2018-12-01 08:34 #0 av: Woodland

Med våra ord har vi makt att göra gott eller att skada. Språk är en gåva som vi ofta inte uppskattar. Steffen Mueller delar med sig av sina tankar över ordets makt och hur vårt innersta avslöjas genom vårt tal.

DINA ORD AVSLÖJAR DITT HJÄRTA ©

 av Steffen Mueller*

Förmågan att tala och använda ord är avgörande för vår mänskliga existens. Vi behöver det talade ordet från andra människor; Vi behöver särskilt höra att vi är älskade och uppskattade. Föreställ dig hur det skulle kännas om under en enda dag du talade till ett antal människor men ingen svarade; ingen sade ett enda ord som svar till dig.

Tänk dig nu att du samma dag skrev flera e-postmeddelanden och ett par notiser på Facebook och skickade några textmeddelanden och inte fick ett enda svar. Inga uttalade ord och inga skriftliga ord alls. Jag är säker på att du skulle bli förvånad och undra vad som händer och skulle kanske till och med bli rädd. Vi måste kommunicera för att höras, för att uttala våra hjärtans mening till andra människor och för att bli förstådda.  

Språk är en gåva som vi ofta inte uppskattar. Det faktum att du och jag kan tala ord och skriva ord är en stor välsignelse från vår helige Gud. Vi använder våra ord på olika sätt ibland för viktiga saker - som att bygga upp relationer - och ibland för vardagliga - som för att diskutera väder eller sportevenemang. Men denna gåva av ord bär med sig ett stort ansvar: vi bör använda våra ord för att förhärliga Gud - att bygga upp, uppmuntra och visa kärlek. Skriften är tydlig i att orden kan vara kraftfulla. I Ordspråksboken 18:21 läser vi: "Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.”

Jag växte upp i Tyskland och jag kommer ihåg att min pastor berättade om en man som var ungefär sjuttio år gammal. På sin ålderdom  kämpade han fortfarande med ord som hans mamma hade sagt till honom när han var ett barn. Hennes ord var: "Vi ville aldrig ha dig; du var helt enkelt en olycka.” Med våra ord har vi makt att göra gott eller att skada.

I Matteus 12 lär Jesus oss sambandet mellan våra ord och våra hjärtan. Han säger att bara försöka vara godare kommer inte att fungera eftersom problemet ligger inom oss. Han säger: “Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet.  Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.” (Matt. 12:33–35)

De ord vi talar visar vad som finns i våra hjärtan. Om våra hjärtan är onda så kommer de ord vi talar och skriver också att vara onda. I Jakobsbrevet 3: 8 säger Guds ord: "Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.”

Att anstränga sig mer är inte tillräckligt. Det vi behöver är ett nytt hjärta - ett hjärta som bara kan ges till oss av Herren Jesus Kristus. Hur kan vi få ett nytt hjärta? Genom att bekänna våra synder till Jesus Kristus, inklusive våra onda ord, och genom att ta emot Hans nåd och förlåtelse. Om vi ​​ångrar och tror på Jesus Kristus kan vi vara säkra på att den Allsmäktige Gud säger till oss: "Jag älskar dig med en evig kärlek. Min Son Jesus Kristus har gett sitt liv så att du får leva.”

*Steffen Mueller är en nyetablerande pastor i Gospel Church München, Tyskland.

©  Tabletalk magazine.  (sid 45)  01/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna Ligonier Ministries

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här