Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

DJUPA INSIKTER 3

2018-06-05 09:09 #0 av: Woodland

Vi forsätter med de populära dagliga visdomsorden här på Jesus iFokus.

Det finns mer inspiration här på  sajten: Djupa Insikter, Djupa Insikter 2Tänkvärda Citat och  Citat av R.C. Sproul.  

Hjärtligt välkomna! Glad

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

2018-06-05 09:09 #1 av: Woodland

Om Gud är kärlek, är han per definition något mer än bara vänlighet. Och det framgår av alla handlingar att han, trots att han ofta har förebrått oss och fördömt oss, har han aldrig betraktat oss med förakt. Han har belönat genom den outhärdliga komplimangen att älska oss, i den djupaste, mest tragiska, mest obevekliga meningen. 

 C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-06 08:07 #2 av: Woodland

En kristen ser alla människor som skapade i Guds avbild. Alla är också syndare, vilket innebär att bilden är fördärvad, men det är en gudomlig bild vilken ändå kan återställas och därför bör värderas högt.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-07 07:48 #3 av: Woodland

Allt som är olikt Kristus i beteende, tal, eller sinnelag, bedrövar nådens Ande. 

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-08 08:58 #4 av: Woodland

Om jag bara ser Gud som en karikatyr i historien eller fantasin kan jag inte göra något annat än att göra mig själv till min egen gud. Och när jag inser att mitt uppförande som en "gud" är pinsamt underlägset den karikatyr jag tänker mig efterlikna, kommer jag snabbt att upptäcka att kanske det enda som kan vara "gud" är en Gud. Och om så är fallet, befinner jag mig plötsligt jagad av den fantastiska verkligheten att Gud är inte en karikatyr.

Craig D. Lounsbrough 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-09 07:35 #5 av: Woodland

Bön är som andning .... hur länge kan du hålla andan?

Kingsley Opuwari Manuel

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-10 08:23 #6 av: Woodland

Kärnan i kristendomen är centrerad på Herren Jesus Kristus. Summan och substansen av att vara en kristen är att lita på Kristus med hela sin existens. Höjden av det kristna livet är att tillbe Kristus, djupet av det är att älska honom, dess bredd att lyda honom och längden av det är att följa honom. Allt i det kristna livet kretsar kring Jesus Kristus. Enkelt uttryckt är kristendomen Kristus.  

Steven J. Lawson (1951-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-11 07:47 #7 av: Woodland

Så det är inte bara nödvändigt att vi borde vara det vi verkar vara, men också visa oss för vad vi är.

 William Jay

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-12 08:49 #8 av: Woodland

Vi vill ha stora resultat, hellre förr än senare. Och vi har glömt att Gud överöser oss med sina extraordinära gåvor i nådens vanliga gärningar, älskar oss genom vanliga troende och skickar oss ut i världen för att älska och tjäna andra i vanliga kallelser. 

 Michael S. Horton

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-13 08:09 #9 av: Woodland

Syftet med den Heliga Skriften är inte i slutänden att göra dig smart, eller göra dig relevant, eller göra dig rik, eller skaffa dig ett jobb, eller få dig gift, eller att ta bort alla dina problem, eller berätta var du ska bo. Målet är att du skall bli vis nog för att tro på Kristus och bli räddad.

Kevin DeYoung

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-14 08:51 #10 av: Woodland

Vi är erbjudna att  bli "iklädda Kristus" för att bli som Gud. Det är, oavsett om vi gillar det eller inte, tänker Gud ge oss vad vi behöver, inte vad vi nu tycker att  vi vill ha. Igen vi blir generade av den oacceptabla komplimangen med för mycket kärlek, inte för lite. 

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-15 08:29 #11 av: Woodland

Visst, för en tid existerade den tidiga kyrkan utan det färdiga Nya testamentet. Men även då var deras liv och lära underkastad de skrifter som de redan hade. Och den nya uppenbarelsen som placerades bredvid Gamla testamentet hade noggrant granskats som att komma från det apostoliska sällskapet (Ef 2:20) och höll sig till det apostoliska evangeliet (Gal 1: 8)

Kevin DeYoung

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-16 08:12 #12 av: Woodland

När vi växer i det kristna livet står vi inför en ökad fara av andligt högmod. Vi känner till de rätta lärorna, de rätta metoderna och det rätta gör och gör inte. Men vi kanske inte ser fattigdomen i vår egna andliga karaktär. Vi kanske inte ser vårt kritiska och oförsonliga sinnelag, vår vana att baktala, eller vår tendens att döma andra. Vi kan bli som de i Laodicea till vilka vår Herre sade: Du säger: ”Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. (Uppenbarelseboken 3:17

Jerry Bridges 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-17 09:08 #13 av: Woodland

[Våra] sinnen är formade på många olika sätt - ofta på ett sätt som vi inte är medvetna om just då. Jag är övertygad om att många saker - de filmer vi tittar på, den TV vi ser på, den musik vi lyssnar på, de böcker vi läser - har stor effekt på oss.  

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-18 08:36 #14 av: Woodland

Det tydliga vittnesbördet i 1 Korintierbrevet är att endast Gud kan berätta om Gud. . . Det ende som är kunnig nog, klok nog och skicklig nog att avslöja Gud för dig är Gud själv.

Kevin DeYoung

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-19 08:36 #15 av: Woodland

Folk pratar om "andlighet" som om den genererades genom koncentrerad uppmärksamhet på den mänskliga själens inre verkningar. Men sann andlighet är inte något som finns inom oss. Det är något utanför oss, skapat av Guds gränsöverskridande Helige Ande.

Kevin De Young

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-20 09:00 #16 av: Woodland

Det finns inga “om” i Guds värld. Och inga platser som är säkrare än andra platser. Hans viljas centrum är vår enda säkerhet - låt oss be att vi alltid kan veta det! 

Corrie Ten Boom (1892-1983)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-21 07:03 #17 av: Woodland

Vi behöver Anden som är från Gud om vi skall förstå det som är av Gud (1 Kor. 2:12). Vi behöver Guds uppenbarelse för att lära känna Gud, och den enda frälsande, slutgiltiga, och fullkomliga uppenbarelsen av Gud finns i Skriften.

