2018-08-26 08:33 #0 av: Woodland

Jesus kallas Guds son. Andra kallas också Guds sön eller söner. Är Jesus som Guds Son unik? Hur beskrevs han i skriften som annorlunda än några andra som kallas Guds sön/ söner?

Jesus som den Enfödde

Vi tar en kort djupdykning i detta ämne ledd av Michael Heiser. Se gärna föregående artiklar i denna serie postade i denna ordning: ISRAELS TROSBEKÄNNELSE, TVÅ MAKTER, NAMNET/HASHEM, ORDET/LOGOS.

Gamla testamentet noterar andra icke mänskliga varelser som “Guds söner”. 

Några exempel -

En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem. Job 1:6

En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Också Åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför Herren. Job 2:1

En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

    mitt ibland gudarna håller han dom:

Jag har sagt att ni är gudar,

    ni är alla den Högstes söner. Psaltaren 82:1 och 6

I och med att Jesus identifieras med Yahweh är han annorlunda än de andra “guds söner”. Nya testamentet poängterar detta på olika sätt.

Fram till sent 1800-till tidigt 1900 tal antogs av många (experter, översättare - Woodland kommentar) att det Grekiska ordet mongenes betydde: monos (ende)+ ginomai (födda)  

Senare i upptäckta papyrusrullar fann man att ordet egentligen härstammar från monos (ende) + genes (sort). Ende i sitt slag.

I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena.

Var Isak Abrahams ende son? Nej. Ishmael var den förstfödde. Men Isak som löftets son och Sara’s son var unik. Hebreerbrevet 11:17  

“Enfödde” språket i bibeln handlar om unikhet och inte om ursprunget. Termen är viktig i och med att Yahweh är unik och Jesus identifierades med Yahweh. Nya testamentets terminologi förnekar inte Gudomligt flertal (Treenighet) eller en ontologisk länk till Yahweh.

Nya testamentets författare använde ordet mongenes eller unik för att skilja Jesus från de andra “Guds söner” i Gamla testamentet. De skrev att Jesus var Ordet och den som fick namnet från Fadern i Johannes 17 (läs gärna artikeln ORDET/HASHEM). 

Det står i Johannes 17  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. vers 6

vers 12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig.

vers 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag skall, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem.

Judasbrevet 5  Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren[a] räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.  [a] i andra handskrifter står det Jesus. Det var Jesus som ledde folket ut ur Egypten.

Nu kanske man frågar “Jag trodde det var en Ängel som ledde dem ut ur Egypten? Jag trodde det var Närvaron? Jag trodde det var Yahweh?” Svar till alla dessa frågor är “Ja!” 

Nya testamentets författare kopplar medvetet Jesus till Gamla testaments Gud och Ängel, både är Yahweh. Så Paulus citerar Gamla testamentet om Yahweh och sätter in ett namn förknippat med Jesus. 

Detta är telegrafi i skriften - teologisk telegrafi.

Varför är artikeln låst? Läs om vår policy här