Kyrkan

Regler i Gamla Testamentet

2010-11-05 08:49 #0 av: Internettan

Finns det några regler i GT som gäller för oss kristna? Jag tänker t ex på alla de detaljregler som finns om vad man får och inte får äta. Vad var dessa regler till för och varför fick judarna inte äta vissa saker? Står det inte att dessa regler ska gälla för alltid? Hur är det med kristna som ju bygger sin religion på judarnas? Har det ingenting med oss att göra? Och en kristen jude? Måste han följa de judiska reglerna?

Anmäl
2010-11-05 15:11 #1 av: OlgaMaria

De tankar vi bör ha kring detta finns i Nya testamentet. En kristens relation till Lagen behandlas väldigt mycket av framför allt Jesus och Paulus.

När det gäller matregler är Petrus syn som beskrivs i Apg 10 styrande. Där kan man också förstå varför all mat nu är tillåten. Judarnas strikta matregler innebar att de inte kunde äta med hedningar (övriga) därför att deras mat och tillagningssätt inte stämde överens med Lagen. Nu ville Gud riva ner skiljemuren mellan judar och hedningar, därför tog han bort matreglerna. Petrus fick genast ett tillfälle att komma hem till hedningar, äta med dem, och ge dem evangeliet. Anledningen till att vi kan äta allt är alltså att evangeliet ska förkunnas för alla, oavsett vad de äter.

Jag tror att anledningen till att judarna hade speciella regler för mat var för att Gud fram till Jesus ville hålla dem isolerade från andra folk. Många av hans lagar gick ut på att de inte skulle beblanda sig, därför att då skulle de avfalla i den avgudadyrkan som de omkringliggande folken ägnade sig åt. Han ville nog också bevara generna så att säga, det var ju med Abraham och HANS barn som han slutit förbund, inte med andra folk, därför ville Gud hålla stamtavlorna någorlunda rena. Männen skulle inte ta sig kvinnor från andra folk osv.

Det finns dock undantag som tas upp i Apg 15 t ex. Där står att vi t ex inte ska äta kött som offrats till avgudar eller blod. Det finns anledning att tänka att det är av en kulturell anledning som vi (eller de första kristna) uppmanas att inte äta blod, därför att så är det med avgudaköttet. Paulus undervisar ju i Kor att offrat kött inte är orent och på inget sätt kan orena oss i sig självt och att det inte är synd att äta det, MEN att vi nog bör avstå därför att det kan bli svårt att hantera för våra bröder som tidigare deltagit i avgudakulten. På samma sätt uppfattades det nog som allt för stötande för de juda-kristna att äta blod och därför behöll man denna regel för att kristna judar och hedningar skulle kunna äta tillsammans utan att någon skulle behöva ta anstöt.

Jag tänker att det inte är någon fara att äta blod, men om jag skulle få en jude på besök skulle jag absolut inte bjuda på blodmat.

Lagen var en del av det förbund som Gud slöt med Israel genom Mose. Det förbund som Gud slöt med OSS genom Jesus är ett nytt förbund med en ny lag. I detta förbund lägger Gud sin lag i vårt bröst (Jer 31:33) - han lägger den helige ande i oss så att vi börjar tänka Kristi tankar, vi har hans sinne (1 Kor 2:16).

Guds lag förstås perfekt när den helige Ande förklarar den. Lagen i GT är underbar, men vi förstår den inte fullkomligt. Den kan dock lära oss mycket om hur Gud tänker.

NT lär oss att det handlar om Anden och inte bokstaven. Om vi gör rätt i en detalj men inte har förstått det viktiga i Lagen har vi inte förstått något. Dessa verser lär oss vad som är viktigt...

Matt 22:35 En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" 37 Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.* 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.* 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

Romarbrevet och Galaterbrevet behandlar vår relation till Lagen väldigt mycket. Även Hebreerbrevet. Det finns väldigt mycket om det i hela NT. Men Gud har inte tagit bort sin Lag, han har gett den till oss på ett nytt sätt - genom sin Ande, i oss. Det som Gud har tagit bort är straffet för synden, som han la på Jesus. Om vi bekänner oss till Jesus och hans försonande verk på korset så får vi del av den försoningen, trots att vi är syndare.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2010-11-05 21:24 #2 av: Internettan

Tack för svaret Theresia. Nu blev det genast begripligt.

