Den kristna läran

Kanalisering och den kristna tron

2019-04-29 20:03 #0 av: Woodland

Hur ställer sig de bibeltroende kristna till budskap som framförts genom kanalisering och varför tar vi den positionen som vi tar? Är det som framförts tillförlitliga budskap från Jesus, änglar och olika “helgon”? Svaren på dessa frågor kan bemötas med några grundläggande punkter. Det finns mer om detta i JiFs arkiv.

Om man är ny till sajten läs gärna skrivregler för Jesus iFokus som finns i tredje paragrafen på den länkade sidan. 

Ursprung eller källa

Sanning är inte relativt för den bibeltroende. Sanningen finns i Guds ord. Det är inte så att budskapen i kanalisering  inte kan ha en övernaturlig källa men de kristna utesluter att den källan är från Gud själv. Bibeln, med den Jesus som finns presenterad i bibeln, utesluter alla  andra sätt för människan att nå evigt liv och salighet. Aposteln Paulus skrev: "Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.   Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. " 1 Galaterbrevet 1:8-9

Lägg märke till att en förbannelse utfästes över den som inte håller sig till det som  apostlarna lärde ut. Och Gud är den enda som kan verkställa en sådana förbannelse.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-29 20:03 #1 av: Woodland

Motsägelser

Avvikelser i dessa budskap i jämförelse med bibelordet må ibland vara hårfina men de är ändå av betydelse. Ett kanaliserat budskap, uppenbarelse eller dröm kan överensstämma till största delen med biblisk sanning men den delen som inte överensstämmer  är orsaken till att man ratar det som framställs. Den kristne måste jämföra det som påstås vara från Gud  med bibelordet. Att inte pröva/testa budskapet med Guds ord är en överträdelse av en ren befallning.  Denna sållning har Guds folk burit med sig genom alla tider. " Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen." 1 Johannesbrevet 4:1

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-29 20:03 #2 av: Woodland

Frukten. 

Förvirringen som blir resultatet av dessa budskap underminerar vidare deras trovärdighet. Istället för att framställa bibelns budskap enklare är dessa förmedlade ideér en källa till förvirring och i slutändan framläggs lögn som sanning. Evangeliet är klart och kan förstås av ett barn. Det finns inte längre någon dold hemlighet eller kunskap (gnosis) sedan Jesus kom och bibeln slutskrevs om hur en människa blir rätt med Gud eller hur denne bör närma sig honom. 

För den kristne som kan sin bibel blir dessa budskap ett  svammel av fel ursprung och fyllt med motsägelser som förleder människor in i fel riktning som resultat. Därför kan dessa inte accepteras som giltiga. 

"Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen." 1 Johannesbrevet 2:21

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-29 20:03 #3 av: Woodland

Invändingar

Man kanske kan protestera och säga att man har upplevt att saker och ting har stämt och att dessa budskap och förutsägelser har slagit in till punkt och pricka. Ger inte  uppfyllelsen i  sig giltighet i ljuset av bibeln? 

Det som man upplever i livet kan vara helt subjektiva utan en gudomlig bekräftelse och förklaras på annat vis.  Med det sagt skulle Gud tillåta förvirring, falska uttalanden med mera?  Svar "ja" och inte bara tillåta men beordra det.  Ibland är falska uppenbarelser ett straff som leder till ännu djupare andlig blindhet och i andra fall ett sätt för Gud att straffa ständigt uppror emot honom. Paulus skriver om de som predikar en annan Jesus och ett annat evangelium och lägger in lite sarkasm  på slutet. "Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl." (2 Korinthierbrevet 11:4) 

Här finns två exempel av detta i bibeln.:

1. En ande som trädde fram inför Guds råd föreslog och fick i uppdrag av Gud att vara en källa till falska uppenbarelser i syfte att straffa en upprorisk kung.   (1 Kungaboken 22:19-23 och 2 Krönikeboken 18:18-22).

2. Det finns också  falska uppenbarelser som Gud låter drabba ett större antal på ett generellt sätt. "Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten". (2 Thessalonikabrevet 2:11-12).

För den troende finns ingen slump. Gud är i kontroll av allt.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-30 08:29 #4 av: OlgaMaria

1 Kor 14:1

"Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva."

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2019-05-01 09:31 #5 av: Woodland

#4

Jag förstår inte varför du lägger upp ett enda bibelord utan vidare förklaring. Menar du att ett kanaliserat budskap bör jämföras med en biblisk profetia eller vad menar du? Funderar

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-01 10:29 #6 av: OlgaMaria

Hur kan vi motta profetisk uppenbarelse annat än genom att vara en kanal för den helige anden?

"Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn.”
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭11:5‬ ‭

”En av dem som hette Agabus steg fram och förutsade genom Anden att en svår svält skulle drabba hela världen – den kom också under Claudius regering.”
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭11:28‬ ‭

”Kanalisering” är ett ord som normalt inte används inom kyrkan men det är bara ett ord och är inte alls ett felaktigt ord för mängder av bibliska exempel. Är de budskap som framförts tillförlitliga frågar du och sen verkar du bara ge argument varför de inte är det. Men om Gud vill att vi ska söka profetians gåva måste vi ju också prata om när det är rätt. Annars motarbetar vi Anden.

”Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande.”
‭‭Första Korintierbrevet‬ ‭12:7-8‬ ‭

Finns mängder med tillfällen i Bibeln där budskap uppenbarades genom Jesus, en ängel eller genom Anden. Att sådant sker är bibliskt.

/ OlgaMaria, sajtvärd på Allergier iFokus

Anmäl
2019-05-01 11:05 #7 av: Woodland

#6 

Dina invändningar visar ett missförstånd av det jag skrev. Jag citerar bibelverser där en "annan Jesus" och "ett annat evangelium" nämns.  Det finns ingenting i det jag skrev som motsätter sig bibelverserna du citerar.  

Du skrev - ”Kanalisering” är ett ord som normalt inte används inom kyrkan men det är bara ett ord och är inte alls ett felaktigt ord för mängder av bibliska exempel. 

Det finns en välgrundad orsak till varför det ordet/begreppet inte används inom kyrkan. Till denna dag fördöms företeelsen av de flesta kristna kyrkor. Den helige Ande använder inte den kristne som en kanal. Den troende är ett Guds tempel.  I artikelns sammanhang är ”Kanalisering"  ett viktigt ord för att det definierar bland annat inte bara vad som framförts utan på vilket sätt individen "får" det som framförts.   

I dagens läge där ockulta företeelser förekommer i vissa "kristna" sammanhang kan man se en utsuddning av gränser bland dessa grupper - tyvärr. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-07 13:34 #8 av: NiklasTyreso

Det är inte synd att tro fel eller ha andliga missuppfattningar.

Guds bud uppenbarades i gamla testamentet och inget av dem förbjuder att ha felaktiga trosuppfattningar.

Eftersom det inte är synd att tro fel, så förbannar inte Gud någon som tror fel.

Däremot finns det bud i gt mot avgudadyrkan och mot att ta kontakt med olika andar, men inte förbud mot felaktiga trosuppfattningar.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.