Kyrkan

Vad är Herren vår Guds namn? Helgar du det?

2010-05-14 02:18 #0 av: BattleBitch

I Matteus 6:9 befaller Jesus oss att be till hans Fader och vår fader och att vi skall helga hans namn.

Hur helgar du Guds namn?

Vilket namn använder du?

Jag använder namnet Jehova (JHWH) när jag missionerar om hans stora namn och om att hans kungarike, med sonen Jesus som Kung snart skall börja regera =)

 

red av mod då källa ej anges

 

 

Anmäl
2010-05-14 03:50 #1 av: Camillhe

Återigen citerar du Nya Världens översättning utan att hänvisa till det. Och det vet du att du inte får lov för Vakttornet organisationen.

Gud har många namn, JHVH som uttalas Jahveh är det mest förekommande. JHVH betyder "att vara" i aktiv form. Men Gud benämns även med Elohim, Kados, Jah,El Saddai,. I de delar av GT som är skrivna på arameiska kallas han aldrig för JHVH utan för Elah.

I NT benämns inte Gud med JHVH alls utan med Kyrios och Theos då böckerna är skrivna på grekiska.

Alltså kan man se ganska tydligt att det är oviktigt vilket av "namnen" man tilltalar Gud med, då det ord har använts som har haft samma betydelse för Gud på det språket.

I Sverige är det ordet Gud som är det ord vi förstår och associerar till JHVH.

Anmäl
2010-05-14 10:54 #2 av: BattleBitch

#1

Visst får man citera bibelverser utan att nämna vilken bibel det är.

Fritt fram för alla att läsa i sina biblar vad som står :)

Vilket namn står i Hesekiel 38:23, Psalm 83:18 & Jesaja 42:8 i din bibel? Det är ju det namnet som vi skall använda enligt Guds önskemål!

Eller du kanske inte använder Guds namn??? Har hoppat över en av det viktigaste sakerna som Bibeln handlar om?? Att Guds namn skall bli helgat. Att vi skall förkunna Jehovas Kungarike som kommer att ta bort all ondska =) (Lukas 4:43)

 

Falska profeter påstår att Guds namn är oviktigt. Bibeln visar klart vad Guds vilja är och hur Kristna skall handtera namnet :)

Både i NT & GT har Guds egennamn Jehova tagits bort... Men vi vet vad uppenbarelseboken säger om ett sånt handlingsstätt, Uppenbarelseboken 22: 18, 19 red av mod då källa ej anges

 

 

Anmäl
2010-05-14 12:40 #3 av: Camillhe

BB, Du vet att jag har ringt Vakttornet och frågat om det och eftersom de har copyright bryter du mot lagen när du inte uppger källan på din översätning.

Läs grundtexten i NT, JHVH står inte någonstans. Vakttornet har alltså ändrat på grundtexten, och de som gjort det bör då bli dömda enligt ditt citat ovan eller hur?

I NT används endast Kyrios och Theos.

 

Anmäl
2010-05-14 12:50 #4 av: OlgaMaria

Hur kan du säga att Guds egennamn Jehova tagits bort från NT? Det har aldrig skrivits ner i NT från första början!

I NT används som Tarmsaft sa, Kyrios eller Theos, vilket betyder Herren och Gud.

Att tetragrammaton, JHWH, skulle ha tagits bort från NT är helt påhittat. Det finns så oerhört många kopior av texterna och inga innehåller JHWH. Att någon skulle ha arbetat för att det skulle tagits bort är helt orimligt när man tänker på hur den första kristna kyrkan levde - de var förföljda och de fick hantera texterna väldigt varsamt, man fick hålla de gömda och de blev tidigt väldigt utspridda över världen. Skulle JHWH finnas med skulle det finnas spår efter det.

Aldrig i den kristna historien har det funnits en motvilja mot namnet Jehova och de flesta troende kristna vet att det är ett namn på Gud och det används i sånger t ex.

