Jesus

KRISTI FULLHET

2019-09-10 09:00 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 25 i serien handlar om Kristus fullhet.

Det är passande att vi tänker på Kristi medlarens storhet, "för att kunskapen om Guds härlighet” skall sprida skenet som "strålar fram i Kristi ansikte," (2 Korinthierbrevet 4: 6). Den fulla uppenbarelsen att Gud finns och vad han är, finns i Kristi person. "Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd." (Johannesevangeliet 1:18). Men denna kunskap om Gud är inte bara en fråga om en intellektuell uppfattning, som en människa kan kommunicera till en annan. Utan det är en andlig bedömning, tilldelad oss av den Helige Ande. Gud måste lysa i våra hjärtan för att ge oss den kunskapen.

När den materialistiske Filip sa: "Herre, låt oss få se Fadern", svarade Herren Jesus, "den som har sett mig har sett Fadern" (Johannesevangeliet 14:9). Ja, han "Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen " (Hebreerbrevet 1: 3). I det eviga, inkarnerade Ordet "bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt" (Kolosserbrevet 2: 9). Häpnadsväckande  och underbart faktum, att det är i den fulländning av mänskligheten som Gudomens fullhet är avslöjad i Kristus för vår tro. Vi kunde inte fara upp till Gud, så han kom ner till oss. Allt som människan någonsin kan veta om Gud presenteras för oss i personen av hans inkarnerade Son. Därför är den mogne kristne ständiga längtan "att jag vill lära känna Kristus" (Filipperbrevet 3:10).

Det är vårt syfte att förklara en del av Jesus Kristus härlighet vilken uppenbaras i Skriften och är framlagd som objekt för vår tro, kärlek, glädje, beundran och tillbedjan. Men efter våra yttersta ansträngningar och efterforskningar förstår vi at vi måste säga om Honom, “Detta är bara en liten glimt av allt det han gör,  bara en stilla viskning." (Job 26:14). Hans härlighet är obegriplig, hans tillbedjan obeskrivlig. Vissa saker kan ett gudomligt upplyst sinne föreställa sig, men det vi uttrycker, i jämförelse med vad härligheten i sig är, är mindre än ingenting. Men den synen som Anden ger från skrifterna angående Kristus och hans härlighet är att föredra framför all annan kunskap eller kännedom. Så det deklareras av den som var gynnad att känna honom, "Ja, allt annat är en förlust, när man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Kristus Jesus, min Herre”    (Filipperbrevet. 3: 8).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-09-11 07:58 #1 av: Woodland

John Owen skrev: 

“Kristi uppenbarelse i det välsignade evangeliet är mycket mer förträfflig, härligare, mer fylld med utstrålning av gudomlig visdom och godhet än hela skapelsen, och den precisa förståelsen av den, om den kan uppnås,     behålla eller förstås. Utan kunskapen om detta, är människans sinne, oavsett hur stolt det är över andra uppfinningar och upptäckter, lindat i mörker och förvirring. Detta förtjänar därför den allvarligaste av våra tankar, den bästa av våra meditationer och vår yttersta noggrannhet med dem. För om vår framtida välsignelse ska bestå i att leva där han är och se på hans härlighet; vilken bättre förberedelse kan det vara för det, än i ett konstant tidigare övervägande av den härligheten, i den uppenbarelsen som görs i evangeliet för just detta ändamål, att vi med tanke på det gradvis kan förvandlas till samma härlighet.”

Det största av alla privilegier som den troende kan få, antingen i den här världen eller nästa, är att se Kristi härlighet (personlig  och officiell); nu genom tro, sedan genom att se. Lika visst, kommer ingen någonsin att se Kristi härlighet genom att se upp i himlen, som inte nu ser den genom tro. Då själen inte tidigare har renats av nåd och tro, är den oförmögen till härlighet och den öppna åsynen av Gud. De som låtsas vara väldigt förälskade i eller att ivrigt begär det som de aldrig sett eller upplevt, avgudar endast deras fantasi. De påstådda  önskningarna hos många (speciellt på dödsbäddar) att se Kristi ära i himlen, men som inte hade någon vision om den genom tro medan de var i denna värld, har inget annat än självbedrägliga vanföreställningar.

