Kyrkan

återuppstår vi som andarnär jesus kommer????

2010-05-21 16:41 #0 av: [dcpower]

e vi helt döda utan å veta nånting i våra gravar innan jesus elr e vi andar även innan jesus kmr  en sak som får mig å fundera när jag va i new age religionen så va jag hos ett medium som enligt mitt tycke va helt fantastisk hon fick kontakt med min moster å jag kian säga att ALLT stämde å så förutsåg hon saker i framtiden som oxå hände kort därpå va det demoner isf hon fick kontakt med???? jag fick iaf inget otyg i huset iaf tror ni verkligen vi e helt döda å utan nått medvetande överhuvudtaget å att vi isf återuppstår som levande andar vid jesus ankomst och jordens undergång????

Anmäl
2010-05-21 17:40 #1 av: BattleBitch

Jag tror att vi människor BLEV en själ, inte FICK en själ,

 

När vi dör så är det människan, dvs själen som dör.

 

De döda är utan medvetande, vet ingenting.

 

 

Vi varnas för att försöka tala med de döda,

 

Medier och spåmän fördöms,

 

/inlägg redigerat av mod då källa ej uppges

Anmäl
2010-05-21 19:33 #2 av: [dcpower]

Oki, tack då vet jag på ett ungefär tack för svaret:):)

Anmäl
2010-05-21 20:51 #3 av: Santhe

Luk 23:42 Och han sade: "Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike." 43 Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset." www.folkbibeln.net/

 

Brottslingen som hänger bredvid Jesus på korset frågar och får detta till svar.

Det talar ju för att man dör här, men går direkt vidare till evigheten.

Anmäl
2010-05-22 00:18 #4 av: BattleBitch

#3

 

Det är en felöversättning.

Det Jesus säger är att "Amen, jag säger dig i dag, du skall vara med mig i Paradiset" vilket även stämmer in på allt annat som bibeln säger Glad

Anmäl
2010-05-22 00:56 #5 av: Camillhe

Dc Power, Försök att bortse från Battlebitch's svar, hon är Jehovas vittne och har en annan tro än vi har. Samt citerar från en helt annan bibelöversättning som inga kristna godkänner utom de som är med i sekten.

 

Anmäl
2010-05-23 14:38 #6 av: BattleBitch

Intressant Tarmsaft att du och Margareta är så rädda för Guds ord bibeln att ni måste censurera mitt inlägg... Må Gud inte döma er då ni handlar i okunskap.

Anmäl
2010-05-23 14:54 #7 av: Santhe

#6 Det står ju varför det är redigerat, eller hur?.

Anmäl
2010-05-23 18:15 #8 av: SLennartsson

#1, Tror du på att själen försvinner? Att när man dör, så är man helt borta..?

Anmäl
2010-05-23 18:48 #9 av: BattleBitch

#8.

Ja precis. Det är vad bibeln säger.

 

Men tarmsaft valde att censurera  bort bevisen!

Anmäl
2010-05-23 18:54 #10 av: Camillhe

Nu får du ge dig. Du har fritt fram att citera bibelcitaten igen, men använder du Vakttornets tolkning så ska du uppge det i inlägget.

Gör du inte det, kommer det att raderas då det är ett lagbrott.

Och sen undrar jag när du ska lämna sajten? Blir lite konstigt om du fortsätter skriva trots att du gjort en hejdå tråd.

Anmäl
2010-05-23 18:58 #11 av: SLennartsson

#9, Okej.
Jag tror verkligen inte på det. Nu tror vi olika helt klart.
Jag som inte är kristen eller ngt, tror säkert annorlunda.

Men hur kommer det sig då att man kan få kontakt med vissa som dött? Jag har kontakt med min morfar, som dog i cancer för 7 år sen. Vi ärvde hans gård, och han är kvar och vakar över oss ochbrukar göra sig hörd. Hela familjen kan höra och märka av honom. Men jag är den enda som kan komunisera med honom. Det för mig är ett bevis på att själen lämnar kroppen när man dör och att den sen lever kvar. Vissa märks, andra inte.

Anmäl
2010-05-23 19:14 #12 av: Camillhe

Jag har inte riktigt tid att skriva ett längre inlägg. Men kristna tror att en människa består av kropp själ och ande. Själen och anden kan ses som separata attribut men används även synonymt i Bibeln. När vi dör lever själen/anden vidare. Exakt var man hamnar direkt efter döden är inte helt tydligt i Bibeln. Men som kristna vet vi att vi har evigt liv.

Jag tror personligen inte att man an få kontakt med människor som har dött. Jag tror inte att det verkligen är den människan utan en ande, jag tror inte att vi som döda kan stanna kvar på jorden eller ta kontakt med levande.

