Gud

GUDS KÄRLEK TILL OSS

2019-08-23 07:56 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 24 i serien handlar om Guds kärlek till oss.

Med "oss" menar vi hans folk. Även om vi läser om "Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom 8:39), erkänner den heliga skriften ingenting om en kärlek till Gud utom genom Kristus. 

"HERREN är god mot alla   och förbarmar sig över alla sina verk." (Ps. 145: 9), så att han förser korparna med mat. "Han är god mot de otacksamma och onda." (Lukasevangeliet 6:35) och hans godhet tjänar de rättfärdiga och de orättfärdiga (Matteusevangeliet 5:45). Men hans kärlek är reserverad för Hans utvalda.

Detta är otvetydigt fastställt genom dess egenskaper, för hans kärleks egenskaper är identiska med Honom själv. Nödvändigt så, för "Gud är kärlek." När man framför detta antagande så är det bara ett annat sätt att säga att Guds kärlek är som Honom själv, från evig till evig, oföränderlig. Ingenting är mer absurt än att föreställa sig att någon älskad av Gud kan förgås för evigt eller någonsin kommer att uppleva hans eviga hämnd.

Eftersom Guds kärlek är "i Kristus Jesus", lockades den inte av någonting i dessa kärleksföremål, och den kan inte heller avvisas av något i, av eller genom dem. “Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista." (Johannesevangeliet 13: 1). "Världen" i Johannes 3:16 är ett allmänt begrepp som används i kontrast till judarna, och versen måste tolkas så att den inte motsäger Psaltaren 5: 5-7; Johannesevangeliet 3:36; Romarbrevet 9:13.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-08-24 08:34 #1 av: Woodland

Guds främsta avsikt är att berömma sin kärlek i Kristus, för Han är den enda kanal genom vilken den flyter. Sonen har inte förmått Fadern att älska sitt folk, utan snarare var det Faderns kärlek till dem som fick honom att utge sin Son för dem.

Ralph Erskine sade:

Gud har använt ett fantastiskt sätt för att visa sin kärlek. När han skulle visa sin kraft skapade han en värld. När han skulle visa sin visdom satte han den i en ram och form som avslöjar dess omfattning. När han skulle uppvisa storheten och härligheten i sitt namn, skapade han en himmel och satte änglar och ärkeänglar, världshärskare och andemakter däri. Och när han skulle visa sin kärlek, vad kommer han inte att göra? Gud har använt ett stort och fantastiskt sätt för att uppenbara kärleken i Kristus: Hans person, hans blod, hans död, hans rättfärdighet.

"Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss." (2 Kor 1:20). 

När vi blev utvalda i Kristus (Efesierbrevet 1:4), blev vi accepterade i honom (Efesierbrevet 1:6), eftersom våra liv är gömda i honom (Kolosserbrevet  3: 3), således är vi älskade i honom - "Guds kärlek som är i Kristus Jesus": i honom som är vårt huvud och make, därför kan ingenting skilja oss från detta, för den föreningen är oupplöslig.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-08-25 08:15 #2 av: Woodland

Ingenting värmer den troendes hjärta såsom ett andligt begrundande av Guds kärlek. Under tiden han är upptagen med det lyfts han utanför och över sitt eländiga jag. En förtröstansfull förståelse fyller den förnyade själen med helig tillfredsställelse och gör honom så lycklig som det är möjligt för denne att bli på denna sidan av himlen. Att känna och tro på kärleken som Gud har till mig är både en handpenning och en försmak på himlen själv.

Eftersom Gud älskar sitt folk i Kristus är det inte beroende på  någon älskvärdhet eller attraktionskraft hos dem: "Jakob har jag älskat." Ja, den naturligt oattraktive, ja, avskyvärde, Jakob - "du mask Jakob.*" Eftersom Gud älskar sitt folk i Kristus, beror det inte på deras produktivitet, utan är alltid densamma.

Eftersom han älskar dem i Kristus, älskar Fadern dem som Kristus. Tiden skall komma när hans bön blir besvarad, "Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig" (Johannesevangeliet 17:23). Endast tro kan förstå dessa underbara saker, för varken resonemang eller känslor kan göra det. Gud älskar oss i Kristus: Vilken oändlig glädje Fadern har när han skådar sitt folk i sin kära Son! Alla våra välsignelser flyter från denne älskade källa.

* Jesaja 41:14

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-08-26 10:04 #3 av: Woodland

Guds kärlek till sitt folk är inte från igår. Det började inte med deras kärlek till honom. Nej, "vi älskar honom därför att han först har älskat oss." (1 Johannesbrevet 4:19). Vi ger inte först till honom, så att han må gottgöra oss. 