Det finns ingen riktig vila för sinnet eller tillfredsställelse i hjärtat förrän vi vilar i Kristus (Matteus 11: 28-30). Gud har framställt för oss "gudomlighetens mysterium", det vill säga personen av hans inkarnerade Son och hans förmedlande arbete, som det högsta föremålet för vår tro och meditation. I detta "mysterium" uppmanas vi att se den högsta uppvisningen av gudomlig visdom, godhet när Kristus nedlät sig. Guds Son antog manlighet genom förening med sig själv och utgör därmed samma person i två naturer, men ändå oändligt distinkt som naturen mellan Gud och människan. Därmed blev det oändliga begränsat, det eviga tidsbundet och det odödliga dödligt, men fortsatte ändå oändligt, evigt och odödligt.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-09-12 08:15 #2 av: Woodland

Det kan inte förväntas av de som uppslukas av kärleken till denna värld kommer att ha någon sann uppfattning om Kristus eller någon verklig önskan om den uppfattning. Men för de som har "smaka Herrens godhet." (1 Petrusbrevet 2: 3), skulle det vara dåraktig om de gav all deras tid och styrka till andra saker, till försummelsen av att flitigt söka i Skriften för att få en mer fullständig kunskap om honom.

“Ändå föds människan till elände,

lika säkert som eldslågorna flammar mot höjden.”( Job 5:7)  men samma skrifter avslöjar en gudomligt bestämd befrielse från alla de bedrövelser som den fallna människan ärver - så att vi inte kan går under, utan vinna segern över dem.

Läs vittnesbördet från en som passerat ett långt djupare hav av prövningar än den stora majoriteten av män:

“Vi är hårt pressade från alla håll men inte krossade, rådvilla men inte desperata,; vi är förvirrade, men inte i förtvivlan; förföljda men inte övergivna, slagna till marken men inte utplånade.; kastade ner, men inte förstörda. . .  Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag.   Och våra kortvariga problem är ett lågt pris för att en dag få del av den underbara, eviga härligheten.   Vi är ju inte inriktade på det synliga, utan på det osynliga. För det synliga ska snart försvinna, medan det osynliga varar för evigt.” (2 Korintierbrevet 4: 8; 4: 16-18).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-09-13 06:04 #3 av: Woodland

Det är i tron ​​som man ser på saker som "inte ses" av ögat,   saker som är andliga och eviga, vilket lindrar de kristna prövningarna. Av dessa osynliga, eviga saker är Kristi övernaturliga härligheter de främsta. Den som begrundar honom som är "härlighetens Herre" kommer att  lyftas ur sig själv och befrias från ondskans rådande kraft.   

Inte förrän sinnet gör en fast bedömning att alla saker här är övergående och endast når till den yttre människan - att allt under solen är bara "ett jagande efter vind" och att det finns andra saker som är långt bättre för att trösta och tillfredsställa hjärtat —innan dess kommer vi inte någonsin bli befriade från att spendera våra liv i rädsla, nöd och sorg. Kristus ensam kan tillfredsställa hjärtat. Och när han verkligen tillfredsställer, är själens språk: "Vem har jag i himlen utom dig?

    Och när jag har dig,

    önskar jag ingenting på jorden." (Psaltaren 73:25).

Så triviala och dimmiga, små och barnsliga är inte de saker från vilka människors besvär uppstår! De kommer alla från   samma rot, en övervärderingen av temporära saker. Pengar kan inte köpa själens glädje. Hälsa försäkrar inte lycka. Ett vackert hem tillfredsställer inte hjärtat. Jordiska vänner, oavsett hur lojala och kärleksfulla, kan inte skänka fred till ett syndtyngt samvete eller förmedla evigt liv. Avund, begär, missnöje, får sitt dödsstöt när Kristus, i all sin skönhet, avslöjas som “den främste bland tiotusen." (Höga Visan 5:10).


------------------------------------------------------------------------------------------ 

Guds Attribut av A.W. Pink - original texten i sin helhet använd med tillstånd.  

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.) 

Länkar till de föregående artiklar i serien: GUDS SOM ENASTÅENDE , GUDS BESLUT,  GUDS KUNSKAP , GUDS FÖRUTVETANDE,    GUDS ÖVERLÄGSENHET , GUDS SUVERÄNITETGUD SOM OFÖRÄNDERLIG,   GUDS HELIGHET,   GUDS MAKT , GUDS HULDHETGODS GODHETGUDS TÅLAMODGUDS NÅDGUDS BARMHÄRTIGHETGUDS KÄRLEK , GUDS VREDE,  BEGRUNDANDET AV GUDGUDS RIKEDOMARGUDS GÅVOR,   GUDS VÄGLEDNINGGUDS VÄLSIGNELSERGUDS FÖRBANNELSER,   GUDS KÄRLEK TILL OSS och GUDS NÅDERIKA EVANGELIUM.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.