Jesus

FADERNS KÄRLEK

2018-10-07 09:50 #0 av: Woodland

Jesus har sagt vissa saker som lärjungarna har haft svårt att förstå, men det måste noteras att Jesus jordiska tjänst är känd för sina gåtfulla ord, för liknelser som döljer sanningar för de hårdhjärtade och avslöjar dem för de troende.

FADERNS KÄRLEK  ©

av R.C. Sproul 

Johannes 16:25-28  Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er,  ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern

Vi återvänder till vår studie av Johannes evangelium och fortsätter att se på Jesus avskedstal (Johannes 14-17). I inledningen av dagens text har Jesus förberett sina lärjungar för de kommande dagarna efter att han inte längre är kroppsligt med dem. Han har sagt vissa saker som de har haft svårt att förstå (16: 17-18), men det måste noteras att Jesus jordiska tjänst är känd för sina gåtfulla ord, för liknelser som döljer sanningar1 för de hårdhjärtade och avslöjar dem för de troende (Markus 4: 10-12). Många av de människor som lyssnade på Jesus fann att mycket av hans undervisning tycktes oklar, men det är inte Jesus fel utan lyssnarna var okunniga om Guds rike eller härdade mot det. Även de som tror tycker att Jesus undervisning är svår ibland på grund av hans sätt att tala.

Men allt detta är på väg att förändras med uppståndelsen. En tid kommer när Jesus inte längre använder sig av liknelser men kommer att tala tydligt om Fadern (Johannes 16:25). I ljuset av Jesus hänvisningar till den Helige Andens tjänst och till Hans död på korset och återvändande i uppståndelsen (4b-24), hänvisar vår Herre tydligt till en ny situation som kommer att existera efter att hans jordiska tjänst har slutförts. Med Andens utgjutande kommer lärjungarna att få en större förståelse av vår Frälsares person och arbete. Vi kan se detta i den apostoliska periodens historia. Samma lärjungar som en gång inte kunde acceptera att Jesus skulle dö blev mäktiga predikanter som talade om korset (Matteus 16: 21-23Apostlagärningar 2). I uppfyllelsen av dagens text förstod de äntligen att Jesus talade tydligt med dem.

På grund av sin nya förståelse av Fadern kommer de att gå till honom i bön i Jesu namn (Johannes 16:26, se vers 23). Men det betyder inte att Jesus kommer att ber Fadern om saker på deras vägnar (v 26). Detta uttalande verkar först konstigt, med tanke på den omfattande undervisningen i Nya Testamentet om Kristi arbete som förebedjare. John Calvin erbjuder en bra förklaring. Han kommenterar att "I denna text säger Kristus absolute, att han inte kommer att vara förebedjaren, men han menar bara att Fadern kommer att vara så positivt inställd till lärjungarna att han utan svårighet kommer att fritt ge, vad som helst de ber om.” Med andra ord, om man närmar sig Fadern i Jesu namn betyder inte det att Sonen måste truga Fadern till att lyssna på oss eller att Sonen är en barriär mellan oss och Fadern. Fadern älskar oss och vill höra från oss.” 

© Utdrag från R.C. Sprouls undervisningsserie om bön “Prayer”. Tabletalk 10/2018  Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

1Läs gärna JESUS SVÅRA ORD och serien om Jesu liknelser som börjar här.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-14 00:00 #1 av: NiklasTyreso

Jesus lärde ut att man ska be till Gud Fader i bönen Fader vår.

Kristna ber ibland till Jesus eller till den helige ande och det kan man göra om teorin om treenigheten stämmer för då är Fadern, Jesus och Anden en och samma Gud.

Den som tycker teorin om treenigheten är svår att förstå och inte vill riskera att tillbe något annat än Gud (dvs inte vill riskera avgudadyrkan) följer Jesus uppmaning att i bönen rikta sig till vår himmelske far.

Anmäl
2018-10-14 08:08 #2 av: Woodland

# 1

Ja, den som ber till Fadern i Jesu namn (Hashem) följer Herrens instruktion. Samtidigt är Anden, Kristi Ande, den som bär fram bönen och utför svaren men Anden talar inte om sig själv utan om Jesus som han förhärligar.   