Anmäl
2011-02-05 13:33 #3 av: AnteMsson

#1

Jag brukar låta de kristna hålla sig till sitt och inte diskutera mycket med dem.
Men i detta fallet kan jag inte undgå att kommentera direkta syftingsfel och logiska felslut.
Det verkar som att det råder en viss planförvirring och att någon kan ha blivit förledd.

Det är ju inte helt bra.

Du säger i ditt inlägg att Gud har ändrat något, i och med Jesus:

"Nu ville Gud riva ner skiljemuren mellan judar och hedningar, därför tog han bort matreglerna."
och:
"Det förbund som Gud slöt med OSS genom Jesus är ett nytt förbund med en ny lag."

Du talar om Matteusevangeliet, men missar en viktig sak.

Matt 5:17-20:
"Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick, i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud, och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt över de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket."

Gamla Testamentet är alltså fortfarande lika rådande för kristna, till punkt och pricka.
Judarna godkänner inte ändringarna i Nya Testamentet, av den enkla orsaken att Gud eller Jesus heller inte gör det i sak.

Kristendomen är väl för övrigt att betrakta som betydligt äldre än Jesus?
Då kristen i princip betyder "den smorde" och många smordes i Herrens tjänst innan det.

Nu får ju var och en, enligt mig, tro som de vill - Jag diskuterar inte rätt eller fel (det är meningslöst när det kommer till en subjektiv tro om en uppfattning), utan förhåller mig till argumenten och konsekvensen i hur de läggs fram.

Anmäl
2011-02-05 21:17 #4 av: Woodland

Theresias svar till Internettan är helt i linje med bibeln.  Jag litar på att hon fortsätter att breda ut det hela lite mera.

# 3

Du skrev - Gamla Testamentet är alltså fortfarande lika rådande för kristna, till punkt och pricka.
Judarna godkänner inte ändringarna i Nya Testamentet, av den enkla orsaken att Gud eller Jesus heller inte gör det i sak.

Du har missförstått skillnaderna mellan judar och kristna.  Rättroende judarna godkänner inte NT ö.h.t. så några ändringar i texten är inte av någon betydelse för dem.

I bibelversen du citerade från Matt 5 - Fullbordan - syftade Kristus på Hans verk på korset - Han fullbordade lagen och rättfärdigeten i sin död och uppståndelse.

Galaterbrevet 3:10-14

10Men de som räknar med att de judiska lagarna ska frälsa dem står under Guds förbannelse, för Skriften säger mycket klart: Förbannad är var och en som någon gång bryter mot ett enda av de bud som är skrivna i Guds lagbok.

11Därför är det ingen som någonsin kan vinna Guds gillande genom att försöka hålla de judiska lagarna. Gud har sagt att det enda sättet för oss att bli rättfärdiga i hans ögon är att tro. Profeten Habackuk säger: Den människa som finner livet, finner det genom att tro på Gud.

12Vilken skillnad är det inte mellan denna väg i tro och lagens väg, som säger att en människa blir frälst bara genom att lyda varje ord i Guds lag och inte göra ett enda misstag.

13Men Kristus har köpt oss fria från den förbannelse som lagen för med sig, genom att ta straffet för våra misslyckanden på sig själv. Det står nämligen i Skriften: Var och en som är upphängd på trä (precis som Jesus blev upphängd på ett träkors) är förbannad.

14Nu kan Gud välsigna också andra folk med samma välsignelse som han lovade Abraham, och alla vi kristna kan få den helige Ande som vi blivit lovade.

Det är helt OK att framhålla argument men de bör baseras på texten i kontext.  Välkommmen åter!

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2011-02-06 22:49 #5 av: Camillhe

Kristendomen är väl för övrigt att betrakta som betydligt äldre än Jesus?
Då kristen i princip betyder "den smorde" och många smordes i Herrens tjänst innan det.

Ähum???

"Själva ordet "kristendom" kommer av ordet "Kristus" som är den grekiska benämningen på den världshärskare ("messias" på hebreiska) som de judiska profeterna många hundra år före vår tideräknings början lovat skulle komma.

Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit, och att det var den avrättade snickaren Jesus från byn Nasaret som var denne Kristus. De kom följaktligen att kallas "kristna" och deras tro kallades "kristendom".

Kort sagt - om det inte funnits några judar som väntat på en Kristus, skulle heller ingen ha kunnat bli övertygad om att någon - i det här fallet Jesus - var denne Kristus. Och då skulle det heller aldrig ha uppstått någon kristendom."

