Jesus

KRISTI MÄNSKLIGHET

2019-10-29 08:56 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 29 i serien handlar om Kristi mänsklighet.

Rätta åsikter om Kristus är nödvändiga för en rätt tro och en rätt tro är nödvändig för frälsning. Att snubbla vid grunderna gällande tron är att helt göra skeppsbrott. I och med att Immanuel, Gud med oss, är det stora trosobjektet, att fela i synen på hans eviga gudom eller att fela i synen på hans heliga mänsklighet, är båda destruktivt. Det finns sanningar som inte är grundläggande. Men även om felaktiga åsikter på någon punkt måste leda till Gud’s vanära är konsekvenserna i strikt proportion till dess betydelse och omfattning. Men att fela om vissa grundläggande sanningar leder  otroende  till evigt mörker." (J. C. Philpot, 1859).

Att känna Kristus som Gud, att känna honom som människa, att känna honom som Gud-människa, och detta genom en gudomlig uppenbarelse av hans person, är verkligen att ha evigt liv i våra hjärtan. Han kan inte heller vara känd på annat sätt än genom gudomlig och speciell uppenbarelse. "Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin Son i mig," (Galaterbrevet 1: 15-16).  Genom att noggrant studera Skrifterna kan en inbillad uppfattning om hans person   erhållas, men en livsviktig kunskap om honom måste kommuniceras från höjden (Matteus 16:17). Den naturliga människan kan förvärva en teoretisk och teologisk kunskap om Kristus, men en frälsande, själs omvandlande syn på honom (2 Kor 3:18) ges endast av Anden till de återfödda (1 Johannes 5:20).

  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-10-30 07:56 #1 av: Woodland

"Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa.” (Filipperbrevet 2: 6-7).

Den första klausulen (och den föregående versen) låg framför oss i de två sista kapitlen1. De två uttryck som vi betraktar här balanserar och tjänar således till att förklara uttrycken i vers 6. Den sista klausulen i vers 7 är en utläggning av den omedelbart föregående. "Han som till det yttre var som en människa" hänvisar till den mänskliga naturen som Kristus antog. "En tjänares gestalt" anger den position eller det tillstånd som han gick in i. Så, “tillvaron som Gud " hänvisar till den gudomliga naturen. "Guds gestalt" ger uttryck för hans uppenbarade härlighet i sin ställning som Herre över alla.

Kristi mänsklighet var unik. Historien har ingen motsvarighet, och hans mänsklighet kan inte heller illustreras av någonting i naturen. Det är ojämförligt, inte bara med vår fallna mänskliga natur, utan också till Adams natur i hans syndfria tillstånd.  Herren Jesus föddes i omständigheter som helt skiljde sig från  de där Adam först befann sig, men synderna och omsorgen för hans folk bar han från den första början. Hans mänsklighet producerades varken av den naturliga fortplantning (som vår) eller genom den speciella skapelsen vilken var Adams. Kristi mänsklighet var, under den omedelbara kraft av den Helige Ande, övernaturlig genom jungfrun. (Jesaja 7:14) Hans mänsklighet var "berett" av Gud (Hebreerbrevet 10: 5); ändå "född av kvinna” (Galaterbrevet 4: 4.)

 Kristi utstrålning och Kristus nedlät sig.


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-10-31 08:42 #2 av: Woodland

Det unika med Kristus mänsklighet framträder också genom att den aldrig hade en egen existens. Den evige Sonen antog (i ögonblicket av Marias befruktning) en mänsklig natur, men inte en mänsklig person. Denna viktiga skillnad kräver noggrant övervägande. 

Med en "person" menas en intelligent varelse som består av sig själv. Treenighetens andra Person antog  mänsklig natur och gav den existens genom förening med sin gudomliga personlighet. Det hade varit en mänsklig person om den inte hade förenats till Guds Son. Men genom att vara förenad med Honom kan den inte kallas en person, för den har aldrig bestått av sig själv, som andra människor gör. Därför kraften av "ock det heliga som varder fött kallas Guds Son." (Lukas 1:35). Det var inte möjligt för en gudomlig person att överta en annan person, som bestod av sig själv, i förening med Sig själv. För två personer, bestående av två att bli en person, är en motsägelse. "En kropp har du berett åt mig" (Hebreerbrevet 10: 5). "Jag" betecknar den gudomliga personen, "kroppen", den natur han tog till sig själv.

Kristi mänsklighet var verklig. "Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt  del av kött och blod,  ... Därför måste han i allt bli lik sina bröder" (Heb. 2:14, 17). Han antog en fullständig mänsklig natur, ande, själ och kropp. Kristus medförde inte sin mänskliga natur från himlen (som vissa konstigt och felaktigt har dragit slutsatsen av 1 Kor 15:47*), men den var substans av hans moder. När han klädde sig själv med kött och blod, klädde Kristus sig också med mänskliga känslor, så han skilde sig inte från sina bröder, endast synden undantogs.

* Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen.


 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-01 08:21 #3 av: Woodland

Medan vi alltid hävdar att Kristus är Gud, låt oss aldrig förlora övertygelsen att han är helt säkert en människa. Han är inte Gud humaniserad eller en gudomliggjord människa, men när det gäller hans gudom, ren gudom så är den jämlik med Fadern och lika evig. När det gäller hans manlighet, perfekt manlighet, föddes i alla avseenden som resten av mänskligheten, med undantag av synd. Hans mänsklighet är verklig, för Han föddes. Han utvecklades i jungfruns livmoder, och föddes i rätt tid. Liksom den port vi går igenom när vi föds  i vårt liv så genomgick han också den. Han skapades inte eller förvandlades, utan hans mänsklighet blev till och föddes.

