Gud

GUDS SOM ENASTÅENDE

2019-02-03 08:16 #0 av: Woodland

För att få en korrekt gudsbild måste man gå till bibeln. Det är genom skriften Gud talar till människan. Fastän Guds hantverk ännu visar sig i skapelsen kan man endast lära känna honom djupare genom det som är uppenbarat i skriften för i den finns hans tankar om människorna och deras relation med honom. En serie av predikningar om Guds attribut av A. W. Pink kommer att läggas upp här på JiF och ett avsnitt kommer att publiceras varje dag. Första attributet i serien är en förklaring om Gud som enastående.

(En kort redogörelse av A.W.P.s omvändelse finns här.)    

"I begynnelsen, Gud" (1 Moseboken 1: 1). Det fanns en tid, om den skulle kunna kallas "tid", när Gud, i sin naturs enhet (även om han levde jämlikt i tre personer) bodde helt ensam. "I begynnelsen, Gud." Det fanns ingen himmel, där hans ära nu är särskilt manifesterad. Det fanns inget jordklot att engagera sig i. Det fanns inga änglar för att sjunga Hans beröm. Det fanns inget universum som skulle upprätthållas av Hans krafts ord. Det fanns inget, ingen, utom Gud; och det var inte för en dag, ett år eller en ålder, men "från evigheten." Under en förfluten evighet var Gud ensam, självständig, självförsörjande, i behov av ingenting. Om ett universum, eller änglar eller människor på något sätt varit nödvändiga för Honom, skulle de också ha blivit kallade till existens under hela evigheten. Skapandet av dem när han gjorde det tillförde ingenting till Guds väsentlighet. Han förändras inte (Malaki 3: 6), därför kan hans väsentliga härlighet varken ökas eller minskas.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-04 07:54 #1 av: Woodland

Gud var under inget tvång, hade ingen skyldighet och ingen nödvändighet att skapa. Att han valde att göra det var en helt suverän handling från hans sida, orsakad av ingenting utom han själv, bestämd av inget annat än hans eget godtycke; för han "utför allt efter sin vilja och sitt beslut" (Efesierbrevet 1:11). Det som han skapade var helt enkelt för att visa sin härlighet. Är det några av våra läsare som tycker att vi har gått utöver det Skriften kan garantera? Då vädjar vi till lagen och vittnesbördet: 

"Stig upp och prisa Herren, er Gud, från evighet till evighet!

Lovat vare ditt härliga namn,

    som är upphöjt över allt lov och pris." (Nehemja 9: 5). 

Gud vinner ingenting från vår dyrkan. Han behövde inte den externa äran av Hans nåd som uppstår från hans frälsade, för han är härlig, nog i sig själv utan den. Vad var det som motiverade honom att förutbestämma Hans utvalda till att berömma Hans nåds härlighet? Det var “efter sin vilja och sitt beslut" (Ef 1: 5)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-02-05 08:48 #2 av: Woodland

Vi är väl medvetna om att höjderna vi bestiger här är nya och främmande för nästan alla våra läsare, så det är bra att vi förflyttar oss långsamt. Låt oss återgå igen till Skriften. När aposteln avslutar ett långt argument för frälsning genom suverän nåd, frågar han:

 "Vem har lärt känna HERREN sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? " 

(Rom 11: 34-35)

Kraften i detta är att det är omöjligt att tvinga den Allsmäktige att ha   förpliktelse till den skapade. Gud vinner ingenting från oss. 

"Om du är rättfärdig,

    vad ger du honom (Gud),

vad får han ta emot av din hand?

Din ogudaktighet påverkar människor som är lika dig,

och din rättfärdighet människobarn. " (Job 35: 7-8).

Men det kan verkligen inte påverka Gud, som är totalt välsignad i sig själv. 

"Så skall också ni säga, när ni har gjort allt som krävs av er: Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra."" (Lukas 17:10) - vår lydnad har tjänat till ingenting.

Vi går längre: vår Herre Jesus Kristus lade inte något till Gud i sitt väsentliga väsen och sin ära, vare sig genom vad han gjorde eller hur han led. Det är sant, härligt sant, han manifesterade Guds ära till oss, men han tillförde ingenting till Gud. Han själv uttryckligen säger det, och det finns inget högre av hans ord: 

"Min godhet sträcker sig inte till dig" (Ps. 16: 2). 

Hela den här Psalmen är en psalm om Kristus. Hans godhet och rättfärdighet nådde till hans heliga på jorden (Ps. 16: 3), men Gud var högt över och utöver allt.

Guds Attribut av A.W. Pink utdrag från original texten i sin helhet, använd med tillstånd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-03-09 09:48 #3 av: Woodland

Nästa del GUDS BESLUT.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.