2010-11-10 01:33 #0 av: Woodland

Delar av en längre diskussion (debatt) i två delar om Yeshua.

Del 1      

början  07.37 slutet 28.30 minuter

Del 2

början  7.00 -  slutet 18.57 minuter