Bibeln

Är Jesus den allsmäktige Guden?

2010-05-14 02:12 #0 av: BattleBitch

Många religiösa människor säger att Jesus är Gud. Somliga menar att Gud är treenig. Enligt den läran är "Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud". Man menar att de tre är "lika eviga och lika stora". (Svenska kyrkans bekännelseskrifter) Stämmer det?

Jehova Gud är Skaparen. (Uppenbarelseboken 4:11) Han har inte någon början eller något slut, och han är allsmäktig. (Psalm 90:2) Jesus däremot har en början. (Kolosserna 1:15, 16) Jesus talade om Gud som sin Fader och sade: "Fadern är större än jag." (Johannes 14:28) Jesus sade också att det fanns vissa saker som varken han eller änglarna visste, utan bara hans Fader. (Markus 13:32)

Jesus sade dessutom i bön till sin Fader: "Låt ... inte min vilja ske, utan din." (Lukas 22:42) Vem bad Jesus till om inte till en person som var i en högre ställning? Dessutom var det Gud som uppväckte Jesus från de döda. Jesus uppväckte inte sig själv. (Apostlagärningarna 2:32) Fadern och Sonen var alltså inte jämlika innan Jesus kom till jorden eller medan han levde här. Hur var det då efter Jesu uppståndelse till liv i himlen? I Första Korinthierna 11:3 står det: "Kristi huvud är Gud." Sonen kommer alltså alltid att vara underordnad Gud. (1 Korinthierna 15:28) Bibeln visar att Jesus inte är den allsmäktige Guden. Han är i stället Guds Son.

Den så kallade tredje personen i treenigheten, den heliga anden, är inte en person. Psalmisten sade i bön till Gud: "Du sänder ut din ande - de skapas." (Psalm 104:30) Den här anden är inte Gud själv. Det är en verksam kraft som han sänder ut, eller använder, för att genomföra sin vilja. Med hjälp av den skapade Gud de fysiska himlarna, jorden och allt levande. (1 Moseboken 1:2; Psalm 33:6) Gud använde sin heliga ande till att inspirera de män som skrev Bibeln. (2 Petrus 1:20, 21) Treenigheten är alltså ingen biblisk lära.* "Jehova, vår Gud, är en enda Jehova", säger Bibeln. (5 Moseboken 6:4)

Så nu till min fråga ... Hur tror du? Vad Grundar du det på? :)

Om du som jag tror på Bibeln, så vad tycker du om skriftställena ovan?

Anmäl
2010-05-14 03:52 #1 av: Camillhe

Men snälla BB varför detta inlägg. theresia har ju gång på gång bemött dig med detta. Läs i YHWH=Jesus.

Anmäl
2010-05-14 10:45 #2 av: BattleBitch

#1

Jo visst, bemött, men inte besvarat.

En kilometer-lång tråd är inte poppis hos nya medlemmar, därför skapade jag denna, så vänligen håll dig till topic och mina frågor =)

Anmäl
2010-05-14 13:40 #3 av: OlgaMaria

Är Jesus skapad?

Det står aldrig att Jesus är skapad eller att han har en början. Däremot står det att han är förstfödd och detta har jag diskuterat på djupet i flera andra trådar. Det betyder inte att han är skapad, det betyder att han är arvtagare och upphöjd över allt annat. Försfödd är en titel och kunde tillfalla yngre söner som hade äldre bröder i livet. T ex Jakob som fick Esaus förstfödslorätt och Efraim som fick Manasses.

Jesus delar Faderns titel om att inte ha någon början eller något slut (Upp 22:12). Kolla också in

Heb 7:2-3

...vidare "Salems konung", det vill säga "fridens konung". 3 Han står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut: han är lik Guds Son och förblir präst för evigt.

Dessa verser handlar om Melkisedek som beskrivs som en förebild för Kristus. Hans dagar har ingen början och inget slut - han är lik Guds Son.

 

Vem uppväckte Jesus?

Apg 2:32
Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det.

Joh 2:18-21
Judarna frågade honom: "Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?" Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!" Men det tempel han talade om var hans kropp.

 

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 16:03 #4 av: BattleBitch

#3

Vad är en arvtagare? Jo en son/dotter. Denna sonen är född/skapad av sin Fader precis som bibeln förkunnar :)

Återigen som förstfödd är du en avkomma... Du kan inte vara en avkomma av dig själv. Eller hur!?

