Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

KRAFTEN FULLKOMNAS I SVAGHETEN

2018-05-06 08:46 #0 av: Woodland

Ibland framställs den kristna tron som en resa ”uppåt”, till alltings förbättring och förenkling. Men i Bibeln finner vi snarare en motsatt bild på det kristna livet, både i Jesu uppmaningar till dem som ville följa honom och i hur det sedan gick för dem som följde honom.

Kraften fullkomnas i svagheten 

av Pastor Joel

”… men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”  (2 Kor 12:8-10)

Ibland framställs den kristna tron som en resa ”uppåt”, till alltings förbättring och förenkling. Där Jesus blir den som skall lösa och fixa allt i livet som jag inte lyckats med själv eller mer hjälp av alla ”världens” olika metoder och hjälpmedel.

Men i Bibeln finner vi snarare en motsatt bild på det kristna livet, både i Jesu uppmaningar till dem som ville följa honom och i hur det sedan gick för dem som följde honom. Ett kännetecken hos de kristna i Bibeln är snarare motgångar, svårigheter och kamp. I den här världens mått mätt skulle man kunna säga att efterföljelsen av Jesus var en stor ”förlustaffär” som snarare försvårade deras liv än förenklade dem.

Herrens ord till Paulus säger oss att svårigheterna för de troende har en orsak: ”Ty kraften fullkomas i svaghet.” (v. 9) Ordet -”fullkomnas” - betyder att fullborda eller att fullända. Alltså är svagheten själva ”redskapet” som Gud använder för att den troende fullt ut skall få erfara Hans kraft. Och då gäller även det motsatta, vår egen kraft och självtillräcklighet utgör hindret för att få erfara den. Svårigheterna ”som sker för Kristus” (v.10) är alltså inte något ovanligt eller ens något ovälkommet för den troende, utan de är själva vägen att vandra för dem som fullt ut skall få erfara Kristi nåd och kraft. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-05-06 12:56 #1 av: Woodland

Men framför allt pekar detta på hur oändligt stor och dyrbar Guds nåd verkligen är. När Herren svarar Paulus med orden, ”Min nåd är nog för dig” (v.9), är detta på inget sätt en klen tröst eller ett sämre alternativ än att Gud skulle ha tagit bort den törntagg som Paulus fått kämpa med (v. 8). Utan det är en fantastisk tröst eftersom Paulus genom svagheten får erfara hur Guds nåd faktiskt överträffar och väger tyngre än all ”svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest” (v. 10). Paulus hade förstått att hans egen svaghet inte utgjorde hindret, utan tvärtom, villkoret för att fullt ut få erfara Guds nåd och kraft: ”Ty när jag är svag, då är jag stark.” (v.10). Därför kunde Paulus faktiskt glädja sig mitt i allt det svåra eftersom han visste att på samma gång som svårigheterna ökade, så ökade även Kristi kraft och nåd över hans liv. De hörde ihop och de kom tillsammans. 

Detta säger oss inte att svårigheterna försvinner eller uteblir för den troende, att kampen inte kan vara oerhört kampfylld, att misshandeln inte kan vara oerhört smärtsam och svår, och att ångesten skulle vara befriad från mörker och hopplöshet. Utan det säger oss att Guds nåd faktiskt överträffar och väger tyngre än alla svårigheter som vi människor kan möta. Och det säger oss även, att om vi människor idag vill erfara Guds nåd och kraft är förutsättningen densamma för oss som den var för Paulus, vägen går genom svårigheter och kamp. Därför att först när jag är svag i mig själv kan Kristus bli stark i mig. 

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.