Thor-Leif Strindberg

Anmäl
2011-02-07 10:27 #6 av: OlgaMaria

#3 Du missförstår mig om du tror att jag menade att Gud tog bort sin Lag i och med Jesus. Det jag menade är att Lagen så som den getts till Mose och skrivits ner i skrifterna inte gäller längre. Men Guds lag kan inte tas bort. Det är den lagen som varit grund för Mose Lag men den var ofullkomlig och kunde inte helt förmedla Guds Lag till oss. Därför valde Gud att lägga sin lag i deras bröst som tror på hans son. Detta är evangelium - inte att Gud tagit bort lagen, utan att han lagt den i oss genom sin heliga Ande så att vi får kraft och vilja att göra Guds vilja. Och hur kunde detta ske? Genom att Jesus tog vår synd på sig kunde det fullkomliga ges till oss ofullkomliga.

Jesus bryter ett flertal gånger mycket medvetet mot Mose Lag, men han säger att han INTE kommit för att upphäva Lagen. Det han gör är att han visar Lagens kärna. Det handlar inte om att följa bokstaven utan om att vara ledd av Gud och tjäna honom i sanning. Jesus visar att Mose Lag kan vara något som strider mot Guds vilja om vi sätter den före kärnan och inspirationen till den. Han bryter mot bokstaven men han visar Guds Lag, dvs Guds vilja, så som den verkligen är.

I NT kan vi lära oss mycket om hur de första kristna tog emot och tillämpade Guds ledning rent konkret, t ex att judar och hedningar kan äta tillsammans av hedningarnas mat. Det hjälper oss mycket att förstå många olika saker. Det är lätt att hamna fel om man bara försöker lyssna in Anden utan att ha fått all den undervisning av Jesus som de första kristna fick.

Vi är till naturen förgängliga och kan inte leva tillsammans med Gud i evighet. Vi är ofullkomliga och dödliga. Men när Gud friköper oss och lägger sin heliga Ande i oss lägger han en bit oförgänglighet i våra dödliga kroppar. Då är vi inte längre dödliga, för Guds ande kan inte dö. Vi kommer att förvandlas och bli allt igenom oförgängliga.

1 Kor 15:50 Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.* 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?* 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2011-02-10 20:19 #7 av: Highness82

Theresia du skriver:

 

"Jesus bryter ett flertal gånger mycket medvetet mot Mose Lag, men han säger att han INTE kommit för att upphäva Lagen. Det han gör är att han visar Lagens kärna. Det handlar inte om att följa bokstaven utan om att vara ledd av Gud och tjäna honom i sanning. Jesus visar att Mose Lag kan vara något som strider mot Guds vilja om vi sätter den före kärnan och inspirationen till den. Han bryter mot bokstaven men han visar Guds Lag, dvs Guds vilja, så som den verkligen är."

 

Sådär har jag aldrig uppfattat Jesus och lagen! :P Jag har mer uppfattat det ungefär såhär: Låt oss säga att Israel trodde att man inte fick hjälpa en sjuk person av kärlek på Sabbaten - så följde dem en tolkning av Lagen som dock var en mänsklig tolkning. Men att Jesus då visade Israel den rätta lagens betydelse från Gud Faderns vilja - när han av kärlek helade sjuka människor på sabbaten.  Då är det inte Jesus som bryter mot lagen - utan Israel som bryter mot lagen - men att Jesus genom dessa kärlekshandlingar uppenbarade Guds lag för Judarna. För Jesus föddes för att stå under lagen - och då måste ju också lagen godkänna att man gör kärleksfulla saker mot sina medmänniskor - eftersom Jesus gjorde detta och inte bröt mot lagen!

 

Förstår du hur jag menar här?:)

Anmäl
2011-02-11 18:24 #8 av: OlgaMaria

#7 Ja, jag förstår hur du menar och du har nog rätt. :) Kan inte komma på att Jesus någon gång bröt mot Mose Lag, men däremot bröt han mycket medvetet mot hur de skriftlärda tolkade Lagen. De hade ju skrifter som lade ut Lagen och tillämpade den på inte helt lyckade sätt alltid.

Så det jag menar är att Jesus uppenbarade Lagen genom att alltid följa den, på rätt sätt (vilket judarna ibland tyckte var fel).

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.