Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

JUDAS SPIRA

2018-12-09 06:48 #0 av: Woodland

Begreppet "spira" finns i bibelstycken som man hör och i sångerna som man sjunger i kyrkan under Advent. Men vad betyder uttrycket och varför har det poängterats varje Advent genom tiderna? Peter Lee förklarar.

Judas Spira ©
1 Moseboken 49:10

av Peter Y. Lee

Det råder ingen tvekan om att Gamla testamentets rike når sin höjdpunkt med uppkomsten av Davids monarki. Vad som är lika klart är att kungaväldets löfte började inte med David. Det går tillbaka så långt som till Abraham. Kom ihåg att Herren lovade Abraham att "kungar skall utgå från dig" (1 Moseboken 17: 6), ett löfte som upprepades med Jakob (35:11). Detta kungliga löfte har en framträdande form i Jakobs sista ord till sina söner i 1 Moseboken 49, där han uttalar Judas’ välsignelse. Låt oss överväga denna Jakobs välsignelse och hur den förutsåg Guds folk kungarikes uppkomst.

I vers 8 är Juda föremålet för beröm och ges ett världsomspännande herradöme. I vers 9 fortsätter denna skildring av Judas regering genom att skildra honom som ett ungt, växande lejon som har fångat sitt byte, har återvänt till sin kula med sitt byte och vilar i sin kraft och ingen vågar utmana honom.

Detta leder till de fängslande bilderna i vers 10. Jakob förknippar två symboler med Judas kungadöme: en "spira" (4 Moseboken 24:17Jesaja 11: 4; Ps 45: 6Sak 10:11) och en “hövdings stav" (4 Moseboken 21:18,Ps 60: 7). Uttrycket “från hans fötter” är ett förskönade uttryckssätt för det manliga reproduktiva organet (Domar 3:241 Sam 24: 4; Isa 7:20) och representerar sålunda Judas avkomma. Med andra ord kommer en av Judas stam alltid att vara en nationell befälhavare för Guds folk. Detta kommer att förbli sant "tills Shilo  kommer" (1 Moseboken 49:10) Notering Woodland: [Shilo enligt vissa översättningar men i SFB “förrän han som den tillhör  kommer”] 

Figuren “Shilo " har fångat forskarnas intresse genom åren, och olika tolkningar har föreslagits. Vissa förstår sh som ett relativt pronomen och lo som "till honom"; alltså "tills han kommer till vilken den [spiran/ hövdingens stav] tillhör." Andra ser sh som det sällsynta hebreiska substantivet shay, vilket betyder "tribut"; sålunda "tills tributen kommer till honom [Juda]."  Ett tredje alternativ är att förstå hänvisningen till "Shiloh" som ett personligt namn på en anmärkningsvärd framtida son av Juda. Andra tolkningar har föreslagits, men dessa tre representerar de mest populära alternativen. Oavsett tolkningen delar dessa tre ett gemensamt tema: En framstående individ i Judas linje kommer att etablera sitt herravälde vilket inte kommer att begränsas till Israel. snarare "folken blir honom lydiga" (vers 10)

Även om alla av dessa messianska alternativ är möjliga, föredrar jag uppfattningen som ser "Shilo" som hänvisning till ett personnamn. Den hebreiska ordstammen sh-l-h förekommer ofta i Gamla testamentet, det betyder "lugn, tyst, fred". Således är "Shilo" en figur som i grunden är en fredsprins (se Jes 9: 6). Bilden av välstånd  i den fredliga lycka som han bringar fortsätter i 1 Moseboken 49: 11-12. Shilohs universella regering resulterar i rikets välstånd, där vinstockar finns i sådant överflöd att åsnor kan tjudras till dem istället för till häckar. Vin, vinstockens frukt, behöver inte längre bevaras för speciella tillfällen. I Shilohs rike finns så mycket att det kan användas för dagliga sysslor, såsom tvätt av kläder (v. 11). Faktum är att festdrycker, som vin och mjölk, kommer att vara överflödande för att alla ska kunna njuta av dem (v. 12)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-09 06:49 #1 av: Woodland

Denna bild av fred och välstånd kommer emellertid till ett mycket högt pris - nämligen offret av  Shilo själv. Det finns en anspelning till en sådan handling i texten. En är bilden av "druvors blod" (vers 11, se Jesaja 63: 2). En annan är "åsnan", som i den gamla världen ofta brukade användas vid ratificeringen av en trohetsed. Användningen av denna term i detta sammanhang tyder på att Shiloh kommer att frambringa fred på sin egen bekostnad (se 1 Moseboken 15).   "Åsnan" anspelar på en liknande passage i Sakarja 9: 9, där den messianska kungen kommer in i Jerusalem ridande på en åsna. Betydelsen av Sakarja 9: 9 är utan tvivel, eftersom den blev fullbordad vid Jesu ankomst till Jerusalem (Matt 21: 5). Således gick Kristus in i Jerusalem ridande på ett djur som representerade hans förestående offer.

Även om 1 Moseboken 49: 8-12 är en uppteckning av Jacobs sista välsignelse till sin son Juda, visar dess mottagande i frälsningshistorien en stor profetia vilken finner sin yttersta uppfyllelse i Jesus Kristus. Det står att kunglig myndighet kommer att vara förknippad med Juda och hans familj. Detta kommer att nå höjdpunkten när en av hans söner kommer att etablera universell fred och välfärd. Trots att fred upprättades av judiska kungar som David och Salomo, kunde deras regeringar inte skapa universell fred där "folkens lydnad" (vers 10) tillhörde dem och inte kunde de få fram ett välstånd i kungariket som gav framtida överflöd (vers 11-12). De var en förebild för en större son av Juda stam, den sanne fredsprinsen, som för med sig den fulla välsignelsen i sitt härliga rike. Jesus är den store judiska sonen, den messianska Shilo, vars död etablerade "fred med Gud" (Rom 5: 1). Han togs upp för att vara med sin Fader, men kommer att återvända "med himmelens härar" (Uppenbarelseboken19:14) klädd med en "mantel som har doppats i blod" (vers 13) för att besegra alla som vågar motsätta sig honom. I vårt förening med Kristus är vi "medarvingar med Kristus" (Rom 8:17) och väntar på hans återkomst då han kommer att etablera det sanna himmelska hemlandet och vi kommer att bära vita kläder tvättade "i Lammets blod" (Uppenbarelseboken 7:14)

DR. PETER Y. LEE är professor i Gamla testamentet och dekan på Reformed Theological Seminary i Washington, D.C. USA.

©  Tabletalk magazine.  (sid 11)  12/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna Ligonier Ministries

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.