Gud

GUDS GODHET

2019-04-27 08:55 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Nr. 12 i serien handlar om Guds godhet.

“Gud, var mig nådig enligt din godhet,” (Psaltaren 51:3) Guds godhet respekterar hans naturs fullkomlighet: “Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” (1 Johannesbrevet 1:5) Guds natur är fullkomligt perfekt och därför fattas ingenting och inget   är felaktig i den; inget kan läggas till den för att förbättra den. 

Han är god av ursprung, god i sig själv, vilket inget annat är; för alla varelser är goda endast genom deltagande och genom kommunikation från Gud. Han är i allt väsentligt god; inte bara god, men godheten själv: varelsens godhet är en tillförd kvalitet, hos Gud är godhet hans innersta väsen. Han är oändligt god; den skapades goda är bara en droppe, men i Gud finns ett oändligt hav eller all godhet ihopsamlad. Han är evigt och oföränderligt god, för han kan inte vara mindre god än han är; eftersom det inte finns något att tillägga till honom, så finns inget att ta bort från honom (Thomas Manton).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-28 08:34 #1 av: Woodland

Gud är summurn bonum - den högsta godheten.

Den ursprungliga saxiska meningen med vårt engelska ord Gud är "Det Goda". Gud är inte bara den största av alla varelser, utan den bästa. All godhet som finns i någon varelse har blivit delgiven från Skaparen, men Guds godhet härrör inte, för den är kärnan av hans eviga natur.

Eftersom Gud är oändlig i makten från evighet, innan det fanns någon demonstration eller någon allsmäktig gärning gjord; så var han evigt god innan det fanns någon form av demonstration av hans överflöd eller något skapat till vilken godheten skulle kunna överlåtas till eller utövas för. 

Således var den första manifestationen av denna gudomliga fullkomlighet att ge existens till allting. "Du är god och gör det goda," (Ps 119: 68). Gud har i sig själv en oändlig och outtömlig skatt av all välsignelse som är tillräcklig för att fylla alla saker.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-29 08:02 #2 av: Woodland

Allt som härstammar från Gud - Hans förordningar, hans skapelse, hans lagar, hans försörjningar - kan inte vara annat än gott: som det står skrivet. “Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.” (1 Moseboken 1:31)

Således ses Guds godhet, först i skapelsen. Ju mer noggrant de skapade studeras desto mer blir Skaparens välgörande uppenbart. Ta den högsta av Guds jordiska varelser, människan. Det finns rikliga anledningar att man kan säga med psalmisten

“Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.

Ja, underbara är dina verk,

    min själ vet det så väl.” (Psaltaren 139:14)

Allt med vår kropps struktur bekräftar Skaparens godhet. Hur passade händerna är formade för att utföra sitt arbete! Hur väl av Herren att ge oss sömn för att uppfriska en trött kropp! Hur välvillig Hans avsikt att skapa ögonlock och ögonbryn som deras skydd! Så kan vi fortsätta att räkna upp fördelar.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-04-30 08:47 #3 av: Woodland

Ej heller är Skaparens godhet begränsad till människan, den utövas mot alla hans varelser. 

“Allas ögon väntar på dig,  och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.” (Psaltaren 145:15-16)

Hela volymer kan skrivas, och har skrivits, för att förstärka detta faktum. Oavsett om det är luftens fåglar, skogens djur eller fisken i havet, har de riklig utrustats för att tillfredsställa alla deras behov. 

Gud “som ger mat åt allt levande,

    ty hans nåd varar i evighet.” Psaltaren 136:25. 

Sannerligen “Han älskar rättfärdighet och rätt,

    jorden är full av Herrens nåd.” Psaltaren 33:5)

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-01 09:19 #4 av: Woodland

Guds godhet ses i de olika naturliga nöjen som han har gett till sina varelser. Gud kunde ha varit nöjd med att tillfredsställa din hunger utan att maten var tilltalande i smaken - se hur hans välvilja framträder i de olika smaker som han har gett till kött, grönsaker och frukt! 

Gud har inte bara gett oss sinnen, men också det som tillfredställer dem - detta avslöjar också Hans godhet. Jorden kunde ha varit lika bördig som den är utan att vara så härligt färgsprakande. Våra fysiska liv kunde ha livnärts utan vackra blommor för att behaga vår syn och utan ljuvlig doft. Vi kunde ha gått på fälten utan att våra öron njuter av fåglarnas musik. Varifrån kommer då denna härlighet, denna charm, så fritt utspridd i naturen? Förvisso, 

"Herren är god mot alla

    och förbarmar sig över alla sina verk." (Ps 145: 9).

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-02 08:37 #5 av: Woodland

Guds godhet ses i det att när människan överträdde sin Skapares lag, började inte en tid av vredesdom på en gång. Gud kunde väl ha berövat sina fallna varelser av varje välsignelse, all komfort, allt nöje. I stället inledde han en ordning av blandad natur, barmhärtighet och dom. Det  är   underbart om detta betänks och ju mer grundligt det här styrelsesättet undersöks desto mer kommer det att framstå att "barmhärtigheten triumferar över domen." (Jakob 2:13). 

Trots all den ondska som finns i vårt fallna tillstånd, överväger balansen av gott mycket mera. Med relativt sällsynta undantag upplever män och kvinnor ett mycket större antal dagar med hälsa än de gör med sjukdom och smärta. Det finns mycket mer lycka i världen än det finns elände. Även våra sorger finner avsevärd lindring, och Gud har gett det mänskliga sinnet en smidighet som anpassar sig till omständigheterna och gör det bästa av dem.

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-03 09:02 #6 av: Woodland

Guds välvillighet kan inte heller med rätta ifrågasättas därför att det finns lidande och sorg i världen. Om människan syndar mot Guds godhet, om han föraktar "hans stora godhet, mildhet och tålamod ", och efter sitt hårda och obotfärdiga hjärta samlar   på sig vrede till vredens dag …” (Rom 2: 4-5), vems fel är det utan hans?

Skulle Gud vara "god" om han inte straffade de som missbrukar hans välsignelser, smädar hans välvilja och trampar hans barmhärtigheter under sina fötter? Det kastar ingen skugga på Guds godhet, utan snarare det ljusaste exemplet av den när han kommer för att rensa jorden på dem som har brutit hans lagar, trotsat hans auktoritet, spottat på hans budbärare, föraktat hans Son och förföljt dem för vilka han dog. 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-05-04 07:33 #7 av: Woodland

Guds godhet framträdde mest lysande när han sände sin Son "född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. " (Gal 4: 4-5 ). 

Det var då att en stor himmelsk härskara prisade sin skapare och sade:

"Ära vare Gud i höjden

och frid på jorden,

till människor hans välbehag." (Lukas 2:14).

Ja, i evangeliet har "Guds nåd (Guds välvilja eller godhet) blivit uppenbarad för alla människor" (Titus 2:11). Guds godhet kan inte heller ifrågasättas, eftersom han inte har utvalt varje syndig varelse för Hans frälsande nåd. Han gjorde inte det med de fallna änglarna. Även om Gud hade lämnat alla att förgås, hade det inte fallit någon skugga över hans godhet. Till alla som utmanar detta uttalande påminner vi honom om vår Herres suveräna privilegium: 

"Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon  på att jag är så god?" (Matteus 20:15).

 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.