Gud

GUDS GÅVOR

2019-07-02 08:19 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 20 i serien handlar om Guds gåvor.

EN GIVANDE GUD! Vilket koncept!  Då vi är välbekanta med detta så avtrubbas tyvärr ofta vår känslan av förundran. Det finns inget som liknar ett sådant begrepp i hedniska religioner. Tvärtom; deras gudar skildras ofta som monster av grymhet och girighet, alltid krävande smärtsamma uppoffringar från vilseledda dyrkare. Men bibelns Gud är skildrad som barmhärtighetens Fader, "som rikligt ger oss allt att njuta av.” (1 Tim 6:17).

Det är sant, att han har sina egna rättigheter - sin helighet och sina rättigheter av ägande. Inte heller återkallar han dem, utan snarare hävdar dem. Men det vi bör tänka på här är något som överstiger vårt förstånd och som vårt sinne aldrig hade kunnat föreställa sig. Den gudomliga Fordringsägaren är genast den gudomliga Bemötaren. Han krävde tillfredsställelse för hans överträdda lag och tillgodosåg den själv. Hans rättvisa krav är uppfyllda genom hans egen nåd. Den som begär uppoffringar från oss gjorde den högsta uppoffringen för oss! Gud är både den krävande och den givande, den som fordrar och förser.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-07-03 08:41 #1 av: Woodland

1. GÅVAN AV HANS SON. Förr i tiden meddelade profetsian: "Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given" (Jesaja 9: 6). Följaktligen meddelade änglarna till herdarna vid tiden för hans ankomst: "Till er är född i dag ... en Frälsare" (Lukas 2:11). Den gåvan var den högsta exemplifieringen av den gudomliga godheten. " Så uppenbarades Guds kärlek till oss: genom att han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.  Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. "(1 Johannes 4: 9-10).

Den var garantin för alla andra välsignelser. Som aposteln hävdade från större till mindre och försäkrade oss att Kristus på en gång är säkerheten och förmedlaren av varje löfte: "Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?” (Romarbrevet 8:32). Gud avstod inte sin dyrbaraste skatt, hans hjärtas älskling, utan frivilligt överlämnade han honom; och kärleken, som inte avhöll honom, kommer inte att missunna något som är för hans folks bästa.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-07-04 06:58 #2 av: Woodland

2. GÅVAN AV HANS ANDE. Sonen är Guds allomfattande gåva. Som Thomas Manton skrev, "Kristus kommer inte till oss tomhänt: Hans person och Hans gåvor är inte delade. Han kom för att friköpa alla slags välsignelser för oss." Den största av dessa är den Helige Ande, som tillämpar och kommunicerar vad Herren Jesus vann för sitt folk. Gud förlät och rättfärdigade sina utvalda i Gamla testamentets tider på grund av försoningen, vilken Hans Son skulle fullborda vid den bestämda tiden. På samma sätt gav han dem Anden (Nehemja 9:20), annars hade inga blivit födda på nytt, utrustade för gemenskap med Gud eller kunnat bära andlig frukt.

På de tiden agerade han mer i hemlighet, snarare än "en uppvisning av Ande och kraft."  kom han som "daggen", snarare än att blivit "hälld ut” i mängder; var  han begränsad till Israel, snarare än  kommunicerad till hedningar också. Anden i hans fullhet var Guds uppstigningsgåva till Kristus (Apostlagärningarna 2:33) och Kristi krönings gåva till Hans kyrka (Johannes 16: 7). Kristus köpte Andens gåva för sitt folk  (se Galaterbrevet 3: 13-14 och notera noggrant det andra "så" i vers 14)*. Varje välsignelse vi mottar är genom Kristi förtjänst och medling.

*[ Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.   Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. Galaterbrevet 3: 13-14]

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-07-05 09:41 #3 av: Woodland

3. LIVETS GÅVA. "Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom 6:23). Det finns en dubbel motsats mellan dessa två saker. För det första kommer Guds rättvisa att ge de ogudaktiga det som tillkommer dem för deras synder, men Hans barmhärtighet ger hans folk det de inte förtjänar. För det andra följer den eviga döden som en naturlig och oundviklig konsekvens av vad som är i och görs   av människorna. Inte så med evigt liv, för det skänks utan hänsyn till någonting i eller ifrån människorna. Det är givet och uppbärs omotiverat.