Kristna kan ha olika uppfattningar om detta, och förhoppningsvis skriver ngn mer om sin uppfattning:)

Anmäl
2010-05-23 21:57 #13 av: SLennartsson

Äntligen kan jag få diskutera detta med någon som har andra åsikter.

Min morfar dog som sagt i cancer för 7 år sen. Han bodde på denna gården innan. Sen ca 4-5 år tillbaka har vi kunnat känna hans närvaro.

Han har satt igång radioapparater, skrämt hästarna i stallet, rivit ut saker ur skåp, flyttar på saker.

Självklart behöver det inte vara hans själ, jag kan tycka och tro som du, att det är anden. Eftersom det är fysiskt det han gör. Jag har kunnat se honom, och inte som han såg ut när han avled, utan som han skulle sett ut nu, alltså äldre.

Anmäl
2010-05-24 00:37 #14 av: Camillhe

Jag skrev kanske lite otydligt. jag tror att det är en ande men inte din morfars ande.

Varför tror du att djuren blir rädda, eller att ngn river ut saker ur skåp om det vore en god ande?

Anmäl
2010-05-24 01:14 #15 av: SLennartsson

Vi hade en medier som förklarade vad för person det var och allt stämde in på min morfar.

Hästarna vill han bara kolla till, det var en häst som blev rädd.
Det han rev ut ur skåpet var sådant som har var intresserad utav.

Jag tror och vet att det är min morfar.

Anmäl
2010-05-24 02:01 #16 av: Camillhe

Jag tror personligen inte att det är bra eller att det är din morfar. Men jag vet att en tjej på forumet som är kristen har en helt annan syn än jag. Hon är dock iväg över helgen men förhoppningsvis vill hon svara när hon kommer tillbaka:)

Anmäl
2010-05-24 18:28 #17 av: BattleBitch

Nu tar jag mig tid att skriva om mitt inlägg. Lägger även till lite mer...

KÄLLA: JEHOVAS VITTNENS BIBELÖVERSÄTTNING NVÖ. Flört

Orsaken till döden, att vi skapades fullkomliga för att leva på jorden med evigt liv:

1Moseboken 1:28 Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och råd över havets fiskar och himlens flygande skapelser och varje levande skapelse som rör sig på jorden."

1 Moseboken 2:16-17 Vidare gav Jehova Gud människan denna befallning: "Av varje träd i trädgården får du äta dig mätt. 17 Men av trädet för kunskap om gott och ont får du inte äta, för den dag du äter av det skall du ovillkorligen dö

 1Moseboken 3:17 Och till Adam sade han: "Eftersom du lyssnade till din hustrus röst och åt av det träd om vilket jag gav dig denna befallning: 'Du skall inte äta av det', skall marken vara förbannad för din skull. Under smärtfylld möda skall du livnära dig av den alla dina livsdagar.

1Moseboken 3:19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd tills du vänder åter till marken, för av den är du tagen. För stoft är du, och till stoft skall du vända åter."

Jag tror att vi människor BLEV en själ, inte FICK en själ,

 1 Moseboken 2:7 Och Jehova Gud grep sig an med att forma människan av stoft från marken och att blåsa in livets andedräkt i hennes näsborrar, och människan blev en levande själ.

1Korinthierna 15:45 Och så står det skrivet: "Den första människan, Adam, blev en levande själ." Den siste Adam blev en livgivande ande.

När vi dör så är det människan, dvs själen som dör.

 Hesekiel 18:4 Se, alla själarna tillhör mig. Såväl faderns själ som sonens själ - de tillhör mig. Den själ som syndar, den skall dö

De döda är utan medvetande, vet ingenting.

 Predikaren 9:5 De levande vet nämligen att de skall dö, men de döda vet ingenting alls, och de har inte längre någon lön, ty minnet av dem är glömt.

Psalm146:3-4 Sätt inte er förtröstan till förnäma män, till en människoson, hos vilken ingen räddning finns.  Hans ande går ut, och han vänder åter till jord; på den dagen förgås hans tankar.

De döda "sover" i väntan på uppståndelsen.

Johannes11:23-25 Jesus sade till henne: "Din bror skall uppstå."  Marta sade till honom: "Jag vet att han skall uppstå i uppståndelsen på den sista dagen."  Jesus sade till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som utövar tro på mig, han skall få liv, även om han dör;

Johannes5:29 och komma ut, de som har gjort det som är gott till en livets uppståndelse, de som har bedrivit det som är ont till en domens uppståndelse

Daniel 12:2 Och många av dem som sover i markens stoft skall vakna upp, några till liv till oöverskådlig tid och andra till smädelser och till avsky som består till oöverskådlig tid.