 Kevin De Young

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-22 08:10 #18 av: Woodland

Jag är bara en, men det är oändligt mycket bättre än att vara ingen.

Craig D. Lounsbrough

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-23 08:20 #19 av: Woodland

Det har rapporterats att Voltaire har sagt att inom 100 år av hans dagar skulle bibeln vara en glömd bok. I en konstig vridning av ironi skulle inom ett århundrade efter hans död ett av hans egna hem i Frankrike tillhöra Genèves bibelsällskap och vara den plats där bibeln trycks och distribueras.

Ravi Zacharias

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-24 07:42 #20 av: Woodland

Vi kan inte be i kärlek och leva i hat och fortfarande tro att vi tillber Gud.

A.W. Tozer (1897 -1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-25 08:56 #21 av: Woodland

Vi faller privat innan vi någonsin faller offentligt.

R.C. Sproul

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-26 09:01 #22 av: Woodland

Det Gud tar från mig är mindre än jag är skyldig honom och det som han lämnar mig är mer än jag förtjänar.

William Gurnall (1617- 1679)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-27 09:06 #23 av: Woodland

"Vi står inför den osynliga kraften som styr denna mörka värld och de andliga agenterna kommer från det onda högkvarteret. Därför måste vi bära “hela Guds rustning", så att vi kan motstå ondskans makt, och att även när vi har kämpat till ett dödläge kan vi fortfarande stå fast. "

Corrie Ten Boom (1892-1983) överlevare från Nazi koncentrationsläger

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-28 09:02 #24 av: Woodland

Mitt hem är i himlen. Jag reser endast genom denna värld. 

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-29 08:19 #25 av: Woodland

Gräv inte upp i tvivel det du sådde i tro. 

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-30 07:25 #26 av: Woodland

Å så omsorgsfulla borde troende vara, att till och med mitt i bedrövelser värna och upprätthålla ett heligt förtroende och en glädje i Gud “ty glädjen i Herren är er starkhet.”

George Whitfield (1714-1770)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-01 07:51 #27 av: Woodland

Att älska att predika är en sak. Att älska dem som vi predikar för en helt annan. 

Dr. Martin Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-02 09:00 #28 av: Woodland

På Kristus tid var världen fylld av intellektuella och inflytelserika människor. Det fanns filosofer i Aten, oöverträffade forskare i Alexandria. I Rom fanns de mest kraftfulla politiska ledare världen någonsin hade känt och i och runt Jerusalem fanns några av de mest noggranna rabbinerna  genom tiderna.

Kristus kringgick dem alla och kallade enkla, grova, okända och outbildade fiskare från Galileen till att vara hans lärjungar.

John F. MacArthur (1939-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-03 08:19 #29 av: Woodland

Om du finner en bekännande kristen likgiltig till sin bibel, kan du vara säker på att dammet på omslaget kommer att stiga upp i dom mot honom.

Charles H. Spurgeon   (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-04 08:05 #30 av: Woodland

Vårt samhälle är noga med att inte förolämpa någon - förutom Gud.

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-05 07:31 #31 av: Woodland

Tungan finns för att avslöja våra hjärtan.

John Calvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-06 08:47 #32 av: Woodland

Livet med Gud är inte immunitet mot svårigheter utan frid i svårigheter.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-07 09:27 #33 av: Woodland

Tron berättar för mig att oavsett vad som ligger framför mig är Gud redan där. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-08 08:45 #34 av: Woodland

Jag skiljer mellan "andligt fattig" och fattiga i anden. Den som är utan nåd är andligt fattig - men han är inte fattig i anden; han känner inte sitt eget armod. ‘Du vet inte att du är fattig’ (Uppenbarelseboken 3:17). Han är i värsta bemärkelse fattig som inte har någon känsla av sin fattigdom.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-09 08:24 #35 av: Woodland

Lita på Gud. Vi kan bara se en liten bit på vägen, men Gud ser runt varje kurva och till vägens slut.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-10 08:07 #36 av: Woodland

Det kräver en riktig man att leva för Gud - mycket mer man än att leva för djävulen.

Johnny Cash (1932-2003)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-11 09:30 #37 av: Woodland

Ibland tror du att du är begravd när du i verkligheten planteras. Gud använder denna säsong för att kultivera dig.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-12 06:46 #38 av: Woodland

Jesus kom för att söka och rädda de förlorade. Han är sökaren. Vi är de som springer bort.

R.C. Sproul (1939-2017)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-13 09:52 #39 av: Woodland

Herre skydda mig från det jag vill ha om det inte är i enlighet med din vilja.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-14 09:56 #40 av: Woodland

Detta arbete har getts till mig att göra. Därför är det en gåva. Därför är det ett privilegium. Därför är det ett offer jag kan ge till Gud. Därför om det görs för Honom måste det göras i glädje.

Här, inte någon annanstans, kan jag lära mig Guds vägar. I detta arbete och inget annat söker Gud efter trofasthet.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-15 08:38 #41 av: Woodland

Bibeln kanske sårar dig med sanningen, men den kommer aldrig att trösta dig med en lögn.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-16 08:31 #42 av: Woodland

Ingen kan lägga fram nya bevis på ditt fördärv som kommer att få Gud att ändra sig. För Gud har rättfärdigat dig med (så att säga) öppna ögon. Han kände till det värsta om dig när han mottog dig för Jesu skull och domen som han fällde då var och är slutgiltig.

J.I. Packer (1926)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-17 08:24 #43 av: Woodland

Alla väger leder till Kristi domstol.

Keith Green   (1953-1982)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-18 08:31 #44 av: Woodland

Gud gjorde människan liten och universum STORT för att säga något om sig själv.

John Piper (1946)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-19 09:49 #45 av: Woodland

Tillit är inte en passiv sinnestillstånd. Det är en livskraftig handling av själen som vi väljer att hålla fast på Guds löften och hålla fast vid dem trots den motgång som ibland försöker överväldiga oss.