Hur läser du Heb 7:2-3 egentligen?? Det står att han är utan far/mor/släktregister... (DET VAR INTE DET SOM VAR LIKT JESUS INTE::: UTAN...) "men han har gjorts lik Guds Son: han förblir präst för beständigt."(PRECIS, det var det att han gjorts som PRÄST som gjorde honom lik Jesus... inget annat) Flört Se gärna Psalm 110:4 som bekräftar att ditt sätt att läsa inte kan stämma... "Jehova har svurit (och han skall inte ångra sig):"Du(Jesus) är präst till oöverskådlig tid efter Melkis?deks sätt!"

 

Vem uppväckte Jesus?

Romarna 10:9 Ty om du offentligt bekänner det "ordet i din mun", att Jesus är Herre, och i ditt hjärta utövar tro på att Gud uppväckte honom från de döda, skall du bli räddad

 

Apostlagärningarna3:15 medan ni däremot dödade den främste förmedlaren av liv. Men Gud uppväckte honom från de döda, vilket vi är vittnen om.

Romarna 4:24 utan också för vår skull, oss som det skall tillräknas, därför att vi tror på honom som uppväckte Jesus, vår Herre, från de döda.

1Petrus 1:21 som genom honom har tro på Gud, den som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp kan vara riktade mot Gud.

 

Så, vem uppväckte Jesus nu? Uppväckte Jesus sig själv eller vad säger Bibeln?

Anmäl
2010-05-14 16:07 #5 av: OlgaMaria

Ja, vad menar Jesus i Joh 2:18-21?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 16:10 #6 av: BattleBitch

Vad har Joh 2:18-21 med att Jehova uppväckte Jesus att göra? Obestämd

Anmäl
2010-05-14 16:25 #7 av: OlgaMaria

Vad har det inte med saken att göra? :)

Jesus säger att han ska resa upp templet på tre dagar, och det står att med templet menar han sin egen kropp. Dvs, Jesus ska resa upp sin kropp på tre dagar.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 16:36 #8 av: BattleBitch

#7

Jaha, du vill tolka det så .. Nu var det ju inte så han menade Flört

Du menar aldså att allting annat, som är övertydligt, svart på vitt och står skrivet gång på gång på gång... Är något du inte bryr dig om?

Det står i klartext: att Jehova uppväckte Jesus .. Flera gånger!

Å du förnekar det??

Dvs fönekar Guds ord!

Anmäl
2010-05-14 16:40 #9 av: OlgaMaria

Vad var det han menade då?

Självklart förnekar jag inte Guds ord, eller att Fadern reste upp Sonen, men det finns fler texter där samma verser eller samma gärning handlar om både Fadern och Sonen.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-14 16:44 #10 av: BattleBitch

Svar på Joh 2:18-21 från Vakttornet -73.

 

? Tyder inte Johannes 2:19 att Jesus skulle uppväcka sig själv? - USA.

 

Enligt vad som framgår av sammanhanget handlar Johannes 2:19 om Herren Jesu Kristi död och uppståndelse. Vi läser: "Till svar sade Jesus till dem: 'Bryt ned detta tempel, och på tre dagar skall jag resa upp det.' Då sade judarna: 'Detta tempel byggdes på fyrtiosex år, och skall du då resa upp det på tre dagar?' Men han talade om sin kropps tempel. När han hade blivit upprest från de döda, påminde sig emellertid hans lärjungar att han hade sagt detta; och de trodde Skriften och det ord som Jesus hade sagt." - Joh. 2:19-22, NW.

 

Man bör lägga märke till att när bibeln talar om uppfyllelsen av Jesu uttalande, säger den inte att han uppväckte sig själv från de döda, utan att "han hade blivit upprest från de döda". Andra skriftställen visar tydligt att det var Gud som uppväckte sin Son. Aposteln Petrus sade till Kornelius och hans släktingar och nära vänner: "Honom har Gud uppväckt på tredje dagen." (Apg. 10:40) I Hebréerna 13:20 talas det om Gud såsom den "som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren". Och i sitt brev till romarna skrev aposteln Paulus: "Om nu dens ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i er, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande genom sin ande, som bor i er." (Rom. 8:11, NW) Följaktligen kunde Jesus Kristus helt enkelt inte ha menat att han skulle uppväcka sig själv från de döda.