Det är sant att Treenigheten är svår att förstå i sin helhet men det gör den inte mindre sann. Det finns mycket som vi inte förstår - särskilt när det gäller troslivet därför att Gud döljer och uppenbarar sanningarna efter sin vilja. Jesus är ännu dold för många. Har du läst sista boken i bibeln? Där presenteras han i sin fullhet för läsaren.  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-17 22:28 #3 av: NiklasTyreso

#2, Traditionell Kristen tro har alltid talat om namnet Jesus, men traditionell Kristendom har aldrig använt sig av ordet Hashem från Judendomen.

Kristna lär att Jesus död försonar alla mänsklighetens synder och att den som kommer till Fadern i bön och hänvisar till Jesus offerdöd, dvs ber i Jesu namn, den personen får förlåtelse, upprättad relation med Gud och kan sedan be Fadern om allt. Det är att be i Jesu namn och det har inget med ordet Hashem att göra, varken i traditionell Kristen eller Judisk tro.

Bibelöversättningar översätter inte grundtextens olika Gudsnamn. Gud heter både Adonai, YHVH, El, El Shadai, Elohim med flera namn i grundtexten, men Kristna Bibelöversättningar kallar Gud för Herren och Judiska bibelöversättningar skriver Hashem istället för Gudsnamnen, för ordet Hashem betyder "namnet" på Hebreiska.

Både Judar och Kristna har alltså uppfattningen att Guds olika namn i grundtexten är för heliga för att skriva ut i bibelöversättningar.

Att vissa Judar inte ens i talat or uttalar gudsnamnen, utan väljer att säga Hashem/Namnet istället för Grundtextens olika namn, det är ungefär som att kristna ibland kallar gud för Herren när de talar om honom.

Varken traditionella kristna trosinriktningar eller Judiska trosgrenar har kopplat ihop ordet Hashem med NTs lära om att be i Jesu namn.

Min personliga tro är att ingen GT-passage godkänner en människas eller en guds död på ett kors som syndoffer för mänsklighetens synder. Fel offer på fel plats, så jag kan inte be i Jesu namn. Jag vänder mig ändå direkt till Gud i bön dagligen, utan hänvisning till Jesus namnet, och jag upplever att Gud är kärleksfull och välsignande mot mig ändå.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism#HaShem

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hashem

Anmäl
2018-10-18 19:09 #4 av: Woodland

# 3

Alltid intressant att läsa det du skriver. Du gör vissa bestämda påståenden. Har du några källor förutom Wiki? Jag håller inte med om allt som finns i länken du postade men det är en diskussion som skulle bli väldig invecklad så jag bemöter det du skrev istället.

Du skrev: Traditionell Kristen tro har alltid talat om namnet Jesus, men traditionell Kristendom har aldrig använt sig av ordet Hashem från Judendomen. . . .Varken traditionella kristna trosinriktningar eller Judiska trosgrenar har kopplat ihop ordet Hashem med NTs lära om att be i Jesu namn.  

Jag kan delvis ge dig rätt i att detta med Hashem är någonting som de flesta aktiva troende idag inte är medvetna om fastän att de/vi ofta använder uttrycket "i Jesu namn". Det går inte att bortse ifrån att alla de aktiva i grundandet av den kristna tron i Nya testamentet var judar. De kände till de olika namnen på Gud och var införstådda med dessa och andra betydelser. Ett exempel är när Jesus erkänner han är människosonen. Detsamma gäller innebördan av "Davids son" som folket sade när Jesus drev ut demoner. Betydelsen finns i den Masoretika texten och bekräftas i Döda Havs rullarna - men det får bli   en annan artikel här på JiF.  

Att be i Jesu namn är samma koncept som Hashem. I kyrkliga kretsar har det sjungits "Namnen framför andra namn är Jesus . . " Kommer du ihåg när lärjungarna Petrus och Johannes med flera talade till det judiska Stora rådets medlemmar i Jerusalem? Vad sade de? "Ni folkets rådsherrar och äldste,  eftersom vi i dag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda.   Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." Detta är bara ett exempel av alla det som finns i Nya testamentet med "Jesu namn". Namnet är inte en magisk fras eller etikett utan ett erkännande av Jesus gudomlighet.

Du skrev - Min personliga tro är att ingen GT-passage godkänner en människas eller en guds död på ett kors som syndoffer för mänsklighetens synder. Fel offer på fel plats, så jag kan inte be i Jesu namn.