Jerry Bridges (1929)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-20 09:23 #46 av: Woodland

Man kan inte döda en kristen; man kan bara ändra deras adress.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-21 08:00 #47 av: Woodland

Om demonerna tror, ​​bävar och är inte frälsta, vad säger det om de som bekänner tron och inte ens darrar?

John Macarthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-22 07:49 #48 av: Woodland

Din tro kommer inte att misslyckas medan Gud upprätthåller den; du är inte stark nog för att falla bort medan Gud har beslutat för att hålla kvar dig.

J.I. Packer (1926)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-23 08:46 #49 av: Woodland

Varje kristen ska vara både konservativ och radikal; konservativ för att bevara tron ​​och radikal i att tillämpa den.

John Stott

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-24 08:27 #50 av: Woodland

Tron är inte bara att tro på kristen sanningar utan att överge självförtroende och konstgjorda förhoppningar för att lita helt och hållet på Kristus.

J.I. Packer (1926)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-25 08:58 #51 av: Woodland

Satan verkar utifrån och inåt, vilket är det omvända av de gudomliga förfarandena. Gud börjar sitt arbete i människans hjärta och förändringen som görs reagerar och omvandlar det yttre livet.

W. Pink (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-26 07:33 #52 av: Woodland

Ingen människa går förlorad just därför att Gud inte har utvalt honom utan därför att han är en syndare och med sin fulla vilja avvisar nåden som erbjuds honom. 

John Kalvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-27 09:05 #53 av: Woodland

Varje friköpt man är skyldig sin frälsning till det faktum att under de dagar han syndade höll Gud barmhärtighetsdörren öppen genom att vägra att acceptera några av hans onda handlingar som slutgiltiga.

A.W. Tozer (1897-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-28 09:25 #54 av: Woodland

Kom ni trötta, använd din Herres ord som din kudde. Ligg ner i fred och dröm endast om honom. 

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-29 08:40 #55 av: Woodland

Om Guds kärlek till sina barn är mätt genom vår hälsa, vårt välstånd och vår komfort i livet då hatade Gud aposteln Paulus. 

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-30 09:06 #56 av: Woodland

Den ofrälste syndaren älskar en räddning från helvetet. Den sanne kristne älskar en räddning från synd. Alla önskar att bli räddade från avgrunden men det är bara ett barn av Gud som trängtar efter att bli räddade från varje falskt steg.

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-07-31 08:13 #57 av: Woodland

Tanken att alla är Guds barn finns inte någonstans i Bibeln.

J. I. Packer (1926)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-01 08:17 #58 av: Woodland

Vi föds inte av oss själva. Vi är inte återfödda därför att vi tror. Vi tror därför att vi är återfödda.

Martyn Lloyd-Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-02 09:57 #59 av: Woodland

Om du verkligen längtar efter att rädda människors själar, måste du berätta en hel del obehagliga sanningar för dem.

C. H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-03 07:23 #60 av: Woodland

Desto närmare någon är himlen, desto mer enträget vill han vara där för att Kristus är där.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-04 08:29 #61 av: Woodland

Budskapet som predikas är dårskap för världen. Och om du någonsin utvecklar en ursäktande metodik som inte längre är dårskap för världen är det inte längre evangelium.

James White (1962)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-05 07:09 #62 av: Woodland

Att vara villig att komma till Jesus är inte något som Gud såg i dig, utan något som Gud arbetade in i dig.

John Piper (1946)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-06 08:50 #63 av: Woodland

Jag är rädd för att vi ibland i vår strävan att vara behagliga i vårt sinnelag har  vi inte varit starka i våra principer. "Människokärlek" är ett ord som utropas högljutt idag, men det betyder ofta att vi också har varit förrädiska när vi försöker vara tillmötesgående.

C. H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-07 06:58 #64 av: Woodland

Människor kommer inte att lita på Gud mer än hur de känner honom.

Johnathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-08 08:31 #65 av: Woodland

Om vi ​​måste känna Guds närvaro innan vi tror att han är hos oss, reducerar vi åter igen Gud till vår förmåga att fatta honom och gör honom till en avgud istället för att erkänna honom som Gud.

Craig S Keener (1960-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-09 08:43 #66 av: Woodland

Vi är alltför benägna att gravera våra prövningar på marmor och skriva våra välsignelser i sanden.

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-10 07:51 #67 av: Woodland

När jag förstår att allt som händer med mig är för att göra mig mer Kristuslik, tar det bort en hel del ångest.

A. W. Tozer (1897-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-11 07:55 #68 av: Woodland

Många människor säger att de har ett personligt förhållande till Jesus. Låt mig berätta något för dig. Varje person på denna planet har ett personligt förhållande till Jesus. Han är deras skapare; deras stötta, deras laggivare och  om de inte ångrar sig och tror på evangeliet. . .deras domare.

Tom Pennington

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-12 08:26 #69 av: Woodland

Gud är förenlig med sin natur och sina deklarerade syften i skriften, men han är inte begränsad till vår förståelse av honom eller hur vi tror att han borde arbeta.

Craig S. Keener (1960-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-13 08:42 #70 av: Woodland

Givet, Gud är suverän och kan tala som han behagar - genom en bevistext, en dikt eller genom Bileams åsna. Men vi söker inte regelbundet åsnor för att berätta för oss hur man ska leva.

Craig S. Keener (1960-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-14 08:56 #71 av: Woodland

Vi är skapade till Guds avbild, för att vara hans avbildare.  Det är vad vi är per definition. Avbilden är inte en förmåga som vi har men en status. Vi är Guds representanter på jorden. Att vara människa är att avbilda Gud.

 Michael S. Heiser

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-15 10:06 #72 av: Woodland

Tro det eller ej, är du en helig plats. Paulus refererar särskilt till troende som den plats där Gud nu har rest sitt tält, vi är Guds tempel, både individuellt och kollektivt. 

Michael S. Heiser

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-16 08:04 #73 av: Woodland

Min uppfattning är att om vår teologi verkligen härrör från den bibliska texten, så måste vi ompröva vår selektiva övernaturalism och återställa en biblisk teologi av den osynliga världen.

Michael S. Heiser 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-17 08:40 #74 av: Woodland

För en tidlös varelse betyder tid ingenting. Men “timing” är allt.

