Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

DU SKALL INTE MISSBRUKA HERRENS NAMN

2018-06-03 07:55 #0 av: Woodland

Vad är betydelsen av Guds namn? Vad betyder det att missbruka Herrens namn? Iain Campbell redogör kort för vad det innebär på ett bibliskt och praktiskt sätt.

Du skall inte missbruka Herren din Guds namn.  ©

av Ian Campbell1

Jesu etik är de tio budordens etik. Han lärde sitt folk att leva efter de  reglerna, och han gjorde det själv. Han är ett förkroppsligande av äkta lydnad mot Gud; ingenstans är de tio budorden personifierade och uppenbarade i sin fullhet som de är i Jesu liv.

Eftersom Guds lag kräver att vi inte missbrukar hans namn lär Jesus oss att be: "Helgat varde ditt namn" (Matt 6: 9). Bönen uttrycker vår önskan av att hålla det tredje budet. Den uttrycker också vårt behov av Guds nåd för detta ändamål. Bönen är ett erkännande av att det som Gud kräver av oss har han också försett oss med.

I Skriften är Guds namn ett medel för Hans självuppenbarelse. Så tidigt som i 1 Moseboken 4:26 finns det en referens till att människor åkallade Herrens namn - inte för att Gud hade sagt sitt förbundsnamn till dem, utan för att han hade talat och uppenbarat sig själv. Senare gjorde dock Gud sitt namn känt. Han uppenbarade sig för Mose som den store "JAG ÄR" (2 Moseboken 3:14) och förklarade att han hade upphöjt Farao så att hans namn - uppenbarelsen av hans rättvisa och makt - skulle proklameras över hela jorden ( 2 Moseboken 9 : 16). Senare byggdes templet "åt Herrens namn" (1 Kungaboken 3: 28:17), och det namnet blev föremål för Israels dyrkan när de lovordade Guds namn i sång (Psaltaren  69:31122: 4).

Så viktigt är Guds namn att det vördnadsfullt bevakas i de tio budorden genom ett förbud mot att missbruka hans namn (2 Moseboken 20: 7). Överträdelse av denna lag är belagt med dödsstraff: "Den som smädar Herrens namn skall säkerligen dödas" (3 Moseboken 24:16). 3 Moseboken citerar en rad exempel på vad sådant missbruk av Guds namn innefattar: att offra barn till Molok (18:21), svära falskt (19:12) och prästernas rakning av kanten på sina skägg (21: 5-6). Det stora antalet överträdelser av budet visar därmed att missbrukande av Herrens namn involverar inte bara att felaktigt nämna det, utan också att felaktigt leva ut det.

Det var Herrens namn som skulle läggas "på" Israels folk genom den aroniska välsignelsen (4 Moseboken 6: 24-27). Namnet var inte bara en titel eller ett smeknamn, utan det innefattade Guds karaktär och anseende så som det uppenbarades för hans folks frälsning och helighet (vers 7). Genom Guds namn är de frälsta, och genom Guds namn är de avskilda (helgade).

   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-06-03 13:16 #1 av: Woodland

Dessa teman är påtagliga i Jesu liv och arbete. Han hade kommit till jorden i Faderns namn för oss och för vår frälsning  (Johannesevangeliet 5:4310:25). Han levde för att förhärliga Guds namn (12:2817: 4) och att uppenbara det (17: 6). I Guds namn hade han bevarat sitt folk, och i samma namn skulle de bevaras för evigt (17: 11-12). Guds namn, över sitt folk genom dopet (Matteus 28:19), skulle vara namnet genom vilket den Helige Ande skulle komma för att trösta dem och höra deras böner (Johannes 14:2616:23). Det är Guds namn som garanterar evigt liv för alla som tror (20:31).

John Kalvin har därför rätt när han kommenterar det tredje budet - "det blir till vår gagn att styra våra sinnen och våra tungor, så att vi aldrig tänker eller talar om Gud och hans mysterier utan vördnad och stort allvar, och aldrig ha någon annan känsla mot honom, förutom en djup vördnad vid bedömningen av hans verk" (Institut 2.8.22). Den känslan av vördnad i samband med Guds namn är det som kännetecknar ett heligt liv och en sann tillbedjan. Både i vår tjänst och i vår tillbedjan bör vi tänka på sådant som hör Gud till med tillbedjan och vördnad,  vetande att det faktum att Gud har uppenbarat sig själv för oss med namn är en stor nådens handling.

I sin studie av de tio budorden citerar den berömda puritanenTomas Watson tolv sätt då vi missbrukar Guds namn. Bland dem är att använda Guds namn vanvördigt, bekänna namnet men inte leva enligt vår bekännelse, dyrka honom utåt men inte i hjärtat, missbruka hans ord, svika våra löften och tala utan omtanke om Guds ära. Det är en allvarlig analys, avsedd inte för att detaljstyra vårt beteende utan för att visa oss hur det tredje budet genomtränger hela livet.

Genom att namnge sig själv avslöjar Gud inte bara vem han är, utan han gör det på ett sådant sätt att vi kan lära känna honom personligen. Att leva enligt villkoren i det tredje budet är att erkänna och bekänna att Gud förtjänar den högsta äran; att han har utvalt oss genom att sätta sitt namn på oss; att vi skulle vara helt förlorade om det inte var för att hans namn bevarar och beskyddar oss och att han kallar oss att leva efter Jesu exempel och förhärliga Gud på jorden. Vi är bärare av Guds namnet; måtte hela vårt uppförande visa det. 

1Dr Iain D. Campbell var pastor för Point Free kyrkan på ön Lewis i Skottland och redaktör för The Record, den fria skotska kyrkans officiella publikation.

© Tabletalk Magazine.   

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.