Det väsentliga är dock hur Jesus själv tilltalar Gud. Det är faktiskt så att inte i en endaste av Jesus böner som finns med i evangelierna så ber han vare sig till JHWH (det finns ju inte med i grundtexten) eller till Kyrios (som Vakttornet översätter till Jehova). Det finns alltså inte ett endaste tillfälle då Jesus ber till Jehova ens i din bibel BB. Kolla t ex igenom Jesus längsta bön i Joh 17. Om du studerar det hela kommer du märka att när Jesus ber tilltalar han oftast Gud med "Fader".

När Jesus lär oss att be använder han heller inte ordet Kyrios (som kan översättas till Jehova enligt JV), utan han lär oss att tilltala Gud med "Fader". Sedan står det, helgat blive ditt namn, men vad detta namn är avslöjas aldrig. Troligen syftar namnet på Guds person och allt kring honom, samt hur vi tänker om Gud. Att Guds namn ska bli helgat syftar nog på att vi ska hålla Gud själv för helig.

På Jesu tid hade judarna slutat att tala ut Guds namn Jehova. Det ansågs vara alltför heligt. Judarna anklagade Jesus för många saker, men aldrig kan vi läsa att man anklagade honom för att han använde Guds namn Jehova. Skulle han ha gjort det skulle det stå om det i evangelierna. När man studerar det hela märker man att Jesus talar om och till Gud på samma sätt som det ansågs brukligt på den tiden, dvs han använder inte namnet Jehova.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 15:50 #5 av: BattleBitch

#3

Det var angående litteraturen. Inte Bibeln :) Jag mins att du ringde :)

Citerar tillägstexterna i Jehovas Vittnen studiebibel som bevisar att Guds namn även skall finnas med i NT.

Den innehåller för övrigt fantastiskt intressanta saker om bibeln att fördjupa sig i o studera! Skrattande

 Citat:

 När Jesus och hans lärjungar läste Skrifterna, stötte de alltså på Guds namn, oavsett om de använde en hebreisk eller en grekisk text. Följde Jesus den tidens traditionella judiska sed och läste 'Adhon?j på sådana ställen av fruktan för att vanhelga namnet och bryta det tredje budet? (2Mo 20:7) När Jesus reste sig i synagogan i Nasaret och tog emot Jesajas skriftrulle och läste ett avsnitt (61:1, 2) där tetragrammet förekommer, underlät han då att uttala Guds namn? Om han handlade som han brukade när det gällde de skriftlärdas obibliska traditioner, underlät han inte det. (Mt 7:29) Att han uttalade namnet skulle stämma överens med hans föresats att göra Jehovas namn känt, något som framgår av den bön han bad till sin Fader inför sina lärjungar: "Jag har gjort ditt namn uppenbart för de människor som du har gett mig ur världen. ... Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt." (Joh 17:6, 26)

Det finns vittnesbörd om att Jesu lärjungar använde tetragrammet i sina skrifter. Hieronymus, som levde på 300-talet, skrev följande i sitt verk De viris inlustribus (Om berömda män), kap. III: "Matteus, som är densamme som Levi och som från att ha varit tullman blev apostel, författade först ett Evangelium om Kristus i Judeen på hebreiska språket och med hebreiska skrifttecken till nytta för dem av omskärelsen som hade blivit troende. Vem som därefter översatte det till grekiska har inte fastställts med tillräcklig säkerhet. För övrigt är den hebreiska texten bevarad till denna dag i biblioteket i Caesarea, som martyren Pamfilos så flitigt samlade skrifter till. Nasaréerna, som använde detta band i den syriska staden Beroia (Beroea), tillät mig också att skriva av det." (Översättning på grundval av den latinska text som E. C. Richardson har utgett och offentliggjort i serien "Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur", bd 14, Leipzig 1896, sid. 8, 9.)

Matteus citerade mer än hundra gånger från de inspirerade hebreiska skrifterna. På de ställen där dessa citat innehöll Guds namn skulle det vara hans plikt att i trohet mot texten ta med tetragrammet i sin hebreiska evangelieskildring. När sedan Matteusevangeliet blev översatt till grekiska, kan tetragrammet ha lämnats kvar oöversatt i den grekiska texten enligt vad som var brukligt på den tiden.