Michael S. Heiser 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-18 10:46 #75 av: Woodland

Gud har gett oss två händer - en för att ta emot och den andra för att ge.  

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-19 07:44 #76 av: Woodland

Vad! Når du till himmelen genom din egen styrka?  Du kan lika gärna   försöka klättra till månen på ett rep av sand.

George Whitefield (1714-1770)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-20 07:56 #77 av: Woodland

Hopp är viktigt både biologiskt och psykologiskt.

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-21 09:46 #78 av: Woodland

Gud finns typiskt i det ospektakulära. 

Michael Heiser

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-22 09:31 #79 av: Woodland

Vi borde be Gud om att öka vårt hopp när det är litet, väcka det när det är sovande, bekräfta det när det vacklar, stärka det när det är svagt och resa upp det när det har fallit.

John Kalvin (1509-1564)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-23 08:39 #80 av: Woodland

Komfort och välstånd har aldrig berikat kyrkan så mycket som motgångar har.

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

2018-08-24 08:51 #81 av: Woodland

Försök inte att växa i kunskap främst för applådernas skull och för att göra det möjligt för dig att tvista med andra men sök den om det är till gagn för era själar.

Johnathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-25 09:24 #82 av: Woodland

En riktig kristen är den som kan ge sin tama papegoja till stadens skvallerbyttor.

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-26 08:16 #83 av: Woodland

Kyrkan bör vara förmedlaren genom vilken evangeliet går ut i samhället och i världen.

Thomas R. Schreiner

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-27 09:39 #84 av: Woodland

Heta huvuden och kalla hjärtan har aldrig löst någonting.

Billy Graham (1918-2018)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-28 08:08 #85 av: Woodland

Guds godhet är oändligt underbarare än vi någonsin kommer att kunna förstå.

A.W. Tozer (1897-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-29 07:39 #86 av: Woodland

Varje kristen som gör framsteg i helighet spenderar regelbunden tid med Bibeln. Det finns helt enkelt inget annat sätt.

Jerry Bridges (1929-2016)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-30 07:51 #87 av: Woodland

De enda personer som vill förändra evangeliet är de som är oförändrade av det.

Leonard Ravenhill (1907-1994)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-08-31 07:53 #88 av: Woodland

Det finns en sak som är ännu värre än kontroverser och det är en falsk lära som är tolererad, tillåten och tillåten utan protest.

J.C. Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-01 08:14 #89 av: Woodland

Även om våra känslor kommer och går så gör Guds kärlek för oss inte det.

C. S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-02 08:19 #90 av: Woodland

Kärlek betyder att älska det som är oälskvärt, annars är det alls ingen dygd .

G.K. Chesterson (1874-1936)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-03 07:55 #91 av: Woodland

Guds osvikliga kärlek till oss är ett objektivt fakta som bekräftas om och om igen i Skriften. Det är sant även om vi tror det eller inte.

Jerry Bridges (1929-2016)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-04 10:01 #92 av: Woodland

Förlåtelse innebär att förlåta det som är oförlåtligt eller det är ingen dygd alls.

G. K. Chesterson (1874-1936)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-05 07:40 #93 av: Woodland

Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek absolut ingenting. Gud är tillräcklig nu i tiden, Gud är tillräcklig för evigheten. Gud är nog!

Hannah Whitall Smith (1832-1911)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-06 08:42 #94 av: Woodland

 Våra tvivel förstör inte Guds kärlek, och vår tro skapar den heller inte. Den härstammar i Guds natur, han som är kärlek, och den flyter till oss genom vår förening med hans älskade Son.

Jerry Bridges (1929-2016)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-07 09:36 #95 av: Woodland

Det handlar inte om att hitta sätt att undvika Guds dom och känna sig som   misslyckad om du inte gör allt perfekt. Det handlar om att helt uppleva Guds kärlek och låta den göra dig perfekt. Det handlar inte om att vara någon du inte är. Det handlar om att bli vem du verkligen är.

Stormie Omartian (1942)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-08 08:41 #96 av: Woodland

När jag lägger dessa frågor inför Gud får jag inget svar. Men en ganska speciell typ av "Inget svar." Det är inte den låsta dörren. Det är mer som en tyst, absolut inte oförsonlig, blick. Som om han skakade på huvudet inte i vägran men avstod från frågan. Liksom, “Lugn mitt barn; du förstår inte detta.”

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-09 08:28 #97 av: Woodland

En kvinnas hjärta måste vara så gömt i Gud att en man måste söka honom för att hitta henne.

Maya Angelou (1928-2014)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-10 08:34 #98 av: Woodland

Synden som är grund för alla våra synder är att lita på ormens lögn att vi inte kan lita på Kristi kärlek och nåd och måste ta saker i våra egna händer.

Martin Luther (1483-1535)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-11 08:59 #99 av: Woodland

Bara för att något är bra betyder inte att vi borde söka det just nu. Vi måste komma ihåg att rätt sak vid fel tidpunkt är fel sak.

Joshua Harris (1974)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-12 08:03 #100 av: Woodland

Att be att Guds kärlek borde vara tillfredsställd med oss som vi är, är att be Gud att upphöra med att vara Gud.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-13 07:13 #101 av: Woodland

När vi lär oss att läsa Jesu berättelse och se den som Guds kärleks berättelse, och att den gör för oss vad vi inte kan göra för oss själva - den insikten producerar åter och åter igen en känsla av förvånad tacksamhet som ligger mycket nära kärnan av en äkta kristen upplevelse.

Nicholas T. Wright (1948)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-14 07:32 #102 av: Woodland

Allt som Gud tillåter att hända oss har alltid en avsikt. Han använder även de största felstegen och den djupaste smärtan för att forma oss till en bättre person.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-15 07:39 #103 av: Woodland

Job förstod aldrig varför han led, men han såg Gud och det var nog.

Tim Keller (1950 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-16 09:09 #104 av: Woodland

Gud låter människor komma i ditt liv av en anledning och avlägsnar dem från ditt liv av en bättre anledning.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-17 08:49 #105 av: Woodland

Varje kristen har ett val  att vara ödmjuk och bli förödmjukad.

