2018-07-15 08:43 #0 av: Woodland

Simon Petrus träder ofta fram i evangelierna som en talesman för de andra lärjungarna. . . .Efter att ha hört att Jesus kommer att gå bort frågar Petrus vart frälsaren är på väg.

Peters Övertro ©

Simon Petrus sade till honom: "Herre, vart går du?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig." Petrus frågade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Mitt liv vill jag ge för dig." Jesus svarade: "Ditt liv vill du ge för mig? Amen, amen säger jag dig: Tuppen skall inte gala, förrän du tre gånger har förnekat mig. Johannesevangliet 13:36-38

Simon Petrus träder ofta fram i evangelierna som en talesman för de andra lärjungarna  och i detta bibelstycke fyller han åter igen rollen. Efter att ha hört att Jesus kommer att gå bort (Johannes 13:33) frågar Petrus vart frälsaren är på väg.

Det skulle vara lätt för oss att kritisera Petrus för att han ställde denna fråga. Evangelierna berättar för oss att Jesus flera gånger hänvisade till sin död och återvändandet till Fadern innan han berättade för lärjungarna i den övre salen om det nära förestående förräderiet och hans död. (Matt 17: 22-23Mark 8:31Lukas 17:25Johannes 10:11)

De tolv hade tydligen svårt för att förstå och tro på Herrens ord då han sade att han skulle dö. Ändå är vi inte så annorlunda, för hur ofta misslyckas vi med att tro på Frälsaren? Vi borde inte vara så snabba att stå till doms över lärjungarna för deras misslyckanden, men vi borde se hur lika dem vi ärså att vi kan vara beredda att tro på Jesus.

John Kalvin kommentarer - Vi hör dagligen från Kristi mun om allt som är användbart och allt som är nödvändig kunskap för livet men när vi kommer till utövning är vi lika förvånade som lärlingar som aldrig fått någon undervisning.

Istället för att fördöma Petrus för att han fortfarande inte förstått att han kommer att lämna dem, berättar Jesus för honom att han inte kan följa med just nu, men kommer att följa senare (Johannes 13:36.) Petrus kan inte följa Jesus i döden just nu men han kommer så småningom att följa honom till graven och sedan till härligheten. Det finns två aspekter där Petrus inte kan följa Jesus till döden i den meningen att dö för att uppnå samma ändamål. Petrus kan inte sona för synden; bara Kristus kan göra det. Ändå kommer Peter att följa Jesus till döden så småningom. Kyrkans historia berättar att Peter blev dödad för sin tro under kejsar Neros tyranni under tidiga 60-talet e.Kr.

Typiskt för Petrus svarar han djärvt Jesus att han faktiskt kan följa honom nu och att han kommer att följa honom till och med i döden om det så behövs (vers 37). Men Peter talar i sin tilltro till sin egen kraft och trofasthet. Han inser inte att han är svag. Men Jesus säger till honom att snart kommer även den lojale Petrus  att förneka Kristus inför människor. Petrus är övertygad, litar på sin förmåga och inte på Andens kraft för att stärka honom. Vi kan likaså  sätta för mycket tilltro till egna förmågor. Så som Kalvin skriver, "låt var och en av oss granska våra egna brister, så att vi inte fylls förgäves med självförtroende."

CORAM DEO Att leva inför Guds ansikte

Dr. R.C. Sproul skriver i sin kommentar till Johannes evangelium: "Judas, Petrus och de andra lärjungarnas  misslyckanden borde få oss att falla till knäna i kapitulation och be Kristus att förmå oss att stå fast. Endast genom Hans kraft kommer vi att vara lojala mot Honom." Vi vågar inte lita på oss själva  att bevara oss trofasta mot honom utan bara på Kristi kraft. Låt oss be honom idag att  göra oss uthålliga.

© Tabletalk magazine 08/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna Ligonier Ministries.