Inte bara Matteus, utan alla de kristna bibelskribenterna, citerade olika verser från de hebreiska skrifterna där Guds namn förekommer, antingen från den hebreiska texten eller från Septuaginta. Enligt Apg 3:22 citerade Petrus i sitt tal från 5Mo 18:15, där tetragrammet förekommer i ett papyrusfragment av Septuaginta, vilket har daterats till det första århundradet f.v.t. Som en Kristi efterföljare använde Petrus Guds namn, Jehova. När sedan Petrus tal skrevs ner, använde man här tetragrammet enligt vad som var brukligt under det första århundradet f.v.t. och det första århundradet v.t.

Någon gång under 100- eller 200-talet v.t. tog avskrivarna bort tetragrammet från såväl Septuaginta som de kristna grekiska skrifterna och ersatte det med K?rios, "Herre", eller The?s, "Gud".

Angående bruket av tetragrammet i de kristna grekiska skrifterna skrev George Howard vid University of Georgia (USA) i Journal of Biblical Literature, årg. 96, 1977, sid. 63: "Nyligen gjorda upptäckter i Egypten och Judeens öken ger oss förstahandskännedom om bruket av Guds namn under den förkristna tiden. De här upptäckterna är av betydelse för den nytestamentliga textforskningen, eftersom de i litterärt avseende är samtida med de tidigaste kristna dokumenten och kan förklara hur de nytestamentliga författarna använde Guds namn. På följande sidor kommer vi att lägga fram en teori om att Guds namn, ???? (och möjligen förkortningar av det), ursprungligen stod skrivet i NT i citat från och hänsyftningar till GT och att det sedan med tiden byttes ut huvudsakligen mot surrogatet [förkortning för K?rios, "Herre"]. Att tetragrammet togs bort skapade enligt vår uppfattning förvirring i tankegången hos de första icke-judiska kristna när det gällde förhållandet mellan 'Herren Gud' och 'Herren Kristus', en förvirring som avspeglas i den nytestamentliga textens handskriftstradition."

Vi kan instämma i ovanstående, men vi vill göra den invändningen att det som här kallas en "teori" anser vi vara en redogörelse för historiska fakta i förbindelse med hur de bibliska handskrifterna har vidarebefordrats till oss.

Anmäl
2010-05-14 15:52 #6 av: BattleBitch

#4

Visst har det funnits från början! Se mitt inlägg ovan Skrattande

 

Alltid lär man sig något nytt! Flört

Anmäl
2010-05-14 17:37 #7 av: Camillhe

Doktor George Howard säger också att det korrekta uttalet av YHWH är YaHWeH, ändå uttalar ni Jehova, är inte det också ett problem att uttala Guds namn felaktigt?

Anmäl
2010-05-14 18:14 #8 av: OlgaMaria

Texten du citerar BB spekulerar i att

1. Matteus skulle ha skrivit JHWH i sin hebreiska version, vilket inte kan bevisas.

2. Petrus skulle ha använt sig av JHWH, vilket inte kan bevisas. Texten säger bara att han borde ha gjort det som en Kristi efterföljare men man har inga belägg för att han skulle ha gjort det.

Sedan säger texten helt utan hänvisningar eller belägg att

"Någon gång under 100- eller 200-talet v.t. tog avskrivarna bort tetragrammet från såväl Septuaginta som de kristna grekiska skrifterna och ersatte det med K?rios, "Herre", eller The?s, "Gud"."

Vi har inga belägg för att det skulle vara så, och det största beviset på det är väl att inte ens JV kan ge några hänvisningar till att det skulle vara så.

När det gäller det avslutande citatet är det ett citat från EN forskare som presenterar en teori som baseras på FÖRKRISTNA texter, dvs inga NT-texter.

 

JV har verkligen ingen grund för att säga att JHWH har tagits bort från NT-texterna.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 23:17 #9 av: BattleBitch

#7

Ingen kan exakt säga hur hamnet skall uttalas. På Svenska är det mest troligt att man uttalar det Jehova :)

Å med tanke på hur Gud är med oss så tror jag att han har accepterat det! ;)

Anmäl
2010-05-14 23:19 #10 av: BattleBitch

#8

Med all sannolikhet... är en större grad av kanske. Därför bör man sätta tillbaka Guds namn där det skall vara.

