2018-09-09 09:15 #0 av: Woodland

Vi är pilgrimer på vår resa hem och vi har hemlängtan till en plats där vi aldrig har varit. Kristus är världens ljus, och vi som är förenade med honom genom tron ​​- och av tron ​​allena - är i honom. Så snart som Kristus kallar oss ut ur mörkret och in i hans underbara ljus skickar Han oss tillbaka i mörkret för att lysa inför världen så att den kan se både våra ord och handlingar.

******************************************************************************

Det som är nu och det som ännu inte kommit. ©

av Burk Parsons

Denna världen är inte vårt hem men den kommer att bli det. Vi lever våra dagar i denna ledsna värld ivrigt väntade på den nya himlen och den nya jorden och klamrar oss dagligen fast vid detta löfte: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:3-4)

Vi är pilgrimer på vår resa hem och vi har hemlängtan till en plats där vi aldrig har varit. Vi är utlänningar och främlingar i ett främmande land men vårt medborgarskap i himlen är säkrat genom den som har gått före oss och som sitter vid Faderns högra sida och som skall återkomma för att döma,  erövra och fullborda. I den här världen kommer vi att ha prövningar, men Jesus sade “Var vid gott mod” - inte för att vi så småningom kommer att övervinna världen, helt förändra världen, vänja oss vid världen eller komma att älska världen - men för att Jesus förklarade "Jag har övervunnit världen” (Johannesevangeliet 16:33). Och så väntar vi mellan det som är nu och det som skall komma, mellan vad vår Herre har förklarat redan är sant och vad som ännu inte har uppenbarats. Men vår väntan är inte förgäves, och den är inte heller en passiv väntan eller en isolerad väntan. Snarare väntar vi på vår brudgum så att han kan samla sin brud från varje stam, språk och nation till sin ära. Vi väntar med hoppfull förväntan, med aktivt deltagande i Guds uppdrag och i gemenskap med Jesu Kristi kyrka.

För Kristus är världens ljus, och vi som är förenade med honom genom tron ​​- och av tron ​​allena - är i honom. Så snart som Kristus kallar oss ut ur mörkret och in i hans underbara ljus skickar Han oss tillbaka i mörkret för att lysa inför världen så att den kan se både våra ord och handlingar. Eftersom världen ser våra goda verk och hör vår proklamation av det härliga evangeliet kommer den utvalda Kristi brud från hela världen att förhärliga vår Fader i himlen.

Trots att det ofta verkar attraktivt att helt drag sig undan från världen ger Herren oss aldrig det alternativet (1 Korinthierbrevet 5: 9-10). Snarare, när vi lever i syndens värld och i svaghetens kroppar är vi Kristi ambassadörer på vår resa till det utlovade landet. När vi pilgrimer kommer hem kommer Jesus att torka bort alla tårar ur våra ögon - inte bara våra tårar av sorg, utan även våra glädjetårar - för annars skulle vi aldrig kunna se honom ansikte mot ansikte när vi dyrkar honom för alltid coram Deo, i Guds närvarö.

DR. BURK PARSONS är redaktör för Tabletalk magazine och tjänar som senior pastor i Sankt Andrews Kapell i Sanford, Florida. Han är författare till Varför har vi Trosbekännelser? Han finns på Twitter här: @BurkParsons.

©  Tabletalk magazine.  09/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna Ligonier Ministries

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här.