Den kristna läran

GUDS ELOHIM OCH FAMILJ

2018-11-11 07:30 #0 av: Woodland

Guds plan var att utöka familjen genom människans skapelse. Bibelns berättelse är berättelsen om dessa två sfärer, osynliga och synliga, och deras korrelation. Aktiviteten i den osynliga sfären återspeglas i det som händer på jorden. Kampen för Guds rike pågår alltid.

Barnaskap hos Gud är en viktig del av bibelns budskap. Varje söndagsskolbarn har hört sången “Tryggare kan ingen var än Guds lilla barnaskara. . .” Denna psalm ger ett starkt budskap om trygghet och bevarande kraft som får fäste i alla barn som sjunger den. Det är en av många sånger, körer och musikaliska verk som hyllar detta med barnaskap hos Gud, och begreppet "Guds familj" är välbekant. 

Människor, både stora och små, är inte de enda medlemmarna i denna familj. Andliga varelser (elohim) tillhör också Guds familj.  Då ordet elohim används i skriften kan det handla om olika varelser men alla utan kropp.  De är inte mänskliga. De var skapade av Gud för gemenskap med honom. I detta stycke begränsar vi oss till de som nämns som Guds söner. De beskrevs som serafer, cheruber, änglar med mera.  

Bibeln säger klart och tydligt  att Gud är unik och inte en bland flera. Fastän det finns endast en Yahweh är han också elohim men är skaparen och allsmäktig. Bland de andra elohim i hans råd som är en del av hans familj finns en hierarki eller rangordning och de har olika uppgifter. Guds söner (beney elohim) beskrivs som andliga varelser med en högre nivå av ansvar eller rättslig befogenhet än änglarna. Serafer och keruber vaktar Guds tron från all orenhet och är av högre rangordning.  “Guds söner” beney elohim som också är av högre rangordning tituleras av Petrus och Judas som “höga makter. ”  

Ärkeängeln Mikael aktade sig för att ge sig direkt på Satan. Vi kan dra slutsatsen att denne var av högre rang än Mikael.  Detta står i Judasbrevet:   Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig."  Ängel (mal’ak) är en jobbeskrivning - en viktig men mindre uppgift. OBS! De har inte vingar.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-11 07:31 #1 av: Woodland

Aktiviteten i den osynliga sfären återspeglas i det som händer på jorden. Kampen för Guds rike pågår alltid. Profeten Daniel fick insyn i denna kamp i de olika uppenbarelser och uttydelser han fick. Profeten Daniel bad till Gud och fastade för att få en förklaring till en uppenbarelse han hade fått i Babylon som störde honom. Bönesvaret dröjde. Daniel fick ett besök av en Herrens budbärare som gav förklaringen av uppenbarelsen och också varför bönesvaret dröjde: 

Han sade till mig: "Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull.  Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar.  Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden.

Ängeln gav en förklaring över dröjsmålet på bönesvaret: i den andliga sfären fanns det en furste över Persien som stod emot honom. Han tillade att “Ingen enda hjälper mig mot dessa, ingen utom Mikael, er furste.” Det antas att Mikael var den andliga förkämpen och en särskild skyddsängel för Israel. Innan denna budbärare lämnar Daniel säger han “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän.”  (Detta demonstrerar att människor som åkallar änglar vid namn i besvärjelser eller böner agerar helt emot bibelordet och några eventuella svar kommer inte från Gud.)

Det är en andlig krigföring som vi ser och kan läsa om i Apostlagärningarna och i resten av Nya testamentet. Jesus gav ordern innan han for till himlen: Predika om riket, gör  folk till lärjungar och döp  dem. Dop är en del av andlig krigföring.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-11 07:32 #2 av: Woodland

I antikens världssyn ansågs änglar medla eller förhandla på människors vägnar inför Gud. De kom också med budskap och förklaringar om varför saker och ting skedde som i Job 33:15-24 där det talas om ett Guds sändebud som hjälper. I vers 23  “Om det finns en ängel för henne, en medlare, en av tusen som förkunnar för människan vad som är rätt”. Med Jesu tillkomst förändrades de Jesustroende judarnas syn på detta.

I Gamla testamentet besökte Herrens Ängel (Yahweh) ibland speciella människor såsom Abraham, Moses, Joshua, Samuel med flera. Denna Yahweh blev människa. Han kom inte hit som en ängel utan blev född av kött och blod. 

I bibeln står det att Gud efter Jesu återinsättning i himlen i sin härlighet fick makten över alla elohim (furstar och väldigheter, makter och herradömen) och Jesus är en gåva till hans kyrka. 

Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,  över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.   Allt lade han under hans fötter,  och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Efesierbrevet 1:20-23

Jesus har makten över ondskans rike. Och kroppen (kyrkan) delar den makten i sin position som förenad med honom. “Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.” Efesierbrevet 2:6-7

I kommande tider kommer allt att bli synliggjort. De troende står över änglarna i rangordning. De skall till och med döma änglar.(1 Kor 6:2-3) 

Med Herren Jesu ankomst är det endast en som förmedlar mellan människan och Gud. Det är han, vår överstepräst.  Vi kan varken dirigera  eller åberopa Guds elohim. Gud skickar ut dem. Vi skall inte be till dem. I och med att  detta är förbjudet, om man ändå gör det kallar man på de mörka krafterna. Det är farligt även om det upplevs som äkta. Och en människa skall inte beblanda sig med mörkrets makter för de är fientligt inställda till människor, Gud och till allt han älskar.

Människan skall söka Herren och be till honom. Han dirigerar den hjälp vi behöver oavsett om det är mänsklig eller andlig. Efter Jesu död och uppståndelse har han återtagit härligheten som Gud. Vi har tillgång direkt till honom i bön. Varför skulle man gå till en underordnad varelse när man kan be direkt till den Allsmäktige själv? 

 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.