunden väljer att behålla sin vigselrätt också. EFKs beslut ska ju inte gå igenom förrän 2012.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-17 18:03 #35 av: Minka040

Personligen hoppas jag inte att förslaget går igenom (angående att neka till att viga någon), men kanske av en helt annan anledning än din. Jag anser det vara otroligt viktigt att ingen känner sig tvingad att utföra en vigsel mellan folk av samma kön, helt enkelt av den anledningen att tvång föder hat. Det är en samvets- och tolkningsfråga om man vill se till att homosexuella ska ha samma rättigheter som vi som är hetero.

Eftersom samhället blir allt mer öppet och avslappnat till livsstilar som förr var allmänt oaccepterade är jag helt övertygad om att mycket av den negativa attityden i ämnet till stor del kommer att släppa.  

Jag kan förstå hur du tänker angående vigseln där den viktigaste delen var den i kyrkan, du förklarar det bra. Sen att jag anser att ett sådant beslut vore att gå tillbaka i utvecklingen är en annan femma. :)

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.