När han föddes, under dessa omständigheter är han helt mänsklig. Han var lika svag och ömtålig som alla andra spädbarn. Han var inte ens kunglig, men mänsklig. De som föddes i palats var lindade i lila färgade plagg och ansågs av   vanliga människor vara en överlägsen ras. Men den här babyn var lindad i trånga kläder och hade en krubba som säng, så att hans verkliga mänsklighet skulle komma fram.”

När han växte upp visar själva tillväxten hur fullständigt mänsklig han var. Han kommer inte in i full manlighet på en gång, men han växer i visdom och ställning och till välbehag inför Gud och människorna. När han når manlig ålder får han den vanliga stämpeln av mänskligheten på sin panna. "I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd" är det gemensamma arvet för oss alla, och han får inget bättre.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-02 08:10 #4 av: Woodland

C. H. Spurgeon - “Snickarens verkstad måste vittna om en Frälsares slit, och när han blir predikant och profet, läser vi fortfarande så betydelsefulla ord som dessa - "Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen." Vi hittar honom sovande. Han sover i båten när den rullar mitt i stormen. Bröder, om sorg är kännetecknen för verklig manlighet, och "människan föds till lidande, liksom eldgnistor flyger mot höjden", har Jesus Kristus verkligen de sannaste bevisen på att han är en man. Om hunger och törst är tecken på att han inte var någon skugga, och hans mänsklighet inte var en fantasi, har du dessa kännetecken. Om att umgås med sina medmänniskor och äta och dricka som de gjorde, är ett bevis för er att han var ingen annan än en man, du ser honom sitta vid en fest en dag, vid en annan tidpunkt gästar han en bröllopsmiddag, och vid ett annat tillfälle är han hungrig och "har inget att vila huvudet mot.”   

De som förnekar Kristus härledning av verklig mänsklighet genom hans mor undergräver försoningen. Hans sanna broderskap (Hebreerbrevet 2:11), som vår frälsare-förlossare, var beroende av det faktum att han fick sin mänsklighet från Maria. Utan den skulle han varken äga den naturliga eller den rättsliga föreningen med sitt folk, vilken måste ligga till grund för hans representativa karaktär som den "sista Adam." För att vara vår Förlossare kunde Hans mänsklighet varken komma från himlen eller omedelbart skapas av Gud, men måste härledas, som vår var, från en mänsklig mor. Men med denna skillnad: Hans mänsklighet fanns aldrig i Adams förbund som medförde skuld eller fläckar.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-11-03 08:08 #5 av: Woodland

Kristi mänsklighet var helig. Inneboende så, eftersom den var "av den Helige Anden" (Matt 1:20); absolut så, eftersom den är förenat med Gud, den helige. Detta faktum bekräftas uttryckligen i Lukas 1:35, "det heliga som varder fött", som står i kontrast till, "Vi är alla orena" (Jesaja 64: 6), och det för att "i synd blev jag till” och ”i synd är jag född” (Psaltaren 51: 7). Även om Kristus verkligen blev delaktig i vår natur, var han ändå "helig, oskyldig, obefläckad, [och] skild från syndare”   (Hebreerbrevet 7:26). Av denna anledning kunde han säga: “. . .ty denna världens furste [Satan] kommer. Mot mig förmår han ingenting." (Johannes 14:30). Det fanns ingenting i hans rena mänsklighet som kunde finna gensvar på synd eller Satan.

Det var verkligen anmärkningsvärt när människan skapades i Guds avbild (1 Moseboken 1:26). Men böj dig i förundran och dyrkan vid den fantastiska om hur Kristus nedlät sig  när Gud föddes i människans avbild! Detta manifesterar storheten i hans nåd kärlek och rikedom! Det var för hans folk och deras frälsning som den evige Sonen antog människans natur och förödmjukade sig själv ända till döden. Han drog en slöja över sin härlighet för att han skulle kunna ta bort vår smälek. Säkerligen måste högmod för alltid avsägas av efterföljare av en sådan Frälsare.

I den mån "människan Kristus Jesus" (1 Timotheosbrevet 2: 5) levde i denna värld i trettiotre år har han lämnat "ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår." (1 Petrusbrevet 2:21). Han begick “ingen synd" och vi borde inte heller göra det. "Inte heller fanns svek i hans mun" (1 Petrusbrevet 2:22) och det borde inte heller vara i vår mun (Kolosserbrevet 4:6). "När han blev smädad, smädade han inte igen" (1 Petrusbrevet 2:23) och hans följare skall inte heller göra det. Han var trött i kroppen, men inte i välgörande. Han drabbades av hunger och törst, men klagade aldrig. “Kristus tjänade inte sig själv" (Romarbrevet 15:3), och vi måste heller inte göra det (2 Korinthierbrevet 5:15). Han gjorde alltid de saker som behagade Fadern (Johannes 8:29). Även detta måste alltid vara vårt mål (2 Korinthierbrevet 5:9)


 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,  GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,  GUDS HELIGHET,  GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,  GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER GUDS KÄRLEK TILL OSSGUDS NÅDERIKA EVANGELIUMKRISTI FULLHETKRISTI UTSTRÅLNING och KRISTUS NEDLÄT SIG. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.