C. H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-18 10:21 #106 av: Woodland

Hur kan ett universum av tanklös materia producera varelser med inneboende ändamål, självreplikerande förmåga och "kodad kemi"?

Anthony Flew (1923 -2010)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-19 08:12 #107 av: Woodland

Slump och opersonliga tillfälligheter skapar inte komplexitet och design.

Sir Fred Hoyle (1915-2001)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-20 08:21 #108 av: Woodland

Världen är för komplicerad i alla dess delar och sammankopplingar för att ha kommit till enbart av en slump. Jag är övertygad om att livets existens med all dess ordning. . .är helt enkelt för väl sammansatt.

Alan Sandage (1926 - 2010)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-21 08:59 #109 av: Woodland

Om Gud ger dig några år till, kom ihåg att de inte är dina. Din tid måste vara för Guds ära, ditt hem måste ära Gud, din verksamhet måste hedra Gud och allt du gör måste hedra Gud.

A.W. Tozer (1897 -1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-22 08:51 #110 av: Woodland

 Tron är inte bara att tro på kristna sanningar utan att överge självförtroende och konstgjorda förhoppningar för att lita helt och hållet på Kristus.

J.I. Packer (1926 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-23 08:36 #111 av: Woodland

Den är din vän som driver dig närmare Gud.

Abraham Kuyper (1837-1920)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-24 08:04 #112 av: Woodland

Fri vilja utan Guds nåd är ingen fri vilja alls, men är en permanent fånge och livegen hos ondskan eftersom den inte kan vända sig till det goda..

Martin Luther (1483 -1535)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-25 09:06 #113 av: Woodland

Det som Herren vill är att du ska syssla med verksamheten som han ger dig och inte be om ett enkelt job eller klaga vid ett svårt.

Catherine Booth (1829-1890)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-26 08:00 #114 av: Woodland

Anden och Ordet måste kombineras. Om jag ser till Anden ensam utan Ordet, lämnar jag mig själv öppen för stora vanföreställningar.

George Mueller (1805-1898)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-27 08:32 #115 av: Woodland

Varje stor Gudsrörelse  kan spåras till någon på knä.

D. L. Moody (1837-1899)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-28 07:53 #116 av: Woodland

 

Det vaga och svaga hoppet att Gud är för god för att straffa de ogudaktiga har blivit ett dödligt opium för miljontals samveten.

A.W. Tozer (1897-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

2018-09-29 08:51 #117 av: Woodland

Ju mer man själviskt älskar sig själv desto mer kritisk kommer man att vara. Självkärlek kan inte förlåta den egenkärlek den upptäcker hos andra. Ingenting är så stötande för ett högdraget egenkärt hjärta som synen av en annan.

Francois Fenelon (1651-1715)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-09-30 09:23 #118 av: Woodland

Trons liv levs en dag i taget och det måste levas - inte alltid sett fram emot som om det "verkliga" livet var runt nästa hörn. Det är idag som vi är ansvariga för. Gud äger fortfarande morgondagen.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-01 07:55 #119 av: Woodland

Vi har att göra med Guds tankar; vi är skyldiga att göra de största ansträngningar vi kan för att förstå dem riktigt och förklara dem tydligt. 

D.A. Carson (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-02 08:43 #120 av: Woodland

Han drack ur vredens kopp utan nåd så att vi kan dricka ur nådens kopp utan vrede!

J. Oswald Sanders (1902-1992)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-03 07:32 #121 av: Woodland

Effektiv bön är frukten av en relation med Gud inte en teknik för att förvärva välsignelse. 

D.A. Carson (1946)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-04 07:19 #122 av: Woodland

Tro eliminerar inte frågor, men den vet till vem man skall ta dem.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-05 07:41 #123 av: Woodland

Vi måste låta Guds ord konfrontera oss, störa vår trygghet, underminera vår självgodhet och omkullkasta våra tankar och beteendemönster.

John Stott (1921-2011)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-06 08:48 #124 av: Woodland

Ibland väljer Gud att välsigna oss och forma us till människor med integritet mitt i avskyvärda omständigheter snarare än att ändra våra omständigheter.

D. A. Carson (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-07 09:51 #125 av: Woodland

Gud har lovat att tillgodose alla våra behov. Det vi inte har nu, det behöver vi inte nu. 

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-08 08:53 #126 av: Woodland

Religiösa människor finner Gud användbar. Kristna finner Gud vacker.

Timothy Keller (1950-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-09 09:28 #127 av: Woodland

Guds ord är som en rak linjal som uppvisar vår egen krokighet. Vi kan inte riktigt säga hur förvrängt vårt tänkande är tills vi har mätt dem mot skriftens raka kant. 

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-10 07:37 #128 av: Woodland

Tillbedjan är den rätta svaret från alla moraliska, intelligenta varelser inför Gud, tillskrivande honom all ära och värde till deras skapande Gud exakt därför att han är värdig, och beundransvärd.

D.A. Carson (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-11 06:52 #129 av: Woodland

Tro eliminerar inte frågor, men den vet till vem man skall ta dem.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-12 07:42 #130 av: Woodland

På den sista dagen så kommer Gud faktiskt att fråga - Vad har du gjort med den frälsning jag skänkte dig?

D.A. Carson (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-13 09:02 #131 av: Woodland

En mans fria vilja kan inte ens bota hans tandvärk eller ett sår på fingern men han tror ändå tokigt nog att han har makt att hela sin själ.

Augustus M. Toplady (1740-1778)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-14 08:17 #132 av: Woodland

Mission är ju helt enkelt detta: Varje hjärta med Kristus är en missionär, varje hjärta utan Kristus är ett missionsfält.

Greve Nicolaus Zinzendorf (1700-1760)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-15 09:15 #133 av: Woodland

Kristus vägrar ingen på grund av svaghet men accepterar ingen på grund av storhet

Richard Sibbes (1577-1635)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-16 09:30 #134 av: Woodland

Predikningen om Kristus är piskan som pryglar djävulen. Predikningen om Kristus är en åskknall, ljudet som skakar helvetet.

