Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

ABRAHAMS AVKOMMA

2018-12-08 08:42 #0 av: Woodland

Löftet om Messias var aldrig ett unikt judiskt löfte. Nationalitet är inte relevant: att tillhöra Kristus är att vara Abrahams äkta avkomma och löftets arvtagare. Det enda unika påståendet som Abrahams fysiska avkomma ägde angående Kristus var att han fysiskt kom in i världen genom dem.

Abrahams avkomma ©

av Michael P. V. Barrett

1 Moseboken 22

Detaljerna och konsekvenserna av Guds förbund med Abraham är långtgående. Tre distinkta, ändå relaterade löften är kärnan i denna del av nådens förbund: ett frö, ett land och en universell välsignelse. Var och en av dessa finner slutlig mening i Herren Jesus Kristus. Det är inte förvånande att Jesus förklarade “Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig." (Joh 8:56).

Löftet om en avkomma fokuserar på Guds löfte till Abraham precis som det var i löftet som gjordes till Adam och Eva och som skulle lovas många år senare till David. Löftet om en rättfärdig avkomma är tråden som löper genom varje förbundslöfte. Att identifiera avkomman kan givetvis vara komplicerat eftersom det ibland hänvisas till flera personer och ibland till en enda person.

Först, Abrahams avkomma var fysisk. Gud lovade att Abraham skulle vara fader till många nationer (1 Mos 17: 5). Nationer uppstod från hans avkomma med Hagar och Ketura, men den utlovade avkomman var Isak, Saras son. Från Isak kom Jakob och sedan Israels folk. Utvecklingen av denna fysiska avkomma var viktig för Kristi ankomst, för han var från Abrahams släkt. Det var från Israel som Kristus kom “som människa” (Rom 9: 4-5). Det var nödvändigt att det blev en fysisk avkomma om det skulle bli Guds Kristus. Israel, Abrahams särskilda fysiska avkomma, var medlet för det messianska ändamålet av Guds löfte.

För det andra avkomman var och är andlig. Att Gud lovade en avkomma som är mer talrik  än himlens stjärnor eller sanden på havet sträcker sig utöver Abrahams fysiska avkomlingar. Jesus förklarade möjligheten att vara en fysisk efterkommande av Abraham utan att vara en andlig ättling (Johannes 8:39). På samma sätt sade Paulus att alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel, (Rom 9: 6-8). Abrahams sanna barn är de som har tro (Gal 3: 7). Nationalitet är inte relevant: att tillhöra Kristus är att vara Abrahams äkta avkomma och löftets arvtagare. (3:29)

Tredje och det mest betydelsefulla är den ultimata eller idealiska avkomman Kristus själv. Även om ordet “avkomma" kan hänvisa till flera personer såväl som till en individ, är formen grammatiskt singular. Paulus fokuserar på den grammatiken när han ger sin inspirerade och messianska tolkning av Abrahams löfte: Det heter inte: "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling som är Kristus. (v. 16). Av god anledning börjar det nya testamentet med att identifiera Jesus både som Davids son och Abrahams son (Matt 1: 1).

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-08 08:43 #1 av: Woodland

Löftet om landet var också en nyckelkomponent i Abrahams förbund. Det är också både fysiskt och andligt. Marken hänvisade till ett verkligt geografiskt territorium. Ändå förmedlade landet ett andligt budskap bortom geografi och gränser. Det var en symbol  om vila, i närvaro av och i gemenskap med Gud. Det är denna symboliken som pekar på Jesus som givare av andlig vila vilket försonar oss med Gud (Matt. 11:28, Kol 1:22). Precis som det fanns en gammaltestamentlig "Jesus" (Joshua) som kämpade för att få fysisk vila i landet (Heb. 4), så finns det den idealiske Jesus som leder sitt folk av alla åldrar och från alla platser till den lovade vilan. Även det utlovade landets "mylla" pekade på framtidsutsikterna för den andliga vilan möjligt endast genom Abrahams idealiska avkomma. Uttrycket i vår text som "din avkomma ska inta sina fienders portar." ( 1 Mos 22:17) betyder helt enkelt att fiendernas försvar inte kan stå emot avkommans framsteg. På Nya testamentets språk sade Kristus att han kommer att bygga sin kyrka och inte ens helvetets portar kan stå emot avkommans framryckning.

Att Gud välsignade Abraham och gjorde hans avkomma till en välsignelse för hela världen flyttar löftets fokus direkt på Kristus. Det enda  som Abrahams ättlingar blev lovade som på något sätt kan tolkas som en välsignelse för hela världen är Jesus, det ultimata fullbordandet av löftet. Paulus gav en inspirerad tolkning av denna Abrahams välsignelse när han sa att Kristus blev en förbannelse genom att bli upphängd på trä   "Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna genom Jesus Kristus" (Gal 3: 13-14). Detta belyser ett viktigt messianskt tema genom hela Gamla Testamentet: löftet om Messias var aldrig ett unikt judiskt löfte. Det enda unika anspråket som Abrahams fysiska avkomma hade på Kristus var att han fysiskt kom in i världen genom dem (Rom 9: 4-5). Abrahams linje valdes för Messias fysiska identitet, men alla jordens nationer drar nytta av Messias. Förbundet med Abraham begränsar vår förståelse av den utlovade avkommans identitet, medan den samtidigt bibehåller delaktighet av Guds syfte av nåd för "alla jordens folk" (1 Mos. 12: 1-3)

DR. MICHAEL P.V. BARRETT är vice president akademiska angelägenheter, akademisk dekan och professor i Gamla Testamentet vid Puritan Reformed Theological Seminary i Grand Rapids, Michigan. Han är författare till flera böcker, inklusive “Börja med Moses: En vägvisning för att finna Kristus i Gamla testamentet.”

©  Tabletalk magazine.  (sid 8)  12/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna Ligonier Ministries

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här.

 

.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.