Åter frågar jag dig. Helgar du Guds namn? Vilket namn andvönder du? Eller anväder du det inte??

 

Anmäl
2010-05-15 10:59 #11 av: OlgaMaria

Vad är det som är med alla sannolikhet? Varför ska vi be till Jehova när Jesus inte gjorde det? Läs NT!

Jag håller Gud helig, därför helgar jag hans namn! Vanligtvis använder jag inte namnet Jehova, men då och då sjunger jag en sång med Jehova i.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-15 14:13 #12 av: Camillhe

Hur kan det inte vara viktigt med uttalet om nu Guds "egennamn" är så viktigt? Om det är så otroligt viktigt att Gud kallas vid sitt "rätta" namn och sen uttalar man det helt fel. Fundera över det BB.

Anmäl
2010-05-15 15:58 #13 av: Mona22

#11 jesus bad väl till sin far? Därför sade han fader och inte jehova eller Jahve.

 

#12 att använda namnet är väl bättre än att ta bort det helt eller ? Jag tycker gud blir mer personlig när jag kallar honom Jehova eller Jahve.

Jag tror han förlåter oss om vi uttalar fel då vokaler inte fanns förut.Flört

Det är väl värre att förneka guds namn pga att vi kanske inte riktigt vet hur det uttalas?

Hur uttalas Jesus i andra länder?

Anmäl
2010-05-15 17:09 #14 av: Camillhe

Är du JV Mona? Annars bör du nog läsa om vad JV har gjort med Bibeln och hur man felaktigt satt in ordet Jehova både i GT och NT.

Är du Jv så har du ju redan fått lära dig att allt JV org gör är korrekt.

Anmäl
2010-05-15 17:27 #15 av: OlgaMaria

#13 Jehova är också min Fader. :)

Jehova har inte tagits bort från NT. När det gäller översättningen av GT ligger Septuaginta (den tidigaste översättningen från hebreiska) till grund där JHWH översattes till Kyrios, dvs det grekiska ordet för Herre.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-15 17:56 #16 av: Mona22

¤14 fick inte ut något av den tråden om deras fel. vet bara att JHWH står i grundtexten och det är borttaget och utbytt mot HERREN eller Gud.

Borde det inte stå Jahve eller kanske bara behållt JHWH? Skäms

 

Anmäl
2010-05-15 18:30 #17 av: OlgaMaria

#16 JHWH är hebreiskt och finns därför inte med i grundtexten av NT. I grundtexten i NT används antingen Kyrios (Herre) eller Theos (Gud).

I den hebreiska grundtexten av GT finns givetvis JHWH, men när man gjorde den första översättningen från hebreiska, vilket var den grekiska översättningen Septuaginta så översatte man JHWH till Kyrios. Detta var innan Jesu födelse.

Senare översättare har följt deras exempel. Dessa första översättare tog knappast "bort" JHWH, man översatte det till grekiska.

De nytestamentliga författarna som skrev på grekiska skrev inte heller det hebreiska JHWH i sin grekiska text.

Så varför ska vi återinföra namnet Jehova när de första kristna inte gjorde det i sina skrifter?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-15 18:42 #18 av: Camillhe

Mona läs gäena lite om JV och varför det är en destruktiv sekt. Här är några länkar:)

1

2

3

Anmäl
2010-05-15 23:37 #19 av: Mona22

#18 varför skulle jag vara intresserad av att läsa massa snack om jv? Jag har min egna uppfattning om dem.

Men tack endå.


Det enda jag undrade är varför guds namn inte finns i  bibeln utan det är borttaget. Obestämd

Anmäl
2010-05-16 06:55 #20 av: Camillhe

Det är inte "snack", det är fakta. Och om du lutar åt att de har rätt i sina läror och sin Bibelöversättning så är det väl ganska bra att ta reda på lite mer.