Charles Spurgeon   (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-17 08:00 #135 av: Woodland

Genom att ge oss Kristus för att dö för fattiga syndare gav Gud den förnämsta juvelen i sitt smyckeskrin; en barmhärtighet av det största värde och av ofattbar dyrbarhet. Himlen själv är inte så värdefull och dyrbar som Kristus är!

John Flavel (1630-1691)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-18 07:45 #136 av: Woodland

Så länge du är högmodig kan du inte lära känna Gud. En stolt man tittar alltid ned på saker och människor: och så länge du tittar ner kan du inte se något som finns ovanför dig.

C. S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-19 08:27 #137 av: Woodland

Prövningar är avsedda att få oss att tänka, att dra oss från världen, att sända oss till bibeln, för att driva oss ned på våra knän.

J.C. Ryle Ryle (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-20 08:44 #138 av: Woodland

Biblisk kärlek är inte sinnesrörelser eller känslor utan attityder och handlingar som söker den andra människans bästa, oavsett vad vi tycker om honom.

Jerry Bridges (1929-2016)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-21 08:23 #139 av: Woodland

Förekomsten av hycklare bevisar inte icke-existensen av troende.

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-22 08:54 #140 av: Woodland

Bibeln är en anmärkningsvärd källa: ju mer man dricker ur den, desto mer stimulerar den törst.

Martin Luther 1483-1535

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-23 07:09 #141 av: Woodland

Den fallna människans synd är denna: han söker Guds välsignelse samtidigt som han flyr från Gud själv.

R.C. Sproul (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-24 08:00 #142 av: Woodland

Skriftens budskap och Kristi evangelium betyder inte att allting går bra om man följer honom, utan att han är tillräcklig oavsett vad som händer.

Matt Chandler (1974-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-25 08:05 #143 av: Woodland

Kristus död räddar varje enskild person som den var avsedd att rädda.

James White

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-26 08:31 #144 av: Woodland

Religion säger "Jag lyder, därför är jag accepterad." Kristendomen säger "Jag är accepterad därför lyder jag."

Alister Begg  (1952 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-27 08:53 #145 av: Woodland

Gud använder människor som misslyckas - för det finns inte några andra.

Charles Spurgeon  (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-28 07:21 #146 av: Woodland

Den största glädjen är att känna och förhärliga Kristus, den näst största glädjen är att göra honom känd så att andra kan förhärliga honom.

Steven J. Lawson (1951-)


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-29 07:54 #147 av: Woodland

Tillväxt i nåd är tillväxt nedåt. Det  bildar en lägre uppskattning av oss själva. Det är en fördjupad insikt av vårt ingenting. Det är ett hjärtligt erkännande att vi inte är värda den minsta av Guds barmhärtigheter.

A. W. Pink  (1886-1925)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-30 08:14 #148 av: Woodland

Om vi ​​ska lära oss att lita på Gud, måste vi lära oss att han kontinuerligt   verkar i varje aspekt och varje ögonblick i våra liv.

Jerry Bridges (1929-2016)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-10-31 07:45 #149 av: Woodland

All motsats till sanning är en lögn. Sanningen är oförenlig och intolerant till alla irrläror. Om all sanning är Guds sanning så är alla osanningar djävulens lögner.

Steve Lawson (1951 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-01 08:09 #150 av: Woodland

Det bör förstås att det var inte nödvändigt för Gud att frälsa människan. Syftet med att frälsa är det fria och suveräna utövandet av hans kärlek.

John Murray (1898 -1975) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-02 07:53 #151 av: Woodland

Jag predikar inte beslut. Jag predikar pånyttfödelse.

Dr. Martin Lloyd Jones (1899 - 1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-03 08:14 #152 av: Woodland

Genom Guds nåd kommer vi aldrig att plocka omogna frukter. Vi kommer aldrig att pressa folk till beslut, för då leder vi dem till fördömelse och inte till frälsning.

Johnathan Edwards (1703-1758)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-04 07:29 #153 av: Woodland

Din bön är ett samtal med Gud. När du läser bibeln är det Gud som talar, när du ber, är det med Gud du talar.

Augustinus (354 - 430)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-05 08:06 #154 av: Woodland

Frälsningen är inte en belöning för de rättfärdiga ; det är en gåva för syndarna.

Steve Lawson (1951 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-06 08:30 #155 av: Woodland

Akta dig för att förtvivla om dig själv; du är befalld att lita på Gud och inte på dig själv.

Augustinus (354 - 430)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-07 07:55 #156 av: Woodland

Om du har tro på Jesus, är det ett under att du först utsetts till evigt liv. Du var inte utsedd för att du trodde; du trodde för att du var utsedd.

John S. Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-08 07:35 #157 av: Woodland

När ett flygplan störtar och vissa dör medan andra överlever, ifrågasätter en skeptiker Guds moraliska karaktär och säger att han har valt några att leva och andra att dö av en nyck: men du säger att det är din moraliska rätt att välja om barnet inom dig skall leva eller dö. Låter det inte konstigt för dig? När Gud bestämmer vem som lever eller dör, är han omoralisk. När du bestämmer vem som lever eller dör, är det din moraliska rättighet.

Ravi Zacharias (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-09 07:25 #158 av: Woodland

Stephen Hawking sade att "religion är en saga för människor som är rädda för mörkret." Jag sade, "Ateism är en saga för människor som är rädda för ljuset."

John Lennox (1943 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-10 07:40 #159 av: Woodland

Den som har varit med Gud i bönevrån kommer att finna att Gud är med honom i den brinnande ugnen.

Charles Spurgeon (1834 -1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-11 07:26 #160 av: Woodland

Det som kommer in i vårt sinne när vi tänker på Gud är den viktigaste saken för oss.

A. W. Tozer (1897 - 1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-12 08:00 #161 av: Woodland

Lidandets vatten är inte till för att dränka oss utan för att tvätta bort våra fläckar.

Thomas Watson (1620 - 1686) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-13 11:18 #162 av: Woodland

Mellan jordens sorgligaste dag och lyckligaste dag var bara tre dagar! 

