2018-10-28 07:27 #0 av: Woodland

För den moderna bibelläsaren kan det vara svårt att förstå eller fatta innebörden av vissa saker i bibeln. Michael Heisers förklaring är att vi inte läser den genom dåtidens författares “glasögon.” Vi bör känna till den tidens övernaturliga världsbild som vävs in i Gamla testamentet. Jag erkänner att en hel del av det som läggs fram i denna serie kan kännas “nytt.” Genom att vara insatt i tankesättet som fanns under den förvetenskapliga tiden som bibeln skrevs rättas många frågetecken ut och bibeln blir ännu mer fascinerande. Det går bra att skapa ett inlägg för att ställa frågor eller dela sina synpunkter om denna artikel om så önskas.

Det finns många handlingar och underhandlingar genom hela bibeln och slutet kan vi läsa om i Uppenbarelseboken.

Orsak # 1

Rubrikens fråga har ställts genom alla tidsåldrar. Om man ställer denna fråga till en kristen idag så svarar vi av tradition genom att hänvisa till syndafallet i 1 Moseboken 3. Där i lustgården (Eden) blev Eva lurad och Adam valde att överskrida Guds klara bud och varningar om att inte äta av kunskapens träd. Och denna välkända orsak har jag/vi diskuterat här på Jesus iFokus genom åren. Hade man däremot frågat en jude från den andra tempeltiden (cirka 538 BC- 70 AD) skulle denne ge ytterligare två orsaker! 

Orsak #2

En jude i andra tempeltiden (cirka 538 BC- 70 AD) skulle ge händelsen  i 1 Moseboken 6:1-4 som den andra av tre orsaker till världens belägenhet. Denna artikeln rörde vid detta. Däri berättas det om hur några av “Guds söner” steg ner till jorden och konspirerade för att fördärva Guds skapelse. Detaljerna finns i 1 Henoksboken. Denna bok, lik andra böcker, hade stor betydelse för judarna under denna tidsperiod. Dessa andra skrifter ansågs inte vara heliga nog att inkluderas i bibeln men de lästes och var välkända bland det judiska folket. 

Berättelsen om änglarna som begick sexuella synder var en del av judarnas världsbild och välkänd bland judar och icke-judar. En liknande berättelse fanns i antiken bland folken i det Mesopotamiska området men dessa civilisationer ansåg händelsen vara av godo. 

Både Petrus och Judas hänvisar till denna händelse i sina brev. (2 Petrus 2:4 och Judasbrevet v 6)  Judas skrev - änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist.  Dessa änglar for ner på Hermonsberget och där konspirerade de enligt 1 Henocksboken att fördärva Guds skapelse. Man kan inte bortse från  händelsens betydelse i Guds plan att återköpa sin skapelse. Vi bör inte försumma berättelsen - Petrus och Judas skrev om detta.

Dessa andliga varelser bedrev otukt med kvinnor och gav upphov till en förvanskad ras av jättar. Detta anses vara orsaken till Noaks flod. Endast Noak räddades för han och hans familj hade rena mänskliga gener. [Enligt Heiser - Vare sig man tror på att detta verkligen hände eller tar det som en metafor är budskapet detsamma.]

Vissa av kyrkofäderna, främst Augustinus, gillade inte tolkningen att det var fallna änglar som 1 Moseboken 6 syftade till. En annan tolkning gavs och denna händelse blev rensad från dess övernaturliga dimension och det ansågs att förbindelserna var mellan människor och inte mellan änglar. De tolkade det som att endast ett gudfruktigt folk fanns: Noak med familj, en “gudfruktig linje” efter Set, Adams son. Och det är denna tolkning som är mest välkänd idag. Ett problem är att fynden bland Dödahavsrullarna bekräftar att judarna själva ansåg att det var fallna änglar och inte människor som det berättas om i 1 Moseboken 6. 

Orsak # 3

Bakgrunden för den tredje orsaken finner vi i berättelsen om Babels torn i 1 Moseboken 11:1-9. Här finns en av Gamla testamentets berättelser som varje söndagsskolbarn har hört. De flesta anser att den gäller en förskingring av folk med flera språk som följd. Men händelsens betydelse är djupare än så. Precis som de första två orsakerna ovan har denna händelse långa förgreningar framåt och bakåt i bibelns text och vår tid.

Abrahams avkomma efter Isak betraktades som Guds utvalda folk i Gamla testamentet. Detta vet varje person som har läst bibel.  Andra beteckningar för det judiska folket är att de är Guds arvedelförstfödde sonvittnen med mera. Men varför endast Israel? Och vad menas med dessa ord?

Upp till incidenten vid Babels torn styrde Gud direkt över Noas avkomlingar utan mellanhänder eller agenter. Människor hade samlats för att bygga det som av många bibelforskare anses vara en ziqqurat (stenstruktur eller tempeltorn) för att nå upp till himlen. Det var ett försök till att dra ner den allra Högste till jorden. Ett försök att ta kontrollen över Gud genom att själva bestämma platsen för möten dem emellan. Högmod var orsaken till bygget och inte en längtan efter att möta Gud. Låt oss göra oss ett namn (vers 4). Alla som har läst GT vet att Gud skingrade de förvirrade folken genom att förvränga deras språk. Slut på enheten. Gud gjorde mer än så. Han vände nationerna ryggen. I Nya testamentet står det i Romarbrevet 1:18-25 att Gud överlämnade människor till att följa deras egna vägar.

Gud avslöjade inte hela frälsningsplanen från början. I nästan kryptiska ordalag lovade han frestaren i 1 Moseboken 3:15 att av kvinnans mänskliga avkomma skulle en komma som skall “krossa ditt huvud”: någon som skulle totalt besegra mörkrets makter och återerövra skapelsen från dödens makt.  Guds plan för att rädda sin skapelse kan inte hindras; “helvetets portar skall inte få makt över den,” sade Jesus. Rikets bygge är satt i verket.  Den röda tråden genom hela bibeln är frälsningen eller räddningen endast genom Jesus, kallad Kristus/Messias. Och i honom sammanfogas gamla och nya testamentet till en enda fascinerade redogörelse av Guds handlande.

Åter i denna berättelse om Babels torn ser vi uppror och dom. Men precis därefter kallade Herren hedningen Abram. Gamla Abraham och Sara som räknades “såsom död” när det gällde fortplantning, men av dessa skulle Gud skapa någonting nytt. Ett nytt folk som blev hans egendom. Gud skulle “återskapa” de som skulle ingå i hans familj.

Frågan som är stoff för nästa artikel är -Vem/vilka tog över Guds roll när han vände nationerna ryggen och började om med Abram ? 

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här