Gud har inte ett namn, Han har många namn. Och vi har förmånen att få kalla Honom Fader. Guds olika "namn" finns visst i Bibeln. Men eftersom tetragrammet YWHW ansågs för heligt för att skriva för judarna skrev man istället HERREN.

Det är bara JV som hävdar att just YHWH är så viktigt, trots det kan de inte uttala det korrekt. Vi kristna anser att vi kan tilltala Gud med Gud, Fader och att det inte finns ngt som säger att Gud vill bli kallad just YHWH när vi ber till Honom.

Jesus är ju också Gud och isåfall borde det väl vara minst lika viktigt att ha Hans namn korrekt stavat och uttalat?

Men nej för JV tror inte på treenigheten och tror inte på att Jesus och Anden är lika verksamma idag som någonsin.

Anmäl
2010-05-16 10:58 #21 av: OlgaMaria

#19 Men Mona, jag fattar inte riktigt.... vad handlar detta om? Du säger i inlägg efter inlägg att "Guds namn är borttaget från Bibeln", och vi ger dig fakta om hur det ligger till på riktigt. Läser du det ens? Det känns som att jag pratar med en vägg. Jag får inget tillbaka... :-/

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 12:22 #22 av: Mona22

#17+21 du skriver ju själv att jhwh fanns i hebreiska skrifterna. varför fick det inte stå kvar? Sedan att det översätts, då bytte de ju det men varför som sagt fick det ej stå kvar i GT?

 

#20 Tänker just att Gud inte är ett namn, det är en titel. Likaså Fader osv. Helt allvarligt uttalar kristna säkert inte Jesus helt rätt heller men det stoppar ju inte oss från att använda namnet eller hur?

 

Jag är ingen som läser en massa snack om andra utan att verkligen veta hur det ligger till.

Sedan tycker jag det är riktigt kul att när jag ville veta varför guds namn är borta från gt så ska jag läsa en massa om Jv , är det för att de är de enda som använder Guds namn eller?Obestämd

 

 

Anmäl
2010-05-16 13:10 #23 av: BattleBitch

#13

Mycket bra skrivet .. Helt rätt  Skrattande

Anmäl
2010-05-16 13:12 #24 av: BattleBitch

#21

Mona har helt rätt.

Jag har bevisat för er alla att Jehova skall finnas med i NT & GT och vi måste använda det för att helga det.

Sen att många inte gör på det sättet men ändå påstår att dom är Kristna, är bara falska profeter helt enkelt Glad

Anmäl
2010-05-16 13:13 #25 av: BattleBitch

#20

Precis.. Jehovas Vittnen är dom enda... och vad blir 1+1?

Sanna Kristna skall följa allt som står i bibeln och om Jehovas vittnen är dom enda som gör det... Ja då är Jehovas Vittnen dom enda sanna Kristna

Anmäl
2010-05-16 14:51 #26 av: Camillhe

Nej du har inte bevisat ett dugg BB. YHWH ska INTE finnas med i NT. Det finns en teori från en person George vad han nu hette, men det finns inga som helst bevis för den teorin.

Anmäl
2010-05-16 15:05 #27 av: OlgaMaria

Precis...

och dessa skrifter som denna George hittade var inte ens NT-skrifter. De var några andra förkristna skrifter!

 

Mona. Det är rätt att JHWH står i grundtexten i GT men om det inte finns ett enda belägg för att Jesus använda det här namnet och lärde sina lärjungar att använda det, varför ska vi då använda det?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 15:23 #28 av: BattleBitch

#26

Jag har bevisat, svart på vitt. Men du vill intre tro på vad Bibeln säger och då kan jag inte göra något. Som sann Kristen måste man ta till sig hela Bibeln, inte bara välja ut vad som passar och vad som känns bra.

Anmäl
2010-05-16 15:27 #29 av: BattleBitch

#27

Som du skriver så kan du omöjligen ha läst inlähh #5 som bevisar att Jehova stod i NT när Jesus läste dessa skrifter.

 

Men som vanligt verkar du inte vilja lyssna på vad Bibeln säger... Tråkigt med dig o Tarmsaft som kallar sig kristna, men ni vägrar att acceptera vad Bibeln säger...