Vår pånyttfödelse är inte motivet för hans kärlek, utan hans kärlek är orsaken till att han förnyar oss efter sin avbild. Detta visar sig ofta i kärlekens första manifestation, när föremålen är så långt från att sysselsättas med att söka honom, när de är som värst.

"Jag gick förbi där du låg och såg på dig. Och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev [tydligen] min ” (Hesekiel 16: 8).

Inte bara är dessa föremål ofta i sitt värsta tillstånd när Guds kärlek först uppenbaras för dem, utan de gör faktiskt sitt värsta, som i fallet med Saulus av Tarsus. Inte endast att Guds kärlek föregår vår, utan han bar den också i sitt hjärta för oss långt innan vi befriades från mörkrets krafter och fördes in i hans älskade Sons rike. Det började inte i tid, utan bär evighetens datum. ”Jag har älskat dig med en evig kärlek” (Jeremia 31: 3).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-08-27 08:06 #4 av: Woodland

“Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.” (1 Johannesbrevet 4:10) Det står klart i denna vers att Gud älskade sitt folk medan de var i den fallna naturens tillstånd, utarmad från all nåd, utan en partikel av kärlek till honom eller tro på honom; ja, medan de var hans fiender (Romarbrevet 5: 8, 10).

Uppenbarligen förpliktar det mig med en tusen gånger större skyldighet att älska, tjäna och förhärliga honom än om han hade älskat mig för första gången när mitt hjärta vanns. Alla Guds handlingar till sitt folk i tiden är uttryck för den kärlek han bar för dem från evighet. Det är för att Gud älskar oss i Kristus, och har älskat oss så från evigheten, att hans kärlek gåvor är oåterkalleliga.

De är skänkta “från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.." Guds kärlek gör verkligen en förändring i oss när den "utgjuts i våra hjärtan", men den gör ingen förändring i Honom. Han växlar emellanåt i utövandet av hans försyn mot oss, men det beror inte på att hans tillgivenhet har förändrats. Även när han tillrättavisar oss, är det kärlek (Hebreerbrevet 12: 6), eftersom han har vårt bästa i sikte.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-08-28 08:03 #5 av: Woodland

Låt oss titta närmare på några av Guds kärlek handlingarna. Först, i utkorelsen. "Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden [Hans livsgörande] helgar er och ni tror sanningen." (2 Thessalonikerbrevet 2:13).

Det finns en ofelbar koppling mellan Guds kärlek och hans val av de som skulle räddas. Att valet är en följd av hans kärlek är återigen tydligt i 5 Moseboken: “Det var inte [1] för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er [2], ni var tvärtom mindre än alla andra folk. " (5 Moseboken 7: 7). Igen i Efesierna: "I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut," (Efesierbrevet 1:5).

För det andra, i återlösningen. Som vi har sett i 1 Johannes 4:10, gjorde Gud i hans suveräna kärlek det möjligt för Kristus att göra tillfredsställelse för deras (våra) synder, fastän han före deras omvändelse var vred på dem gällande deras överträdelser mot hans lag. Och "hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?" (Romarbrevet 8:32) - ännu ett tydligt bevis på att hans Son inte ”överlämnades” till korset för hela mänskligheten. För Han ger dem varken den Helige Ande, en ny natur eller omvändelse och tro.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-08-29 08:55 #6 av: Woodland

För det tredje, verksam kallelse. Från Frälsaren upphöjd på tronen sände Fadern den Helige Ande (Apostlagärningarna 2:33).1 Efter att ha älskat sina utvalda med en evig kärlek, med kärleksfullhet drar han dem 2 (Jeremia 31: 3), levandegör dem in i nytt liv, kallar dem ut ur mörkret till sitt underbara ljus, gör dem till sina barn. "Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn" (1 Johannes 3: 1). Om härkomst inte utgår som ett säkert resultat från Guds kärlek, vad är syftet med dessa ord?

För det fjärde, helande från avfall: "Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja" (Hosea. 14: 5), utan motvillighet eller tvekan. "De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den" (Höga Visan 8: 7). 

Sådan är Guds kärlek till sitt folk - oövervinnlig, outsläcklig. Inte bara att det inte finns möjlighet för den att upphöra, utan också för att avfallets svarta vattnet inte kan släcka den, och inte heller kan otrons översvämningar dränka den.

1 Här håller Pink den västerländska kyrkans position om vem som sände Anden. Den österländska kyrkan har en annan tolkning som kommer till uttryck i olika grader. Kontroversen handlar om det som kallas den Filioque klausulen. 

2  Direkt översatt från engelskan - Jag har älskat er med en evig kärlek därför med huldhet/nåd och barmhärtighet har jag dragit er. På svenska “Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.” - kommentar Woodland

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.