Sarah Woolsey  (1835 -1905)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-14 08:22 #163 av: Woodland

Med ett korrumperat hjärta, en flitig djävul och en snärjande värld måste den kristna soldaten antingen slåss eller gå förlorad.

J. C. Ryle (1816 - 1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-15 07:49 #164 av: Woodland

Åh! Det är bättre för dig att dö i ett fängelse, i ett dike, i en cell, än att dö i dina synder.

Joseph Alleine (1634 -1668)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-16 07:35 #165 av: Woodland

Den som tror att Jesus från Nasaret är Gud manifesterad i köttet, och älskar och lyder Honom som sådan är förklarad född av Gud.

Charles Hodge (1851 - 1878)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-17 08:07 #166 av: Woodland

I Kristus är allt bättre. Substans ersätter skuggor. Verkligheten ersätter förebilder. Uppfyllelse ersätter löften.

Ian Hamilton (1950-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-18 09:05 #167 av: Woodland

Vi får inte tro att det är tillräckligt att känna till fakta och läror om vår tro, om inte våra hjärtan och vårt liv verkligen påverkas av vad vi vet.

J.C. Ryle   (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-19 07:11 #168 av: Woodland

Satan fortsätter sina ansträngningar med att göra synd mindre anstötlig, himlen mindre tilltalande, helvetet mindre skrämmande och evangeliet mindre brådskande.

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-20 07:35 #169 av: Woodland

För att upprätthålla tron på att det inte finns någon Gud måste ateismen visa oändlig kunskap som är likvärdig med att säga "jag har en oändlig kunskap att det inte finns någon existens med oändlig kunskap."

Ravi Zacharias (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-21 07:31 #170 av: Woodland

Det är ingen mening att säga att du litade på Jesus om du inte skulle ta hans råd.

C.S. Lewis (1898-1963)


Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-22 07:59 #171 av: Woodland

Skäms aldrig för att låta människor veta att du får all din tröst från Kristus försonande blod och från hans uppoffring för dig på korset.

J.C. Ryle   (1816-1900)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-23 08:04 #172 av: Woodland

Guds barmhärtighet gör en syndare stolt, men ett helgon ödmjukt.

Thomas Watson (1620-1686)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-24 08:31 #173 av: Woodland

Herren mäter inte skryt och stolthet genom ord utan av det hjärta som ordet utgår från.

Robert Bruce (1554-1631)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-25 09:49 #174 av: Woodland

Om du ser på situationen i världen kommer du att bli orolig.

Om du ser inom dig själv blir du nedstämd. Men om du ser på Kristus kommer du att vila.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-26 08:25 #175 av: Woodland

Var aldrig rädd för att läsa din bibel. Om det finns en text i skriften du inte vågar möta, ödmjuka dig tills du förmår.

Charles Spurgeon (1834-1892) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-27 08:36 #176 av: Woodland

Synd följs av skam. Ånger följs av mod.

John Chrysostom (347- 407)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-28 08:26 #177 av: Woodland

En sak är jag helt säker på: Guds berättelse slutar aldrig med aska.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-29 07:26 #178 av: Woodland

Säg inte att Gud varit tyst när din bibel varit orörd.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-11-30 08:25 #179 av: Woodland

Kristendomen predikar det oändliga värdet av det som är till synes värdelöst och den oändliga värdelösheten av det som är till synes så högt värderat.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-01 08:31 #180 av: Woodland

Gud har inte glömt bort mannen till vilken han sänder lidande och prövningar, utan på detta sätt bevisar han sin närhet till honom.

John Chrysostom (347- 407)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-02 08:10 #181 av: Woodland

För de som vill lära sig Guds vägar är ödmjukhet det första, ödmjukhet är det andra och ödmjukhet är det tredje.

Augustinus (354 - 430)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-03 08:20 #182 av: Woodland

Frid är inte bristen på problem, utan Kristi närvaro.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-04 07:07 #183 av: Woodland

En kristen är inte en människa som aldrig gör fel, utan en människa som fått kraften att omvända sig.

C.S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-05 08:27 #184 av: Woodland

Det kan aldrig ha varit, kommer aldrig att vara och kommer aldrig att finnas någon synd utan högmod.

Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-06 07:20 #185 av: Woodland

Vårt öde är i ett förhållande till en person, inte i en pilgrimsfärd till en plats. Vårt syfte är i gemenskap med den levande Gud, inte i förening med en opersonlig idé eller namnlös Högre Makt: Sådan kategorisering är intellektuell feghet. Tillgång till abstrakt kraft ger dig ingen att vara tacksam till i tider av välsignelse och ingen att ifrågasätta och ta emot tröst från i sorgens tider.

Ravi Zacharias (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-07 15:06 #186 av: Woodland

Alltför många försöker dyrka Gud bortkopplad från Jesus Kristus. Jag kommer inte göra avkall gällande detta. Det finns bara ett sätt att komma in i Guds närvaro och det är genom Jesus Kristus. Ja, du kan dyrka utan Jesus men du tillbeder inte bibelns Gud.

AW. Tozer  (1897 -1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-08 08:39 #187 av: Woodland

Dina planer duger bra så länge du inser att Gud har rätt att ändra dem.

Mark Dever (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-09 06:45 #188 av: Woodland

När jag reflekterar över så många djupa och fantastiska bedrifter som människan har förstått, sökt och gjort känner jag ännu tydligare att mänsklig intelligens är ett verk av Gud och ett av de mest fantastiska.

Galileo Galilei (1564-1642)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-10 07:16 #189 av: Woodland

Gud njuter faktiskt av att upphöja vår oförmåga. Han sätter avsiktligt sitt folk i situationer där de kommer ansikte mot ansikte med deras beroende av honom. 

David Platt (1979 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-11 08:01 #190 av: Woodland

Mitt värdes tillräcklighet är att veta att mitt värde inte är tillräckligt.

Augustinus   (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-12 12:54 #191 av: Woodland

Högmod ger oss anledning att bry oss mer om vad vår icke-kristna vänner tycker om oss än vad Gud kommer att göra med dem i deras synd.

Mark Dever (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-13 08:25 #192 av: Woodland

Det går inte att nå fram till välgörenhet utom genom ödmjukhet.  