Du har rätt i sak att det vi vet idag om korset var fördolt för dem i det förflutna. Jesus själv sade - "Amen säger jag er: Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det."  Gud höll detaljerna av sin plan för sig själv. Endast vissa glimtar gavs till judarna och det är dessa som blev avslöjade i Kristus.

Paulus i 1 Korinthierbrevet gav förklaringen - " Denna vishet har ingen av den här världens härskare* känt - om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. " *Han menar andliga härskare som han beskrev som furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Allt är inte uppenbarat ännu. Detta förfarande fortgår. Till exempel, idag vet vi inte när Jesus kommer tillbaka och vilka tider Gud har förutbestämt . Det var inte ett avbrott av den judiska tron utan en fullbordan och fortsättning som judarna fann i Jesus av Nasaret. Och de judar som idag vänder sig till Jesus (eller Yeshua som de säger) finner detta för sant.

Har du tänkt på att Jesus erkände inte rakt ut för judarna att han var Messias ? Men han berättade det för en samarisk kvinna i Johannes 4! Titeln var för politiskt laddad.

De första judekristna förknippade offersystemet med Jesus kors. Templets offersystem var till för att göra den troende Israeliten (och endast denne) redo för det heliga sfären i templet (eller tabernaklet i början). Hedningar (som du och jag) var inte inkluderade. De olika offren i riterna var ett renande före inträdet inför Gud som var så annorlunda att människan inte kunde närma sig honom. Och det förrättades av ett prästerskap med reningsritualer och blodsoffer men var bristfälligt och temporärt. 

Hedningarna som  inte tillhörde detta folk genom omskärelse eller omvändelse hade inte tillträde till Gud. Detta är viktigt. Det är endast på grund av Jesus som alla människor av alla olika färger, kulturer och grupperingar kan ha tillträde till Gud. Det var därför som förhänget i templet revs i två delar när Jesus dog på korset.  

Detta kan kopplas ihop med bibelverserna i GT som är i Hashem artikeln. Judarna visste precis vad lärjungarna menade.  Vi läser i efterhand att Jesu död beskrevs i detalj i Jesajas bok.   Desto mer jag studerar GT desto mer ser jag hur fullkomligt Jesus försoningsgärning passar in som den enda fullbordan av allting som utlovats; den enda förklaringen av hela Guds plan med att återförena sin skapelse till honom själv.

Jag har hänvisat till artikeln där det förklaras att den "Ängel" som hade Guds namn (Hasham) i honom var Gud själv och den andra makten i Yahweh. Det står i Gamla testamentet och var känt bland judarna på Jesus tid. 

Du skrev - Både Judar och Kristna har alltså uppfattningen att Guds olika namn i grundtexten är för heliga för att skriva ut i bibelöversättningar.

Jag vet faktiskt inte var ifrån du har fått denna uppfattning om de kristna.  Judarna själva uttalade inte YHWH dessutom är man inte hundra procent säker på hur konsonanterna uttalas. Ännu idag finns de många djupt troende judar som inte försöker sig på det utan använder "Adonai" istället men detta har aldrig varit en stötesten för de kristna.

Alla andliga varelser utan kropp är elohim. Men YHWH var Elohim med stort E. Han var den ende allsmäktige guden och andlig varelse i jämförelse med de andra elohim. Gamla testamentet erkänner existensen av andra elohim. Ett exempel är att det står elohim i grundtexten för Samuel som kom upp ur sin vila när Saulus besökte häxan i En-Dor.  Alla de frälsta själarna inför Guds tron är elohim. 

Judarna bad då och nu till Adonai och det är det namnet som Jesus tillbads med. El var ett vanligt gudanamn i antikens Mellanöstern även bland de olika hedningarna.    

Du skrev - Jag vänder mig ändå direkt till Gud i bön dagligen, utan hänvisning till Jesus namnet, och jag upplever att Gud är kärleksfull och välsignande mot mig ändå

Ja, han älskar dig och tolererar dig som alla oss andra. Jag är övertygad om att om någon ber Gud oförbehållsamt att visa sanningen i bibeln kommer de att få bönesvar.   Samtidigt är jag nyfiken på vad du  grundar denna acceptans på.

Hoppas att du orkar att läsa igenom detta och jag ser fram emot ett svar.Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.