Jesus

KRISTI HJÄLPSAMHET

2020-01-06 07:55 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 39 i serien handlar om KRISTI HJÄLPSAMHET

Ett av apostlarnas syften med att skriva brevet till hebréerna är att stärka tron ​​för dem som var hårt prövade och vacklande - också för alla som är svaga i nåd. " Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." (Hebreerbrevet 2:18). Den metod han följde för att fullfölja ändamålet var att framställa Kristus överlägsna excellens genom Guds goda vilja till människors barn. Aposteln visar ingående Kristus personlighet, ämbeten och arbete. Aposteln förklarar att Kristus är Guds Son, som har gjorts till arvtagare av allt; att Han är utstrålningen av Faderns härlighet och uppenbarar hans Faders väsen.

En fullständig demonstration av hans omätbara överlägsenhet över änglarna gjordes, men ändå  nedlät han sig och så oändligt stor var hans kärlek till dem som Fadern gav honom att han tog en plats lägre än den som innehas av himmelska varelser; likväl, "i allt bli lik sina bröder" (Hebreerbrevet 2:17). I sitt ämbete uppenbaras han som den högsta profeten, Guds sista talesman (Hebreerbrevet 1: 1-2), som en härlig kung (Hebreerbrevet 1: 8), som "en barmhärtig och trofast överstepräst" (Hebreerbrevet 2:17); i hans arbete som att göra "försoning för folkets synder "(Hebreerbrevet 2:17), som alltid levande för att “mana gott för dem” (Hebreerbrevet 7:25), som" att föra många söner till ära "(Hebreerbrevet 2:10).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-07 07:51 #1 av: Woodland

Så fantastisk var nåden från detta majestätiska väsen att han inte bara tog del av naturen hos de som han kom hit ner för att rädda, utan också för att han gick helt in i deras omständigheter, blev underlagd deras svagheter, blev frestad i alla avseenden som folket var (inre korruption undantagen). Han utgjöt sitt dyrbara blod och dog en skamlig död i deras ställe och för deras räkning; och allt detta för att visa verkligheten och överflödet av hans barmhärtighet mot syndare, sätta deras hjärtan i brand och dra fram de troendes tillgivenhet mot honom. Aposteln påpekar en av de välsignade konsekvenserna av att Sonen har blivit förkroppsligad och ingått gemenskap med sitt lidande folk.

Först kom härlighetens Herre ner i frestelsernas rike. Skrifterna ska alltid förstås med största möjliga bredd; därför "frestad" innebär att testas, utsatt för prövningar och problem, lockad till det onda. Kristus frestades av Gud, av människor, av djävulen.

För det andra "led" medan Han frestades. Dessa frestelser var inte bara fantasier, utan verkliga och smärtsamma. Det kunde inte vara något annat, för han tog inte bara del av alla mänskliga känslor, utan hans helighet kände också akut varje form av ondska. För det tredje gör minnet av hans lidande Honom mer uppmärksam på vårt lidande.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-08 08:11 #2 av: Woodland

“Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Låt oss först betrakta lägligheten och dyrbarheten i dessa ord för dem som de ursprungligen riktades till. Hebréernas heliga var judar som hade sammankallats i Kristi dagar och under apostlarnas predikningar, och de befann sig i speciellt svåra omständigheter.

Deras icke omvända landsmän betraktade dem som avfällingar från Mose och därför från Gud själv. De skulle inte ha någon gemenskap med dem, i stället betraktade de dem med största förakt och behandlade dem väldigt grymt. Detta resulterade i stort lidande och umbärande, så att de "fick utstå en hård kamp och mycket lidande.", "utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade,", till och med blev de "berövade på sina ägodelar" (Hebreerbrevet 10: 32-34) , på grund av deras fortsatta lojalitet till Kristus.

Därför frestades de starkt att överge det kristna bekännelsen, återuppta sin tidigare plats under judendomen och därmed undkomma ytterligare problem. Det var till de troende i en sådan situation som texten riktades. Aposteln påminner dem om att Kristus själv blev allvarligt frestad, att han utsattes för värre prövningar än de vi upplever; dock uthärdade han desamma och framträdde som en segerrik Övervinnare. Sedan försäkrade han dem att Frälsaren kunde upprätthålla, trösta och stärka dem.

  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-09 07:26 #3 av: Woodland

Det finns kristna idag som är i omständigheter som liknar de förtryckta hebreernas. Världen hatar dem och gör det i proportion till deras trohet och likhet med Kristus. Vissa behandlas hårt av ogudaktiga släktingar. En del lider i händerna på falska bekännare. Andra upplever gudomlig tuktan eller förvirrande omständigheter, eller passerar genom en sorgens tid eller en smärtsam sjukdom.

Vid sådana tillfällen är Satan särskilt aktiv och angriper med sina hårdaste attacker och frestar dem på olika sätt. Här finns  hjälp - verklig, nuvarande, tillräcklig lindring. Vänd ditt hjärta och din blick mot Frälsaren och tänk på hur väl kvalificerad han är att hjälpa dig. Han är klädd med vår mänsklighet, och därför kapabel att "ha medlidande med våra svagheter.”