Anmäl
2010-05-16 15:29 #30 av: OlgaMaria

Vad är det som är svart på vitt?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 15:44 #31 av: BattleBitch

Att Jesus & lärjungarna uttalade Guds namn Jehova (JHWH) och att det är borttaget från både GT och NT och därför skall återinföras i Bibeln, om man är en sann Kristen som vill helga Guds namn Flört

Anmäl
2010-05-16 15:48 #32 av: OlgaMaria

Ge mig 1 belägg för att det skulle vara så, dvs att Jesus och lärjungarna uttalade Guds namn Jehova (JHWH)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 16:01 #33 av: BattleBitch

Då tar vi om det igen..

När Jesus och hans lärjungar läste Skrifterna, stötte de alltså på Guds namn, oavsett om de använde en hebreisk eller en grekisk text. Följde Jesus den tidens traditionella judiska sed och läste 'Adhon?j på sådana ställen av fruktan för att vanhelga namnet och bryta det tredje budet? (2Mo 20:7)

När Jesus reste sig i synagogan i Nasaret och tog emot Jesajas skriftrulle och läste ett avsnitt (61:1, 2) där tetragrammet förekommer, underlät han då att uttala Guds namn? Om han handlade som han brukade när det gällde de skriftlärdas obibliska traditioner, underlät han inte det. (Mt 7:29) Att han uttalade namnet skulle stämma överens med hans föresats att göra Jehovas namn känt, något som framgår av den bön han bad till sin Fader inför sina lärjungar: "Jag har gjort ditt namn uppenbart för de människor som du har gett mig ur världen. ... Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt." (Joh 17:6, 26)

Så vad tror du, hur gjorde han Guds namn känt? Genom att tiga??

Anmäl
2010-05-16 16:21 #34 av: OlgaMaria

Det här är ju bara en spekulation. Det finns inget belägg någonstans för att Jesus faktiskt skulle ha talat ut namnet. Om han hade gjort det borde det väl ha stått någonstans i Matt 7 att de skriftlärda blev upprörda!?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 16:28 #35 av: BattleBitch

#34

Haha... Vet du varför Jesus blev dödad egentligen? För att dom Skriftlärda & fariseerna älskade Jesus? Gillade hans budskap?

Läs en Bibel som har Guds namn i sig så kommer du att förstå Sanningen Flört

Anmäl
2010-05-16 16:39 #36 av: OlgaMaria

Det är ju inte som att evangelierna saknar berättelser om att de skriftlärda blev upprörda, och vad de blev upprörda över, men aldrig nämns det att de blev upprörda för att Jesus uttalade Guds namn.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 20:03 #37 av: BattleBitch

#36

Du börjar låta som dom som säger att när dom får se Jesus, ja först då kommer dom att tro Flört

Anmäl
2010-05-16 22:06 #38 av: OlgaMaria

#37... jag får nöja mig med att be för dig framöver älskade vän.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 22:47 #39 av: BattleBitch

#38

Jag väntar svar ifrån dig i andra tråden. Så fly inte ännu...

Flört

 

Anmäl
2010-05-17 20:40 #40 av: Internettan

Jag har aldrig tänkt att Guds namn i sig skulle vara heligt. Det är Gud som är helig, och eftersom namnet hänvisar till Gud kan man säga att Hans namn ska bli helgat.

När man säger "i Jesu namn" har det också en stor kraft. Men namnet Jesus har ju andra, vanliga människor också. Inte är deras namn något särskilt? Det är personen som hänsyftas som ger namnet dess kraft.

När man ska helga Guds namn ser jag det som att alla Guds namn ska bli helgade. Gud, Fader, Jehova, Sebaot och vilka de nu är.

När man gör någons namn "känt i hela världen" (t ex en sångares) är det ju inte namnet i sig som man vill ska bli känt och sedan är man nöjd. Det är personen bakom namnet som ska bli känd. Men eftersom namnet är en del av personen/en länk till personen kan man ändå uttrycka sig så.

Så har jag alltid sett det. Utan att egentligen veta nåt...

