Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

GUD STÅR I GUDAFÖRSAMLINGEN

2018-11-04 07:31 #0 av: Woodland

I Michael Heisers bok "Unseen Realm" presenterar han den övernaturliga världsbilden som folken trodde på i Jesu tid. Denna världsbild var rådande vid Jesu födseln. Budskapet som förmedlas i Gamla testamentet finner sin fullbordan i Jesu tillkomst och gärning.

 Förra artikeln avslutades med en fråga - Vem/vilka tog över Guds roll när han överlämnade nationerna och började om med Abram? Enkelt svar: andliga varelser i hans råd eller gudaförsamling. 

I bibeln får vi glimtar av Guds råd eller gudaförsamling. Några exempel: Jobs bok (Job 1:62:1) fanns en samling inför Gud. De nämns i Nebukadnessars dröm (Daniel 4 ) där en medlem som “en helig väktare” visar sig ("Watchers" är ett vanligt namn för dem på engelska).  Lägg märke till Daniels tydning: “Men att konungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga: "Hugg ner trädet och förstör det. Dock må stubben med rötterna lämnas kvar i jorden, bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs. Av himlens dagg skall den fuktas och ha sin del bland markens djur, till dess att sju tider har gått fram över honom",  det betyder, o konung, och detta är den Högstes beslut som har drabbat min herre konungen:”

Profeten Mika berättade i 1 Kungaboken 22: 19- 23 om synen han fick från Herren. “Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra”. Läs gärna stycket. Gud hade beslutat att han skulle ta bort den onda kung Ahab och han frågade sitt råd om hur hans beslut kunde utföras. I 2 Krönikeboken 18:18-22 kom en i rådet med ett förslag och det var precis det som hände. Herren hade beslutat att det skulle ske men tillät rådsmedlemmarna att medverka. Det är precis som vi troende: Gud behöver oss inte men vill att vi skall medverka i hans rike: vi ska vara med.

Åter till händelsen vid Babels torn:

Folken tydde mycket av de Jesus sade och gjorde på ett annat vis än vad vi gör idag som moderna människor.  (Läs gärna artikeln Jesus som den enfödde och de andra länkarna som ges längst ner i den artikel) 

Det finns så mycket i Michael Heisers presentation av denna övernaturliga världssyn; det är omöjligt att täcka allt även i en serie av artiklar. De olika symbolerna och de underbyggande teman som väver in i varandra gör att man kan återknyta mycket i Nya testamentet till det Gamla. Man kan också läsa förtydligande av det Gamla testamentet i det Nya. 

Heiser vidhåller genom sina akademiska studier av den antika världens språk och kulturer att man i bibeln kan skönja fler än ett uppror bland de himmelska skarorna, mer än de som vi av tradition har ansett: 1 Moseboken 3 (den andliga varelsen nachash som visade sig i en lysande serpentinsk gestalt), kapitel 6 med änglar som begick en sexuell synd och orsakade översvämningen i Noaks tid och sist upproret vid Babels tornet

Efter floden fram till incidenten vid Babels tornet (under Orsak #3 i förra artikeln) styrde Gud direkt över Noas avkomlingar utan mellanhänder eller agenter. Men folket gjorde uppror mot Herren och han skingrade dem och överlämnade dem under ansvaret av andra andliga varelser. Dessa varelser, Guds söner, skulle regerar över människor för Guds räkning. Men de gjorde också uppror och vände folken till att tillbe dem som gudar.

Utifrån denna bild skriver Paulus i Efesierbrevet 6   “Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” Aposteln använder geografisk terminologi eller platsterminologi som innefattar hela skapelsen. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-04 07:32 #1 av: Woodland

Guds söner beney elohim beskriver andliga varelser med en högre nivå av ansvar eller rättslig befogenhet. Änglar mal'ak beskriver en viktig  men mindre uppgift.

 

Jag har sagt att ni är gudar (elohim),

    ni är alla den Högstes (elyon) söner (beney elohim).  Psalm 82:6

En geografisk skingring av folken och en tilldelning av dem till beney elohim, Guds söner, i Guds råd finns i 5 Moseboken 32 -

Kom ihåg forna dagar.

    Ge akt på gångna släktens år.

Fråga din far, han skall berätta för dig,

dina äldste, de skall säga dig det.

När den Högste gav arvslotter åt folken,

när han spred ut människors barn,

    då utstakade han gränserna för folken

efter antalet av Israels barn.

Ty Herrens del är hans folk,

    Jakob är hans arvedels lott.

På grund av texterna hittade bland Döda Havsrullarna drar vissa bibellärare/forskare slutsatsen att “Israels barn” är inte en korrekt översättning. Michael Heiser som har forskat på detta ämne och skrivit akademiska uppsatser om detta påpekar att i och med att Israel inte existerade vid den tiden så är det inte en förnuftigt begrepp. I detta stycke i den svenska översättningen står det i vers 8 “Israels barn”.  I andra bibelöversättningar (särskilt på engelska) står inte “Israels barn”  utan “Guds söner”. Det var endast efter upproret vid Babels torn som Gud kallade Abram. 

Dessutom så fanns inte Israel uppräknat i nationernas tabellen i 1 Moseboken 10-11. Israel kom därefter. Däremot finns översättningen "Guds söner” i manuskript och i DHR (Döda havsrullarna).

