Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

OLIKA GRADER

2018-04-15 09:48 #0 av: Woodland

Finns det olika grader av synd eller räknar Gud alla likvärdiga? Genom åren har detta ämne kommit upp här på forumet. R. C. Sproul ger en kort utläggning i denna artikel. Det är värt att notera att Sproul skriver om ämnet utifrån en andlig/kyrklig synvinkel och inte en laglig/rättslig.

Finns det grader av synd? ©

av  R.C. Sproul (1939-2017)           

Historiskt sett har både romerska katoliker och protestanter uppfattat att det finns grader av synd. Den romersk-katolska kyrkan skiljer mellan dödssynder och mindre synder. Poängen med den skillnaden är att det finns vissa synder som är så grova, avskyvärda och allvarliga att det faktiska utövandet av dessa synder är dödligt i den meningen att det dödar rättfärdighetens nåd som bor i den troendes själ. I deras teologi är inte varje synd förödande i den graden. Det finns några synder som är mindre synder. Dessa är mindre allvarliga  vad som gäller konsekvenser, men de har inte kapacitet att döda rättfärdigheten, vilket dödliga synder har.

Många evangeliska protestanter har förkastat tanken på grader av synd eftersom de vet att den protestantiska reformationen avvisade den romersk-katolska skillnaden mellan dödssynder och mindre synder. Som ett resultat har de varit snabba att dra slutsatsen att det inte finns några skillnader mellan synder inom protestantism.

Vi borde återvända till Reformatorernas åsikter. John Kalvin var en uttalad kritiker av den romersk-katolska kyrkan och deras skillnad mellan dödssynd och mindre synd. Kalvin sade att all synd är dödlig i den meningen att den förtjänar döden. Jakobs bok påminner oss: "Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt." (Jakob 2:10). Även den minsta synden är ett kosmiskt förräderi. Vi misslyckas med att känna allvaret av våra handlingar till denna grad, men det är sant.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-04-15 12:38 #1 av: Woodland

När jag syndar väljer jag min vilja över Guds Allsmäktiges vilja. Underförstått säger jag i grunden att jag är mer intelligent, vis, rättfärdig och mäktig än Gud själv. Kalvin sade att all synd är dödlig i den meningen att Gud med rätta kunde tillintetgöra var och en av oss för den minsta synden vi har begått. Faktum är att syndens straff utmättes  på den mänskliga skapelsens första dag: "men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö."  (1 Moseboken 2:17).  Ändå behandlar Gud oss inte alltid ​​ rättvist. Han behandlar oss enligt nåd. Han tillåter oss att leva, och Han arbetar för att åstadkomma vår förlossning. Kalvin sade att alla synder är dödliga därför att vi förtjänar död från dem, men ingen synd är dödlig i den meningen att den kan förstöra vår frälsande nåd. Ja, vi måste ångra oss men den rättfärdiga nåden som den Helige Ande ger oss blir inte dödad av vår synd. Kalvin och var och en av reformatorerna hävdade energiskt  att det finns en skillnad mellan mindre synder och vad de kallade för grova och förfärliga synder.

Denna åtskillnad är viktig för kristna att förstå så att vi kan lära oss att leva kärleksfullt med varandra. Småaktighetens synd, genom vilken människor börjar älta mindre överträdelser i samhället, kan riva isär Kristi kropp. Stor skada kommer när den drivs av skvallrets och förtalets eld. Vi  skall ha tålamod och tolerans för andra kämpande kristnas misslyckanden. Det är inte att vi är kallade för att vara slappa mot synd, för det finns vissa synder upptagna i Nya testamentet som är allvarliga och inte borde tillåtas i kyrkan. Äktenskapsbrott är allvarligt. Incest kräver kyrklig disciplin. Dryckenskap, mord och otukt nämns upprepade gånger. Dessa synder är så destruktiva att de kräver kyrkans disciplin när de uppenbaras.

Det är uppenbart att det finns olika grader av synd när vi beaktar varningarna i Skriften. I Nya testamentet finns det minst tjugotvå hänvisningar till grader av belöningar som ges till  helgonen i himlen. Det finns olika nivåer, olika belöningar och olika roller i himlen. Bibeln varnar oss för att öka strängheten av vår dom. Jesus sade till Pontius Pilatus: "Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld" (Johannes 19:11). Jesus mäter och utvärderar skuld, och med större skyldighet och större ansvar kommer en större dom. Det är ett ämne som genomtränger Nya testamentet.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-04-15 15:05 #2 av: Woodland

Tanken om gradering av synd och belöning bygger på Guds rättvisa. Om jag begår dubbelt så många synder som en annan person, så kräver rättvisan att straffet anpassas efter brottet. Om jag har varit dubbelt så rättskaffens som en annan, kräver rättvisan att jag får en större belöning.  Gud berättar för oss att inträde till himlen endast kommer på grund av Kristi förtjänst, men när vi kommer till himlen kommer belöningar att fördelas enligt gärningar. De som har varit rikliga i goda gärningar kommer att få en riklig belöning. De som har varit försumliga och oaktsamma i goda verk kommer att få en liten belöning i himlen. På samma sätt, de som har varit Guds svåra fiender kommer att ha svåra plågor i helvetet. De som har varit mindre illasinnade kommer att ha ett mindre straff i Guds händer. Han är fullkomligt rättvis, och när han dömer kommer han att ta hänsyn till alla förmildrande omständigheter. Jesus sade: "Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. " (Matt 12:36).

Varför är det viktigt för oss att betona denna punkt? Många gånger har jag samtalat med personer som kämpar med begär och de säger till sig själva eller till mig: "Jag kan lika bra gå vidare och begå äktenskapsbrott eftersom jag redan är skyldig till det. Jag kan inte bli sämre  i Guds ögon, så jag kan lika väl avsluta gärningen." Jag svarar alltid: "Åh ja, du kan bli mycket sämre!" Äktenskapsbrottets dom kommer att vara mycket skarpare än domen av begär. Gud kommer att ta itu med oss ​​på den nivån, och det är en dåraktig sak för en person som har begått en förseelse att säga: "Jag är redan skyldig. Jag kan lika gärna göra en grövre förbrytelse." Gud förbjuder att vi skulle tänka så. Om vi ​​gör så, står vi inför Guds rättfärdiga dom. Vi måste hålla detta i åtanke när vi försöker bygga ett kristet samvete och en kristen karaktär.

Detta utdrag är taget från Hur kan jag utveckla ett kristet samvete? av R.C. Sproul. Ladda ner fler gratis e-böcker på engelska i serien Crucial Questions här.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.