2019-01-27 07:44 #0 av: Woodland

Paulus brev till de kristna i Rom finns i Nya Testamentet. Det är ett av Paulus allvarligaste verk och ett av de svåraste får grepp om. Genom kyrkans historia har det skrivits volymer om det. I det skriver Paulus om fyra lagar som gäller för alla människor oavsett om de känner till dem, erkänner dem eller avvisar dem.

  

LAGARNA OM LIV OCH DÖD

Denna artikel är lite överkurs för bibelläsaren och man bör vara inriktad på att ha bibelstycket till hands. Detta är från en föreläsning av Robert A.J. Gagnon där han förklarar de fyra lagarna såsom de finns i Romarbrevet 6 - 8:11. Om man följer texten och hans förklaringar blir ett svårläst stycke mycket mera lättförståeligt. 

1. Guds externa lag som finns i budordet är god och helig och den upplyser oss om våra synder och brister inför en helig Gud. Men fastän den externa lagen är god är den för maktlös och för svag för att förmå oss  att leva rätt.

2. Guds interna lag upplevs som samvetet. Samvetet, om det inte är dött,   uppfattar budordet som gott men är samtidigt inte starkt nog att stå emot våra önskningar som är i strid med lagen.

3. Syndens lag olikt 1 och 2 är dålig för oss och regerar över oss. Den är inte god. Så vi har dilemmat att medan vi kan erkänna att Guds krav är på en hög nivå, buden är goda och vårt samvete erkänner det är vi maktlösa att genomföra en förändring. Orsaken är syndens lag.  Vägen som leder till evig död är ett liv som överensstämmer med den syndiga naturen och som verkar genom vår mänskliga kropp där vi gör det vi inte borde göra eller försummar det vi borde göra.  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Så nu finns detta tillsynes olösliga läge för människan. Men Gud har en lösning.

4. Livets Andes lag som Paulus skrev om i kapitel 8 är Guds lag skriven i mänskliga hjärtan. Vägen som leder till evigt liv är den helige Andes kraft som verkar i oss eller som Paulus skrev "i våra lemmar." Sinnet förändras och i den inneboende Andens kraft vill en människa inte endast lyda Gud utan får också förmågan att göra det. Andens lag är en nödvändig   princip som ger oss kraft att övervinna syndfulla impulser.

Stoikerna trodde att det var endast nödvändigt att förnya sinnet och att man kunde göra precis som man ville. Paulus tror att sinneförnyelsen är nödvändig men att den överlägsna kärleksmakten som strömmar in i den troende vid omvändelsen ger förmågan att göra det som Gud vill.   Den makten eller kärleken är av den helige Ande  (Andens dop in i Kristi kropp). 

Man lämnar positionen där kraftlösheten att följa Guds externa lag byts mot makten att följa Andens lag. Gud som gav Mose lagen kommer inte att väcka lagens krav och döma oss mot den om inte kraven/förordningarna överförs in i det nya förbundet. I detta bytet är det bra att veta att Herren kommer endast att ställa oss till svars inför Andens lag i Jesus Kristus som ger oss makten att följa den.  

Och med det i tanken kan vi instämma med Paulus:  

 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?   Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?   Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.  Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.   Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?   Det står ju skrivet:För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. 

  Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.