Anmäl
2010-05-17 21:58 #41 av: OlgaMaria

Håller helt med dig Internettan :)

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-18 00:18 #42 av: Camillhe

Jag med, och jag blir så glad över att läsa dina inlägg, trots att du så nyligen blivit kristen är du så enormt genomtänkt och jag kan riktigt känna Guds ande i dina inlägg:D

Anmäl
2010-05-18 06:41 #43 av: Internettan

Glad Oj, vilka snälla ord. Tack!

Anmäl
2010-05-18 09:26 #44 av: Mona22

Gud och fader är inga namn,det är titlar, det finns många gudar och många fader, (prästerna kallar ju sig det) men det finns bara EN Jehova/Jahve. Därför är det viktigt att använda hans namn.Annars hade väl inte hans namn stått med så många ggr i bibeln?

Många vet ju inte ens vad gud heter och i din liknelse så vet ju folk vad sångaren heter .Eller hur? Det är inte bara hon den där långa blonda tjejen som sjunger utan det är (namn).

Medans gud som är högst ska bara få titlar och så glömmer vi bort hans namn, han är skaparen, den högste , gud, fader.
Men han heter ingetObestämd

Hans son däremot, honom ska vi använda hans namn på, Jesus.

 

Anmäl
2010-05-18 10:46 #45 av: OlgaMaria

Mona, jag förstår hur du tänker och jag förstår hur du resonerar, men för mig stannar det vid att vara ett resonemang. Det är inget fel i JVs övertygelse om att kalla Gud för Jehova, men det som blir fel för mig är att man hävdar att det är fel att kalla Gud för något annat än Jehova när vi inte har några belägg för att Jesus gjorde det, och man hävdar med bestämdhet att kristna tagit bort Guds namn ur Bibeln fast det inte alls är så.

Ett barn kallar ju aldrig sin pappa vid hans namn. Även fast jag är vuxen idag så kallar jag ju aldrig min pappa för "Åke" utan jag säger "pappa" till honom. Jag vet att han heter Åke och jag kan berätta det för andra, men när jag talar till honom och om honom är det "pappa" jag använder.

På samma sätt är det ju med Gud, han är min Fader, jag är hans barn. Om jag skulle kalla honom för Jehova på samma sätt som jag skulle kunna kalla min pappa för Åke skulle det bli en distans mellan oss. Om jag sa Åke till min pappa skulle det bara vara konstigt och distansierat. Att säga "Fader" är intimare, kärleksfullare och speglar en ännu större dimension av min relation till Gud än om jag skulle säga "Jehova".

Men precis som jag tycker om min pappas namn Åke därför att det är min pappas namn så tycker jag om Guds namn Jehova, Sebaot, Rapha, Adonaj, Elohim osv därför att det är Guds namn och därför att de berättar något om vem han är.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-18 12:55 #46 av: BattleBitch

#40

Väldigt bra skrivet. Jag håller med dig i mycket.

Men vad vore en känd sångare utan ett namn? Det är ju så vi känner till dom  Flört

 

Anmäl
2010-05-18 19:27 #47 av: Internettan

Jag funderar lite över vad det betyder, att Guds namn ska vara helgat. Betyder det att man ska säga Gud/Jehova/Sebaot med vördnad - och inte slänga ur sig "Herre Gud" i tid och otid? Eller betyder det att namnet i sig är så speciellt att det är helgat? (Och hur använder man ett namn som är helgat jämfört med ett namn som inte är det? Vad menas egentligen? Är Jehova det enda namn som är helgat och är det just därför vi ska använda det? Fast så står det väl inte i Bibeln?) Hmmmm... Förvirrande var ordet.

Anmäl
2010-05-18 21:50 #48 av: BattleBitch

Helga, prisa, ära... att göra Guds namn känt. Att man ser till att använda det i sin tillbedjan och när man predikar Glad

Hesekiel 36:23

Anmäl
2010-05-18 22:39 #49 av: Camillhe

BB, NVÖ är copyrightskyddad och du får INTE lov att använda den utan att hänvisa till källan.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.