Den erfarenheten som han genomgick förberedde honom att ömka oss. Han vet allt om ditt fall, förstår fullt ut dina prövningar och beräknar styrkan i din frestelse. Han är inte en likgiltig åskådare, men full av medkänsla. Han grät vid Lasarus grav - och han är densamme idag som igår. Han är trogen när han svarar på sitt folks rop.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-10 08:06 #4 av: Woodland

"Han kan hjälpa" oavsett vilken form frestelsen eller prövningen tar. "Hjälpa" är ett omfattande ord: det betyder "att bli vän med", "att hjälpa de i nöd", "att stärka de svaga." Men den grekiska termen är ännu mer slående och vackert uttrycksfull: det innebär att skynda sig att svara på ett rop om nöd, bokstavligen för att “skynda för att ge bistånd?”. Chrysostom tolkade det så, "Han räcker ut sin hand till dem med all sin villighet."

En välsignad beskrivning ses när det gäller att Kristus sträckte ut sin hand för att ta tag i Petrus när han började sjunka i havet (Matteus 14: 30-31). Det var Frälsaren som gav hjälp till en av sina egna. Samma ömma välvilja illustrerades ytterligare då vi läser om honom som den goda samariten som sköter om den sårade resenären (Lukas10: 33-35). “Kan Han." Det grekiska ordet antyder både förmåga och en vilja att göra någonting.

Kristus är både kompetent och redo att åta sig för sitt folk. Det finns ingen ovilja i honom. Inskränkningen finns alltid i oss. "Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud" (Hebreerbrevet 7:25) det betyder både beredskap och förmåga.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-11 07:15 #5 av: Woodland

Under sin vistelse på jorden var Jesus alltid beredd att hela   sjuka kroppar. Och tror du nu att han inte är villig att betjäna  nödställda själar? Gud förbjude. Han stod alltid till förfogande för de lemlästade, de blinda, de förlamade, ja, också för de frånstötande leprasjuka. Han var alltid beredd, utan klagan,   att lindra lidande, även om det kostade honom - "kraft gick ut från honom" (Lukas 6:19) - fastän mycket otro uttrycktes av dem som han blev vän med.

Eftersom det var en del av hans uppdrag att hela de sjuka, så är det nu en del av hans tjänst att predika glädjens budskap för de fattiga.1 Vilken frälsare vår Jesus är! Den allsmäktige Guden, den kärleksfulle mannen. En som är oändligt förmer än oss i sin ursprungliga natur och nuvarande härlighet, men ändå en som blev kött och blod, levde på samma nivå som vi, upplevde samma problem och har lidit som vi, men mycket mer extremt. Är han inte väl kvalificerad att tillse alla dina behov? Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

1 Pink citerar stycket där det i flertalet engelska översättningar står att bandagera de med ett krossat hjärta - kommentar av Woodland

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-12 08:54 #6 av: Woodland

Oavsett vilka omständigheter du befinner dig i, den hjälpande Frälsaren är tillräcklig och träder in med medkännande i ditt tillstånd. Han visste vad det var att vara trött (Johannes 4: 6) och utmattad (Markus 4: 36-38). Han visste vad det var att drabbas av hunger och törst. Är du hemlös? Han hade ingen plats “att vila huvudet mot”. Är du i trängda omständigheter? Han blev lagd i en krubba. Är du sorgsen? Han var en smärtornas man. Är du missförstådd av andra troende? Så var Han av sina egna lärjungar. Oavsett vilken lott du har, kan han träda in i den fullt ut. Han upplevde all mänsklighetens lidande och har inte glömt det. Anfalles du av Satan? Så blev också han. Plågar hädande tankar ibland ditt sinne? Djävulen frestade honom att avgudadyrka honom. Är du så desperat att du tänker på att avsluta ditt liv? Satan utmanade honom att kasta sig ner från templet. Han "blev frestad i allt liksom vi, men utan synd."

Änglar kan ömka, men de kan inte ha någon medkänsla. Men Kristi medkänsla (att lida med) motiverar honom att stödja. I vissa fall gör han det innan frestelsen kommer, och på olika sätt. Han förbereder oss på det genom att förvarna om det; såsom med Israel som drabbades i Egypten (1 Moseboken 15:13) och Paulus (Apostlagärningarna 9:16) - i vårt fall att honom i hans godhet låter oss förutse frestelsen; genom att anpassa oss för dem, som när Kristus smordes med Anden innan djävulen frestade honom; eller genom att smälta hjärtat med en känsla av hans godhet, som får oss att säga, “Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?” (1 Moseboken 39:9)

Han hjälper under frestelser; i vissa fall genom kraftfull tillämpning av en föreskrift eller ett  löfte, såsom ett rep vilket håller hjärtat fast genom stormen; genom ett tillsynes ingripande som förhindrar att vi verkställer den onda avsikten, eller genom att ta bort själva frestelsen; genom att ge oss   bevis för att hans nåd är nog (2 Korinthierbrevet 12:8-10). Han hjälper efter frestelsen, genom att ge oss ånger (Lukas 22: 61-62) och motiverar oss att bekänna våra synder. Såsom änglar tjänade honom efter sin konflikt med Satan, så betjänar han oss. Oavsett hur allvarlig din situation eller hur akut ditt lidande, vänd dig till Kristus för lättnad och befrielse och räkna med hans hjälp. Det är när barnet är mest sjukt som mamman kommer och sitter och tröstar det. (Jesaja 66:13)

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,  KRISTUS NEDLÄT SIG  , KRISTI MÄNSKLIGHET , KRISTI PERSONKRISTUS TJÄNARENKRISTUS SOM FÖRAKTADKRISTI KORSFESTELSE , KRISTI ÅTERLÖSNINGFRÄLSAREN KRISTUSKRISTI HERRAVÄLDE och KRISTI VÄNSKAP.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl