Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
Den kristna läran

VAD ÄR KYRKAN?

2018-03-25 08:23 #0 av: Woodland

Aposteln Paulus förklarar kyrkans doktrin, så att vi kan förstå vad Gud har gjort och så att vi kan förstå vilka vi är. Och när Paulus vädjar till oss för att förstå vilka vi är och vad vi har kallats för att göra, säger Paulus att vi är kyrkan.

Vad är Kyrkan? ©

av  R.C. Sproul (1939-2017)

I sitt brev till Efesierna ägnar Paulus stor uppmärksamhet åt ecklesiologi,  det vill säga kyrkans lära. Faktum är att vi kan säga att Efesierna svarar på  frågan "Vad är kyrkan?". I Efesierna 2: 19-22 använder Paulus en byggnad som den viktigaste metaforen - Guds hus. Kristna är en del av hushållet i den mening att de har antagits i Guds familj, vilket är en annan bild som Skriften använder för att beskriva kyrkan. Men här är tyngdpunkten inte så mycket på hushållets familj som det är på hushållets hus: Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund (vers 19-20a).

 Paulus säger att grunden för denna byggnad, kallad kyrkan, består av profeterna och apostlarna, det vill säga profeterna i Gamla testamentet och apostlarna i Nya testamentet. Varför? Det beror på att profeterna och apostlarna är uppenbarelsens agenter genom vilka Gud talar till sitt folk. De framförde Guds ord. Ett annat sätt att säga detta på är att grunden för kyrkan är Guds ord.

Därför måste vi noggrant uppmärksamma vår lära om Skriften. De angrepp som lanseras mot Skriftens integritet, auktoritet, tillräcklighet och trovärdighet är attacker inte på en av byggnadens sidoalkover. De gör inte en buckla i kyrkans tak. De är angrepp på kyrkans självaste grund. Att ha en kyrka utan apostolisk auktoritet, utan Guds ord som grund, är att bygga en kyrka på sand snarare än på klippan. Profeterna och apostlarnas grund är nödvändig för att hela kyrkans byggnad ska stå säkert.

Paulus fortsätter byggnadsmetaforen i 2: 20b:  där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Kristus är hörnstenen, den punkt som håller grunden tillsammans. Ta ut hörnstenen och allt faller isär. "Genom honom [Kristus] fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.  I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. (vers 21-22). Kyrkan är ett nytt tempel byggt i Kristus, genom Kristus och för Kristus. Självklart säger Paulus inte att kyrkan är en byggnad gjord av murbruk och tegelstenar, men att vi är stenarna, de levande stenarna, som det står i 1 Peter 2: 5. Varje troende är en del av denna kyrka precis som varje sten är en del av en byggnad. Kyrkan, det nya templet, är fortfarande under uppbyggnad. Varje dag läggs nya stenar. Det här nya templet kommer inte att slutföras förrän Jesus återvänder till att fullborda sitt rike. Kristus bygger fortfarande sin kyrka, inte genom att lägga cement utan att lägga till människor som är de stenar som håller ihop i honom.

Paulus fortsätter i Efesierbrevet 3:14-19  Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Aposteln Paulus förklarar kyrkans doktrin, så att vi kan förstå vad Gud har gjort och så att vi kan förstå vilka vi är. Och när Paulus vädjar till oss för att förstå vilka vi är och vad vi har kallats för att göra, säger Paulus att vi är kyrkan. Vi är kyrkan som Gud bestämde från världens grundläggning. Vi är hans folk; vi är hans hushåll, så låt kyrkan vara kyrkan.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl
2018-03-25 12:38 #1 av: Woodland

Vi lever i en kristid. Många kristna fördömer den amerikanska kulturens dekadens och klagar över regeringen och dess värdesystem. Jag förstår det, men om vi vill vara oroade för vår nation och kultur måste vår första prioritet vara förnyelse av kyrkan. Vi är världens ljus.

Regeringen reflekterar och återspeglar bara de sedvänjor som omfamnades av folket i en given generation. I verklig mening är vår regering precis vad vi vill att den ska vara, annars hade det inte varit där. Kulturförändring kommer inte alltid från toppen. Den kommer ofta nedifrån och upp. Förändringen som vi måste arbeta för är främst förnyelse inom kyrkan. När kyrkan blir gemenskap av himmelens medborgare som visar vad det innebär att vara Kristi hus och när kyrkan går fram enligt den Helige Andes kraft, så kommer Guds folk att lysa som världens ljus. När människor ser det ljuset, kommer de att ge ära till Gud (Matteus 5:16). Detta kommer att förändra världen. Men Paulus säger först och främst att kyrkan ska vara kyrkan. Vi måste komma ihåg vem vi är, vem grunden är, vem som är hörnstenen, vem som är byggnadens  huvud och vem som är kyrkans Herre.

Älskar vi kyrkan? Jag tvivlar på att det har varit flera tillfällen i vår historia när det har varit så mycket ilska, fientlighet, besvikelse och desillusion med institutionskyrkan som det är idag. Det är svårt att inte vara kritisk till kyrkan eftersom kyrkan på många sätt har svikit oss. Men om kyrkan har misslyckats betyder det att vi har misslyckats. Vi kallas för att tjäna kyrkan i Gud, den Helige Andes kraft.

Vi, kyrkan, har gjorts för denna uppgift av Guds Andes inneboende närvaro och kraft. Ändå är vi inte så mycket kallade för att resa oss upp som att böja oss ner. Och om vi böjer oss för vår Herre, som Paulus säger i Efeserbrevet 3:14, kommer kyrkan att vara kyrkan, och vårt ljus kommer att genomborra mörkret.

© Copyright Ligonier Ministries. Används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Med vänlig hälsning,

Woodland - Sajtvärd på Jesus i Fokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.