Här står det att Gud tilldelade människor olika geografiska områden (arvslotter och gränser  för folken) och satte dem under andra andliga varelser. Men Herrens del och folk var Jakobs (Israels). 

Herren står mitt i gudaförsamlingen som består av andliga varelser: elohim. Det är denna församling som Heiser kallar “Divine Council”, på svenska "Guds råd". Dessa andliga varelser nämns i bibeln och finnas bland Guds söner. Det var inte unikt med ett råd av gudar bland de olika antikens religioner så Israels folk hade varit väl insatta i det. Men Yahwehs råd och hans ställning över den är unikt. Medan gudarna i de olika religionerna såg människor som deras slavar är Gud barmhärtig och vill sin skapelse väl. Bibeln gör klart och tydligt att han är helt suverän och överlägsen. Han gör som han vill och vet allt. Det gör inte de andliga varelserna i rådet: de är begränsade i makt och ställning.  Och också de som Herren tilldelade hedersuppdraget att överse de övriga nationerna gjorde uppror mot honom. Ordet gudar i Psalm 82:1 i den Hebreiska texten är elohim och  i Psalm 82 går Herren till doms emot dem. 

Psalm 82

Guds dom över orättfärdiga ledare

En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

    mitt ibland gudarna håller han dom:

"Hur länge skall ni döma orätt

    och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.

Skipa rätt åt den fattige och faderlöse,

låt den betryckte och utblottade få rättvisa!

Befria den fattige och nödställde,

    rädda honom från de ogudaktigas hand!

De vet ingenting och förstår ingenting,

de vandrar i mörker,

    jordens alla grundvalar vacklar.

"Jag har sagt att ni är gudar,

    ni är alla den Högstes söner.

Men ni måste ändå dö som människor dör,

och falla som var furste faller."

Grip in, Gud, håll dom över jorden,

ty alla hednafolk är din egendom.

I denna psalmen går inte Herren till doms mot människor. Om det var människor som Psalmen syftade till hade frasen i vers 7 “dö som människor dör” varit onödig i och med att människor helt klart dör.

När de beney elohim (vers 6) som den allra Högste Elyon överlämnade folken till gjorde uppror emot honom vände de sig folken emot den allra Högsta Guden. Dessa elohim svek sitt ansvar och i domen fastställs deras slut bli ett i nederlag och en förnedring från sin höga status i den andliga världen. Vilken innebär att de skall “dö som människor dör”.

Lägg märke till likheten i domen som faller över Babels kung. 

Den strålande stjärna och gryningens son har fallit från himlen” och de som i sheol reser sig och säger 'Har också du blivit svag som vi?

Du har blivit som en av oss.' Jesaja 14:4-23

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-04 07:32 #2 av: Woodland

Förtydligande av ordet elohim

 "Jag har sagt att ni är gudar,

    ni är alla den Högstes söner.  Psalm 82:6

Ordet elohim som översätts till gudar är ett ord som beskriver alla varelser som finns i den osynliga världen. Enligt Heiser ansåg den judiska läsaren att ordet inte innebar gudomliga egenskaper utan ett icke-kroppslig tillstånd. Detta är ett väldigt viktigt förtydligande. 

Heiser skriver “Yahweh är Elohim men ingen annan elohim är Yahweh.” 

Alla andliga varelser utan kropp är elohim. Men YHWH var Elohim med stort E. Han var den ende allsmäktige guden och andlig varelse i jämförelse med de andra elohim. Gamla testamentet erkänner existensen av andra elohim och ordet innebär i bibeln inte egenskaper eller jämställdhet. 

Guds söner beney elohim beskriver andliga varelser med en högre nivå av ansvar eller rättslig befogenhet. Änglar mal'ak beskriver en viktig  men mindre uppgift.

Ordet elohim används för:

Yahweh, Israels Gud 

Medlemmar av Yahwehs råd (Psalm 82:1 och 6) se texten i # 1

Andra nationers gudar och gudinnor (Domareboken 11:24; 1 Kungaboken 11:33)

Demoner (Hebreeiskan shedim - 5 Moseboken 32:17)

Profeten Samuel som avliden (1 Samuelboken 28:13)

Änglar eller Yahwehs Ängel (1 Moseboken 35:7)

Alla de frälsta själarna inför Guds tron är elohim

 Versen i Psalm 82:6 används ofta i olika icke-kristna rörelsen för att underbygga tanken att en människa här och nu kan uppnå gudomlig tillstånd. Här är en äldre JiF artikel om detta. Ofta används Jesu citat i Johannesevangeliet 10:34-36 av denna vers som en bekräftelse på detta. 

De Högstes söner, beney elohim, var skapade och fanns innan världen skapades- 

medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng

och alla Guds söner ropade av glädje? Job  38:6-7

Morgonstjärnorna är också en referens till dem.

De fanns i Edens lustgård. (mer om det i nästa artikeln)  

De beskrevs som vindar och eldslågor - Psalm 104:4 och Hebreerbrevet 1:7

De kallas “gnistrande stenar” - Hesekiel 28:14

De samlar sig inför Gud -Job 1:6 och 2:1 En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem.

Som Heiser skriver “Yahweh är Elohim men ingen annan elohim är Yahweh.”

Lägg märke till att i Psalm 82: 8 är alla hednafolk Guds egendom. Jesus kom för att dö för syndare och också för att återerövra hela skapelsen. Hela jordens är Herrens. 

I nästa artikel: mera om Guds råd och familj. 

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.