Jesus

KRISTI VÄNSKAP.

2020-01-01 08:00 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 38 i serien handlar om KRISTI VÄNSKAP.

Hur många har någonsin hört en predikan eller läst en artikel om detta ämne? Hur många av Guds folk tänker på Kristus i detta välsignade förhållande? Kristus är den bästa vän som den kristne har, och det är både dennes privilegium och skyldighet att betrakta Honom som sådan. Stöd i bibeln finns i följande avsnitt: "Det finns en vän som är mer hängiven än en bror." (Ordspråksboken 18:24), vilket kan hänvisa till ingen annan än Herren Jesus; "Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar." (Höga Visan 5:16). Det är hans bruds språk, kyrkans vittnesbörd, som bekänner denna mest intima relation. Lägg till dessa vittnesbördet från det Nya testamentet där Kristus kallades "en vän till publikaner och syndare" (Luke 7:34).

Många och olikartade är förhållandena däri Kristus har till en troende, och denne är förloraren om Herren ignoreras i något av dem. Kristus är Gud, Herre, huvud över allting, kyrkans frälsare. Officiellt är han vår profet, präst och kung; personligen är han vår frälsare, vår förlossare, vår vän. Den titeln uttrycker den nära föreningen mellan Herren Jesus och de troende. De är som om bara en själ motiverade dem; faktiskt gör en och samma ande det, för "den som är förenad med Herren är en ande med honom" (1 Korinthierbrevet 6:17). "Kristus står i en närmare relation än en bror till kyrkan: Han är hennes make, hennes hjärtevän.” (John Gill).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-02 07:31 #1 av: Woodland

"Vi är lemmar i hans kropp" (Ef 5:30). Men även dessa förhållandena saknar fullständigt uttryck för närhet, andlig enhet och oupplöslighet av föreningen mellan Kristus och hans folk. Det borde finnas ett frimodigt närmande till honom och den mest intima gemenskapen med honom. Att förneka Kristus det är att ignorera det faktumet att han är vår bästa vän.

"Det finns en vän som är mer hängiven än en bror." (Ordspråksboken 18:24)  Den älskvärda titeln uttrycker inte bara den nära relationen mellan Honom och Hans förlösta utan också den tillgivenhet med vilken Han bär dem. Inget har, gör eller kan dämpa eller släcka utflödet. "Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista." (Johannes 13: 1). Denna välsignade titel berättar om den  känsla med vilken han bär sitt folk i alla deras lidanden, frestelser och sjukdomar. 

"I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem.

    I sin kärlek och medömkan återlöste han dem,

han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar." (Jesaja 63: 9). 

Vilken uppvisning av hans vänskap! Den titeln berättar också om hans djupa omtanke om våra intressen. Han har vår högsta välfärd i sinnet; följaktligen har han lovat, "Jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott" (Jeremia 32:40).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-03 07:29 #2 av: Woodland

Tänk mer definitivt på vår bästa Väns fullkomlighet:

Kristus är en uråldrig vän. Gamla vänner uppskattar vi högt.  Herren Jesus var vår vän när vi var hans fiender! Vi föll i Adam, men han slutade inte älska oss; snarare blev han den sista Adam som förlöste oss och gav “sitt liv för sina vänner" (Johannes 15:13). Han sände sina tjänare för att predika evangeliet för oss, men vi föraktade det. Även när vi vandrade på dårskapens väg beslutade han sig för att rädda oss och vakade över oss. Mitt i vår synd och lek med döden hejdade han oss genom sin nåd och genom sin kärlek övervann han vår fiendskap och vann våra hjärtan.

Kristus är en bestående vän; En vars kärlek "består alltid" (Ordspråksboken 17:17). Han fortsätter att vara vår vän genom alla livets växlingar - inte en vän endast i medvind som sviker oss ​​när vi behöver honom mest. Han är vår vän på motgångens dag, lika mycket som på välståndets dag. Var han inte så för Petrus? Han är "en hjälp i nöden, väl beprövad." (Psaltaren 46: 1) och bevisar det genom hans bevarande nåd. Våra överträdelser avvisar inte heller hans medkänsla för oss; även då fungerar han som en vän. "Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig." (1 Johannes 2: 1)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-04 07:45 #3 av: Woodland

Kristus är en trogen vän. Hans nåd visas inte på bekostnad av rättfärdighet, och hans barmhärtighet ignorerar inte heller kraven på helighet. Kristus har alltid i tanke både Guds ära och sitt folks högsta goda. "Vännens slag ges i trofasthet," (Ordspråksboken 27: 6). En riktig vän utför sin plikt genom att påpeka mina fel. Även i detta avseende visar Kristus sig “mer hängiven än en bror." (Ordspråksboken 18:24). Ofta säger han till var och en av oss, "Men något har jag emot dig" (Uppenbarelseboken 2:14) - och tillrättavisar oss genom sitt ord, övertygar vårt samvete genom sin Ande och tuktar oss i sin försyn "till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. "(Hebreerbrevet 12:10).

Kristus är en mäktig vän. Han är villig att hjälpa oss och förmår också detta. Vissa jordiska vänner kan ha önskan att hjälpa oss i nödens stund, men saknar förmågan att göra det: inte så vår himmelske Vän. Han äger hjärtat att bistå och också kraften. Han är innehavaren av "outgrundliga rikedomar" och allt han har är till vårt förfogande. "Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem" (Johannes 17:22). Vi har en vän i domstolen, för Kristus använder sitt inflytande med Fadern för vårräkning. ”Han lever alltid för att mana gott” för oss (Hebreerbrevet 7:25). Ingen situation kan möjligen uppstå som ligger utanför Kristi resurser.

fortsättning  följer . . .

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,   KRISTUS NEDLÄT SIG , KRISTI MÄNSKLIGHET , KRISTI PERSONKRISTUS TJÄNARENKRISTUS SOM FÖRAKTADKRISTI KORSFESTELSE , KRISTI ÅTERLÖSNINGFRÄLSAREN KRISTUS. och KRISTI HERRAVÄLDE.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2020-01-05 08:15 #4 av: Woodland

Kristus är en evig vän. Han överger oss inte i krisens ögonblick. "Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig" (Psaltaren 23: 4). Döden avskärmar oss inte heller från denna Vän “som är mer hängiven än en bror.", för vi är med honom samma dag i paradiset. Döden kommer att ha avskiljt oss från dem på jorden, men "bort från kroppen" kommer vi att vara “hemma hos Herren" (2 Korinthierbrevet 5: 8). Och i framtiden kommer Kristus att uppenbara sig som vår vän och säga "Gå in i din Herres glädje.”

Då Kristus är en sådan vän till den kristne vad kommer sedan? Vänskap ska besvaras med vänskap! Negativt uttryckt det bör inte finnas någon kyla, reservation, bävan, eller tveksamhet från vår sida. Och positivt uttryckt, att nyttja fritt ett sådant privilegium. Vi bör glädja oss i honom. Eftersom han är en trogen Vän kan vi tryggt säga honom vårt hjärtas hemligheter, för han kommer aldrig att förråda vårt förtroende. Men hans vänskap ålägger också definitiva skyldigheter - att behaga honom, främja hans sak och dagligen söka hans råd.

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING,   KRISTUS NEDLÄT SIG , KRISTI MÄNSKLIGHET , KRISTI PERSONKRISTUS TJÄNARENKRISTUS SOM FÖRAKTADKRISTI KORSFESTELSE , KRISTI ÅTERLÖSNINGFRÄLSAREN KRISTUS. och KRISTI HERRAVÄLDE.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.