Det eviga livet är en fri gåva, inte bara oförtjänt utan också oombett av oss, för i varje fall har Gud anledning att säga: "Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig." (Jesaja 65: 1, Romarbrevet 3:11). ). Mottagaren är helt passiv. Han agerar inte, men påverkas när han kommer från döden till livet. Det eviga livet - ett andligt liv nu, ett liv i härlighet härefter - är suveränt och fritt skänkt av Gud. Ändå är det också en välsignelse överförd av Honom till Hans utvalda, eftersom Herren Jesus Kristus betalade återlösningspriset. Ja, det är faktiskt utdelat av Kristus. "Jag ger dem [inte bara" erbjuda "] evigt liv" (Johannes 10:28, se också 17: 3).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-07-06 09:39 #4 av: Woodland

4. DEN ANDLIGA FÖRSTÅELSENS GÅVA. "Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, " (1 Johannes 5:20). Det som kommuniceras till den helige när han är född på nytt är helt andligt och exakt lämpat för att ta   in den bibliska kunskapen om Kristus. Det är inte en helt ny förmåga som då ges, men snarare förnyelsen av den ursprungliga, som gör den lämplig för fattningsförmåga av nya objekt. Den består av en inre belysning, ett gudomligt ljus som lyser upp våra hjärtan, vilket medför att vi kan skönja Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte. (2 Korinthierbrevet 4: 6).

Trots att vi inte nu tillåts den kroppsliga synen av Kristus, är han ändå en levande verklighet för dem som har blivit förnyade till det nya livet. Genom denna gudomliga förnyelse av förståelsen kan vi nu uppfatta Kristus makalösa fullkomlighet och perfekta lämplighet. Kunskapen vi har om honom ligger i förståelsen vilken påverkar känslorna, helgar viljan och upphöjer sinnet till att bli fixerat på honom. En sådan andlig förståelse uppnås inte genom någon ansträngning från vår sida  utan är en övernaturlig skänk, en gudomlig gåva som tilldelas de utvalda, vilket medger tillträde in i den Högstes hemligheter.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-07-07 08:22 #5 av: Woodland

5. TRONS GÅVA. Guds frälsning blir inte vår förrän vi tror på, vilar på och tar emot Kristus som en personlig Frälsare. Men eftersom vi inte kan se utan både syn och ljus, kan vi inte heller tro tills liv och tro är gudomligt kommunicerade till oss. Följaktligen "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,  inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Efesierbrevet 2: 8 -9 ). Arminianer skulle göra den andra klausulen i vers 8 en repetition av den första, och på ett mindre uttrycksfullt och eftertryckligt språk. Eftersom frälsning är av nåd, är det överflödigt att tillägga att den är "inte av er själva".

Men för att "tro" är vår handling, så var det nödvändigt att påpeka att det inte är av oss själva - så att den troende inte skulle göra anspråk på den utan den skulle tillskrivas Gud. Tron som mottar en oförtjänt frälsning är inte en oberoende handling  av människans egen vilja. Såsom Gud måste ge mig andetag innan jag kan andas, så måste han också ge mig tron innan jag tror.  Jämför också "Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man" (Apostlagärningarna 3:16); "som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam" (Efesierbrevet 1:19); "genom tron på Guds kraft" (Kolosserbrevet 2:12); "ni som genom honom tror på Gud" (1 Petrusbrevet 1:21).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-07-08 09:08 #6 av: Woodland

6. OMVÄNDELSENS GÅVA. Eftersom det är varje syndares plikt att ångra sig (Apostlagärningarna 17:30) - bör han inte upphöra från och avsky sitt uppror mot Gud? -men han är så fullständigt under syndens förblindande kraft att ett mirakel av nåd är nödvändigt innan han vill göra detta. En förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta tillhandahålls av Gud. Det är den Helige Ande som belyser förståelsen för att förnimma syndens avskyvärdhet, hjärtat för att äcklas av den och viljan att förkasta den. Tro och ånger är det första beviset på andligt liv.

Ty när Gud levandegör en syndare, överbevisar han honom om syndens ondska, får honom att hata den, rör honom till sorg över den och att vända sig från den. 

"Ty sedan jag har vänt om

    känner jag ånger,

och sedan jag har besinnat mig

    slår jag mig på höften.[av sorg och smärta]

Jag både blygs och skäms

    då jag nu bär min ungdoms förnedring" (Jeremia 31:19). 

"All hans nåd i oss" (enligt Matthew Henry). Jämför “som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. " (Apostlagärningarna 5:31); "Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv." (Apostlagärningarna 11:18); "Kanske ger Gud dem omvändelse" (2 Timotheosbrevet 2:25).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.