2018-07-08 08:49 #0 av: Woodland

Jesus är inte bara "en väg" till Gud eller ett alternativ bland många som vi kan se till för att klura ut hur Gud är. Nej, att se honom är att se Gud och det enda sättet att se Gud är att tro på Honom.

Att se Sonen, att se Fadern  ©

 

Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig,  och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.  Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Johannes 12:44-46

Genom att notera att många av de första århundradets religiösa myndigheter i Judeen "trodde" på Jesus men inte bekände sin tro offentligt, varnar Johannes evangelium oss att det inte räcker med att tro på Jesus i hemlighet. (Joh 12: 42-43) Sann frälsande tro innebär också ett offentligt engagemang för Jesus; det vill säga om vi faktiskt har tagit emot Kristus och vilar på honom för frälsning kommer vi att bekänna honom inför andra. Och om vi erkänner Kristus som Herre inför andra kan vi vara säkra på att Han kommer att erkänna oss som sina egna inför sin fader. (Matteus 10: 32-33).

Vilka fördelar får de som utövar sann tro på Jesus ta emot? Vår Frälsare ger oss svaret i de avslutande verserna av Johannes 12. Idag kommer vi att titta på verserna 44-46 vilka avslöjar att de som litar på Jesus också tror på Gud, får se Gud och undkommer mörkret.

1.  Vers 44 indikerar först att om vi verkligen tror på Jesus tror vi verkligen på Gud. Att tro på Jesus är faktiskt att tro på den som sände honom, nämligen Gud Fadern. Detta är ett slående påstående. Jesus är så nära associerad med Fadern att när vi litar på Honom, litar vi faktiskt på Fadern.

Detta indikerar för oss att Jesus är mer än en människa, att han är sann Gud av sann Gud. Som Jesus har sagt någon annanstans, gör Guds Son - Jesus - ingenting av sig själv utan bara det han ser sin Fader göra. (5:19). Han kommer till jorden och proklamerar sig själv som det enda sättet till  frälsning (14: 6) eftersom Fadern har skickat honom och har utsett honom som den enda väg genom vilken vi kan försonas med Gud. Om tro på Jesus är tro på Gud, så är tro på Sonen att vända oss från vårt förkastande av vår Skapares vilja och att omfamna Fadern i ett frälsningens förhållande.

2.  Jesus säger att tro på Honom är att se Gud. Att se Kristus och tro på Kristus är samma sak för när Jesus talar om att se honom jämställer Han  synen med tron (12: 44-45). Om vi ​​har trott på Jesus, har vi sett Jesus - vi har erkänt honom för vem han verkligen är. Och om vi har sett Jesus har vi sett den som sände honom, Gud själv. Vi lämnas inte kvar för oss själva för att ta reda på vem Gud är, för han har uppenbarat sig själv i Kristus Jesus. Att känna Gud är inte ett gissningsspel. Vi sitter inte och säger: "För mig är Gud som..." Vi behöver bara se till Jesus, för han avslöjar Fadern till oss.

3.  Att tro på Jesus är att fly från mörkret (46). Jesus kom in i världen som världens ljus. Som världens ljus upplyser han vem Gud verkligen är för oss och Han visar oss syndens allvar så att vi kan fly till Honom för rening och förlåtelse.

CORAM DEO: Att leva inför Guds ansikte

Jesus är inte bara "en väg" till Gud eller ett alternativ bland många som vi kan se till för att klura ut hur Gud är. Nej, att se honom  är att se Gud och det enda sättet att se Gud är att tro på Honom. Vi måste insistera  att det enda sättet att se och känna Gud är att tro endast på Jesus för frälsning.

 © Tabletalk magazine 07/2018 Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna Ligonier Ministries.