Jesus visste emellertid att han skulle komma att dö och bli uppväckt. Vid ett annat tillfälle sade han till skriftlärda och fariséer som inte trodde: "Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än profeten Jonas' tecken. Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte." (Matt. 12:39, 40) Eftersom Jesus hade denna förhandskunskap om sin död och uppståndelse, kunde han som en förutsägelse tala om att han skulle resa upp sin kropps tempel. Eftersom han förutsade det, var det alldeles som om han skulle göra det. Detta kan belysas med hjälp av Hesekiel 43:3, där profeten Hesekiel förklarar: "Jag kom för att fördärva staden [Jerusalem]", dvs. genom att förutsäga dess tillintetgörelse. Hesekiel var landsflyktig och befann sig i Babylon, och därför hade han inte någon andel i att i verkligheten förstöra Jerusalem; detta gjorde babylonierna. Men hans profetia, som var inspirerad av Gud, gjorde att förstöringen var så gott som utförd. (Jämför också Jeremia 1:10.) På motsvarande sätt uppväckte Jehova Gud sin Son, men Jesus kunde tala om att göra det i profetisk bemärkelse.

Dessutom var Guds vilja, uppdrag eller befallning beträffande sin Son att han skulle dö och bli återförd till liv. Jesus utgav villigt sitt liv i överensstämmelse med sin Faders uppsåt. Jesus kunde därför resa upp sin kropps tempel i den meningen att han hade myndigheten att få igen livet.

På tredje dagen befallde Gud Jesus att uppstå från de döda, och Jesus gjorde det genom att godta eller få igen livet från sin Fader, genom Guds myndighet. Jämte livet som andlig Son fick han igen rätten till fullkomligt mänskligt liv, vilken han, genom att han dött helt utan skuld, inte hade förverkat. Det här värdet av sitt mänskliga offer frambar han därefter till sin Fader i himmelen. (Hebr. 9:11-14, 24-28) Detta är i överensstämmelse med Jesu ord i Johannes 10:17, 18: "Fadern älskar mig därför att jag ger ut mitt liv för att få igen det. Ingen har berövat mig det; jag ger ut det av min egen fria vilja. Jag har rätt att ge ut det, och jag har rätt att få igen det; detta uppdrag har jag fått från min Fader." - New English Bible.

Anmäl
2010-05-14 16:44 #11 av: BattleBitch

#9

Jag han svara på det med inlägg 10.

 Hur ser du på den förklaringen? =)

Anmäl
2010-05-14 23:21 #12 av: BattleBitch

*uppar denna om du missade mina frågor* Glad

Anmäl
2010-05-15 10:55 #13 av: OlgaMaria

Jv använder sin egen logik för att att få ihop detta. Man anser, precis som din text säger, att eftersom Gud uppväckte Jesus så kan Jesus inte ha menat att han uppväckte sig själv. Så här resonerar JV hela tiden. Man säger att eftersom det är så här så kan den här bibelversen inte betyda vad den betyder. Låt Bibeln tala för sig själv!

Givetvis uppväckte Gud Jesus. Men Jesus säger att han ska resa upp sig själv. Jesus är Gud, tillsammans med sin Fader och Anden. Hur kan vi annars få ihop det? Jesus säger att han ska göra något som Gud skulle göra.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 13:28 #14 av: BattleBitch

#13

Vi använder det som står i Bibeln svart på vitt...

Det står att Jehova uppväckte Jesus ... gång på gång.

Men du förnekar vad Bibeln säger. Då blir det svårt att argumentera och du inte accepeterar vad Bibeln säger Obestämd

Anmäl
2010-05-16 15:12 #15 av: OlgaMaria

Jag accepterar att Jehova uppväckte Jesus. Men jag accepterar inte en bibeltolkning som förnekar att Jesus reste upp sig själv. Jag tänker vara trogen Bibeln och det hoppas jag att du vill vara också. Ditt problem blir bara att få dessa verser att gå ihop, och det gör de inte så länge Jesus inte är Gud.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-05-16 15:18 #16 av: BattleBitch

#15

Du har redan en förklaring på varför det inte var Jesus som reste upp sig själv, utan endas Jehova. Bibeln förklarar det för oss om man vill tro Glad

Anmäl
2010-05-16 15:53 #17 av: OlgaMaria

Jag tycker det var en dålig förklaring dock. Parallellen till Hesekiel tycker jag är haltande dessutom. Läs hela versen Hes 43:3 som anges i din text. Synen beskrivs i Hes 1-11. Hesekiel får i en syn se och också ta del i förstörelsen av Jerusalem. Att han uttrycker sig som han gör i 43:3 är inte konstigt.

Och varför skulle Jesus resa upp sig själv i profetisk bemärkelse om det nu är Fadern endast som ska resa upp honom? Blir inte det lite snurrigt?

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.