Augustine (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-14 09:40 #193 av: Woodland

Klichén, “Gud hatar synden, men älskar syndaren” är tydligen falskt och bör överges. Fjorton gånger  i de första 50 Psalmerna får vi veta att Gud hatar syndare, Han är vred på lögnaren och så vidare. I Bibeln gäller Guds vrede  både synden (Rom 1:18) och syndaren (Joh 3:36)

D. A.  Carson (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-15 09:33 #194 av: Woodland

Ett evangelium som inte på något sätt upprör syndaren har inte förståtts. 

Mark Dever (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-16 09:32 #195 av: Woodland

Gud förstärker ofta vår tro efter att vi litar på honom, inte före.

Ravi Zacharias  (1946)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-17 09:26 #196 av: Woodland

Guds ord har alltid varit hans utvalda redskap för att skapa, överbevisa, omvandla och anpassa sitt folk.

Mark Dever (1960)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-18 10:40 #197 av: Woodland

Kristna kommer samman eftersom de har blivit älskade av Jesus. De är en sammanslutning av naturliga fiender som älskar varandra för Jesu skull

D.A. Carson (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-19 09:40 #198 av: Woodland

Hat är som att dricka gift och sedan hoppas att den som du hatar ska dö.

Augustinus (354-430 AD)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-20 10:03 #199 av: Woodland

Den första klunken från naturvetenskapens glas kommer att göra dig till en ateist men i botten av glaset väntar Gud på dig.

Werner Heisenberg, pionjär i Quantum mechanics, Nobelpris i fysik   (1901-1976)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-21 07:08 #200 av: Woodland

En hedning kan intellektuellt acceptera en lista över evangeliska fakta. Men utan ett gudomligt mirakel som öppnar hans sina blinda ögon och ger honom ett nytt hjärta, kommer han bara att vara en teologiskt informerad hedning, inte en kristen.

John MacArthur (1939)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-22 13:06 #201 av: Woodland

Herrens barmhärtighet rider ofta till våra hjärta på lidandets svarta häst.

Charles Spurgeon  (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-23 10:00 #202 av: Woodland

Jag tror på Gud mer på grund av vetenskap än trots den.

William D. Phillips (1948-) Nobelpris kemi 1997

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-24 10:59 #203 av: Woodland

Även om de troende i sin natur är långt ifrån Gud och är vredens barn, liksom andra människor, är det dock fantastiskt att tänka på hur nära de kommer honom igen genom Jesu Kristi blod.

George Whitfield (1714-1770)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-25 09:24 #204 av: Woodland

En liten del av vetenskap distanserar oss från Gud, men mycket vetenskap närmar oss Honom. . . Ju mer jag studerar naturen, desto mer förvånad blir jag över Skaparens arbete.

Louis Pasteur (1882-1895)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-26 09:16 #205 av: Woodland

Den stora och viktiga plikten som ligger till grund för alla kristna är att skydda sig mot all slags ondska; att vara vaksam mot de första tecknen i hjärtat för ondska; och att ge akt på våra handlingar så att de inte är syndiga eller  verkar att vara det.

George Whitfield (1714-1770)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-27 11:04 #206 av: Woodland

Om jag hade ett val skulle jag fortfarande välja att vara blind. . .för när jag dör blir det första ansiktet jag någonsin kommer att se min välsignade Frälsares.

Fanny Crosby (1820-1915) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-28 11:19 #207 av: Woodland

Endast de som älskar Herren kommer att hålla ut i prövningstiden; resten kommer antingen att sjunka, eller tjura eller smyga tillbaka till världen.

Charles Spurgeon  (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-29 09:58 #208 av: Woodland

Gud gör alltid 10 000 saker i ditt liv och du kan kanske vara medveten om tre av dem.

John Piper (1946 -)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-30 09:20 #209 av: Woodland

Det är en dåraktig kvinna som förväntar sig att hennes man ska vara för henne det som bara Jesus Kristus själv kan vara: redo att förlåta, fullständigt förstående, oändligt tålmodig, oavbrutet kärleksfull i alla delar av livet och ge henne mer än tillräcklig försörjning. Sådana förväntningar ställer omöjliga krav en man. Detsamma gäller för mannen som förväntar sig för mycket från sin fru.

Ruth Bell Graham (1920-2007)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-12-31 09:18 #210 av: Woodland

Det finns ingen form av synd som du är beroende av som Kristus inte kan ta bort.

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-01 09:51 #211 av: Woodland

Val kommer alltid att vara nödvändiga och - låt oss inte glömma-möjliga. Lydnad mot Gud är alltid möjlig. Det är ett dödligt fel att tro att när känslor är extremt starka vi kan inte göra annat än att agera på dem.

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-02 08:59 #212 av: Woodland

Vi kan inte förändra Gud. Han är oföränderlig. Om förändringar skall göras måste de görs hos oss.

R. C. Sproul (1939-2017) 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-03 07:48 #213 av: Woodland

Kristendomen, om den är falsk, har ingen betydelse och om den är sann, har den oändlig betydelse. Det enda som den inte kan vara är av måttlig  betydelse.

C. S. Lewis (1898-1963)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-04 09:58 #214 av: Woodland

Det slutgiltiga provet på vår andlighet är måttet av vår förvåning över Guds nåd.

Dr. Martyn Lloyd Jones (1899-1981)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-05 09:04 #215 av: Woodland

Herren mäter vår trofasthet i arbetet, inte vår framgång.

John Piper (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-06 09:03 #216 av: Woodland

Allt döden kan göra till en troende är att föra honom till Jesus.

John MacArthur (1939)  

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-07 07:47 #217 av: Woodland

Om vi ​​inte lever i bön kommer vi att förbli i frestelse.

John Owen (1616-1683)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-08 07:01 #218 av: Woodland

Jag brukade be Gud att hjälpa mig. Sedan frågade jag Gud om jag kunde hjälpa honom. Till slut bad jag Gud att göra sitt arbete genom mig.

Hudson Taylor (1832 -1905)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2019-01-09 07:08 #219 av: Woodland

Vill du höra Gud tala? Läs din bibel högt.

John Piper (1946-)

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.