Vi varnas för att försöka tala med de döda,

Jesaja 8:19 Och om de säger till er: "Vänd er till de spiritistiska medierna eller till dem som har en spådomsande, vilka piper och mumlar" - är det då inte till sin Gud som ett folk skall vända sig? Skall man vända sig till de döda till förmån för de levande?

3Moseboken 19:31 Vänd er inte till de spiritistiska medierna, och rådfråga inte de spåkunniga, så att ni blir orena genom dem. Jag är Jehova, er Gud.

Medier och spåmän fördöms,

5Moseboken 18:10-12 Det får inte hos dig finnas någon som låter sin son eller sin dotter gå genom eld, någon som ägnar sig åt spådom, någon som utövar magi eller någon som ser efter omen eller någon trollkarl, 11 eller någon som binder andra med en trollformel eller någon som rådfrågar ett spiritistiskt medium eller en som är spåkunnig eller någon som söker vägledning hos de döda. 12 Ty var och en som gör sådant är avskyvärd för Jehova, och på grund av dessa avskyvärdheter driver Jehova, din Gud, undan dem för dig.

Galaterna5:19-21 Men köttets gärningar är uppenbara, och de är otukt, orenhet, tygellöshet, 20 avgudadyrkan, utövande av spiritism, fientligheter, osämja, svartsjuka, vredesutbrott, stridslystnad, söndringar, sekter, 21 känslor av avund, dryckesorgier, vilt festande och sådant som är likt detta. Angående detta varnar jag er nu, alldeles som jag redan har sagt: de som ägnar sig åt sådant skall inte ärva Guds kungarike.

Anmäl
2010-05-26 11:24 #18 av: OlgaMaria

Hej allihop. Vill bara redogöra kortfattat för vad jag tror.

För det första vill jag säga att det viktigaste är inte att förstå precis hur allt fungerar "på andra sidan" utan det viktigaste är att veta hur vi ska bete oss "på den här sidan".

Oavsett vem som "besöker" oss eller som vi kan få kontakt med så är det viktigt att aldrig söka sådana kontakter själv. Bibeln varnar oss skarpt från att göra det. Vi ska inte själva ta kontroll över vår kontakt med andar därför att vi öppnar upp en väg som mycket orent kan använda för att förstöra våra liv. De flesta har heller inte tillräckligt bra urskiljning för att avgöra vad som är rent och orent. Urskiljning är en gåva från Gud som vi bara kan få som kristna då vi tagit emot helig Ande.

Dcpower, att genom ett medium söka kontakt med en avliden släkting är något som Bibeln skarpt går emot. Det viktiga är egentligen inte om det var din moster eller inte som hon fick kontakt med, utan att det inte är bra att ta kontakt på det sättet. Sedan är våra släktingars hemligheter inte dolda för den onda andevärlden så demoner KAN låtsas att de är våra släktingar. Jag kan inte lova att det inte var din moster som du fick kontakt med (jag tror inte att det var din moster dock) men det jag kan lova är att det inte är bra för oss att söka sådana kontakter. Be gärna Gud om förlåtelse för det även om du inte visste att du gjorde något dumt. :)

SLennartsson. Jag kan inte lova att det inte är din morfar som tar kontakt med er, men jag tror inte att det är det, och även om det skulle vara din morfar så är det inte bra för er att ha den kontakten. Att anden påminner om din morfar behöver inte alls betyda att det är din morfar. Jag tror att det kan finnas bra situationer då någon "från andra sidan" kan visa sig för oss men det du berättar stämmer inte in på ett sånt möte. Vår tilltro till Gud och till hans ord behöver vara större än vår medkänsla för en avliden släkting. Gud tar hand om det som är på den andra sidan och vi behöver inte och ska inte lägga oss i det. Det kan finnas saker hos er som familj som behöver ändras för att komma till rätta med det här och ni kan behöva be Gud att hjälpa er med detta. Jag pratar gärna vidare om det om du vill. :)

Som Tarmsaft säger så går det inte att veta exakt hur det går till när vi dör. Men jag tror att vi som dör i Jesus fortsätter att leva i Jesus och får komma till Fadern, dvs himlen, direkt när vi dör. Men som sagt så går det inte att veta exakt hur allt går till, men det viktiga är att lära känna Gud och få ta emot hans vishet och tröst i dessa frågor.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-06-06 03:24 #19 av: Woodland

Hej SL!

Sysslade din morfar med de okulta under sin levnadstid?

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2010-06-06 15:32 #20 av: SLennartsson

#19, Hej. Jag vet inte vad okult betyder. Skulle du bara kunna förklara det? :)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.